Oppføringer av Trond Hegna

Virtual FME World Tour 2020 Norway

Norkart & Sweco presenterer: Virtual FME WorldTour 2020 Norway.   Dale Lutz deltar, FME eksperter fra Norkart og Sweco deltar, du kan også sende inn en teknologisk utfording. Deltar du? Det blir en meget […]

Norkart & Sweco presenterer: Virtual FME WorldTour 2020 Norway.  

Dale Lutz deltar, FME eksperter fra Norkart og Sweco deltar, du kan også sende inn en teknologisk utfording. Deltar du? Det blir en meget spennende og interessant dag 100% virtuelt i form av webinar, med både FME, ny teknologi og OpenSource. Workshops, presentasjoner, erfaringsutveksling.

Her finner du mer info

Telenors digitaliseringsseminar

Streaming av foredragene og nedlastning av presentasjonene på PDF-format kan nå sees i ettertid.


Kommuneseminar med fokus på Smartby og teknisk sektor.

Alle presentasjoner er nå tilgjengelig på PDF-format og kan lastes ned på denne linken: https://fil.email/KBBZuFMY

Streaming av foredragene kan også sees nå i ettertid (rekkefølgen på presentasjonen ligger nederst i denne mailen). Link til streaming av seminaret finner dere her: https://t.expo.no/iqkMRm

Alle deltagere får også tilgang til disse linkene som gjerne må deles med kollegaer og andre som kan ha interesse av seminaret.

Vårt neste Smart Kommune seminar vil ha fokus på helse og omsorg og vil gå av stabelen 19. mars. Informasjon om arrangementet vil bli sendt ut i første halvdel av februar.

Info om kommune- og regionreformen – alt i rute til 1.1.2020

Årsskiftet og reformene nærmer seg med stormskritt. Vi har samlet viktig informasjon for deg som er bruker av Norkarts systemer og tjenester i denne artikkelen.

Dette er en informasjon som i sin helhet blir viet til kommune- og regionreformen 2020 – til deg som er bruker av Norkarts systemer og tjenester – KOMTEK og GIS-løsninger.

Arbeidet med forberedelse til region- og kommunereformen ble startet for over to år siden – og vi ønsker å gi en fyldig status nå som vi kun er få uker unna 1.1.2020. Etter to år med forberedelser er hovedbudskapet at vi er godt forberedt og i rute – takket være godt samarbeid med prosjektledere og øvrige bidragsytere i mer enn 250 kommuner som er berørt av endringene.

Vi har vært i dialog med alle berørte kommuner og interkommunale selskaper for å formidle hvordan planleggingen og gjennomføring av prosjektet skjer – og det er laget mye informasjon som du vil finne linker til nederst i denne artikkelen.

I september i år startet vi forberedende arbeid på kundenes servere, og dette arbeidet går nå over i en gjennomføringsfase.

Samarbeidet med Kartverket har vært veldig viktig for den gode fremdriften – og Kartverket er også godt i rute.

Fredag 13. desember er en viktig dato – da stenges den sentrale Matrikkelen for oppdatering for alle landets kommuner i 9 virkedager, til utløpet av 1. januar 2020.

Det er ulike fremdrift avhengig om du er bruker av KOMTEK eller GIS-løsninger- så vi har delt inn status, slik at du enklere finner den informasjonen som er aktuell for deg.

Ordforklaring for begreper brukt i denne informasjonen:

 • Frys: Stengt for oppdatering, kun innsyn i data.
 • Nedetid: Løsning og data er utilgjengelig.

Status på KOMTEK

Det er allerede gjort forberedende arbeid hos alle kunder – blant annet for ny Lokal Matrikkel. Ny Lokal Matrikkel vil automatisk genereres rett etter nyårsskiftet.

Kommunereform – Kommuner:

Hovedmigrering av data startet 2. desember for de første kommuner – og dette planlegges ferdig til jul. Dette gjøres via et eget nettbasert verktøy KRASS. Disse sammenslåingskommunene får ca. en ukes nedetid i forbindelse med migreringen før de er i drift med KOMTEK Forvaltning for ny kommune. Frem til Matrikkelen åpnes rett på nyåret vil KOMTEK Forvaltning kunne brukes selv om Matrikkelen ikke er oppdatert. Felt- og innbyggerløsninger settes opp på nytt for nye kommuner og vil være tilgjengelige senest i første uke i januar. Detaljer er beskrevet i KRASS.

Hva betyr dette for deg i praksis?

I praksis for deg som bruker betyr dette at det vil være nedetid i ca. en uke i desember i forbindelse med sammenslåing av baser og datasett i KOMTEK. Vi kjører puljevis oppdatering av kommuner. Du vil få mer eksakt informasjon av prosjektleder i din kommune.

KOMTEK Synk har en periode med nedetid fra ca 1. desember og til ca 1. februar.

Kommunereform – IKS:

IKS som er berørt av kommunesammenslåing vil konverteres 3-7. Januar 2020. IKS vil være i drift med KOMTEK Forvaltning tirsdag 7. januar. Felt- og innbyggerløsninger vil bli håndtert samtidig.

Hva betyr dette for deg i praksis?

I praksis for deg som bruker betyr dette at deler av perioden 3-7. januar vil være en periode med nedetid i forbindelse med sammenslåing av baser og datasett I KOMTEK. Mer eksakt informasjon fås av prosjektleder i ditt IKS.

KOMTEK Synk har en periode med nedetid fra ca 1. desember og til ca 1. februar.

Regionreform

Kommuner og IKS som kun er berørt av regionreform:

1 og 2. januar vil ny Lokal Matrikkel automatisk etableres, og i tillegg vil en automatisk oppgave konfigurere KOMTEK Forvaltning med tilhørende felt- og innbyggerløsninger med nytt kommunenummer.

Hva betyr dette for deg i praksis?

I praksis for deg som bruker betyr dette at KOMTEK vil kunne brukes i hele perioden med unntak av en kort tidsperiode rett etter nyttår (nedetid). Mer informasjon om dette er sendt ut, og prosjektleder i din kommune har mer informasjon.

KOMTEK Synk har en periode med nedetid fra ca 1. desember og til ca 1. februar

Status på GIS-løsninger

Det er allerede gjort forberedende arbeid hos alle kunder – blant annet for ny Lokal Matrikkel. Ny Lokal Matrikkel vil automatisk genereres rett etter nyårsskiftet.

Kommunereform

16 desember starter hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning for modulene Matrikkel, QMS/SFKB, Arealplan, Oppmålingsforretning og Dataflyt. Etter nyttår lastes nye data for Matrikkel og Sentral FKB (SFKB) automatisk. Dette arbeidet forventes å være ferdig senest 1. februar for alle kunder. Når hovedkonfigurasjonen av GISLINE Forvaltning er ferdig, vil hovedkonfigurasjon av Web-løsninger (Kommunekart, Meglerpakke, e-Torg mm) starte.

Konfigurasjon utføres puljevis og hver kommune har fått informasjon om hvilken pulje de er i. Kommunens prosjektleder har denne informasjonen.

For Arealplan-modul er arbeidet med å slå sammen planregistre og plankartbaser allerede godt i gang – kommunene ferdigstilles fortløpende. De siste kommunene forventes ferdigstilt seinest 10. januar.

For GISLINE VA/FDV er migreringen allerede utført. Resterende arbeid utføres fortløpende for kommunene fra 2. januar og forventes ferdigstilt senest 10. januar.

Hva betyr dette i praksis for deg som bruker?

 • I praksis for deg som oppdateringsbruker vil frysperiode for oppdatering være fra 16. desember, og til hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning er ferdig. (Noen av SFKB-dataene fryser Kartverket noe tidligere).
  • For modulene Arealplan, Oppmålingsforretning avtales frysperiode med den enkelte kommune.
  • For GISLINE VA/VA-Felt: Frysperiode fra 2. januar til 10. januar, uten mulighet for oppdatering av data. Ta et leseuttrekk av data av beredskapshensyn.
 • I praksis for deg som innsynsbruker vil du ha innsyn i gamle data inntil nye datasett for ny kommune er konfigurert av Norkart (på ulike tidspunkt fra 16.12-31.1).

Regionreform

16 desember starter hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning for modulene Matrikkel, QMS/SFKB, Arealplan, Oppmålingsforretning og Dataflyt. Etter nyttår lastes nye data for Matrikkel og SFKB automatisk. Dette arbeidet forventes for alle kunder å være ferdig senest 1. februar. Når hovedkonfigurasjonen av GISLINE Forvaltning er ferdig, vil hovedkonfigurasjon av Web-løsninger (Kommunekart, Meglerpakke mm) starte.

