cloudcloudcloud

GISLINE

GISLINE Arealplan

GISLINE Arealplan

GISLINE Arealplan brukes i mange av landets kommuner til oppdatering og vedlikehold av plankartdata. Det er et omfattende og effektivt verktøy for etablering, redigering og presentasjon(tegning) av arealplaner.

  • Produktet er en delmodul i GISLINE-plattformen, og all funksjonalitet som finnes i GISLINE Kartforvaltning er også tilgjengelig her.
  • I GISLINE Arealplan er det utviklet funksjonalitet for effektiv kontroll, registrering, konstruksjon og vedlikehold av plankartdata etter gjeldende produktspesifikasjoner.
  • Programmet har effektive funksjoner for topologi- og flate danning, og har blant annet funksjoner for kontroll og innklipp av nye planer som ivaretar dette sikkert og elegant.
  • Produktet støtter standarden for geosynkronisering. Oppdaterte plankartdata kan derfor tilbys i skyen til ulike abonnenter, eksempelvis nasjonale baser hos Kartverket som SePlan.

Produktet er tett integrert med arealplaner.no og oppdaterer og  vedlikeholder kartdelen i planregisteret.

Ønsker du å vite mer eller ta kontakt for et uforpliktende tilbud, send oss en melding i dag!

Løsningene ivaretar alle kravene gitt i plan- og bygningsloven, kart og planforskriften, produktspesifikasjon for arealplan og planregister Del 4 (NPAD), samt tilhørende lovkommentarer og veiledere.

Plankartet håndterer alle plantyper i henhold til gjeldende og tidligere lover samt forholder seg til gjeldende SOSI-standard.

Kjersti Hov

Rådgiver

Tlf. 918 24 134

kjersti.hov@norkart.no