Konstruksjon og redigering

GISLINE-Plattformen er Norges mest komplette system for håndtering av geografisk informasjon.

GISLINE Kart er arbeidshesten i Norkart sin GIS programvare. 362 kommuner benytter GISLINE daglig for å kunne tilby pålitelige og oppdaterte kartdata.

Nyttige utvidelser

De mange brukerne av GISLINE har ulike behov for funksjonalitet. Løsningen er fleksibel ved at brukerne kan bygge på med utvidelser ved behov. GISLINE har blant annet følgende utvidelser:

  • 3D modell
  • Laseradministrator
  • Rasterinnpass
  • Tegn til raster