Sentral lagring av kartdata

Kartverkets prosjekt “Sentral lagring av FKB-data” (SFBK)  har som mål at 80% av alle kartdata oppdateres mot Sentral Felles Kartbase i løpet av 2018. Norkart bidrar i prosjektet gjennom utvikling av denne basen, tilby en skreddersydd oppdateringsklient til kommunene, og sørge for at partene i Norge Digitalt kan benytte disse ferske dataene i sin tjenesteproduksjon.

Kartverkets video som beskriver konseptet:

 

Link til informasjon om prosjektet på Kartverkets sider.

Sentral FKB revolusjonerer dataflyten av geografiske data. Originaldata lagres hos Kartverket, men forvaltes fra kommunen. I kommunen vil en sitte på en oppdatert kopi av FKB-data som synkroniseres umiddelbart etter at data er lagret sentralt.

Quadri Map Server (QMS) er laget for å forvalte og distribuere geodata på en sikker og effektiv måte over internett. Kartverket har siden 2005 forvaltet FKB-data for hele Norge i QMS.

GISLINE Forvaltning er integrert mot Sentral FKB slik at dagens arbeidsprosesser beholdes, og data flyter sømløst mellom Sentral FKB og lokale kopier.

Til nå har utveksling av geodata mellom Norge digitalt parter blitt utført ved flytting av SOSI-filer 2 ganger i året. Ved å ta i bruk Sentral FKB blir det slutt på manuell nedlastning/utveksling av data. Synkronisering av geodata går automatisk mellom partene, og det er bare endringene som blir overført. Det reduserer størrelsen på datamengde/-trafikk til et minimum, og øker hastigheten.

Gevinsten av dette er tilgang til ferske data av høy kvalitet for alle Norge digitalt-parter, samt sparte ressurser på administrasjon og utveksling av geodata.

QMS med Sentral FKB gir alle tilgang til data man kan stole på, til enhver tid.

sentrallagringfkb

Fordeler med QMS

deskriptor_n2_qms

QMS utvikles av Norkart i samarbeid med Kartverket. Dette er en databaseløsning tilpasset lagring av geografiske data på norske standarder.

 

  • Slutt på manuelle FDV-runder
  • Automatisk dataflyt mellom Norge digitalt-parter
  • Sikker lagring
  • Kvalitetssikret iht SOSI-standarden
  • Grunnlag for nasjonal infrastruktur for geografiske data
  • Åpent API for oppdatering
  • Integrert med GISLINE

Christian Andresen

Kundeansvarlig

Tlf. 958 81 982

christian.andresen@norkart.no