Konfigurasjonen utføres puljevis og hver kommune har fått informasjon om hvilken pulje de er i. Kommunens prosjektleder har denne informasjonen.

For GISLINE VA/FDV vil hovedkonfigurasjon utføres i perioden fra 2. januar og forventes ferdigstilt senest 10. januar.

Hva betyr dette i praksis for deg som bruker?

 

 • I praksis for deg som oppdateringsbruker vil frysperiode for oppdatering være fra 16. desember, og til hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning er ferdig. (Noen av SFKB-dataene fryser Kartverket noe tidligere).
 • I praksis for deg som innsynsbruker vil du ha innsyn i gamle data inntil nye datasett for kommunen er konfigurert av Norkart (på ulike tidspunkt fra 16.12-31.1).

Her finner du mer informasjon:

Har du spørsmål til informasjonen – eller savner du informasjon, så ta gjerne kontakt.

 

 

Områdeanalyse – vi har lokalkunnskap!

I Norkart sitt Datavarehus finnes lokalkunnskap om hele Norge.

Alle typer geografisk relaterte analyser kan håndteres, områdeanalyse, eiendomsanalyse, analyser i forbindelse med konsekvensutredninger eller tiltaksanalyser.

Analysene kan integreres som en del av egne løsninger, eller man kan bruke Datavarehusets analyseplattform og velge eiendom eller område, og få resultatet levert på mail i løpet av kort tid. Man kan også gjøre analyser på egne data som en del av løsningen.

Eksempler på analyser kan være hvem som eier en eiendom, når den ble kjøpt, hva den ble kjøpt for og omsetningshistorie.  Er det snakk om en bygning kan det være informasjon om størrelse, type, alder, høyde, boenheter, solforhold og utsikt, heftelser og avgifter.  Er man opptatt av risiko er informasjon om flom, ras, radon eller avstand til brannstasjon informasjon man kan hente.  Er nabolaget viktig kan man finne demografiske data som aldersfordeling, familiesammensetning, inntekt og utdannelse eller avstand til skole og butikk.  Og skal man bygge noe er informasjon om regulering og ulike former for restriksjoner informasjon som er viktige å få frem.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å skreddersy din egen analyse, eller ønsker tilgang til våre ferdig definerte analyser.

Har du interessante data liggende i skuffen eller på et format som er tungt tilgjengelig kan vi hjelpe deg med å gjøre dataene tilgjengelig via våre grensesnitt og tjenester – selvfølgelig uten at andre enn de du ønsker får tilgang til dataene.

Fra servicetorg til e-Torg

Ideen om å skape en markedsplass for å tilby eiendoms- og kartdata fra din kommune til innbyggerne og profesjonelle aktører i kommunen, kom etter diskusjoner vi i Norkart har hatt med samarbeidskommuner i «Den digitale kommune 2019» prosjektet.

Utviklingen fra ide til ferdig produkt har gått i rekordraskt tempo nettopp fordi vi har jobbet tett med pilotkommuner som Molde, Ringebu, Sortland, Stavanger og Bodø samt jobbet tett med 10 små og store bedrifter fra privat næringsliv for å avdekke behov og ønsker. Det har vært ulike utfordringer og vinklinger – og takket være godt samarbeid har Norkart nå lansert e-Torg.

Enkelt forklart kan vi si at Norkart e-Torg er kommunens egen nettbutikk for salg av eiendomsinformasjon og geodata (kart) – og er en skyløsning som leveres som egen nettside – eller som API for integrasjon i egen portal.

e-Torg – skreddersydd for din kommune
Hvilke produkter som ønskes tilbys i kommunens e-Torg – bestemmes av kommunen selv.

Et viktig mål er at e-Torg skal effektivisere og redusere henvendelser til servicetorget – samt at de som henvender seg skal oppleve å få løst henvendelsene de har raskt og effektivt.  Nøkkelen er at manuelle prosesser er gjort automatisk – men løsningen håndterer også manuelle leveranser gjennom Norkart Produktportal.

Norkart e-Torg tilbyr varevelgere og god bestillingsflyt tilpasset ulike produkter, som for eksempel situasjonskart, naboliste og kartbestilling.

Skal du bygge hus, kan e-Torg hjelpe deg med å visualisere området, sjekke grunnforholdene, sende nabovarsel og byggesøknad. Raskt og enkelt.
Er du arkitekt eller ingeniør, kan du skaffe grunnlagsdata i både 2D og 3D for bruk i prosjektering og planlegging. Du finner også områdeanalyse og datagrunnlag for ROS-analyser og konsekvensutredninger, for å nevne noe.

Brukere og sikkerhet
Norkart e-Torg vil håndtere ulike typer brukergrupper, både private innbygger uten innlogging, og de profesjonelle aktørene som gjerne ønsker pålogging og med etterskuddsvis fakturering.

I tillegg håndterer også e-Torg utlevering og salg av produkter som krever spesiell behandling i henhold til utleveringsforskrift og personopplysningsloven.

Norkart e-Torg bruker Nets betalingsløsning, slik at bruker kan betale med kort eller Vipps.

Her finner du mer informasjon om e-Torg
Test ut vår e-Torg løsning

 

En ukes arbeid gjort på 5 minutter!

Gaute Grønmo – Niels Torp Arkitekter forteller hvordan de bruker e-Torg

“Ja, er det mulig?” vil du kanskje tenke. Og det var akkurat det som arkitekten Gaute Grønmo fra Niels Torp arkitekter erfarte da han som pilotkunde på visualiseringspakken fra Norkart fikk et verktøy som raskt skulle vise seg å gi resultater.

En digital og framoverlent arkitekt
Niels Torp arkitektkontor er allerede langt framme i å ta i bruk nye løsninger. Gaute er den perfekte pilotkunde fordi han allerede er engasjert i, og har ansvaret for nye arbeidsflater og ny metodikk. Omstilling er viktig og nødvendig blant arkitekter – hvor det er helt nødvendig å forbedre sin konkurranseevne og optimalisere driften. Gaute sin jobb er å teste produkter fortløpende – og å jobbe i 3D er derfor ikke nytt for han. For å skape nye brukervennlige løsninger, er samspillet mellom kunder og leverandører viktig. Tilbakemeldingene fra Niels Torp arkitekter har vært verdifulle slik at produktet stadig forbedres.

Enorm tidsbesparelse
Som erfaren bruker av nye digitale verktøy – opplever Gaute at den den store forskjellen nå, er at alt går så veldig mye raskere. Noe som kommer både kunden og han selv til gode. Tidligere ble all data levert oppstykket – og det var en stor jobb og sette sammen dataene selv. Norkarts løsning sammenfatter og samler all data i en ferdig 3D tilpasset løsning som er klar til bruk – på alle plattformer. Du kan velge selv hva du ønsker å laste ned.

Verdi for kunden
– Digitaliseringen gjør at vi lager bedre produkter med bedre kvalitet som gir kunden et mye bedre beslutningsgrunnlag, sier Gaute. – Kunden kan gjennom disse visualiseringsverktøyene få et mer helhetlig bilde på det ferdige produktet. Det er en stor forskjell å få presentert ulike tegninger og skisser i et 2D format til å få et helhetlig løsningsforslag fra ulike vinkler presentert i 3D. Det gir både et langt bedre beslutningsgrunnlag å få presentert prosjektene på en helhetlig måte – og du kan snakke sammen med utgangspunkt i et felles bilde. Ikke minst så gir det det kunden trygghet og medfører raskere beslutningsprosesser når du får muligheten til å forestille deg det ferdige resultatet.

– Som et eksempel klarte vi på en eneste dag å ferdigstille en visualisering på hvordan et hotell i Oslo ville se ut fra ulike posisjoner og med ulike høyder for en kunde. Vi driver med rekordknusing daglig, og enn så lenge inntil dette blir normalisert, så bidrar disse verktøyene også til imponerte kunder. Dette er kun mulig i Norge fordi datasettene er så bra og fordi verktøyene til Norkart tøyler dataene slik at du får ut akkurat hva du ønsker, sier Gaute.

Skandinavia langt framme
– Løsningene Norkart tilbyr er framtidsrettet i dag, og vil framover bli helt nødvendige for enhver arkitekt hvis du skal hevde deg i en stadig sterkere konkurranse, sier Gaute. Arkitektene er heldigvis vant til omstilling og selv den eldre garde har gått fra tegnebordet til å produsere digitalt.

Intervjuet med Gaute Grønmo fra Niels Torp.

Norkart vant prestisjekontrakt

med Trondheim Kommune verdt 12 mill kroner

Norkarts skal nå utvikle neste generasjon KOMTEK innen vann og avløp, eiendomsskatt og gebyrhåndtering – din kommune kan være med å påvirke fra start!

