Datavarehus – data og tjenester

Norkart datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon fra mange kilder, samt verktøy for å utnytte denne informasjonen.

Vårt datavarehus tilbyr data og informasjon som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene.

Våre servere har stor kapasitet og garantert oppetid, og leverer mer enn fire millioner kartutsnitt pr dag.

Vi har vår egen oppdaterte kopi av grunnbok og matrikkel, og kan levere helt ferske data inn i din løsning.

Vi tilrettelegger og sammenstiller data for ditt behov. Vi gjør data om til informasjon.

Enklere tilgang til offentlig informasjon

Det er etter hvert mange offentlige etater som tilbyr data til nedlastning.  Dette er data som har stor verdi for beslutningstakere både i offentlig og privat virksomhet, men som ikke er så lett å ta i bruk uten spesialkunnskap. Vi besitter denne spesialkunnskapen, og gjennom datavarehuset gjør vi denne informasjonen tilgjengelig for alle gjennom standardiserte grensesnitt og funksjonalitet for geografisk analyse.  Gjennom våre tjenester tilbyr vi oppdatert informasjon, og alle data på ett sted.

Vi tilbyr oppdaterte data fra blant annet alle norske kommuner, Kartverket, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysundregisteret, Folkeregisteret, NVE, NIBIO, DSB, NGU, KUD, Miljødirektoratet, Posten, Sjøkartverket, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Avinor, Riksantikvaren, OpenStreetMap og mange flere.  Vi utvider fortløpende med nye data.

Vi bearbeider datasettene ved innhenting. Denne bearbeidingen kan være i form av georeferering, omstrukturering og harmonisering, samt analyser på tvers av datasett.

Vi tilbyr også data i form av ortofoto, terrengmodeller, reliefkart og historiske kart og bilder.

Vi har lokalkunnskap

I datavarehuset har vi data fra mange ulike kilder som satt sammen kan gi mye informasjon om en eiendom og eiendommens nabolag.

 • Hvem som eier den
 • Når den ble kjøpt og omsetningshistorie
 • Størrelse, type, alder og boenheter
 • Heftelser
 • Utsikt og solforhold, støy (trafikk)
 • Nabolag: demografi / inntekt / utdannelse / familiesammensetning
 • Nabolag: bedrifter og virksomheter
 • Risiko: Flom, ras, avstand til brannstasjon,..
 • Kommunale avgifter
 • Skoler og barnehager i nærheten

Datavarehuset er lokalkunnskap satt i system!

Kundeomtaler

 

Facility Management AS (Facilit) utvikler web-baserte løsninger for fasilitetsstyring (byggforvaltning). Med løsningen Facilit FDVU er selskapet en av de ledende leverandørene på dette fagfeltet i Norge. Våre kunder har stort behov for kvalitet på sine grunnlagsdata. Vi inngikk derfor et samarbeid med Norkart AS i 2016. Avtalen omfatter leveranse av data og tjenester som bl.a. bidrar til. 

 • Integrasjon mellom Facilit FDVU og Matrikkelen
 • Visualisering av FDV-data i kartet 

Det betyr at brukere av Facilit FDVU kan koble og hente relevante data fra Matrikkelen knyttet til bygninger, grunneiendommer og leieobjekt. Dette kan skje på objektnivå eller som bulk import. Mekanismen er aktualisert gjennom pågående kommunereform, der kommunesammenslåinger også betyr endring av eierforhold og FDVU-organisering. 

Straks FDVU-objektene er koblet mot Matrikkelen kan disse visualiseres i kartet. Her bidrar Norkart sine løsninger til at ulike FDV-egenskaper kan presenteres som temakart. Eksempelvis tilstand, arealfunksjoner, leiestatus, risikofaktorer, eieforhold, tilgjengelighet, radon etc. 

Så langt har tilbakemeldingen fra våre kunder vært meget positiv.

Rolf Evensen
Daglig leder
Facility Management AS

 

 

Rambøll avd. Romerike har gått til anskaffelse av Norkart sin løsning for matrikkel og grunnboksdata. Dette er en løsning som inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser, bygninger osv.
Vi har fra før en eiendomsbeskrivelse, men på den så får vi kun hentet opp en og en adresse, mens nå får vi all eiendomsinformasjon vi trenger på hele prosjektet.
Erfaringene med systemet som Norkart har levert er meget gode, og servicen som blir levert er enestående. Eiendomsinformasjonen vi nå får fra Norkart kommer ut i en XLs-fil, som igjen kan importeres direkte inn i et annet dataprogram.

Norkart har bidratt til at Rambøll avd. Romerike kan effektivisere arbeidet med å hente informasjon på eiendommer mye rasker og mer effektivt enn vi har kunnet gjort tidligere. Dette gjør at vi kan effektivisere arbeidstiden og gi våre kunder bedre oversikt og korrekt tilbakemelding på prosjekter hvor vi er engasjert av kunden for bistand til bygningsregistrering.

Så langt ser det ut til at all informasjon vi får stemmer med våre behov.

Frode Ingwersen

Gruppeleder
Rambøll Romerike

Vil du vite mer om data og tjenester

Arild Nomeland

Forretningsutvikler

Tlf. 934 99 999

arild.nomeland@norkart.no

Jon Andresen

Forretningsutvikler

Tlf. 489 59 997

jon.andresen@norkart.no

Produkter

Nyheter

Datavarehuset i tall

 • 20000
  Antall datasett
 • 5729
  Millioner nedlastede kart i 2016
 • 6200
  GB med data