Ofte stilte spørsmål

Produkter

Hvilke produkter tilbys i e-Torg?
Per d.d. tilbys følgende landsdekkende produkter på https://e-torg.no :

  • 3D-modell inkl. Basiskart (FKB)
  • Oppdaterte data rett inn i ditt fagsystem
  • Laserdata (høydedata)
  • Nabovarsel
  • Områderapport
  • Områderapport inkl. temadata
  • Ortofoto (flyfoto)

e-Torg blir også levert som selvbetjente markedsportaler til kommuner, og i disse e-Torgene kan produktene variere avhengig av hva kommunene ønsker å tilby. Eksempelvis kan man gå til https://bodo.e-torg.no og finne arealplaner, eiendomsgebyr, målebrev, situasjonskart, ledningskart m.m. i tillegg til de ordinære landsdekkende produktene på https://e-torg.no

Jeg har forslag til produkter i e-Torg, hva gjør jeg?
Har du forslag til produkter eller endring på produkter i e-Torg så kan du sende dine innspill til innspill@e-torg.no . Disse innspillene blir tatt med fortløpende for gjennomsyn og evaluering, før evt produksjonssetting i e-Torg.

Hvilken kvalitet er det på de dataene som finnes e-Torg?
Alle produkter som leveres i e-Torg er kvalitetssikret og gjennomgår en behandling for å luke ut eventuelle feil. Skulle man likvel oppdage feil i data, så er ofte at feilen ligger hos den/de som har originaldataene, og vi vil da melde tilbake til de om eventuelle innmeldte feil.

Det er feil i data jeg har mottatt, hva gjør jeg?
Dersom du mot formodning oppdager feil i data/produkter du mottar fra oss, må du snarest mulig ta kontakt med kundestotte@e-torg.no eller tlf 674 83 888 og angi din ordrereferanse.

Hvor ferske er dataene/produktene jeg mottar?
Alle produkter i e-Torg produseres «on the fly», det vil si at vi alltid benytter de ferskeste data fra kommuner, Kartverk og andre leverandører for produksjon av våre produkter i det man trykker «Bestill». På den måten vil man være sikker på at man alltid har det seneste datasettet. Skulle man mot formodning oppdage at det burde vært nyere data i et produkt, så ta snarest mulig kontakt med kundestotte@e-torg.no eller tlf 674 83 888 og angi din ordrereferanse

Jeg finner ikke produktet jeg leter etter, hva gjør jeg?
Finner du ikke produktet du leter etter, så kan du sende oss en epost med hva du er på jakt etter (innspill@e-torg.no)

Hva er Basiskart (FKB)?
FKB står for Felles KartdataBase. Produktet basiskart (FKB) er en samling strukturerte datasett som utgjør en viktig del av grunnkartet for et område. Datasettene i FKB er normalt leveransen i et Geovekst-prosjekt og består av: Høyde: Høydekurver (ekvidistanse 5 meter) og høydepunkt. Vann: Kyst, sjø, innsjø og vassdrag. Markslag/Areal: Markslaginformasjon (AR5) og Arealbruk. Bygg og anlegg: Bygninger, bygningsmessige anlegg og ledninger. Samferdsel (FKB Veg): Vegsituasjon, jernbane, annen samferdsel og flyplass. Tekst: Presentasjonsdata. FKB-Detaljert Høyde (opsjonelt): Høydeinformasjon (ekvidistanse 1 m), terrenglinjer, høydepunkt. Dekningen til FKB-datasettene varierer.

Produktet basiskart (FKB) leveres på formatene dxf, dwg, FileGDB og SOSI format.
Produktet kan leveres i koordinatsystemene UTM Euref89 eller NTM Euref89.

Hva er SOSI?
SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den nasjonale standarden for digitale geografiske data. SOSI er det filformatet som blir benyttet ved utveksling av data mellom offentlige etater. Les mer om SOSI på Kartverket’s nettsider: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/SOSI/

På hvilke formater kan jeg få 3D data?
Vårt produkt 3D-modell inkl. basiskart (FKB) inneholder både 3D data og basiskart (FKB). 3D dataene inneholder foreløpig bygninger, terreng, veg og vann på ulike lag. Nye elementer kommer stadig til. Per d.d. så kan 3D data leveres i UTM Euref89 eller NTM Euref89 koordinatsystem, høydereferanse NN2000 eller NN1954, og på formatene 3ds, 3dPDF, skp, dwg, dxf, fmeAR, CityGML, dae (collada), fbx, ifc, landXML, wavefront, og txt.

e-Torg markedsplass

Kan jeg bli samarbeidspartner og selge e-Torg produkter i «min» butikk?
Norkart AS er til enhver tid åpen for å komme i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere. Ta kontakt med på innspill@e-torg.no , slik at vi kan ta en vurdering og se på hvilke muligheter dette evt gir.

