Oppdatert eiendomsinformasjon fra Norkart

Norkart Eiendomsinfo er en løsning for alle som trenger oppdatert eiendomsinformasjon. Løsningen gir tilgang til all nødvendig eiendomsdata fra Norkart Eiendomsdatabase på ett sted, og alltid oppdatert.

 • Norkart Eiendomsdatabase synkroniseres fortløpende mot kartverkets matrikkel og grunnbok.
 • Fast eiendom og borettsandeler i samme løsning
 • Ved søk får man en lettfattelig oversikt  over alle matrikkelenheter en person eller organisasjon eier i Norge
 • Tilbyr data i form av rapporter og visualisert i interaktive kart.
 • Eierlister og kart viser informasjon om navn, adresse, eierforhold og eierbrøk.
 • Matrikkelrapporter med bygningsinformasjon.
 • Bestilling av bekreftede grunnboksutskrifter og tinglyste dokumenter (*)
 • Tilgang til reguleringsplaner og informasjon om grunnforurensning.
 • Nabolister hvor man enkelt kan se rettigheter som er tinglyst på naboeiendommene.

(*) Om bestilling av dokumenter:

 • Utskrift sendes pr post fra Tinglysningsmyndighetene og er belagt med offentlig gebyr.
 • Gebyr for bestilling av dokumenter kommer i tillegg til dokumentgebyret
 • Leveringstid maks 3 dager

 

Prøv Norkart Eiendomsinfo

Ta kontakt med oss for å bli testbruker (krever brukernavn og passord).

Klikk her for å starte løsningen.

 

Kundeomtaler

BaneNor Eiendom AS har hatt samarbeid med Norkart i flere år som leverandør av digitale eiendomskart («KartROM») til bruk for alle i BaneNor Eiendom – både på pc og Ipad/Iphone, og vår driftsleverandør ISS. Kartfunksjonalitetene har i god dialog med Norkart gradvis blitt utvidet og forbedret opp gjennom årene – sist ved direkte tilgang til Norkart Eiendomsinfo fra januar 2016.

Norkart Eiendomsinfo gir BaneNor Eiendom raskt og enkelt svar på hvem som er tinglyst eier av aktuell eiendom, herunder oversikt over tinglyste rettigheter, samt enkel bestillingstjeneste av aktuelle dokumenter. Det er også positivt med mulighet til å se på historiske dokumenter m.v, og nyttige linker til f.eks plankart/dokumenter (der hvor dette er tilrettelagt av kommunen). Alt dette bidrar til at vi bedre kan løse våre oppgaver med hensyn til vår daglige drift og eiendomsutvikling, og BaneNor Eiendom AS er derfor godt fornøyd med Norkart Eiendomsinfo.

Stein Helge Dengerud
Jordskiftekandidat
BaneNor Eiendom AS

 

statskog3

Statskog SF er meget godt fornøyd med løsningen NORKART Eiendomsinfo. Denne løsningen bidrar til at vi på en enkel måte har samlet tilgang
til de opplysningene vi trenger fra matrikkel og grunnbok, slik at vi kan ivareta og kvalitetssikre vår eiendomsportefølje og kundeinformasjon. NORKART har vært endringsvillige og faglig dyktige.
Vi har siden 2011 gjennomført et prosjekt for kvalitetssikring av hjemmel og grenser på Statskogs eiendommer, som utgjør om lag en femtedel av fastlands Norge. Dette dreier
seg om ca. 30 000 eiendomsobjekter. (Prosjektet er utført i samarbeid med Kartverket og heter Statsgrunn i matrikkelen – SIM).
NORKART har gjennom hele SIM-prosjektet bidratt til at Statskog til enhver tid har de beste løsningene tilgjengelige. Det er dyktige medarbeidere som kan sitt fag meget godt, og kan til enhver tid foreslå endringer og tilrettelegge løsningen etter våre behov

Ann Tove Lauritzen
Eiendomskonsulent

Statens vegvesen Region sør har siden februar 2016 benyttet portalen Norkart Eiendomsinfo.
Vi har i vårt daglige arbeid behov for å sjekke aktive og historiske data fra både Matrikkel og Grunnbok. Vi har og behov for å kunne bestille tinglyste dokumenter fra Kartverket. Med mange brukere og et stort behov for oppslag på både matrikkel- og grunnboksopplysninger, har det vært viktig for oss å ha en løsning/avtale med fri bruk (ikke kostnad pr oppslag). Systemets ordreoversikt, gir oss samtidig på en enkelt måte mulighet til å føre kostnader for bestilte produkter/utskrifter der de hører hjemme. 
At vi har flere innganger til søk er også et stort pluss. Her kan vi søke på sanntidsoppdaterte opplysninger på både gnr/bnr, adresse, person og stedsnavn. Kartet er et viktig arbeidsverktøy for Statens vegvesen, og det at vi får eiendommen markert ved oppslag samt grenselinjer med kvalitet (nøyaktighet) er også positivt. Løsningen med direkte kobling til gammel grunnbok er og et stort pluss (spesielt med tanke på videre oppslag på enkeltdokumenter i digitalarkivet).  

Norkart Eiendomsinfo er en komplett, fleksibel løsning som er med å bidra til et enklere og raskere oppslag mot matrikkel og Grunnbok.


Solfrid Rinde
Statens vegvesen Region Sør

 

 

Audun Toften

Kundeansvarlig - Stat & Næringsliv

Tlf. 977 47 798

audun.toften@norkart.no

Hanne Therese Jødal Skallerud

Markedssjef Eiendom

Tlf. 901 88 139

hanne.therese.jodal-skallerud@norkart.no