Løsningen inneholder

  • Helt ferske kart med oppdaterte eiendomsgrenser, matrikkelenheter, adresser og bygningsnummer.
  • Matrikkeldata hentet fra den sentrale matrikkelen
  • Eiendomsskattedata
  • Fotodokumentasjon

Feltløsning for besiktigelse

Ved innføring, omtaksering eller ved årlig forvaltning av eiendomsskatt som krever besiktigelse, vil det være meget kostnadseffektivt å benytte en feltløsning som kommuniserer direkte med KOMTEK Eiendomsskatt.

KOMTEK Besiktiger er en slik feltløsning. Løsningen sørger for at endringer i matrikkelopplysninger og vurderingene (med fotodokumentasjon) knyttet til selve besiktigelsen blir sendt rett til KOMTEK-databasen fra ditt nettbrett i felt.

Kjartan Selnes

Kundeansvarlig

Tlf. 934 21 216

Kjartan.selnes@norkart.no