Helse og oppvekst

Planlegg bedre ved hjelp av kart

Ved å samle tilgjengelig data fra ulike databaser og presentere dette som informasjon på kartet får alle et bedre beslutningsgrunnlag og den langsiktige planleggingen blir bedre.

Kart kan være en viktig støtte i planlegging av hjemmehjelp, hjemmesykepleie og kjøkkentjenester, både for å se hvem som mottar hjelp, og for å planlegge kjøreruter.

Oversikt over befolkningens alder og hvor de bor er et viktig grunnlag for planlegging av fremtidige tjenestebehov.

Oppvekst og utdannelse

Det offentlige forvalter viktige institusjoner som barnehager og skoletilbud. Ved hjelp av kart kan man visualisere plassering og kapasitet sammen med befolkningsdata som viser aldersammensetning og lokalisering. Dette kan gi et bedre grunnlag for å ta beslutninger om fremtidig fordeling av barnehage- og skoletilbud.

Oversikt over vegnett, trafikkmengde og trafikkulykker kan bidra til etablering av tryggere skolevei.

Hjelp innbyggerne ut av sofaen

Fred Runar Fjelltveit

Kundeansvarlig

Tlf. 970 98 432

fred.runar.fjelltveit@norkart.no