Bygg og anlegg

Oppdatert informasjon er viktig

Oppdatert informasjon og gode data er sentrale når man skal gjennomføre små og store prosjekter.  Norkart kan tilby dataene man trenger for å gjennomføre kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom.  Vi tilbyr data i form av kartdata og ferdige terrengmodeller. Vi har også informasjon om blant annet eierforhold, risiko, sårbarhet og demografi..

Alt du trenger av data og informasjon

Aktuelle produkter og løsninger

Arild Nomeland

Forretningsutvikler

Tlf. 934 99 999

arild.nomeland@norkart.no