FME – Få kontroll på dine data

Dataintegrasjonsplattformen med den beste støtten for romlige data.

Har du mye data som ligger spredt rundt i kataloger, på disker eller i forskjellige systemer? Har du arbeidsoppgaver som utføres manuelt hver dag eller ukentlig? Vi kan hjelpe deg med å sammenstille, verdiøke og automatisere dine data og arbeidsprosesser for bedre utnyttelse i din virksomhet.

Norkart har Norges fremste eksperter på FME, et verdens ledende verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av geografiske data. FME støtter over 450 forskjellige formater og API, og gjør det enkelt å sammenstille data fra forskjellige systemer for å oppnå en mer effektiv arbeidsflyt.

Vi kan bistå med:
• Automatisere arbeidsprosesser og dataflyt
• Vaske kundelister mot adresseregister
• Innhente og sammenstille data fra ulike arkiver
• Flytte og prosessere data fra innsamling til bruk på kontor og i felt
• Verdiøke kundedata og koble mot kart og stedsinformasjon
• Konvertere, analysere og transformere data
• Workshop, opplæring og kundestøtte

FME

“The Swiss Army knife for your data”