Avtalen er veldig viktig for oss i Norkart – og vi skal gjennom leveransene til Trondheim utvikle neste generasjon fagsystem innen kommunalteknikk, sier Magnus Solberg, innovasjonsdirektør i Norkart.

Sentral i løsningen er automatisering og selvbetjening i langt større grad enn vi tidligere har sett.

– Dette vil være et paradigmeskifte der vi går fra at saksbehandler gjør jobben og bruker forvaltningsløsningen som er verktøy til at det er dataene som gjør jobben og saksbehandler som kun går inn og håndterer det som krever skjønn og ikke kan automatiseres, fortsetter Solberg. Leveransene fra Norkart til Trondheim kommune vil være en viktig del av utviklingen av neste generasjon digitale fagsystemer innen kommunalteknikk.

Trondheim kommune har funnet Norkart som den klart beste leverandøren i dette markedet og ser fram til et godt og aktivt samarbeid framover. For Trondheim kommune har det vært viktig å få til nye digitale tjenester og langt mer automatisering, også til innbyggere gjennom mer selvbetjening, dialog og åpenhet.

Prosjektet starter opp sommeren 2018 og vil ferdigstilles i 2020.

Norkarts kunder som er framoverlente og ønsker å være med å påvirke framtidens KOMTEK inviteres nå inn i prosjektet som aktive deltakere. De som ønsker mer informasjon og tilbud om deltakelse i prosjektet bes ta kontakt med Magnus Solberg.

Avtaleinngåelse – her ved Trondheim kommunes kart- og oppmålingssjef Mona Høiås Sæther og Norkarts innovasjonsdirektør Magnus Solberg.

Gratis frokostmøte – enklere hverdag

For arkitekter og rådgivende ingeniører

Arrangementet er tilpasset deg som jobber som arkitekt, entreprenør og rådgivende ingeniør innen bygg og anlegg. Jobber du med 3D-data, prosjektering eller planprosess er dette en frokost du ikke burde hoppe over.

«En ukes arbeid kan jeg nå gjøre på 5 minutter» – uttalte en fornøyd kunde. Håper dette er noe som kan friste deg også i ditt arbeid.

Program for frokostmøte

08.00 Velkommen og registrering med litt å spise på.
– Introduksjon ved Norkart
– Oppdaterte data rett inn i ditt fagverktøy e-Torg
– NielsTorp arkitekter – fantastisk når fremtiden dukker opp så fort
– Pause med kaffe påfyll
– Tilgang til data og eiendomsinformasjon. Datavarehuset og andre eksempler
– Smartere arbeidshverdag – få kontroll på dine data
10.45 Avslutning og mingling

Frokostmøte arrangeres på følgende steder

Klikk på stedene over for mer informasjon, og mulighet for å melde deg på.

Dyktige tech-kvinner rekrutterer godt

I Norkart har vi de siste årene rekruttert dyktige nyutdannede kvinnelige utviklere.

Kun en fjerdedel av ansatte i IT-næringen er kvinner, noe som helt tydelig ikke gjenspeiler samfunnet vi lever i. Andelen kvinner i IT-bransjen er et tema som, gang på gang, skaper debatter og oppslag når 8.mars – kvinnedagen – nærmer seg. Samfunnets behov, både nå og i fremtiden, er avhengig av at både kvinner og menn er representert for å finne de beste løsningene innenfor blant annet samferdsel, helse og miljø. Norkart har de siste årene fått merke, ved tilfeldigheter kan man nesten si, hvordan rekruteringssnøballen har rullet og andelen tech-kvinner har økt.

Vi ble inspirert til å skrive denne artikkelen da vi leste kronikken i Teknisk Ukeblad om IT-bransjens viktige rolle i digitaliseringsboomen vi står i, skrevet av Jan Moberg. Verden vi lever i står ovenfor enorme endringer, og hver dag skapes fremtidens løsninger som former fremtidens samfunn – for alle innbyggere, både kvinner og menn.

Moberg hadde i en prat med Hallstein Mørk – og oppsummerte Mørks betraktninger rundt problemstillingen:

 • Kvinner og menn tenker forskjellig. Uten en tilstrekkelig andel kvinner i bedriften, vil du ikke forstå markedet ditt. Hva kundene vil ha. Eller hvordan du best løser oppgavene for samfunnet og mangfoldet. Med økt andel kvinner i bedriften øker du kvaliteten på leveransene. I tillegg øker du poolen du kan rekruttere fra – for å hente nye talenter. Det vi trenger er eksempler. Slik at flere kvinner kan bli inspirert til karrierer i viktige bransjer.

I Norkart har vi de siste årene rekruttert dyktige nyutdannede kvinnelige utviklere. Vi har ikke hatt et bevisst mål om å rekruttere kvinner, men et klart mål om å rekruttere de beste. For oss har det handlet om tilfeldigheter og å treffe riktige personer til riktig tid. Erfaringen vår videre viser at muligheten til å bli kjent med et større mangfold utviklere har økt i tråd med at Norkart har rekruttert flere tech-kvinner. Vi har opplevd effekten kvinner og mangfold i teknologi gir. Det gir økt kvalitet på leveransene. Det gir økt inspirasjon i arbeidsmiljøet. Det gir bedre innsikt i de arbeidsprosessene vi digitaliserer. Vi har også erfart tilsvarende effekter av kvinner i teknologiledelsen i firmaet. Vår CTO verdsetter mangfoldet i teknologi og bygger en kultur basert på samarbeid, åpenhet og kunnskapsdeling. Dyktige kvinner i teknologi er avgjørende for å skape dette – uttaler han seg.

Siden 2010 har Norkart tilbudt studenter, fortrinnsvis fra NTNU, et summer internship. Dette programmet har vært utgangspunktet for suksessen for økt andel av dyktige tech kvinner. Bare de siste fire årene har Norkart fått inn hundrevis av søknader i forbindelse med programmet, hvor ti studenter har fått plass. Utvalget er basert på talent og personprofil for å finne de beste kandidatene for oss, og 5 av disse har vært kvinner. Ved at flere kvinner ikke bare velger teknologi, men også utmerker seg som de aller beste innenfor teknologi – gjør at vi ser en sterk økning i sterke kvinnelige søkere til summer internships og også til faste stillinger. Altså at flere unge, dyktige, kvinnelige utviklere velger Norkart.

Heldigvis rekrutterer vi ikke ved å bruke kunstig intelligens som mener mannen er programmerer og kvinnen står på kjøkkenet. Slik som undersøkelsen presentert av Rumman Chowdhury. Vi har flere gode eksempler på den rake motsetning. Mathilde Ørstavik og Mari Hugaas er to slike. Begge har mastergrader innenfor dype nevrale nettverk – altså avansert kunstig intelligens og maskinlæring. Begge drivende dyktige med flere jobbtilbud i hånden har de valgt Norkart som arbeidsplass. Mathilde ser vi blant annet som foredragsholder på ledende konferanser internasjonalt og nasjonalt, hvor tema er innovasjon ved bruk av kunstig intelligens.

For oss er dette eksempler på den virkelige effekten Jan Moberg, Hallstein Mørk og Rumman Chowdhury peker på. Bekymringen rundt valgene unge kvinner gjør kan være reell. Allikevel ser vi fra vår erfaring at det ikke er umulig å rekruttere dyktige unge tech-kvinner. Effekten opplever vi allerede.

Norkart tilbyr løsninger for både kommunal-, stat og bedriftsmarkedet – og har blant annet en offensiv satsning på å tilby digitale løsninger innenfor kommunalteknikk i kommune-Norge. Skal vi kunne tilby de beste løsningene for våre kunder – må vi ha en bredde, dynamikk som god kjønnsbalanse gir.

Vi har erfart at god kjønnsbalanse og dyktige tech kvinner – skaper mer åpenhet, bedre teamkultur og godt samarbeid. Rett og slett en bedre kultur, som er viktig når vi skal ut å sloss om de beste talentene – og for å fortsette suksessen til Norkart.

Faktatall

Tall fra Samordna opptak viser:
Antall søkere til Geomatikk ved NTNU i 2017:
Totalt 150 stykker. Kvinner: 30 (20 %). Menn: 120
Antall søkere til Geomatikk ved NTNU i 2016
Totalt 126 stykker. Kvinner 26 (20,63%). Menn 80

Antall søkere til dataingeniørstudiet ved NTNU i 2017:
Totalt 2419 stykker – Kvinner 291 (12,03 %). Menn 2128.
Antall søkere til dataingeniørstudiet ved NTNU i 2016
Totalt: 2019 stykker – Kvinner 220 (10,90 %). Menn: 1799.

