Applikasjonsdrift

Sett ut driften – frigjør tid og kompetanse

Med appliksjonsdrift fra Norkart kan man bruke tid på fag og ikke systemdrift, alltid ha oppdatert programvare, tilgang til god kundestøtte og god tilgang til kompetanse – en bedre styring av kommunale midler.

En av mange fordeler ved applikasjonsdrift er at du alltid har siste versjon av programvaren. Tid er nøkkelen, her er det mye tid å spare, slik at kommunene kan bruke tiden på det som skaper mest verdi. Du får en plass å forholde deg til – kundestøtte, brukeropplæring, utvikling og drift blir ivaretatt av Norkart.

Applikasjonsdrift er enkelt og rask å få på plass. Det går kun 4 uker fra oppstartsmøte til drift, og liten belastning på IKT avdelingen og andre interne ressurser i kommunen. Det er store prismessig besparelser hvis du vurderer overgang til Sentral FKB.

Datarom-til-Applikasjonsdrift