Forsikring

Oppdatert informasjon er lønnsomt

Oppdatert informasjon om eiendom og bygninger er viktige parametere innenfor bank og forsikring.

Vi tilbyr lokalkunnskap om eiendomsforhold, risiko og sårbarhet og demografi. Vi kan også tilby informasjon om sol, utsikt og andre forhold som er viktige ved verdivurdering av fast eiendom.

Kombinasjon av egne data og offentlig informasjon kan hjelpe til at man får bedre oversikt og ser sammenhenger, og dermed bidra til et bedre beslutningsgrunnlag og større lønnsomhet.

Vi tilbyr også kompetansemiljø og verktøy som kan bidra til øket verdi på egne data alene eller i kombinasjon med offentlig informasjon.

Visualisering av eksisterende kunder sammen med kartdata og demografiske data kan bidra til å bedre målretting av markedstiltak.

Bruk geografisk informasjon til å evaluere risiko

Modellering og evaluering av risiko er sentralt innenfor forsikring. Vi kan tilby data som kan hjelpe til at man får større treffsikkerhet dermed bidra til økt lønnsomhet.

  • Flom, flo og rasutsatte bygninger
  • Brannsoner
  • Bygningsdata – hvilke bygninger har flate tak
  • Avstand til kraftlinje og veg
  • Avstand til brannstasjon (reisetid)
  • Demografidata
  • Omsetning- og eierhistorikk
  • Osv..

Vi kan også levere data på grunnlag av kundens egne ønsker og ideér, basert på vårt datavarehus bestående av over 250 grunndata som er geografisk lokalisert.

Ved å visualisere forsikringsobjekter som kan bli berørt ved eventuelle hendelser/ulykker i en interaktiv kartløsning vil man raskere kunne estimere potensiell utbetaling.

Visualisering av eksisterende kunder sammen med demografiske data kan bidra til å bedre målretting av markedstiltak.

Risikodata

Arild Nomeland

Forretningsutvikler

Tlf. 934 99 999

arild.nomeland@norkart.no