Automatiserte analyser – Tiltaksanalyse

Gjør dataene dine om til informasjon og kunnskap ved hjelp av automatiserte analyser.

Automatiske analyser gjør saksbehandlingen enklere, raskere og tryggere, samt gjør dataene tilgjengelig og forståelig for alle.

Analysene kjøres på oppdaterte data fra Norkart Datavarehus – gjerne i kombinasjon med egne data. Resultatet kan distribueres til alle plattformer, eller integreres inn i egne fagverktøy og nettsider.

Automatiske analyser øker verdien på dataene dine!

Lær om automatiserte analyser:

 

Genial løsning!

I Sarpsborg kommune har de nylig tatt i bruk automatisert tiltaksanalyse, som er en rapport som bygges opp gjennom kontroll mot 42 ulike datasett.  Dette er data som er samlet inn av Norkart i kombinasjon med kommunenes egne data.

I løpet av noen sekunder har det ønskede området blitt kontrollert mot alle disse datasettene. Der det gjøres funn, genereres det kartutsnitt med informasjon om datasettet som er funnet. Alt samles i en rapport som lagres på byggesaken i kommunens sakssystem.

«Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre saksbehandlere for verdifull tid», sier Espen Danevad på enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune. Han forteller at rapporten i seg selv er en trygghet for at de nødvendige undersøkelsene er gjort av saksbehandler, men også at prosessen ved å etablere rapporten var en nyttig øvelse.  «Det gjorde at vi på mange områder ble bevisste på hva som faktisk er viktig å kontrollere når vi får inn en byggesøknad. Og nå får vi dokumentert at kontrollen er gjennomført».

Mange muligheter med automatiserte analyser

Norkarts analyseplattform er en fleksibel analyse- og rapportplattform som kan benyttes til mange ulike formål, og egner seg for alle typer analyser og uthentning av data og informasjon som skal gjøres mer enn en gang.

 • I bunnen av tjenesten ligger Norkart Datavarehus som gir tilgang til store mengder oppdaterte data som kan kombineres med egne data.
 • En kraftfull verktøykasse med verktøy for analyser, datakonvertering og rapportgenerering sørger for å levere resultater raskt og effektivt.
 • Plattformen til byr et uniformt REST-grensesnitt som kan integreres i egne fagverktøy og nettsider.
 • Analyser og rapporter kan skreddersys på spesifikasjon fra kommune eller virksomhet.
 • Norkart analyseplattform er en tjeneste, og ikke en programvare man installerer lokalt på maskinen.

 

Eksempler på analyser og leveranser som viser fleksibiliteten:

 • Tiltaksanalyse i forbindelse med byggesak.
 • Rapport pr bygning for egnethet for solceller.
 • Landsdekkende tjeneste for generering/levering av 3D-modeller til prosjektering.
 • Leveranse av oppdaterte FKB-data pr e-post.
 • Leveranser av ortofoto på KMZ pr e-post.
 • Automatisk generering av plottefiler til 3D-printere pr e-post.
 • Vegstatuskart som viser status til alle veger i et område.
 • Rapport om vann, avløp og feiing for eiendommer fra KOMTEK

 

Har du prosesser du ønsker å automatisere, ring meg gjerne på tlf. 454 01 006 eller send meg mail på erik.landsnes@norkart.no

Erik Landsnes
Salgssjef - Stat & Næringsliv