Eiendomsinformasjon

Enkel tilgang til korrekt informasjon om eierskap til fast eiendom er en viktig bærebjelke i moderne samfunn.

Norkart Eiendomsdatabase

Matrikkelen (eiendomsregisteret) og grunnboken er to registre som er i gjensidig samspill. Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister og inneholder oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Norkart har inngått en formidlingsavtale med Kartverket som gir Norkart mulighet til å bruke Kartverkets eiendomsopplysninger fra matrikkel og grunnbok i en egen Norkart Eiendomsdatabase. Data fra Norkart Eiendomsdatabase dekker alle eiendommer og borettlagsandeler i Norge og synkroniseres fortløpende mot Kartverkets matrikkel og grunnbok.

Norkart videreformidler egne tjenester basert på data fra Norkarts eiendomsdatabase.

Norkart tilbyr digitale eiendomsdatatjenester og bestillingsprodukter fra matrikkel og grunnboken. Tjenester kan for eksempel være omsetning- og eierhistorikkrapport for forsikringsselskaper, eiendomsoverdragelser, eierforhold (hjemmel) og pengeheftelser. Norkart tilbyr også rapporter fra matrikkel og grunnbok.


Her kan du høre Erik Landsnes snakke om Eiendomsinformasjon

Produkter

Rapporter fra Norkart Eiendomsdatabase

Vi kan levere rapporter fra Norkart Eiendomsdatabase skreddersydd for ditt behov i form av fil-leveranser eller i form av tjenester.

 • Inngang via matrikkelnummer eller vegadresse
 • Matrikkelrapporter:
  • Grunneiendom
  • Festegrunn
  • Seksjon
  • Anleggseiendom
  • Jordsameie
  • Borett (Bruksenhet i fokus)
 • Grunnboksrapporter:
  • Fast eiendom – aktiv og historisk grunnbok
  • Borett – aktiv og historisk grunnbok
  • Eierhistorikk

Data fra Norkart Eiendomsdatabase dekker alle eiendommer og borettslagsandeler i Norge og synkroniseres fortløpende mot Kartverkets matrikkel og grunnbok.

Vil du vite mer om eiendomsinformasjon

Audun Toften

Kundeansvarlig - Stat & Næringsliv

Tlf. 977 47 798

audun.toften@norkart.no