Alle er tjent med en smartere hverdag

Digitalisering sørger for at en rekke oppgaver og tjenester automatiseres.
Dermed kan vi alle gjøre mer på egenhånd.

Se vårt utvalg på Norkart e-Torg 

Norkart har utviklet e-Torg, som er en selvbetjent markedsplass som gjør eiendoms- og kartdata fra kommunen tilgjengelig, for både innbyggere og profesjonelle aktører.

Skal du bygge hus, kan e-Torg hjelpe deg med å visualisere området, sjekke grunnforholdene, sende nabovarsel og byggesøknad. Raskt og enkelt.
Er du arkitekt eller ingeniør, kan du skaffe grunnlagsdata i både 2D og 3D for bruk i prosjektering og planlegging. Du finner også områdeanalyse og datagrunnlag for ROS-analyser og konsekvensutredninger, for å nevne noe.

e-Torg gjør mye enklere og sparer deg for masse tid til innhenting av kart- og eiendomsinformasjon. I tillegg er e-Torg tilgjengelig på alle plattformer, og er åpent 24/7.

 • Selvbetjent markedsplass hvor informasjon og data tilbys
 • Oppdaterte data rett inn i ditt fagsystem
 • Gjør jobben din mer enklere og mer effektiv
 • Åpen 24/7

 

Se videoer

Her presenterer Norkart e-Torg på MESH i juni 2018. En enkel introduksjon til hva denne løsningen kan tilføre ditt arbeid.

e-Torg Arkitekt

3D-pakke

 • Ferdig modellert 3D-data rett inn i ditt fagverktøy
 • Leverer ferdig etablerte 3D-modeller på de mest kjente formatene, og med valgfritt datum.
 • Inneholder oppdaterte grunnkart (FKB) fra kommuner, Kartverket og Geovekst
 • Tjenesten er enkel i bruk – søk deg frem til omradet du er interessert i og marker omradet.
 • Velg formater, datum og skriv inn e-post, og du kan laste ned 3D-modellen i løpet av kort tid.

Byggesøknadspakke

Nabovarsling
Ferdig utfylt skjema med kvittering som du trenger ved varsling til naboer og til bruk i en byggesøknad. Tjenesten velger automatisk ut naboeiendommer, og du kan selv legge til eller trekke fra eiere som skal varsles i henhold til plan- og bygningsloven. Husk å få med alle som bør og skal varsles. Leveransen inneholder ferdig utfylt skjema for nabovarsel, opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel.

Situasjonskart
Få oversikten over situasjonen for din eiendom. Situasjonskart gir deg en komplett oversikt med reguleringsplaner, kommuneplaner, temakart, tegnforklaring, informasjonsskriv, reguleringsbestemmelser og kommuneplanbestemmelser. På få minutter vil du ha full oversikt over hva som gjelder for din eiendom.

Områdeanalyse
Automatisk sjekk og dokumentasjon om et område eller tiltak. Områdeanalyse er en rapport som gir deg status på offentlig kartlagt informasjon for en eiendom eller fritt valgt område. Rapporten baseres på data definert i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) og egner seg til bruk i konsekvensutredning, arealplaninitiativ, forhåndskonferanser angående byggesøknad, mulighetsstudier for eiendom eller ved kjøp og salg av eiendom.

e-Torg Bygg og Anlegg

3D-pakke

 • Ferdig modellert 3D-data rett inn i ditt fagverktøy
 • Leverer ferdig etablerte 3D-modeller på de mest kjente formatene, og med valgfritt datum
 • Inneholder oppdaterte grunnkart (FKB) fra kommuner, Kartverket og Geovekst
 • Tjenesten er enkel i bruk – søk deg frem til omradet du er interessert i og marker omradet
 • Velg formater, datum og skriv inn e-post, og du kan laste ned 3D-modellen i løpet av kort tid

Byggesøknadspakke

Nabovarsling
Ferdig utfylt skjema med kvittering som du trenger ved varsling til naboer og til bruk i en byggesøknad. Tjenesten velger automatisk ut naboeiendommer, og du kan selv legge til eller trekke fra eiere som skal varsles i henhold til plan- og bygningsloven. Husk å få med alle som bør og skal varsles. Leveransen inneholder ferdig utfylt skjema for nabovarsel, opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel.

Situasjonskart
Få oversikten over situasjonen for din eiendom. Situasjonskart gir deg en komplett oversikt med reguleringsplaner, kommuneplaner, temakart, tegnforklaring, informasjonsskriv, reguleringsbestemmelser og kommuneplanbestemmelser. På få minutter vil du ha full oversikt over hva som gjelder for din eiendom.

Områdeanalyse
Automatisk sjekk og dokumentasjon om et område eller tiltak. Områdeanalyse er en rapport som gir deg status på offentlig kartlagt informasjon for en eiendom eller fritt valgt område. Rapporten baseres på data definert i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) og egner seg til bruk i konsekvensutredning, arealplaninitiativ, forhåndskonferanser angående byggesøknad, mulighetsstudier for eiendom eller ved kjøp og salg av eiendom.

Kontakt