Rask tilgang og innsyn

Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser, og er i særklasse det viktigste datasettet i kommunal forvaltning. Kommunene har en lovpålagt funksjon med å føre Matrikkelen slik at den er løpende oppdatert.

Lokal Matrikkel sikrer kommunene rask tilgang og innsyn, samt integrasjon med andre fagsystem.

Løsningen benyttes i over 300 kommuner, og er fundamental for kvaliteten på kommunal tjenesteproduksjon.

Arbeidsprosesser

Norkart har spisskompetanse på Matrikkelen. Denne kunnskapen har vi bygd inn programvaren som veivisere i arbeidsprosessene i saksbehandlingen.  Dette sikrer ensartede og pålitelige registre og eiendomskart, og gjør kommunene mer effektive.

17 av de 20 største kommunene bruker våre verktøy for å skape kvalitet og fullstendighet i den nasjonale Matrikkelen.

 

Produkter

GISLINE Matrikkel

Norges mest brukte programvare for å føre Matrikkelen og oppdatere eiendomskart.

GISLINE Lokal Matrikkel

Matrikkel med utvidet innhold. Forsyner andre fagsystem i kommunen med oppdatert informasjon

GISLINE WebMatrikkel

Webklient som gir saksbehandlere rask tilgang på matrikkelinformasjon

Christian Andresen

Kundeansvarlig

Tlf. 958 81 982

christian.andresen@norkart.no