Renovasjon

Smart renovasjon

Vi hjelper deg til å forenkle renovasjonsarbeidet og dialog mellom innbygger og kommune.

Innbyggeren skal ha enkel tilgang til å se når avfall tømmes, på PC og mobil, og ha mulighet til å melde inn avvik. På samme måte skal renovasjonsarbeidere både kunne hente ut og registrere nødvendig informasjon på mobil, mens de er på stedet.

Service til innbyggerne

Innbyggere ønsker enkel tilgang til tømmekalender. De forventer også at det er lett å melde fra hvis dunklokket blir ødelagt, eller om de ønsker en større beholder for restavfall.

I KOMTEK Min Renovasjon har vi lagt til rette for at innbyggerne enkelt kan ha dialog med renovasjonsselskap enten de foretrekker å bruke PC eller mobile løsninger.

Programvaren gjør det derfor enkelt å oppfylle forventningene fra innbyggerne om digitale tjenester relatert til renovasjon.

Tømmeruter og registrering av avvik

Sjåfører på renovasjonsbiler får en bedre hverdag ved å få sin kjørerute på skjermen i bilen. Her får de god oversikt over anbefalt kjørerute, og hvor de ulike beholderne som skal tømmes er plassert.

Oppstår det hendelser som gjør at en dunk ikke kan tømmes registrerer sjåføren dette som et avvik. På kontoret vil servicearbeidere se all aktivitet og dermed enkelt kunne svare kunder som ringer og har spørsmål om tømminger på sin adresse. Feltløsningen støtter bruk av RFID og vektsystem.

Se hvordan Sarpsborg Kommune har effektivisert sine prosesser

I Sarpsborg kommune kan innbyggerne logge inn på Min Eiendom. Her kan de nå enkelt endre størrelse på beholder, endre skade eller gi beskjed om at beholder ikke er tømt. Innbyggeren vil få en bekreftelse på e-post etter å ha endret størrelse eller gjort meldt inn skade eller utømt beholder.

Norkart-Komtek-Renovasjon

Ved hjelp av mobilløsning har de som er ute i felt alltid tilgang til informasjon fra publikum.

Og de vil selv registrere sine avvik på mobil.

Komtek-Renovasjon

Når et avvik registreres sendes en sms automatisk til innbygger

Komtek-Renovasjon

Ønsker du å vite mer om våre tjenester innen renovasjon?

Tommy Haugen

Markedssjef kommunaltekniske tjenester

Tlf. 909 26 386

tommy.haugen@norkart.no