Kommune og stat

Vi lever i et samfunn i stadig utvikling, hvor flere skal dele på færre ressurser. Dette stiller større krav  til planleggingen.   Kart og geografisk informasjon kan hjelpe deg med å forstå dagens situasjon og bidra til et bedre beslutningsgrunnlag.

Smarte løsninger som gir beslutningsstøtte

Vi kan hjelpe deg med kartløsninger som gjør planleggingen enklere.  Vi har også løsninger kan bidra til øket deltakelse og involvering i planprosessene, slik at man kan ta raskere og bedre beslutninger.

Norkart er en sentral leverandør av forvaltningssystemer og kommunaltekniske systemer som brukes av et stort antall kommuner og offentlige etater.
Vi leverer løsninger i hele verdikjeden fra produksjon og forvaltning av geografiske data til løsninger for publikum og innbyggere.

Kommunal tjenesteproduksjon

Vil du vite mer, så ring meg gjerne på tlf. 906 92 545 eller send meg mail på eva.fjaerestad@norkart.no

Eva Fjærestad
Direktør Konsulenttjenester