Forvaltningsløsninger

Norkart leverer forvaltningsløsninger for dokumentasjon og forvaltning av både det offentlige vann- og avløpsnettet og private VA anlegg.

Norkarts VA løsning
Forvaltning av det kommunale VA nettet krever at du har geografisk oversikt over det som har skjedd rundt anleggene siden anlegget ble bygget. Da trenger du både geografi, driftsinformasjon og øvrige tekniske data. Dette kan vi tilby – i tillegg til mye mer.
Like viktig som å ha kontroll på det kommunale VA nettet – er det viktig å få oversikt og kontroll på det private VA nettet, og ikke minst se dette i sammenheng.
Med vår VA løsning kan vi tilby en totalløsning – hvor kunden kan få opp både data om slamtanker (private anlegg), plandata og gebyr.

Løsninger i Norkarts VA Forvaltningsportefølje: GISLINE VA, KOMTEK VA Privat og KOMTEK Vannmåler.

Se demovideo av VA Tilsyn

Feltløsninger

Norkart leverer feltløsninger – som gjør at du kan dele og oppdatere informasjon på tvers av organisasjonen i direkte kontakt med forvaltningsløsninger. Verdien er at det er enkelt i bruk – og du får den informasjonen du trenger å ta med deg ut i felt. Delt og oppdatert informasjon gjør hverdagen enklere!

VA Felt

Med VA Felt tilbyr Norkart et unikt verktøy for android nettbrett som gir deg innsyn i all informasjon om kommunen sitt VA-ledningsnett. Men kanskje enda viktigere er muligheten til å oppdatere, registrere endringer og ta bilder når du er ute i felt. Dette gir store effektiviseringsgevinster.
Les mer

FDV
FDV (Forvaltning – Drift og Vedlikehold) – og gir støtte for drift og internkontroll tilknyttet vann- og avløpsnettet. Verdien av FDV løsning fra Norkart er at du kan dokumentere og oppfylle myndighetenes krav til drift og dokumentasjon i tilknytning til kommunens vann- og avløpsnett.

KOMTEK VA Tilsyn

Forenkler prosessen med tilsyn av private avløpsanlegg. Kontroll og oversikt over private anlegg gjør det enklere å avdekke mangler og alvorlig risiko for forurensning fra private avløpsanlegg i din kommune.

KOMTEK VA Tilsyn gir deg mulighet til å:

  • Planlegge hvilke anlegg som skal befares ved å opprette tilsynslister
  • Sende ut SMS til innbyggerne med varsel og informasjon
  • Lese, bruke og oppdatere relevant data fra KOMTEK i felt
  • Tilgang til digitalt kontrollskjema, med mulighet til å registrere avvik, ta bilder og finne forklaring på sjekkpunkter i henhold til Norsk Vanns anbefalinger
  • Opprette og arkivere tilsynsrapport

I tillegg til å forenkle og kvalitetssikre prosessen ved kommunens tilsyn av spredt avløp, er det også store økonomiske besparelser. Snittprisen på å gjennomføre et tilsyn estimeres til 3000 – 5000 kroner. Ved å gå fra manuelt tilsynsarbeid til helautomatisk – vil kostnadene og tidsbruken rundt arbeidsprosessen bli betydelig redusert.

Les mer om KOMTEK VA Tilsyn her

KOMTEK Vannmålerbytte

Bytte av vannmålere er en prosess kommunen organiserer – og selve byttet utføres av en ekstern rørlegger. I dag skjer dette ofte manuelt med telefon, papirlister og regneark. Dette er krevende både tidsmessig og økonomisk både for kommunen og for rørleggeren.

KOMTEK Vannmålerbytte automatiserer dette slik at både kommune og rørlegger får en enkel og smidig prosess. Begge parter sparer tid og penger og innbyggeren blir håndtert på en enda bedre måte enn før.

KOMTEK Vannmålerbytte er en løsning som sørger for kommunikasjon mellom kommune, rørlegger og innbygger gjennom hele prosessen. Kommunen organiserer og planlegger i sin vannmålerdatabase og sender arbeidslister til rørlegger. Rørlegger har da full oversikt over hvilke målere som skal byttes og kan på sin mobiltelefon planlegge og organisere sine arbeidsdag. Rørleggeren kan selvfølgelig kommunisere med innbyggeren via SMS for å avtale tid og sted for utførelsen. Alle bytter registreres løpende på mobiltelefon slik at han er klar for neste oppdrag umiddelbart. En prosess som før tok timer – og noen ganger kanskje dager, løses nå på en rask og smidig måte. – Med gevinst for alle parter. Kommunen på sin side kan til enhver tid se i KOMTEK alle data (tekniske data, bilder, avvik).

Les mer om KOMTEK Vannmålerbytte