Søkere til GIS (Geografiske informasjonssystemer) ved NTNU 2017:
Totalt: 144 stykker – Kvinner: 49 (34,03 %). Menn: 95
Søkere til GIS (Geografiske informasjonssystemer) ved NTNU 2016:
Totalt: 99 stykker – Kvinner: 33 (33,33 %). Menn: 66

 

For ytterligere informasjon – kontakt oss:

Sett ut driften – og frigjør tid

Drift av programvare levert av Norkart.

Drift av programvare levert av Norkart – eller såkalt applikasjonsdrift, har blitt en stor suksess. Suksessen startet med at flere kunder – ledet an av IKT og IT avdelingen, etterlyste tjenester som gjorde at kommunen kunne bruke ressurser mer effektivt, og at Norkart tok ansvar for driften av programvaren.

Etter lansering for ca ett år siden, er status at 66 kommuner er i drift – rundt 1000 brukere som bruker det i sitt daglige virke. Verdien er at de kan bruke ressurser mer effektivt og kan bruke tid på fag og ikke systemdrift, alltid ha oppdatert programvare, tilgang til god kundestøtte og god tilgang til kompetanse. Rett og slett bedre styring av kommunale midler. 

En av kommunene som har satt ut driften av KOMTEK og GISLINE er Voss Kommune – da vi spurte GIS ansvarlig Pavol Kosovic om erfaring med Norkarts applikasjonsdrift hadde han følgende tilbakemeldinger:

 • Flytting av drift av GISLINE og KOMTEK til skyen betyr for Voss kommune at de bruker mindre ressurser for å holde programvaren og servere oppdatert og i drift – og IKT og GIS ansvarlig har hatt størst tidsgevinst.
 • Brukeropplevelsen er positiv og det er god ytelse – og når det skjer problemer/feil, blir de raskt rettet. 
 • Selve innføringsprosjektet gikk bra, uten problemer og det har vært god kommunikasjon gjennom hele prosessen».

En av mange fordeler ved Norkarts applikasjonsdrift – er at du alltid har siste versjon av programvaren. Tid er nøkkelen – og her er det mye tid å spare, slik at kommunene kan bruke tiden på det som skaper mest verdi. Du får en plass å forholde deg til – og kundestøtte, brukeropplæring, utvikling og drift blir ivaretatt av Norkart.

Norkart Applikasjonsdrift er enkel og rask å få på plass. Det går kun 4 uker fra oppstartsmøte til drift, og liten belastning på IKT avdelingen og andre interne ressurser i kommunen. Det er store prismessig besparelser hvis du vurderer overgang til Sentral FKB.

Interessert? Ta kontakt med Andreas Hammerstedt

Gi innbyggerne info om egen eiendom

Innbyggere ønsker å være selvbetjent, og opplever gode selvbetjeningsløsninger som god service.

Vi som innbyggere ønsker å være selvbetjent, og opplever gode selvbetjeningsløsninger som god service, slik at vi slipper å ringe, sende sms eller mail for å få svar som jeg enkelt kan finne via en «min side» funksjon. Eiendomsinformasjon er et godt eksempel på informasjon som jeg burde funnet selv. Norkart har utviklet «MinEiendom» – nettopp for at innbyggerne enkelt skal finne oppdatert informasjon tilgjengelig på nettet.

Har din kommune tilgjengeliggjort nyttig eiendomsinformasjon? Kan jeg som innbygger enkelt finne informasjon om min eiendom, som for eksempel, skatt, gebyrer, avfallsrutiner, feiervesen – eller må jeg finne informasjonen via mail, fremmøte på servicetorget eller å ringe? I så fall er det en god anledning til å gjøre noe med dette. Vi hjelper deg gjerne med å tilgjengeliggjøre informasjon. Den gode nyheten er at det er enkelt å få på plass «MinEiendom» – og den kan tilpasses slik at den blir en del av kommunens hjemmeside og utseende. Den kan også bygges ut med informasjon etter hvert som kommunene har mer informasjon som ønskes tilgjengeliggjort til innbyggerne.

Ved å ta i bruk MinEiendom kan kommunen ta det første skrittet for å etablere «Min Side» for sine innbyggere. For kommuner som allerede har etablert en versjon av «Min Side» kan MinEiendom fylle denne tjenesten med masse nytt og relevant innhold. Min Eiendom kommer med sikker innlogging via «ID-porten» og er en super måte å lansere en «Min Side-tjeneste» som senere kan bygges ut med mer informasjon og ulike selvbetjeningsløsninger. Dersom kommune allerede er KOMTEK-kunde ligger løsningen mer eller mindre ferdig og det er bare å ta kontakt med din kontaktperson i Norkart for å «skru på» tjenesten.

I tillegg til at MinEiendom er en nyttig kanal for innbyggerne – vil den også effektivisere tidkrevende oppgaven i kommunen. Informasjonen finnes – og enkel teknologi og brukergrensesnitt gjør det enkelt å gi denne til kommunens innbyggere.

En forutsetning for å sikre at tjenesten brukes, er at innbyggerne vet at den finnes. Vi har derfor laget en enkelt Facebook kampanje – slik at du kan nå dine innbyggere for å fortelle om tjenesten. Her kan du lese mer om hvordan: http://www.norkart-infopakke.no/ Vi tar gjerne en prat om hvordan dette kan løses.

MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer, og er et viktig skritt i å gjøre kommunen digital.

Her kan du lese mer om:

Interessert i mer informasjon? – ta kontakt med Andreas Hammarstedt.

Norkart støtter Redd Barna

Utdanning for framtiden i Kambodsja

Styret i Norkart har besluttet å gi Redd Barna 2000 kr pr ansatt – totalt 316 000 kr, til prosjektet «Utdanning for fremtiden i Kambodsja». Bidraget bidrar til at 700 barn får utdanning og muligheten til en bedre fremtid, i et av Sørøst-Asias fattigste land – hvor hele 40 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

Da bistandsprosjekt skulle velges – var det ønskelig å finne et skole/utdanningsprosjekt, da betydning av kompetanse og utdanning er – og har vært en viktig pilar i Norkarts suksess og reise. Redd Barnas prosjekt «Utdanning for framtiden i Kambodsja» er et «hjelp til selvhjelps» prosjekt – hvor totalt 93 580 barn ved 127 barneskoler får en bedre fremtid. Redd Barna gir opplæring til lærere, trygger skoleveier, fjerner fysisk avstraffelse fra skolene, bidrar med materiell og metodikk – og ikke minst involverer og lærer foreldre at utdanning er viktigere enn at de tvinger små barn til å jobbe.

Vi er stolte av å kunne dele og bidra til et godt formål – som sikrer unge barn i Kambodsja en fremtid!

Her kan lese mer om prosjektet 

Norkart Labs –

sammen skaper vi smartere samfunn

Digitalisering, automatisering, robotisering, hololens, kunstig intelligens, datasjøer, cloud, delingsøkonomi. Vi er på motorveien til den fjerde industrielle revolusjon. Ny teknologi springer opp annenhver dag. Mulighetene dette gir dobler seg annenhver dag.

Men hvilke muligheter finnes – og hvor finnes de? Hvordan skaper vi innovasjon? Hva gjør egentlig Norkart for å møte fremtidens smartere samfunn?

I Norkart er kompetanse vår aller viktigste verdi – og vi investerer i kompetanse gjennom ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Dagens teknologiske kompetanse kan fort være utdatert i morgen. Morgendagens brukere vil ha andre forventninger til IT-systemer, grensesnitt og teknologi enn dagens. I dette økosystemet er vi gjensidig avhengig av hverandre, og det samspillet og totalen som gir resultatet.

Norkart Labs er vår sandkasse for innovasjon. I sandkassen har vi et ambisjonsrikt sommerprogram for studenter, vi har blogger, vi har hackathons med kunder, gründere og partnere, vi har podcaster for nerder og menigmann, vi har webinarer, vi har foredrag på konferanser, vi har frokostmøter – men mest av alt: vi har skaperkraft og innovasjon.

I sandkassen skal vi fortelle og involvere dere fremover for å være med å skape morgendagens smartere samfunn – drevet av teknologi og entusiasme!

 

Større krav til kommunale data

De nye digitale søknadsløsningen som tas snart i bruk, trenger bedre data for å få til en mer effektiv byggesøknads prosess.

De nye digitale søknadsløsningene som tas i bruk allerede på nyåret trenger bedre data for å få til en mer effektiv byggesøknadsprosess. Direktoratet for Byggkvalitet varsler på sine sider at de første digitale søknadene kommer inn allerede over nyttår. Om din kommune vil støtte opp under det nasjonale arbeidet som nå gjøres bør man starte opp arbeidet med å få på plass bedre data.

