Samfunnssikkerhet

Bedre planlegging og håndtering med bruk av kart

Vi ønsker alle å være trygge i hverdagen, og minst like viktig er det å ha trygghet for samfunnet vårt nå og i fremtiden.

Vi lever i en tid hvor stadig flere skal dele på færre ressurser. Klimaet er i endring og og det må planlegges for mer ekstremvær, ras og flom.

Kart og geografisk informasjon kan hjelpe deg med å få en oversikt over trender og mønstre, og bidra til bedre forståelse av en situasjon.

Ved hjelp av kart kan hendelser visualiseres og informasjon formidles og deles på en enkel og effektiv måte.

Norkart leverer kart, geografisk informasjon og løsninger som bidrar til at man er godt forberedt, og som kan bli avgjørende for god krisehåndtering når krisen er et faktum.

Forutse kritiske situasjoner ved hjelp av kart og GIS

Kartet er en effektiv samhandlingsplattform

Kart og geografiske analyser er et verdifullt verktøy som bidrar til at tilgjengelig informasjon kan utnyttes maksimalt for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag dersom uønskede hendelser oppstår.

– Berørte adresser, antall beboere og alderssammensetning.
– Berørte bedrifter, type og antall ansatte.
– Berørte bygninger, type og eierinformasjon.
– Infrastruktur som veier, vann, avløp og strøm.
– Avstander, kjøretid, utrykningstid, aktuelle ressurser i området.
– Terregninformasjon

Fred Runar Fjelltveit

Kundeansvarlig

Tlf. 970 98 432

fred.runar.fjelltveit@norkart.no

 • Artikkel

  Publikumsvennlige 3D-kart

  Norkart lanserer innovative og brukervennlige 3D-løsninger for hele Norge etter inngåelsen av en eksklusiv samarbeidsavtale med Agency9. Hovedfokus for løsningene vil blant annet være bedre dialog med innbyggerne i plan- og byggesaker.

 • Produkttema

  Beslutningsstøtte og analyse

  Bedre beslutningsgrunnlag

 • Produkttema

  Forsikring

  Modellering og evaluering av risiko er sentralt innenfor forsikring. Vi kan tilby data som kan hjelpe til at man får større treffsikkerhet dermed bidra til økt lønnsomhet.