WEBATLAS DOK - tjeneste som leverer vektordata

Data som inngår i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) er blant de mest nyttige geodata som er å få tak i.

DOK inneholder kvalitetssikrede datasett fra en rekke offentlige leverandører, og representerer derfor et verdifullt informasjonsgrunnlag.

Dataene er velegnet  til  GIS-analyser innen områder som utbygging, planlegging, beredskap, risiko- og sårbarhetsanalyser, skole og helse. Dette er data som gjør din organisasjon mer effektiv, og som sikrer et godt grunnlag for beslutninger.

Som abonnent av DOK-data fra Norkart slipper du tenke på nedlasting og tilrettelegging av disse dataene. Du mottar en e-post når oppdateringer foreligger, og laster samlet ned både data, tilhørende tegneregler, prosjektfiler og metadata.

Som bruker av tjenesten kan vi garantere ferske data fra en mengde dataleverandører levert rett til din organisasjon, ferdig servert for bruk i ditt eget GIS-system.

Se produktark for hvilke data som inngår i tjenesten, samt mer informasjon.

Det offentlige kartgrunnlaget er juridisk fundert i plan- og bygningsloven og i kart- og planforskriften.

 

 

 

DOK_Data_01

Harald Huse

Seniorkonsulent

Tlf. 900 88 984

harald.huse@norkart.no

Arild Nomeland

Forretningsutvikler

Tlf. 934 99 999

arild.nomeland@norkart.no