Norkart har flere aktiviteter og løsninger som bidrar til en mer effektiv byggesaksbehandling med fokus på områdene omdømme, kvalitet og effektivisering. En av disse er workshops for kartlegging av hva din kommune bør prioritere. Her samler vi personer fra flere ulike avdelinger i  kommunen hvor vi har fokus på ett felles mål – en mer effektiv digital hverdag for både saksbehandler og innbygger.

Vi kan bidra med

 • Informasjon om nasjonale prosjekter som din kommune bør kjenne til
 • Kvalitetsanalyser på dine data innen matrikkel og plan
 • Workshop for kartlegging av hva din kommune bør prioritere
 • Presentasjon av Norkarts målbilde for fremtidens digitale byggesaksbehandling

Smartere samfunn

Bodø kommune og Norkart i samtale om hvordan skape smartere samfunn – og i denne utgaven av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Bodø Kommune og Norkart ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.

Bodø kommune er pilotkunde innenfor flere digitale løsninger hos Norkart – et samarbeid som man har planer om å utvide til å gjelde flere områder innenfor «den digitale kommune» for å skape et smartere samfunn.

Bodø kommune er en såkalt Smart City og står foran store endringer i årene fremover. Byen skal blant annet bygge en helt ny stor flyplass og er langt fremme i den digitale utviklingen.

Simon Flack er den som står i spissen for den digitale utviklingen i Bodø kommune og han ønsker blant annet å utfordre sine samarbeidspartnere til å samarbeide,  fordi ingen i fremtiden kan eie hele den digitale verdikjeden alene. Han og Bodø kommune ønsker å gjøre digitalisering tilgjengelig uten å begynne på bunnen hver gang.

Dette er helt i tråd med Norkarts filosofi, sier direktør for forretningsutvikling Magnus Solberg.

Simon Flack delte for et par uker sine tanker med ledelsen i Norkart og i en ny utgave av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Flack og Solberg ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.
  

Podcast
I denne utgaven av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Bodø Kommune og Norkart ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.
    


Kvalitetsanalyse av matrikkeldata

Vi har for flere kommunekunder nå gjennomført kvalitetsanalyse av kommunens matrikkeldata.Vi har nå gjennomført en kvalitetsanalyse av kommunens matrikkeldata for flere kommunekunder. Kvalitetsanalysen består av 23 forskjellige analyser som tar for seg både eiendom, bygning og adresse – hvor vi har avdekket forskjellige feil i matrikkeldataene i kommunen.
I matrikkelloven står det at matrikkelen skal være et ensartet og pålitelig register. Data fra matrikkelen benyttes av svært mange forskjellige samfunnsaktører, og som et av landets tre basisregistre er det svært viktig at dataene i registret er korrekte.
Dessverre er ikke matrikkelen pr i dag et ensartet og pålitelig register, men et register som i mange tilfeller er preget av feil og mangler. Dette er det viktig å få orden på, og resultatlistene fra kvalitetsanalysen er en god start på det viktige arbeidet med å heve kvaliteten på matrikkeldataene for de kommunene Norkart har utført oppdrag for.

Norkart har svært bred og god kompetanse innenfor fagfeltet matrikkel og grunnbok, og vi ser, som kommunene, den enorme samfunnsverdien i å ha gode data i de to registrene. Skulle en eventuell kvalitetsanalyse vise at det er behov for å kvalitetsheve matrikkeldataene i kommunen, kan Norkart bidra med følgende:

 • Vi kan rette matrikkeldata maskinelt
  Norkart kan gjennom maskinell oppdateringsservice, kjøre batch-jobber mot matrikkelen, og således rette store mengder data raskt og effektivt. Spesielt rundt bygning og adresse lar mye seg rette maskinelt.
 • Vi kan kjøre kvalitetshevingsprosjekter i kommunen
  Ikke alt lar seg rette maskinelt, dessverre. Særlig gjelder dette feil og mangler rundt matrikkelenheter – som også er noe av det viktigste at er riktig i matrikkelen, spesielt i forbindelse med heldigitalisering av for eksempel byggesaksprosesser i kommunen. Disse tilfellene kan være tidkrevende og vanskelige å få rettet opp i, men her kan vi bidra med solid prosjektkompetanse og gjennomføringsevne.

Fra data til intelligens

Vi lever i en tid hvor digitalisering, automatisering og robotteknologi.

Vi lever i en tid hvor digitalisering, automatisering og robotteknologi er definert som løsning på alt fra eldrebølgen, klimakrisen og hva vi skal leve av etter oljealderen.

Vi i Norkart har jobbet med og trodd på digitalisering og automatisering lenge før dette ble løsningen alle snakker om. Selv om ikke dette løser alt tror vi at dette er teknologi som kan bidra til en bedre fremtid for alle.

Den store endringen de senere årene, og som bare vil akselerere fremover, er tilgangen til data samt regnekraft for å analysere disse dataene. Millioner av nye dingser kobles på nett hvert år, og mange av disse har sensorer som fanger data og sender videre, samtidig som åpne offentlige data strømmer ut i nettskyen i store mengder.    

For noen få dollar får man nå teknologi og kapasitet som langt overgår det som for få år siden var forbeholt universiteter og tungregningsmiljøer. Stikkord er kunstig intelligens og maskinlæring. Maskinene finner nye mønstre, nye sammenhenger og ny informasjon.

Norkart har jobbet tett på denne utviklingen i mange år allerede. Gjennom vår digitale plattform oppdaterer vi kontinuerlig hundrevis av datasett og gjør analyser på tvers av datasett og strømmer.  Vi har nå økende satsning på kunstig intelligens, robotisering og selvbetjening, og opplever sterk vekst i etterspørselen rundt dette.

Informasjon gjøres tilgjengelig gjennom automatiske analyserapporter, som integrert tilgang til oppdatert beslutningsstøtte, samt som tilgang til juridisk korrekt informasjon i eiendomsutvikling og eiendomsmegling.     

Visjonen vår er å gjøre data om til informasjon og intelligens. Mens data omhandler fortiden gir intelligens informasjon om fremtiden. Får å få til dette må data behandles riktig.  Det jobber vi med hver dag.

Border GO åpner for nye brukeropplevelser

Norkart har levert Border GO til Kartverket

Norkart har levert Border GO til Kartverket. Resultatet er Open Source som åpner for mange nye tjenester innen Augmented Reality (AR).

«Tenk deg at du står i hagen og lurer på om naboen har plantet hekken sin på riktig side av eiendomsgrensen? Du tar opp telefonen din, og gjennom kameraet får se hvor eiendomsgrensene dine ligger.»

Dette var starten på en artikkel i april om hvordan Norkart skulle bidra til å etablere en prototyp for Kartverket. Nå er prototypen levert og visjonen et steg nærmere virkeligheten.

Border GO ble laget for Google Tango-telefoner som har dybdesensor, flere kamera og kapasitet til å bygge opp et lokalt koordinatsystem. Den kan raskt bygge en modell av sine omgivelser. Det som ingen hadde prøvd før, var å slå dette lokale koordinatsystemet sammen med det globale, og vise kartobjekter i en utvidet virkelighet (AR).

For å se hvordan de to koordinatsystemene er samstemte viser vi et grønt rutenett av terrenget fra Kartverkets digitale terrengmodell. Over det har vi lagt eiendomsgrenser fra Kartverkets Matrikkel.

En av de store utfordringene var å få telefonen til å vite mest mulig presist hvor den er og i hvilken retning den peker. Her benyttet vi en rekke matematiske beregninger og sammenlignet for eksempel telefonens egen modell med den digitale terrengmodellen fra Kartverket. Vi gjorde det også mulig å angi egen posisjon i et 2D-kart for å forbedre presisjonen.

Her er Kartverkets lanseringsvideo for Border GO

 

Underveis kom det tre viktige nyheter som påvirket prosjektet: Apple lanserte sitt ARKit for iPhone rett før sommeren. Der loves man nesten like god funksjonalitet som i Tango-telefoner uten bruk av spesielle sensorer. Google svarte meget raskt med sitt ARCore for Android-telefoner. Som en utvidelse av prosjektet forsøkte Norkart å lage en versjon til ARCore i oktober. Den er ikke klar som prototyp ennå. Men Kartverket annonserer i disse dager et nytt prosjekt på Border GO der ARKit og ARCore antagelig skal utforskes. Da er man mye nærmere visjonen om en løsning som folk flest kan ha tilgang til.

