3D data og tjenester

Norkart kan levere 3D både i form av løsninger og tjenester, eller som tilrettelagte dataleveranser på mange formater og nivåer.

Vi har generert en detaljert landsdekkende terrengmodell (DTM) basert på detaljerte kartdata fra alle landets kommuner. I tillegg kan vi levere ferdig tolkede bygninger, vegetasjon og annen informasjon som kan avledes fra kartdataene. Vi kan levere rådata og modeller ferdig transformert til ønsket datum. Vi kan også levere data og tjenester basert på ny nasjonal høydemodell.

Norkart kan  levere tjenester basert på 3D-data både i form av konsulenttjenester, som dataleveranser og i form av automatiske analyser. Eksempler på dette kan være informasjon om solforhold, sikt eller utsikt.

 

CityPlanner er en løsning for visualisering og deling av planforslag og plandata utviklet med tanke på å skape muligheter for tett samspill mellom planleggere, arkitekter, utbyggere og innbyggere. Løsningen tilbyr dialogfunksjoner og prosjektdeling via web.

Kommunekart.com tilbyr mange kommunale datasett og har visning både i 2D og 3D. Løsningen inneholder også muligheter for sol/skygge beregninger, og er tilgjengelig både på web og på mobile løsninger.

3D Visualiseringspakke tilbyr ferdig modellert 3D-data rett inn i ditt fagverktøy basert på de ferskeste dataene. Snarlig vil denne og flere produkter som områdeanalyse, situasjonskart, ortofoto, nabovarsling og mye mer bli tilgjengelig på Norkart E-torg.

 

 • Produkttema

  3D Visualiseringspakken i e-Torg

  Ferdig modellert 3D-data rett inn i ditt fagverktøy - basert på de ferskeste dataene!

 • Produkt

  CityPlanner

  CityPlanner tilbyr 3D-visualisering i kombinasjon med et effektivt og intuitivt verktøy for innbyggerdialog.

 • Produkt

  Kommunekart

  Gratis app med kartinformasjon fra din kommune og detaljerte kart og flybilder for hele Norge

 • Produkt

  Terrengmodeller og visualisering

  Har du behov for terrengdata, bygninger eller vegetasjon?
  Vi kan levere terrengmodeller (DTM) med den oppløsningen du trenger. Vi kan også levere bilder som du kan drapere oppå modellen.
  Trenger du bygninger, vegetasjon og annen kartinformasjon kan vi levere det også.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby, ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Kenneth Øyen-Eriksen

Kundeansvarlig - Stat & Næringsliv

Tlf. 988 90 381
ko@norkart.no

Erik Landsnes

Salgssjef - Stat & Næringsliv

Tlf. 454 01 006
erik.landsnes@norkart.no