Beslutningsstøtte og analyse

En stor del av informasjonen man baserer seg på i beslutningsprosesser er geografisk informasjon.

Vi kan bidra til å fremskaffe best mulig grunnlag for beslutningstakere basert på offentlig informasjon, gjerne kombinert med egne data. Dette kan være informasjon om befolkning, eiendomsforhold, trafikk, risiko, restriksjoner og terrengform, som er data som finnes i vårt datavarehus.

Vi kan bidra til å samle inn, tolke og analysere geografiske data, og på den måten bidra til å avdekke mønstre, sammenhenger og konflikter, samt visualisere dette på en forståelig måte. Informasjon i form av kart, bilder og grafer er lettere å lese, lettere å forstå og lettere å huske.

Buk av geografiske data og geografiske analyseverktøy gir en analytisk tilnærming og gir et beslutningsgrunnlag som er etterprøvbart.

Norkart kan tilby høy kompetanse, gode verktøy og stor entusiasme for å løse dine problemstillinger.

Eksempler på hva vi kan bidra med

Matrikkel:

 • Finne potensielle tomteområder
 • Vise kommunale eiendommer
 • Omsetningshistorikk / statistikk

Befolkning:

 • Befolkningsanalyser, aldersfordeling, familiesammensetning
 • Utdannelse, arbeidsledighet
 • Antall og aldersfordeling innenfor bygninger

Nettverksanalyser:

 • Skolevei, utrykningstid, rekkevidde fra punkt
 • Befolkning og kjøpekraft innenfor gang- og kjøretid fra posisjon
 • Optimalisering av kjøreruter

Terrenganalyser:

 • Sol og skygge, helningskart, utsikt
 • 3D-visualisering

Arealanalyser:

 • Fare for ras og flom
 • Nedbygging av dyrket mark og hensynssoner ved kommuneplan
 • Finne konfliktområder mellom plandata og restriksjonsdata

Rapportering:

 • Hjelp til KOSTRA-rapportering

Opplæring:

 • Oppsett av automatiske analyser
 • Kursing i analyseverktøy, som f.eks QGIS

 

Vi bidrar gjerne med å tilrettelegge dine egne data slik at de kan utnyttes i geografiske analyser. Verdien av egne data vokser i samspill med andre data. Vi har kompetansen og verktøyene som skal til for å hente mest mulig kunnskap ut av dine data.

 

Harald Huse

Seniorkonsulent

Tlf. 900 88 984

harald.huse@norkart.no

Jon Andresen

Forretningsutvikler

Tlf. 489 59 997

jon.andresen@norkart.no