Detaljert terrengmodell for hele landet

Vi leverer terrengmodeller (DTM) som dekker hele eller deler av Norge med oppløsning fra 1 meter eller høyere, samt beregningstjenester på disse modellene.  Modellene kan leveres på ulike formater, tematisert, og med tilleggsinformasjon som bygningskropper og simulert skog (DSM).

Modellene er generert ut fra de mest nøyaktige kartdataene som dekker området

Vi kan også levere modeller basert på laserdata på bestilling dersom data er tilgjengelig.

Bygningsdata fra FKB vist i Google Earth:

Webatlas_Tjenester_3d_01

Beregninger og analyser på terrengdata

Vi kan levere terrengmodeller for ulike formål for hele eller deler av Norge, og vi kan også levere beregningstjenester:

  • Formatkonverteringer
  • Terrengforhold, høyde og helning
  • Nedslagsfelt
  • Solforhold (sol opp/sol ned/soltimer)
  • Utsikt (hvor langt, hvor mye og hva ser man)

Vi kan levere data for hele Europa til radioplanleggingssystemet ASTRIX fra Teleplan

Bildet viser en terrengmodell for beregning av sol- og siktforhold.  I tillegg til terrengoverflaten inneholder modellen bygningskropper og skog beregnet på grunnlag av bygningsdata og markslagsdata.

Fra kartdata til 3D-modeller

Trenger du  bygninger i 3D-modellen din?

Vi har laget Norges beste funksjoner for å reise opp bygninger fra FKB-data. Vi kan levere ferdige modeller på CityGML og andre formater.

Tolking av vegetasjon for visualisering

Gir en visualisering uten vegetasjon et riktig bilde av virkeligheten?

Vil du vite hvor mange trær det er i kommunen din?

Vi kan tolke trær fra laserdata til bruk i forbindelse med visualisering. Vi identifiserer trær med høyde og kronevidde, samt en klassifisering på grunnlag av treets form i kombinasjon med markslagsdata.

Bedre bilde av terrengoverflaten med reliefkart

Et reliefkart gir ofte et bedre bilde av terrengoverflaten enn et kart og/eller et bilde.

Lager man reliefkartet fra laserdata vil man kunne se formasjoner som ville vært vanskelig å oppdage på andre måter.

Stein Mjaaland

Prosjektleder

Tlf. 951 18 318

stein.mjaaland@norkart.no