Advokat, eiendom og eiendomsutvikling

Rask tilgang til korrekt informasjon tilpasset ditt behov

Tilgang til korrekt informasjon om eierskap til fast eiendom er en viktig bærebjelke i moderne samfunn.

Vi tilbyr oppdatert informasjon fra grunnbok og matrikkel, både som dataleveranser, som tjenester, eller i form av verktøy.

I tillegg har vi lokalkunnskap om hvem som bor i et område, hvilke bedrifter som er etablert i området, samt informasjon om risiko og sårbarhet.

Norkart leverer løsninger som automatiserer og effektiviserer produksjon av ulike data til eiendomsutviklere.

Automatisert eiendomsinformasjon

Ved taksering og omsetning av eiendommer er geografisk informasjon svært viktig for å fremstille objektive fakta om eiendommen.

Informasjonen som normalt leveres fra kommunen inneholder en rekke PDF-dokumenter med informasjon fra grunnkart, matrikkel, plankart/planregister, samt ferdigattester, byggetegninger og restanser/legalpant.  Kommuner og IKS’er bruker gjerne mye tid i ulike fagsystemer for å manuelt produsere dokumentene som inngår i en meglerpakke.

Norkart leverer løsninger som automatiserer og effektiviserer produksjon av denne typen informasjon.  Våre gode kunnskaper om dataene som produseres innenfor teknisk sektor er et stort pre, og bidrar til at vi kan tilby svært tiltalende produkter og gode grensesnitt.

Løsningen kan integreres med systemer som brukes av meglere og takstmenn slik at data leveres direkte inn i disse systemene. Løsningen kan også integreres til ulike nettbutikker.

Norkart Eiendomsinfo - all informasjon du trenger på ett sted!

Norkart Eiendomsinfo forenkler arbeidsdagen

Norkart Eiendomsinfo er en løsning for alle som trenger oppdatert eiendomsinformasjon.
Løsningen gir tilgang til all nødvendig informasjon fra grunnbok og matrikkel til både fast eiendom og borettsandeler ved hjelp av ett enkelt søk.
Løsningen tilbyr data både i form av rapporter, eierlister, nabolister og interaktivt kart, i tillegg til reguleringsplaner og informasjon om grunnforurensning.

Norkart Eiendomsinfo tilbyr:

 • Markedets beste søkefunksjon – sparer tid og irritasjon
 • All informasjon på ett sted – både eiendomsinformasjon og kommuneplan, reguleringsplan, mm..
 • Gode visuelle kart – kombinasjon av eiendomsdata, kartdata og bilder.
 • Brukervennlig løsning

 

Oppdatert eiendomsinformasjon

Norkart har inngått en formidlingsavtale med Kartverket som gir Norkart mulighet til å bruke Kartverkets eiendomsopplysninger fra matrikkel og grunnbok i en egen Norkart eiendomsdatabase.  Data fra Norkarts eiendomsdatabase dekker alle eiendommer og borettlagsandeler i Norge og synkroniseres fortløpende mot Kartverkets matrikkel og grunnbok.

Norkart videreformidler egne tjenester basert på data fra Norkarts eiendomsdatabase.

Norkart tilbyr digitale eiendomsdatatjenester og bestillingsprodukter fra matrikkel og grunnboken.

 

Norkart verdiøker matrikkeldataene

 • Fjerner datafelter som vi vet er mangelfullt ført i matrikkelen.
 • Gjør analyser på hvilke adresser som er endra og kan levere endringsfiler for adressetabellen på flate filer med ønsket intervall.
 • Gir en kvalitetsindikator på arealinformasjon på bygning. Vi kombinerer her vår kunnskap om eiendomsskatt i kommunenorge med analyser i matrikkelen.
 • Leverer informasjon om bygget har kjeller, basert på etasjeinformasjon.
 • Beregner antall etasjer i bygget, basert på etasjeinformasjon.
 • Analyserer datoer for ulike steg i kommunal godkjenning av bygg, slik at sannsynlig byggeår leveres sammen med siste gjeldende status.
 • Forenkler datamodellen og relasjonene slik at data lar seg enklere utnytte.
 • Fjerner dubletter og andre rariteter som ligger i kartverkets offisielle matrikkel.

