Meglerpakke

Norkart meglerpakke

Norkart er spesialister på eiendomsinformasjon. Ved å bestille din meglerpakke fra oss vil du få oppdatert og presis informasjon om eiendommen du ønsker. Vi leverer meglerpakker både integrert i Webmegler og igjennom vår egen bestillingsportal Eiendomsinfo.

Meglerpakker levert av Norkart er oppdaterte i sanntid fra både matrikkel og grunnbok.

Meglerpakke fra Norkart er i henhold til den enkelte kommunes retningslinjer og inneholder normalt:

 • Matrikkelutskrift
 • Grunnboksutskrift
 • Eiendomskart med grenser
 • Ortofoto
 • Godkjente bygningstegninger
 • Gjeldende planstatus med bestemmelser
 • Opplysninger om
  • piper og ildsteder
  • Vei, vann og avløp
  • Kommunale avgifter
  • Restanser eller legalpant

 

Meglerpakke integrert i Webmegler

I samarbeid med Websystemer tilbyr Norkart meglerpakker integrert i verktøyet Webmegler. Meglerpakkene er satt sammen av lovpliktig informasjon ved salg og omsetning av bolig. I Webmegler vil du ha full oversikt over din ordehistorikk hos Norkart.

Har du spørsmål angående løsningen? Websystemer har laget en brukerveiledning, andre spørsmål kan rettes til support på e-post eller tlf: 55 50 85 80

Brukerveiledning for Norkart Meglerpakke

Meglerpakke integrert i Vitec Next

I samarbeid med Vitec tilbyr Norkart meglerpakker integrert i verktøyet Vitec Next.

Norkart meglerpakker er satt sammen av lovpliktig informasjon ved salg og omsetning av bolig.   Meglerpakker levert av Norkart er oppdaterte i sanntid fra både matrikkel og grunnbok.

Løsningen er tilgjengelig under «Bestill tjeneste»  i deres Vitec Next meglersystem.

Norkart er tilgjengelig som en aktør i Next fra versjon 1.8.1 – 1.8.9.
https://hjelp.vitecnext.no/nyheter/versjonsoversikt-next-versjon-1-9/

Lenke til Vitec hjelp side:  https://hjelp.vitecnext.no/

 

 

Eiendomsinfo

Ved bruk av Eiendomsinfo vil du få tilgang til oppdatert offentlig eiendomsinformasjon. Eiendomsinfo gir deg rask tilgang til nødvendig eiendomsdata fra Norkart Eiendomsdatabase på ett sted.

Eiendomsinfo er en rask og pålitelig kilde til eiendomsinformasjon

Kontakt oss dersom du ønsker du å bli testbruker av Eiendomsinfo. 

Integrasjon med fagsystemer og nettbutikker

Norkart leverer løsninger som automatiserer og effektiviserer produksjon av data til meglerpakker. Dette gjelder blant annet data fra grunnbok og matrikkel, ulike kart og plandata, situasjonskart, samt kommunalteknisk informasjon.

Innføring av det offentlige kartgrunnlaget gir mange gode datasett og muligheter til å lage nye produkter til takst- og eiendomsnæringen.

Løsningen kan integreres med systemer som brukes av meglere og takstmenn slik at data leveres direkte inn i disse systemene.

Løsningen kan også integreres til ulike nettbutikker.

Vi tror på og jobber for å automatisere det aller meste av innholdet i en meglerpakke. Dette vil være et viktig bidrag til forenkling og effektivisering av offentlig forvaltning.

Norkarts kunnskap om dataene som produseres innenfor teknisk sektor er et stort konkurransefortrinn, og bidrar til at vi kan tilby våre kunder svært effektiv produksjon og tiltalende produkter pakket inn i gode grensesnitt.

Raskere leveranse med Automatisering

Ved å velge Norkart som din formidler av meglerpakke støtter du innovasjon og utvikling av meglerpakke-leveransen fra kommune til megler. Stadig flere kommuner er enten digitalisert, eller i startfasen med digitalisering. Alta kommune er i gang med automatisk produksjon av meglerpakker og er strålende fornøyd med resultatet

Norkart og automatiseringsløsningen har bidratt til at vi har mer enn halvert arbeidstiden vi bruker på meglerpakke-leveranser, og at kvaliteten på leveransene våre er høyere. Med Norkarts produktportal og tilhørende automatisering er det mindre risiko for feil i produktene, og produktene som leveres fra oss har et mer ensartet oppsett i og med at de automatiserte og manuelle produktene er laget på samme mal. Vi har også fått mulighet å forbedre og videreutvikle enkelte av våre produkter til stor glede for meglerne som bruker produktene.

– Roy Knutsen Geodata i Alta kommune

Digitalisering av kommune-Norge vil erfaringsmessig gi både raskere og forbedrede meglerpakker. Vi håper dette gir god motivasjon for å velge Norkart som din leverandør av meglerpakke.

Raskere leveranse med digitale kommuner

Kundeuttalelse Eie Sandvika

På Eies kontorer i Sandvika bestilles meglerpakker fra Bærum i Webmegler – levert av Norkart. Meglerene i tilknytning til Sandvikakontoret er godt fornøyde med den utviklingen som skjer i markedet.

Selve bestillingen gjøres i WebMegler, og det gjør jobben enklere for oss som sitter backoffice, men også for meglerne selv, men viktigere er det at vi mottar leveransen fra kommunene raskere enn tidligere, og kan raskere sette sammen et ferdig prospekt for eiendommen. – Koordinator Lene G. Stangebye-Nielsen

Vi skulle gjerne sett at leveransen kom i løpet av maksimalt 24 timer. Det er en forventning fra selger at ting skal skje hurtig når man først setter i gang en salgsprosess, og drømmen er at alt kan hentes helautomatisk fra kommunen, uten ventetid i det hele tatt, sier Stangebye-Nielsen.

Norkart jobber kontinuerlig med å automatisere kommunene. På sikt vil dette sikre effektive og standardiserte leveranser. Målsetningen til Norkart er at alle dokumenter fra kommunen skal produseres og leveres helautomatisk – dermed drastisk kutte leveransetiden.

En meglerpakke fra oss tar bransjen nærmere helautomatiske meglerpakker

Har du spørsmål, ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Audun Toften

Kundeansvarlig - Stat & Næringsliv

Tlf. 977 47 798
audun.toften@norkart.no

Hanne Therese Jødal Skallerud

Markedssjef Eiendom

Tlf. 901 88 139
hanne.therese.jodal-skallerud@norkart.no