Geokoding – datavask mot offisielle data

Geokoding – datavask mot offisielle data

Datavask  mot offisielle adresser

 

Webatlas_Tjenester_B01

 

 

En datavask hever kvaliteten på adressedataene dine ved at de vaskes mot offisielle data. Resultatet klassifiseres som sikker match, usikker match eller ikke match.

Vi tilbyr webtjenester for løpende oppdatering av adressedata.

Norkart har egen oppdatert Norkart Eiendomsdatabase, som sikrer best mulig resultat av datavasken.