Kommunaltekniske løsninger

Over 300 kommuner og interkommunale selskaper bruker KOMTEK til å utføre eiendomsrelaterte tjenester for innbyggerne sine.

KOMTEK er et forsystem for å sette opp grunnlag for eiendomsgebyrer. Årlig produseres det fakturagrunnlag for over NOK 14mrd. gjennom KOMTEK. Dette gir en enkel og riktig fakturering av kommunale eiendomsgebyrer.

KOMTEK-produktene er tilrette­lagt for sambruk av informasjon, og binder sammen fagsystemer på teknisk etat med sentrale kommunale systemer som saksbehand­ling, økonomi, servicetorgløsninger og innbyggerløsninger.

KOMTEK porteføljen inneholder også løsninger for samhandling mellom kommune og IKS, samt løsninger for de som jobber i felt eller andre kontorsteder. KOMTEK utnytter data fra Matrikkelen til å vedlikeholde basisinformasjon i de kommunale registre, og knytter ulike fagdata sammen med digitale kart.

Produkter og tjenester

Nyheter

Kurs i KOMTEK

Vil du vite mer om våre løsninger innen kommunalteknikk, ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Tommy Haugen

Markedssjef kommunaltekniske tjenester

Tlf. 909 26 386
tommy.haugen@norkart.no

Arne Ronny Tøstibakken

Markedssjef for Vann og avløp

Tlf. 970 55 861
arne.ronny.tostibakken@norkart.no

Espen Sagen

Markedssjef for Plan og Geodata

Tlf. 992 23 012
espen.sagen@norkart.no