Kommune og stat

Vi lever i et samfunn i stadig utvikling, hvor flere skal dele på færre ressurser. Dette stiller større krav  til planleggingen.   Kart og geografisk informasjon kan hjelpe deg med å forstå dagens situasjon og bidra til et bedre beslutningsgrunnlag.

Smarte løsninger som gir beslutningsstøtte

Vi kan hjelpe deg med kartløsninger som gjør planleggingen enklere.  Vi har også løsninger kan bidra til øket deltakelse og involvering i planprosessene, slik at man kan ta raskere og bedre beslutninger.

Norkart er en sentral leverandør av forvaltningssystemer og kommunaltekniske systemer som brukes av et stort antall kommuner og offentlige etater.
Vi leverer løsninger i hele verdikjeden fra produksjon og forvaltning av geografiske data til løsninger for publikum og innbyggere.

 

Kundeomtale:

Norkart har bistått Vestfold fylkeskommune med å fremskaffe komplett oversikt over eiendommer knyttet til fylkesveier i Vestfold.

Analysen består av ca 1600 eiendommer. Eiendommene er både festet, eiet, matrikulert, ikke matrikulert, består av flere teiger – med og uten riktig kontaktinstans (KE).

Analysene ble systematisert slik at de kan sorteres og visualiseres utfra de ulike forutsetningene.
Formålet med analysen var å skaffe fullstendig oversikt over eiendommene både som grunnlag for orientering av politikerne, grunnlag for riktig registrering av eier og som grunnlag for utvelgelse av eiendommer for avhending.

Norkart har løst oppdraget kompetent og fleksibelt og gitt fylkeskommunen som eier et godt verktøy for analyse og en god oversikt over egne eiendommer til vegformål. Analyseresultatet benyttes som et effektivt verktøy for god samhandling med Statens vegvesen ved forvaltning av eiendommene. Analysen avdekker feil og mangler ved registreringen av eiendommene som nå ryddes opp i.

Vi takker Norkart for godt smarbeid!

Vennlig hilsen
Øyvind Trygstad
rådgiver
Eiendomsseksjonen/ Stabsavdelingen

 

 

Kommunal tjenesteproduksjon

Eva Fjærestad

Direktør Konsulenttjenester

Tlf. 906 92 545

eva.fjaerestad@norkart.no