Kommunaltekniske løsninger

Over 300 kommuner og interkommunale selskaper bruker KOMTEK til å utføre eiendomsrelaterte tjenester for innbyggerne sine.

KOMTEK er et forsystem for å sette opp grunnlag for eiendomsgebyrer. Årlig produseres det fakturagrunnlag for over NOK 14mrd. gjennom KOMTEK. Dette gir en enkel og riktig fakturering av kommunale eiendomsgebyrer.

KOMTEK-produktene er tilrette­lagt for sambruk av informasjon, og binder sammen fagsystemer på teknisk etat med sentrale kommunale systemer som saksbehand­ling, økonomi, servicetorgløsninger og innbyggerløsninger.

KOMTEK porteføljen inneholder også løsninger for samhandling mellom kommune og IKS, samt løsninger for de som jobber i felt eller andre kontorsteder. KOMTEK utnytter data fra Matrikkelen til å vedlikeholde basisinformasjon i de kommunale registre, og knytter ulike fagdata sammen med digitale kart.

Produkter og tjenester

Nyheter

Kurs i KOMTEK

Vil du vite mer om våre løsninger innen kommunalteknikk, ring meg gjerne på tlf. 970 98 432 eller send meg mail på fred.runar.fjelltveit@norkart.no

Fred Runar Fjelltveit
Kundeansvarlig