Digital byggesaksbehandling


Med digital byggesaksbehandling kan du effektivisere arbeidet med byggesaker. Produktene passer både for private og profesjonelle aktører.

 

Nabovarsling

 

Ferdig utfylt skjema med kvittering som du trenger ved varsling til naboer og til bruk i en byggesøknad. Tjenesten velger automatisk ut naboeiendommer, og du kan selv legge til eller trekke fra eiere som skal varsles i henhold til plan- og bygningsloven. Husk å få med alle som bør og skal varsles. Leveransen inneholder ferdig utfylt skjema for nabovarsel, opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel.

 

Pris fra 299,-

Situasjonskart

 

Få oversikten over situasjonen for din eiendom. Situasjonskart gir deg en komplett oversikt med reguleringsplaner, kommuneplaner, temakart, tegnforklaring, informasjonsskriv, reguleringsbestemmelser og kommuneplanbestemmelser. På få minutter vil du ha full oversikt over hva som gjelder for din eiendom.

 

Pris fra 1496,-

Områdeanalyse

 

Automatisk sjekk og dokumentasjon om et område eller tiltak. Områdeanalyse er en rapport som gir deg status på offentlig kartlagt informasjon for en eiendom eller fritt valgt område. Rapporten baseres på data definert i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) og egner seg til bruk i konsekvensutredning, arealplaninitiativ, forhåndskonferanser angående byggesøknad, mulighetsstudier for eiendom eller ved kjøp og salg av eiendom.

 

Pris fra 1496,-

For å se flere produkter og priser klikk her