Oppmåling

Moderne verktøy gjør kommuner og firmaer mer effektive, og ikke minst mer attraktiv for nye landmålere.

Oppmålingsforretning

Landmåleren blir målt på saksbehandlingstid. Frister som ikke oppnås medfører reduserte gebyrinntekter. Med GISLINE Oppmålingsforretning får landmåleren et saksbehandlingsverktøy med veivisere tilpasset arbeidsprosessene.

Med verktøy som er integrert mot Arkiv, Matrikkel, Grunnbok og Landmåling blir hverdagen langt enklere. Gevinsten er økt effektivitet og full kontroll på frister.

Papirløst med nettbrett

Hvorfor ikke gjøre forretningen ferdig i felt? Vår nettbrettløsning med skytjeneste gir mange gevinster:

  • Spar tid og utskrift av kart og saksdokumenter.
  • Forenkling – signering på nettbrett for oppmøte/protokoll.
  • Effektivitet – ferdigstill forretningen i felt.
  • Tilgang på saksdokument, kart, eiendomsdetaljer i felt.
  • Moderne –  moderniseringsverktøy gjør kommunen attraktiv.

Beregning og dokumentasjon

GISLINE Landmåling er et verktøy for datainnsamling, redigering, beregning/utjevning, pålitelighetsanalyse og dokumentasjon av alle typer landmålingsdata.

Landmålingsprogrammet har nødvendig funksjonalitet for å kunne dokumentere  tilfredsstillende resultater på målingene dine, og at de oppfyller krav i standarder og forskrifter knyttet til eiendoms-landmåling og grunnlagsnett.

Christian Andresen

Kundeansvarlig

Tlf. 958 81 982

christian.andresen@norkart.no