Vil du vite mer om Norkarts produkter og tjenester innenfor eiendom, ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Hanne Therese Jødal Skallerud

Markedssjef Eiendom

Tlf. 901 88 139

hanne.therese.jodal-skallerud@norkart.no

Audun Toften

Kundeansvarlig - Stat & Næringsliv

Tlf. 977 47 798

audun.toften@norkart.no

Nyheter

Kundereferanser

Kundeomtaler

rom-eiendom

ROM Eiendom AS har hatt samarbeid med Norkart i flere år som leverandør av digitale eiendomskart («KartROM») til bruk for alle i ROM Eiendom – både på pc og Ipad/Iphone, og vår driftsleverandør ISS. Kartfunksjonalitetene har i god dialog med Norkart gradvis blitt utvidet og forbedret opp gjennom årene – sist ved direkte tilgang til Norkart Eiendomsinfo fra januar 2016.

Norkart Eiendomsinfo gir ROM Eiendom raskt og enkelt svar på hvem som er tinglyst eier av aktuell eiendom, herunder oversikt over tinglyste rettigheter, samt enkel bestillingstjeneste av aktuelle dokumenter. Det er også positivt med mulighet til å se på historiske dokumenter m.v, og nyttige linker til f.eks plankart/dokumenter (der hvor dette er tilrettelagt av kommunen). Alt dette bidrar til at vi bedre kan løse våre oppgaver med hensyn til vår daglige drift og eiendomsutvikling, og ROM Eiendom AS er derfor godt fornøyd med Norkart Eiendomsinfo.

Stein Helge Dengerud
Jordskiftekandidat
ROM Eiendom AS

statskog3

Statskog SF er meget godt fornøyd med løsningen NORKART Eiendomsinfo. Denne løsningen bidrar til at vi på en enkel måte har samlet tilgang
til de opplysningene vi trenger fra matrikkel og grunnbok, slik at vi kan ivareta og kvalitetssikre vår eiendomsportefølje og kundeinformasjon. NORKART har vært endringsvillige og faglig dyktige.
Vi har siden 2011 gjennomført et prosjekt for kvalitetssikring av hjemmel og grenser på Statskogs eiendommer, som utgjør om lag en femtedel av fastlands Norge. Dette dreier
seg om ca. 30 000 eiendomsobjekter. (Prosjektet er utført i samarbeid med Kartverket og heter Statsgrunn i matrikkelen – SIM).
NORKART har gjennom hele SIM-prosjektet bidratt til at Statskog til enhver tid har de beste løsningene tilgjengelige. Det er dyktige medarbeidere som kan sitt fag meget godt, og kan til enhver tid foreslå endringer og tilrettelegge løsningen etter våre behov

Med vennlig hilsen

Ann Tove Lauritzen
eiendomskonsulent

Statens vegvesen Region sør har siden februar 2016 benyttet portalen Norkart Eiendomsinfo.
Vi har i vårt daglige arbeid behov for å sjekke aktive og historiske data fra både Matrikkel og Grunnbok. Vi har og behov for å kunne bestille tinglyste dokumenter fra Kartverket. Med mange brukere og et stort behov for oppslag på både matrikkel- og grunnboksopplysninger, har det vært viktig for oss å ha en løsning/avtale med fri bruk (ikke kostnad pr oppslag). Systemets ordreoversikt, gir oss samtidig på en enkelt måte mulighet til å føre kostnader for bestilte produkter/utskrifter der de hører hjemme. 
At vi har flere innganger til søk er også et stort pluss. Her kan vi søke på sanntidsoppdaterte opplysninger på både gnr/bnr, adresse, person og stedsnavn. Kartet er et viktig arbeidsverktøy for Statens vegvesen, og det at vi får eiendommen markert ved oppslag samt grenselinjer med kvalitet (nøyaktighet) er også positivt. Løsningen med direkte kobling til gammel grunnbok er og et stort pluss (spesielt med tanke på videre oppslag på enkeltdokumenter i digitalarkivet).  

Norkart Eiendomsinfo er en komplett, fleksibel løsning som er med å bidra til et enklere og raskere oppslag mot matrikkel og Grunnbok.


Med hilsen
Solfrid Rinde
Statens vegvesen Region Sør