Geografiske informasjonssystemer

Norkart utvikler GIS-systemet GISLINE. 362 kommuner og etater bruker GISLINE i sitt daglige tjenesteproduksjon.

GISLINE-plattformen er Norges mest komplette system for forvaltning av geografisk informasjon. GISLINE benyttes daglig for å kunne tilby pålitelige og oppdaterte kartdata til alt fra sikring av samfunnskritiske systemer, via pålitelige salg av eiendom, til å finne veien til nærmeste kino.

Sammen med Kartverket utvikler Norkart QMS, Norges defacto lagringsmedie for geografiske data. Gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB benyttes QMS til synkronisering og lagring av data.

Produkter og tjenester

 • Produkt

  Kartforvaltning

  GISLINE Kart er plattformen for produksjon, bearbeiding og presentasjon av geografisk informasjon

 • Produkt

  Databaselagring

  Databaseløsning utviklet sammen med Kartverket som er Defacto-standard for FKB og DOK-data

 • Produkttema

  FME – Få kontroll på dine data

  FME er verdens beste verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av geografiske data.

 • Produkt

  Arealplan

  Produkter for daglig planforvaltning.

 • Produkt

  Beredskap

  Samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunn er et kommunalt ansvarsområde.

 • Produkt

  CityPlanner

  CityPlanner tilbyr 3D-visualisering i kombinasjon med et effektivt og intuitivt verktøy for innbyggerdialog.

 • Produkttema

  Rådgivning

  Vi leverer rådgivnings- og konsulenttjenester på en rekke områder.

 • Produkt

  GIS konsulenttjenester

  Med sine 30 konsulenter utgjør Norkart et av landets sterkeste fagmiljø innen GIS og geodata

 • Produkt

  Innbyggerløsninger

  Mange kommuner har kommet langt i å tilby brukervennlige digitale løsninger - som betyr døgnåpen service til innbyggerne. Innbyggere og næringsliv forventer at data er lett tilgjengelig på alle plattformer - og at informasjonen er enkel å finne.
  Norkart har utviklet nyttige løsninger for innbyggerne - som betyr mer fornøyde innbyggerne, og en mer effektiv kommune

 • Produkt

  Matrikkel

  Norges mest populære programvare for arbeid med Matrikkelen

 • Produkt

  Oppmåling

  Moderne verktøy skreddersydd for effektiv oppmåling

Nyheter

Kurs

Vil du vite mer om Norkarts produkter og tjenester innen geografisk informasjon? Kontakt meg, ring meg gjerne på tlf. 970 98 432 eller send meg mail på fred.runar.fjelltveit@norkart.no

Fred Runar Fjelltveit
Kundeansvarlig