Solid verktøykasse

Det er en stor tilfredsstillelse å få skape noe. Å skape presise plankart i henhold til lovkrav, standarder og veiledere, krever gode redskap. De som utvikler funksjonaliteten i GISLINE programvare har selv lang erfaring fra planforvaltning i kommunene, og vet hva som må til.

Vi har tett dialog med våre kunder, og takket være innspill og ønsker, har vi i dag en solid verktøykasse. Vel så viktig som programvaren er arbeidsløypene som følger med. Disse sikrer en effektiv planproduksjon med høy kvalitet.

Lett tilgjengelig

Arealplaner er et av de mest etterspurte offentlige datasett. Kart- og planforskriften §14 (og Offentleglova) krever at kommunene gjør plandata tilgjengelig på Internett for innsyn og videre bruk.

Det er derfor sentralt at vi kan tilby løsninger som tilgjengeliggjør planinformasjon for mobil, nettbrett og PC. Dette bidrar til en mer moderne kommune som gir god kommunal service.
Videre åpner det seg muligheter for digital innbyggerdialog ved høringer, og offentlig ettersyn av planforslag. Norkart distribuerer også CityPlanner som gir publikum en 3D-løsning for innsyn i planarbeidet

Asbjørn Sundbye

Kundeansvarlig

Tlf. 930 21 136

asbjorn.sundbye@norkart.no