Effektiv kommunikasjon

KOMTEK Slamtømmer Felt gir deg full kontroll på rodekjøringen.
Her har forvalter, kjøreleder og sjåfør tilgang til løpende oppdaterte data tilpasset sine arbeidsoppgaver.

Sjåføren har tilgang til

  • Oversiktlig visning av oppdrag i kart og liste.
  • Et anleggskort med situasjonskart og alle aktuelle detaljer om anlegget og eier.
  • Registrering av tømming og avvik med bilder.
  • Utskrift av tømmekvittering