Meglerinformasjon i henhold til gjeldende lovgivning

Offentlighetsloven legger til rette for viderebruk av offentlig informasjon. I følge offentlighetsloven § 6 – forbud mot forskjellsbehandling, skal alle som ønsker innsikt i offentlige data stille likt. I forbindelse med utlevering og håndtering av meglerinformasjon vil det innebære mye merarbeid fra kommunens side. I skrivende stund er vi tre aktører på markedet som alle ønsker tilgang til kommunens arkiver – alle med ulikt ordesystem.

Norkart har utviklet en løsning som letter kommunens arbeid og sikrer nåværende virksomheter på markedet lik tilgang i henhold til offentlighetsloven. Løsningen vi tilbyr er ett enkelt ordresystem som kan motta bestillinger fra alle nåværende aktører på markedet.

Automatisert meglerinformasjon

Med formidlingsavtale åpner det seg flere muligheter for effektivisering og digitalisering av meglerinformasjons-pakker. Les mer om mulighetene her: https://www.norkart.no/product/automatisert-meglerinformasjon/

 

Ingeborg Alfhild Johannessen

Fagansvarlig Meglerpakke og automatisering

Tlf. 958 15 126

ingeborg.alfhild.johannessen@norkart.no