Den tredje nyheten som kom underveis i prosjektet var at Broadcom, som leverer satellittbaserte posisjons-mottakere i mobiltelefoner, lanserer en ny mottaker som tar imot globale signaler fra GPS, GLONASS, BeiDou og Galileo på to frekvenser og vil kunne gi en presisjon ned mot 30 cm selv inne i byer og trange daler. Denne håper vi å se i alle de største smarttelefonene utover i 2018.

AR-teknologi kan brukes til mer enn å sette en virtuell vase på et bord eller en virtuell sofa i en krok. Den kan også brukes til å gjøre det usynlige synlig utendørs. Vi i Norkart lever av å lage brukervennlige løsninger som løser faktiske problemer for våre brukere. Har du en oppgave som du tenker ville gått mye lettere med AR-teknologi så gi oss beskjed.

Fantastisk når fremtiden dukker opp så fort

Vi tilbyr ferdig 3D-modeller rett inn i ditt fagverktøy.

Utsagnet kommer fra arkitekt Gaute Grønmo hos Niels Torp AS arkitekter mnal etter å ha testes Norkart sin nye løsning som tilbyr ferdig 3D-modeller rett inn i ditt fagverktøy.

Norkarts 3D Visualiseringspakke leverer ferdig etablerte 3D-modeller på de mest kjente formatene, i løpet av noen få minutter.  Tjenesten er enkel i bruk – søk deg frem til området du er interessert i og marker området du er interessert i.  Velg formater, datum og skriv inn e-post, og du kan laste ned 3D-modellen i løpet av kort tid.

Bruk av Norkarts 3D Visualiseringspakke er lønnsomt – du sparer tid samtidig som kvaliteten øker!

Tjenesten baserer seg alltid på de nyeste dataene. I bunnen av tjenesten ligger Norkart sitt Datavarehus som hver natt sjekker om det er oppdaterte data tilgjengelig, og oppdaterer datasettene som er grunnlaget for 3D-modellene.

Løsningen leverer, terrengoverflate, ortofoto, bygninger og en del tekniske anlegg slik som bruer, tanker, brygger, med flere.

«Vi har lenge brukt mye tid på å sette sammen våre egne digitale kontekstmodeller via forskjellige kilder og arbeidskrevende prosesser. Så dukket løsningen fra Norkart opp – den passer perfekt inn i vår arbeidsflyt, er lett å bruke, og leverer enda bedre underlag enn de vi laget selv på bare 4 minutter – det er fantastisk når fremtiden dukker opp så fort», sier arkitekt Gaute Grønmo.

Norkart Datavarehus – til nytte for alle

Riktig informasjon bør være grunnlaget for alle beslutninger

Riktig informasjon bør være grunnlaget for alle beslutninger – både i privat og offentlig virksomhet. Enkel tilgang til riktig informasjon når du trenger det gir effektivitet og økt lønnsomhet. Strukturerte og oppdaterte data er nøkkelen til automatiserte tjenester.

Norkart Datavarehus er Norges største samling av geografiske data og tjenester. Vi samler inn og strukturerer data fra flere hundre virksomheter og etater, og gjør dataene tilgjengelig via standardiserte grensesnitt.  Brukere av data fra Norkart Datavarehus trenger ikke tenke på om dataene er oppdatert eller om formatet endres.  Det håndterer vi. 

Vi har oppdaterte data blant annet fra kommunene, Kartverket, Statens vegvesen, NVE, SSB, Folkehelseinstituttet, NIBIO, DSB, Brønnøysund, Meteorologisk institutt, Sjøkartverket, Havforskningsinstituttet, Riksantikvaren, Posten, Kystverket, Avinor, NGU,  Reindriftsforvaltningen, og mange fler

Vi leverer i dag blant annet demografi- og risikodata til forsikringsbransjen, eiendomsinformasjon til bank og eiendomsbransjen, informasjon om takstørrelse og takvinkel til leverandører av solcellepaneler, 3D-data til planleggere og arkitekter, samt informasjon om hvor tv-satellittene ikke er synlige til leverandører av tv-signaler.

Ta kontakt med oss for å se om Norkart Datavarehus har data og informasjon som kan bidra til bedre beslutninger og økt lønnsomhet i din virksomhet. 

Nå er det enklere å sende nabovarsler

Norkarts nye produkt Naboliste er et resultat av det arbeidet våre sommerstudentene utførte i 2017

Norkarts nye produkt «Naboliste er et resultat av det arbeidet våre sommerstudentene utførte i 2017. Vi i Norkart har hver sommer siden 2010 gitt studenter muligheter til å jobbe i bedriften. I sommer hadde vi 9 studenter som arbeidet med nye spennende prosjekter.

Alle som skal bygge eller sette opp noe som krever byggetillatelse fra kommunene må varsle naboene først, og det er alltid mange spørsmål om hva og hvordan et nabovarsel skal inneholde. Vårt nye produkt «Naboliste» kan brukes til søknadspliktige formål i henhold til plan- og bygningsloven.  I produktet finnes all informasjon som trengs i forbindelse med utfylling av nabovarsler. På https://naboliste.no/ vil alle som kjøper tjenesten få tilsendt nabolister, ferdige utfylte nabovarselskjemaer og kvitteringer for nabovarsel rett til den oppgitte eposten. Alt dette skjer i ett enkelt steg.

Du vil motta informasjon om eierforhold, kontaktadresse for de eierne av naboeiendommene som du har valgt, et kvitteringsskjema og et nabovarslingskjema.

De naboene som er valgt vil automatisk legges inn i kvitteringsskjemaet for nabovarsel og nabovarselskjemaet vil bli fylt ut for hver valgte nabo.

I Nabolisten får du også en inngående kjennskap til hvordan du bør sende ut nabovarsel.

Nabolisten vil bli levert i form av en pdf via epost i løpet av maks 1 virkedag. All betaling skjer i nettbutikken via Vipps, Visa- eller MasterCard. Betalingen må gjøres ved bestilling og produktet koster NOK 299 inkl. mva.

Eiendomsinformasjon og matrikkeldata

Vi hjelper deg med å gjøre dataene bedre!

Eiendomsinformasjon og matrikkeldata er sentrale grunnlagsdata innenfor digitalisering og automatisering av offentlige tjenester, og innenfor forvaltning generelt.  Kvaliteten til slike tjenester vil gjenspeile kvaliteten på grunnlagsdataene.

Norkart har jobbet med matrikkeldata i flere tiår. Vi har laget oppdateringsklienter som brukes av mer enn 300 kommuner, og vi har vår egen landsdekkende matrikkelkopi som oppdateres hvert 5. minutt.

Gjennom vårt arbeid med matrikkeldata og vår daglige kontakt med store deler av kommune-Norge har vi erfart at matrikkelen har begrensninger hva gjelder datakvalitet.  Dette kan vi gjøre noe med!

Norkart har tilgang til landsdekkende lokal grunnbok og detaljerte kommunale kartdata for hele landet. Kombinert med våre inngående kunnskaper om matrikkelsystemet kan vi bidra til at matrikkeldataene får nødvendig kvalitet for bruk i automatiserte tjenester og innenfor forvaltning generelt.    

Det er kun kommunene som kan endre dataene i matrikkelen, men vi kan hjelpe til å analysere matrikkeldataene for å gi et bilde av kvaliteten og for å peke på hva som kan forbedres. Vi tilbyr også maskinelle oppdateringer via kommunens matrikkelbruker.  Vi kan oppdatere arealer på bygg, rette opp i bruksenheter med feil brukstype, registrere arealer på bruksenheter, og mye annet.

Eiendomsdelen lar seg ikke rette maskinelt, men vi tilbyr her prosjekthjelp for å gjennomføre en kvalitetshevning.

Nye personvernregler for 2018

Vi får nye regler for personvern i Norge når EUs forordning for personvern.

Vi får nye regler for personvern i Norge når EUs forordning for personvern (The General Data Protection Regulation – GDPR) trer i kraft i mai 2018. Endringen betyr at virksomheter får nye plikter – og registrerte personer man behandler personalopplysninger om får nye rettigheter.

I Norkart har vi hatt ansvarlige for GDPR innenfor en rekke områder, og jobbet oss igjennom endringene – slik at vi i god tid før ny lov trer i kraft har endret rutiner, prosedyrer og avtaler. Vi har gjennomgått avtaler, og utarbeidet nye databehandleravtaler – og kundekontaktene fra oss vil ta kontakt med alle kunder dette gjelder for signering. Vi vil ha alle prosedyrer for behandling av GDPR-relaterte forespørsler på plass i god tid før 18. mai.

I forbindelse med nye personvernregler, har vi i Norkart hatt behov for investere i kompetanse på området, og vi ser at vi får mange spørsmål om hva som blir nytt, hvordan man blir berørt – og ikke minst hva man bør gjøre.

