Hva kan digitalisering gjøre for din kommune?


Sammen med kommunene hel-digitaliserer vi arbeidsprosesser og leveranser innenfor alle tekniske fagområder i kommunen.

Digitalisering av kommunen sørger for at vi automatiserer en rekke oppgaver og tjenester. Ressursene kan benyttes annerledes og bidra til økonomisk handlerom.

Vi tilbyr
• «Den digitale kommune 2019» – program
• Ledelsesrådgivning – innenfor digital transformasjon
• Kommunesammenslåing – rådgivning
• Selvbetjeningsløsninger og digitale data/analyser
• Digital transformasjon av kommunale fagområder

Interessert i å høre hva vi sammen kan gjøre for din kommune? Du finner kontaktdata nederst på denne siden.

Digitaliseringen i Kommune-Norge er godt i gang, og innbyggere og ansatte i alle landets kommuner kan se frem til en enklere kommunalteknisk hverdag. Norkart jobber tett med 390 kommuner, og har ambisiøse mål om å skape effektive og brukervennlige digitale løsninger både for innbyggerne og kommuneansatte, enten man jobber på kontor eller ute i “felten”.
Sammen skal vi jobbe for at all kommunikasjon og databehandling er basert på automatisering og selvbetjening, og at mobile kommunaltekniske løsninger kun skal være “et tastetrykk unna” i fremtidens digitale kommunehus.

Et eksempel på en digital innbyggerløsning er «MinEiendom» hvor du som innbygger får oversikt over all informasjon om din eiendom samlet på ett sted. Her finnes informasjon om alle gebyrene du betaler, når de skal betales, henting av avfall, oppmerking av tomt og annen nyttig informasjon. Dette er digitale data som er samlet og satt sammen på en måte som gir oss nyttig informasjon.  Samling og strukturering av digital informasjon vil gi mange gode og nyttige løsninger fremover.

Sammen med kommunekunder skal vi fulldigitalisere arbeidsprosesser og leveranser på områder som:

 • Byggesakssøknader og behandling
 • Tilsyn med brannforebygging og feiing
 • Renovasjonshåndtering
 • Vann- og avløp
 • Miljørettet helsevern
 • Administrasjon av eiendomsskatt
 • Arealplanlegging
 • Beredskap
 • Kartforvaltning
 • Matrikkel
 • Oppmåling

Eva Fjærestad

Direktør Konsulenttjenester

Tlf. 906 92 545

eva.fjaerestad@norkart.no