Forsikring

Oppdatert informasjon er lønnsomt

Oppdatert informasjon om eiendom og bygninger er viktige parametere innenfor bank og forsikring.

Vi tilbyr lokalkunnskap om eiendomsforhold, risiko og sårbarhet og demografi. Vi kan også tilby informasjon om sol, utsikt og andre forhold som er viktige ved verdivurdering av fast eiendom.

Kombinasjon av egne data og offentlig informasjon kan hjelpe til at man får bedre oversikt og ser sammenhenger, og dermed bidra til et bedre beslutningsgrunnlag og større lønnsomhet.

Vi tilbyr også kompetansemiljø og verktøy som kan bidra til øket verdi på egne data alene eller i kombinasjon med offentlig informasjon.

Visualisering av eksisterende kunder sammen med kartdata og demografiske data kan bidra til å bedre målretting av markedstiltak.