Jeg har generelle innspill til e-Torg, hva gjør jeg?
Vi ønsker alltid å forbedre oss og setter stor pris på innspill. Disse kan sendes til innspill@e-torg.no

Bestilling/ordre/levering

Hvordan bestiller jeg et produkt i e-Torg?
Det er enkelt å bestille i e-Torg; søk opp adressen eller stedet du er ute etter, huk av for ønskede produkt(er), tilpass hvis ønskelig, betal med Vipps/Visa/Mastercard eller logg inn for å få faktura på ditt kjøp. Se video her

Jeg har valgt produktene jeg vil ha, men jeg vil bli fakturakunde, i stedet for å betale med Vipps eller kort. Hva gjør jeg?
Send en epost til nykunde@e-torg.no for å kunne få fakturaavtale, tilgang til ordrehistorikk og muligheten til å logge inn før du trykker «Bestill».

Jeg har spørsmål til e-Torg/produkter i e-Torg som jeg ikke finner svaret på her, hva gjør jeg?
Send oss gjerne en epost til kundestotte@e-torg.no eller ring vår kundestøtte på 674 83 888

Hvor lang leveringstid er det på det produktene jeg har bestilt?
Leveringstiden varierer med hva man har bestilt. De fleste produkter (med unntak av laserdata), har leveringstid på 1 dag. Erfaringsvis så leveres produktene raskere enn dette, men vi tar høyde for stor pågang og bestillinger med mye innhold. (Laserdata har leveringstid på 2 virkedager). Eks. en bestilling av 3D data på ett format uten tekstur for et lite område vil gå rimelig raskt, mens en bestilling av 3D data på mange formater med tekstur for et stort område vil ta noe lengre tid.

Ordrereferanse, hva er det?
Ordrereferanse er en referanse til din bestilling. Denne må du oppgi til oss dersom du har spørsmål til din bestilling slik at vi kan finne den igjen og hjelpe deg best mulig.

Bestillingsreferanse, hva er det?
En bestillingsreferanse er en referanse du selv velger å sette på din bestilling, slik at du vet hva/til hvem/hvor/hvilket prosjekt du har bestilt. Bestillingsreferanse er valgfritt å fylle inn, men vil være synlig på en faktura, og derfor lurt å fylle inn hvis man f.eks. skal viderefakturerer et prosjekt e.l.

Det mangler en vare i min levering, hva gjør jeg?
Dersom du mot formodning skulle oppleve at ikke alle produktene du har bestilt er sendt deg, så ta snarest mulig kontakt med kundestotte@e-torg.no eller tlf 674 83 888 og angi din ordrereferanse slik at vi kan hjelpe deg raskest mulig.

Jeg får en feilmelding når jeg tegner et polygon, hva gjør jeg?
Når man tegner et polygon, enten ved å redigere på avgrensningen man får opp direkte eller ved å slette eksisterende avgrensning og tegne nytt polygon med polygonfunksjonen øverst til venstre i kartvinduet, så er det viktig at man ikke har kryssende linjer. Dette vil medføre at man ikke får et genuint område, men et område som har avgrensning som går over sin eget polygon, da vil man få feilmelding. Man kan også få feilmelding ved at man ikke har avsluttet polygonet riktig, og prøver å gå videre. Man avslutter polygonet riktig ved å trykke på startpunktet igjen til slutt for å «lukke» polygonet.

Jeg vil bruke et forhåndsdefinert område, hvordan får jeg til dette?
Når man har søkt opp en adresse eller et sted, og valgt produkt, så kan man benytte et forhåndsdefinert område ved å slette området man har fått opp ved å trykke på søppelbøtten øverst til venstre, for så å trykke på opplastningsknappen øverst til høyre i kartvinduet, der det står «Last opp geometri». NB! Det er foreløpig kun mulig å laste opp én geometri/avgrensning som kun er ett polygon/en flate på formatene GeoJSON eller SOSI.

Innlogging

Hvordan får jeg logget på?
Benytt din Office 365 konto eller NorkartID ved å logge inn øverst til høyre på nettsiden

Hva er en Office365 konto?
En Office365 konto er en personlig konto som oftest er på formen navn.navnesen@firmanavn.no og er den samme kontoen som man logger på sin PC til daglig med. Kontakt din IT ansvarlig dersom du likevel ikke vet hva din Office365 konto er.

Hva er en NorkartID konto?
En NorkartID konto opprettes av Norkart dersom din bedrift ikke har Office365. Man får tildelt et brukernavn og et passord, og må endre passordet ved første gangs innlogging. En NorkartID er ofte på formen navn.navnesen@firmanavn.norkartid.no