NORKART VA Felt

VA Felt er et unikt verktøy for nettbrett som gir deg innsyn i all informasjon om ledningsnettet. Men kanskje enda viktigere er muligheten til å oppdatere og registrere endringer når du er ute i felt. Produktet er lisensiert og vil ikke fungere uten bruker og passord fra Norkart AS. Ta kontakt for å bestille VA Felt – eller få mer informasjon om løsningen.

Espen Fosse

Kundeansvarlig

Tlf. 926 81 200

espen.fosse@norkart.no

Kjell Kruger Næss

Kundeansvarlig

Tlf. 900 35 309

kjell.naess@norkart.no


Kjartan Selnes

Kundeansvarlig

Tlf. 934 21 216

Kjartan.selnes@norkart.no

Arne Ronny Tøstibakken

Markedssjef for Vann og avløp

Tlf. 970 55 861

arne.ronny.tostibakken@norkart.no