Komtek Banner

KOMTEK

Min Renovasjon – din komplette renovasjonsapp

Dette er appen:

Denne appen gir deg tømmekalender for over 190 kommuner i Norge, der du kan søke opp din adresse og få vite når avfallet ditt blir hentet. Du får vite hvilken type avfall som hentes på hvilke dager, og du kan sette varsler på mobilen din for å få beskjed når det er på tide å sette frem dunken.

Appen viser kart til nærmeste returpunkt.

MERK: Informasjonen i denne appen hentes fra kommunens systemer. Finner du ikke din kommune i appen eller opplever du feil i data/mangel på varsling ta kontakt med din kommune.

Her kan du laste ned:

Viktig oppdatering av Min Renovasjon etter 1. januar 2020

På grunn av kommune- og regionreformen som trådte i kraft 1. januar 2020, må du legge inn adressen din i Min Renovasjon-appen på nytt for å få riktig varslinger.
Under kan du lese hvordan du gjør dette. 

Finner du ikke din kommune når du skal legge inn adressen på nytt, kan det hende at dataene ikke er ferdig bearbeidet i din kommune eller ditt renovasjonsselskap. Dette gjelder noen få kommuner, og det jobbes med å få din kommune tilgjengelig i appen så raskt som mulig.

Slik oppdaterer du din adresse:

iPhone og iPad

1. Gå inn i MinRenovasjon-appen

2. Slett adressene (stedene) dine som du har lagt inn

3. Når disse er borte, velg «Legg til sted»

4. Velg kommune og adresse på nytt

Nå skal alt fungere som før.

Dersom sletting av adresse allikevel feiler, slett appen Min renovasjon og installer den på nytt. Gjennomfør så punkt 1 – 4 på nytt.

Android mobil og nettbrett

1. Åpne Min Renovasjon-appen

2. Slett adressene (stedene) dine som du har lagt inn for å få tømmekalender og varsling. Dette gjør du ved å holde fingeren inne på adressen i to sekunder, til disse to valgene kommer opp:

– Velg
– Slett

Velg «Slett», og adressen skal da bli slettet.

3. Velg «Legg til sted»
4. Velg kommune og adresse på nytt

Nå skal alt fungere som før.

Dersom sletting av adresse allikevel feiler, slett appen Min renovasjon og installer den på nytt. Gjennomfør så punkt 1 – 4 på nytt.

Min Renovasjon