Vi kommer derfor til å arrangere rådgivningsseminar på nyåret for alle våre kommunekunder – hvor vi tilpasser hva GDPR betyr i praksis.

Hvis noen har behov for bistand på området – ta gjerne kontakt med Eva Fjærestad.

Digitaliseringsseminar for kommunale leder

Norkart arrangerte for første gang et ledelsesseminar med tema digital transformasjon.

I forbindelse med KOMTEK dagene 2017 arrangerte Norkart for første gang et ledelsesseminar med tema digital transformasjon. Det var stor interesse for seminaret og det ble fort fulltegnet.

Vi hadde i forkant av KOMTEK dagene gjennomført en kundeundersøkelse hvor nesten 1000 av Norkarts kunder besvarte en rekke spørsmål, og hvor digitalisering var ett området. Tilbakemeldinger viser at hele 79 % av Norkarts kunder er i gang med digitalisering, og hvor 56 % sier at digitalisering har gitt tidsbesvarelser. På spørsmål om man har lykkes med digitalisering – svarer derimot kun 36 % postivt på dette spørsmålet. Kun 28 % har kunnskap om det finnes en digitaliseringsansvarlig i kommunen – og hele 68 % svarer nei eller vet ikke på spørsmål om det planlegges større digitaliseringsprosjekt neste år. Med andre ord – så er det mye spennende å ta tak i rundt arbeidet med digital transformasjon i kommune Norge.

Med resultatene fra kundeundersøkelsen godt i bevisstheten – så passet det godt å jobbe sammen med 40 motiverte kommunale ledere en hel dag. Målsettingen med seminaret var å  gi ledere praktiske råd og verktøy for å styre kommunens digitale transformasjon for å oppnå produktivitetsøkning, motiverte medarbeidere og fornøyde innbyggere.

Dagen ble inndelt i tre ulike deler hvor den første delen handlet om praktisk og profesjonell ledelse av kommunal digital transformasjon, den andre delen handlet om metodikk for gevinstrealisering, -og den tredje delen handlet om konkrete opplegg og løsninger for deltagernes egen kommune.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært veldig positive – hvor bla Anita Sundnes, kommunalsjef for teknisk etat i Ulstein kommune sier:

“Eg hadde store forventningar til ledesesseminaret i forkant.Og forventningane vart innfridde og vel så det! Ei flott blanding av nyttige foredrag som veksla mellom det overordna fokus og perspektiv ein må ha, til å kome med dei konkrete detaljane med gode tips. I tillegg fekk vi presentert verktøy for å køyre gode prosessar.

I etterkant av seminaret, så ser eg at eg har fått utvida mitt perspektiv og min kompetanse, eg har blitt «tuna» inn på digital transformasjon! Eg kjenner på ei digitaliseringsfryd og eit stort engasjement. Det som også er gøy er jo at eg ser at vi alldeles ikkje har blitt utrangerte på teknisk, vi har utført masse gode digitaliseringsprosjekt allereie, vi har berre ikkje gjort det utifrå ein planlagt strategi og sett ting i samanheng og på tvers av sektorar. Men med små grep skal vi nok pense oss inn på rett veg.

Takk for eit flott seminar!»

I Bergen kommune er de også godt i gang med digitaliseringsarbeidet – og Lillian Vangberg, seksjonsleder på eiendomsskattekontoret i Bergen Kommune hadde følgende å si om digitaliseringsseminaret:

“Politiske mål om digitalisering av offentlig sektor med fokus på å gjøre hverdagen enklere for folk og samtidig øke produktiviteten kan til tider være utfordrende for oss som skal gjennomføre endringene. Derfor var det spesielt kjekt med et eget lederseminar om digitalisering.  Vi fikk et godt innblikk i utviklingstrekkene fremover. For oss i Bergen kommune som nå er i full gang med digitalisering og automatisering av tjenestene våre var det nyttig samtidig som vi fikk  snakket med andre ledere i kommune Norge om hvilke løsninger som er valgt og hva som jobbes med. Tenker at vi i Bergen er kommet et godt stykke på vei i digitaligeringsarbeidet selv om jeg personlig skulle ønske vi var kommet mye lengre. Lederseminarer er noe dere bare må fortsette med.»

Vi kommer til å tilby et seminar for kommunale ledere på KOMTEK dagene i Bergen i 2018 – og skal også i samarbeid med Telenor arrangere et gratis «Smart kommune» digitaliseringsseminar torsdag 25 januar i Telenor Expo (kl. 0830 – 1600).
Påmeldingen til seminaret finner du her

Vi stiller også gjerne opp i lokale møter dersom dere vil ha lokal gjennomgang tilpasset deres utfordringer.
Ta i så fall kontakt med Eva Fjærestad.

Befolkningsanalyse er viktig

Befolkningsanalyser er tatt til et nytt nivå i Kommunekart

Orkanen Irmas herjinger i Karibien og langs Floridakysten i USA har på nytt minnet oss på hvor viktig god beredskap og riktig krisehåndtering er. Heldigvis er vi ikke i nærheten av å bli rammet av de samme ekstreme orkanene her i landet, men likevel gjør ekstremvær også i Norge stadig oftere store skader. En av de helt avgjørende opplysningene når ekstremværet eller andre store uforutsette hendelser slår til her i landet, er at de som skal håndtere krisen raskt kan ha oversikt over hvor mange innbyggerne i de aktuelle områdene som er utsatte. For å få denne oversikten trengs oppdaterte befolkningsdata og i Norkarts nye tjeneste for befolkning i Kommunekart er disse analysene og dataene nå meget lett tilgjengelige.

Det er imidlertid ikke bare i kriser eller ved ekstremvær kommunene er avhengige av nøyaktige og oppdaterte befolkningsanalyser. Når vi i Norge fra 2020 går fra å være 426 kommuner til 354, vil det blant annet bli store endringer i antall innbyggere. Antall innbyggere totalt sett og aldersfordeling har meget stor betydning for omfanget av de tjenester kommunene skal yte. For kommuner i vekst er det viktig å kunne styre boligbyggingen og koordinere denne med utviklingen av kapasiteten innenfor andre kommunale tjenester. Målet må hele tiden være å utnytte den sosiale og tekniske infrastrukturen på en optimal måte.

Kommunekart har muligheter til å hente ut levende data og filtrere ut geografiske områder, aldersgrupper eller kjønn. Disse opplysningene gir et godt grunnlag for det videre planleggingsarbeidet i kommunene.

Her er noen eksempler på hva en befolkningsanalyse i Norkarts Kommunekart kan svare på:

 1. Hvor mange skolestartere har vi egentlig i denne skolekretsen?
 2. Hvilken effekt får det dersom vi endrer skolekretsen?
 3. Hvor mange innbyggere berøres faktisk av denne planen?
 4. Hvor mange innbyggere bor innenfor en radius av 1000 meter fra utslippet
 5. Hvor mange innbyggere mistet vannet ved ledningsbruddet i går?
 6. Hvor mange stemmeberettigede er det i de ulike valgkretsene

Kommunekart fra Norkart gir riktig beslutningsgrunnlag på en enkel måte – til beste for befolkningen.


Interessert i mer informasjon om befolkningsanalyser eller andre typer analyser?
Ta kontakt så hjelper vi deg.

Norkart-sommer 2018

Vårt sommerprogram for studenter har tidligere resultert i spennende løsninger som har blitt store kommersielle suksesser, samt undersøkt spennende nye områder som IoT, systemer for trafikkpublisering, mediakart og ny UX-design for kartløsninger. […]

Vårt sommerprogram for studenter har tidligere resultert i spennende løsninger som har blitt store kommersielle suksesser, samt undersøkt spennende nye områder som IoT, systemer for trafikkpublisering, mediakart og ny UX-design for kartløsninger. En sommerjobb hos Norkart er garantert å være faglig utviklende, spennende og tør vi si det, veldig morsomt! Et utvalg bloggposter fra tidligere prosjekter ser du nederst på denne siden. Se også https://www.norkart.no/?s=sommer for flere sommerjobb-poster.

Praktisk informasjon

Norkart Sommer 2018 vil bli gjennomført på Norkarts kontorer i Lillehammer, Trondheim og Sandvika, med en felles samling i Sandvika på starten av sommeren. Sommerjobben varer typisk i seks uker og oppfyller krav til faglig relevant arbeidserfaring i de studiene som krever det. Send en søknad med dine faglige interesser og hvorfor du ønsker sommerjobb i Norkart. Legg også ved CV og karakterutskrift. Merk søknaden med hvilket kontorsted du ønsker sommerjobb på.

Takk for mange gode søknader! 

Verktøy for effektivt bytte av vannmålere

Som energibransjen står vannbransjen og norske kommuner ovenfor en stor endring.

