Den digitale kommune

 

Digitaliseringen i Kommune-Norge er godt i gang, og innbyggere og ansatte i alle landets kommuner kan se frem til en enklere kommunalteknisk hverdag. Norkart jobber tett med 390 kommuner, og har ambisiøse mål om å skape effektive og brukervennlige digitale løsninger både for innbyggerne og kommuneansatte, enten man jobber på kontor eller ute i «felten».
Sammen skal vi jobbe for at all kommunikasjon og databehandling er basert på automatisering og selvbetjening, og at mobile kommunaltekniske løsninger kun skal være «et tastetrykk unna» i fremtidens digitale kommunehus.

Et eksempel på en digital innbyggerløsning er «MinEiendom» hvor du som innbygger får oversikt over all informasjon om din eiendom samlet på ett sted. Her finnes informasjon om alle gebyrene du betaler, når de skal betales, henting av avfall, oppmerking av tomt og annen nyttig informasjon. Dette er digitale data som er samlet og satt sammen på en måte som gir oss nyttig informasjon.  Samling og strukturering av digital informasjon vil gi mange gode og nyttige løsninger fremover.

Sammen med kommunekunder skal vi fulldigitalisere arbeidsprosesser og leveranser på områder som:

 • Byggesakssøknader og behandling
 • Tilsyn med brannforebygging og feiing
 • Renovasjonshåndtering
 • Vann- og avløp
 • Miljørettet helsevern
 • Administrasjon av eiendomsskatt
 • Arealplanlegging
 • Beredskap
 • Kartforvaltning
 • Matrikkel
 • Oppmåling