Bank

Oppdatert informasjon er lønnsomt

Oppdatert informasjon om eiendom og bygninger er viktige parametere innenfor bank og forsikring.

Vi tilbyr lokalkunnskap om eiendomsforhold, risiko og sårbarhet og demografi. Vi kan også tilby informasjon om sol, utsikt og andre forhold som er viktige ved verdivurdering av fast eiendom.

Kombinasjon av egne data og offentlig informasjon kan hjelpe til at man får bedre oversikt og ser sammenhenger, og dermed bidra til et bedre beslutningsgrunnlag og større lønnsomhet.

Vi tilbyr også kompetansemiljø og verktøy som kan bidra til øket verdi på egne data alene eller i kombinasjon med offentlig informasjon.

Bank

Norkart tilbyr digitale eiendomsdatatjenester og bestillingsprodukter fra matrikkel og grunnboken.  Tjenester kan for eksempel være omsetning- og eierhistorikkrapport, eiendomsoverdragelser,  eierforhold (hjemmel) og pengeheftelser.  Norkart tilbyr også rapporter fra matrikkel og grunnbok.

Beliggenhet er ofte viktig for verdifastsettelsen av fast eiendom. Vi kan tilby informasjon om solforhold, utsikt og avstand fra veg, sjø, vann, alpinanlegg, osv.. for alle bygninger i Norge.

Vi har lokalkunnskap

Aktuelle produkter og løsninger

Harald Huse

Seniorkonsulent

Tlf. 900 88 984

harald.huse@norkart.no