Som energibransjen står vannbransjen og norske kommuner ovenfor en stor endring. Flere og flere kommuner innfører nå automatiske og smarte vannmålere. Formålet er å få kontroll og oversikt over forbruk, utføre rett fakturering og ikke minst utnytte de muligheter nye smarte vannmålere gir i forhold til å kunne kontinuerlig overvåke forbruk, avdekke lekkasjer og forhindre skader som følge av stadige vannlekkasjer. Norge har et stort vanntap og for å nå bransjens mål om en bærekraftig forvaltning av vann og avløp må endringer til.

Bytte av vannmålere er en prosess kommunen organiserer – og selve byttet utføres av en ekstern rørlegger. I dag skjer dette ofte manuelt med telefon, papirlister og regneark. Dette er krevende både tidsmessig og økonomisk både for kommunen og for rørleggeren.

KOMTEK Vannmålerbytte automatiserer dette slik at både kommune og rørlegger får en enkel og smidig prosess. Begge parter sparer tid og penger og innbyggeren blir håndtert på en enda bedre måte enn før.

KOMTEK Vannmålerbytte er en løsning som sørger for kommunikasjon mellom kommune, rørlegger og innbygger gjennom hele prosessen. Kommunen organiserer og planlegger i sin vannmålerdatabase og sender arbeidslister til rørlegger. Rørlegger har da full oversikt over hvilke målere som skal byttes og kan på sin mobiltelefon planlegge og organisere sine arbeidsdag. Rørleggeren kan selvfølgelig kommunisere med innbyggeren via SMS for å avtale tid og sted for utførelsen. Alle bytter registreres løpende på mobiltelefon slik at han er klar for neste oppdrag umiddelbart. En prosess som før tok timer – og noen ganger kanskje dager, løses nå på en rask og smidig måte. – Med gevinst for alle parter. Kommunen på sin side kan til enhver tid se i KOMTEK alle data (tekniske data, bilder, avvik).

Dette gir en oversikt, kontroll som nok mange har ønsket seg lenge. Nå er den her!

Når du skal bytte vannmålere – kontakt oss, vi er klare til å hjelpe dere!

 

Bildetekst. Ole Johan Haugen Mikkelsen, rørlegger hos Asbjørn Nordsveen AS er en av rørleggerne som bytter vannmålere for Ringsaker kommune. Her tester han KOMTEK Vannmålerbytte i praksis .

Fra dings til intelligens

I 2021 vil 1 million nye dingser selges og kobles på nett. Hver time. Hele året.

I 2021 vil 1 million nye dingser selges og kobles på nett. Hver time. Hele året. Svært mange av disse enhetene vil være sensorer som fanger data og sender data videre.

Kan 1 million nye dingser per time bekjempe ensomhet?

Vi opplever allerede i dag at interessen er stor for å koble på sensorer til infrastruktur, samferdsel og renovasjon. Alle som driver med pumper, vannmålere, strømmålere, parkeringsplasser, søppeldunker, piper, biler har et ønske om å koble sensorer på og skape datastrømmer. Hensikten er selvfølgelig bedre og smartere produkter.

Ønsket er ofte en smartere by som bidrar til et bedre samfunn hvor ensomhet hos eldre blir bekjempet. Det er et godt stykke avstand fra RaspberryPi til bekjempelse av ensomhet.  Norkart kan redusere denne avstanden. Vi har i årevis vært eksperter på å understøtte offentlige arbeidsprosesser med våre tjenester, data og systemer. Disse arbeidsprosessene vil endre seg med tilførselen av sensordata. Plutselig slipper man å bruke personer på å sjekke trykket i vannledninger. Plutselig kan alarmer gå når det er unormalt lite vannforbruk hos eldre og fallsensorene har slått ut. Plutselig kan hjemmehjelpen bruke mer tid på å hjelpe personer.

1 million nye dingser hjelper veldig lite hvis alle står alene. Fremtidens arbeidsprosesser vil kreve å se alle dingsene i en sammenheng og understøtte arbeidsprosessene og oppgavene som skal gjøres. Det er dette som gjør dingsene intelligente. Norkart er bindeleddet mellom dingser, arbeidsprosesser og innbygger. Vi kan sikre at dingsene sees i sammenheng. Vi kan sikre robotisering av arbeidsprosesser der maskiner gjør arbeidet best. Vi kan sikre at det blir mer tid til de oppgavene som gjør samfunnet bedre.

Ta kontakt for å se på hvilke muligheter du har for å være med i Norkart sitt IoT-økosystem!

 

Gode effektiviseringstips

Digitalisering, automatisering og effektivisering er ord som vi omgir oss med i hverdagen.

Digitalisering, automatisering og effektivisering er ord som vi omgir oss med i hverdagen – uten at mange har et bevisst forhold til hva dette betyr i praksis. I vårt digitaliseringsprosjekt «den digitale kommune 2019» jobber vi sammen med 6 samarbeidskommuner for å utvikle gode løsninger innenfor områdene byggesak og vann- og avløp. Det har vært stor interesse fra kommunale ledere om å komme i gang med systematisk og målrettet digitaliseringsarbeid – som har medført at vi nå tilbyr et digitaliseringsprogram. Erfaringene fra dette arbeidet viser at det er mye å hente i å se på hvordan arbeidsprosessene kjøres, kvaliteten i kommunene data, innføring av selvbetjeningsløsninger, gode analyser – er blant mange erfaringer vi har gjort.

Et godt eksempel er en kommune som fikk inn over 1 million i ekstra eiendomsskatt da de gjennomførte datavask – hvor alle bygningsnummer ble gjennomgått og fiktive bygningsnummer ble byttet ut med reelle fra matrikkelen. Rett avgiftsgrunnlag er viktig for å få å unngå at innbyggere og næringsliv betaler feil skatter og avgifter, og i tillegg gir fiktive bygningsnummer feil og trøbbel inn mot offentlige registre.

Så var det dette med gratispassasjerer. – Og i Norge i dag er vår påstand at det fortsatt finnes mange som ikke betaler for alle de kommunale tjenestene de benytter. Et typisk eksempel er renovasjonsgebyrer – og antall boenheter i en bygning, hvor utleie skjer. Har man boenhet som leies ut, skal ekstra renovasjonsgebyr betales. Gratispassasjerer kan vi finne ved å utføre enkle analyser.

God datakvalitet er en forutsetning for digital transformasjon – og med analyser og datavask er kommunen godt i gang. Dette er tjenester Norkart tilbyr – og datavask på kunderegister, renovasjon, feiing og eiendomsskatt er blant områdene som er etterspurte. Fokus på datakvalitet gjør også at mange ønsker bistand innenfor datafangst. Dette kan gjøres innenfor alle kommunaltekniske områder, og vil heve kvaliteten på kommunens data. Hverdagseksempler fra datafangst, datavask og analyse er mange – og til sammen blir det store beløp som kommunen ikke får inn i rette skatter og avgifter. Har en innbygger flere renovasjonsdunker men ikke betaler renovasjonsavgift, eller har pipe på huset uten å betale for feiing – så blir avgiftsgrunnlaget feil.

Summen av å utføre datafangst og datavask – gjør at kvaliteten på dataregisteret i kommunen blir bedre.  

Hverdagene er ofte hektiske – men for at effektivisering skal kunne gjøres enkelt – tilbyr vi «oppfølgingsdager». Her tar vi dere igjennom forbedringsmuligheter i måten arbeidet utføres på, utnyttelse av verktøy, kunderegistering, hvordan gjøre mest mulig digitalt og papirløst, klare arbeidsrutiner – hvem gjør hva» osv. Tilbakemeldingene fra kommuner som har gjennomført oppfølgingsdager har vært at de har lært mye, fått en bevisstgjøring på arbeidsprosesser – og mest av alt; man ser at dette er tidsbesparende og gjør arbeidshverdagen enklere. Man finner ut hvor skoen trykker.

Norkart leverer i større og større grad langt mer enn programvare – og vi vil gjerne ta en prat for å høre hva vi kan gjøre for å bistå med, da mulighetene er mange.

Raskere saksbehandling med tiltaksanalyse

I Sarpsborg kommune har de nylig tatt i bruk tiltaksanalyse.

Ved bruk av automatisk tiltaksanalyse fra Norkart – blir arbeidet med byggesaksbehandling enklere.

I plan- og byggesaker er tilgang til det offentlige kartgrunnlaget (DOK) viktig for å ta de riktige beslutningene. Kommunen skal i henhold til kart- og planforskriften §5 stille nødvendig utsnitt av det offentlige kartgrunnlaget til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en plan- eller byggesak.

Med Norkarts tiltaksanalyse kan kommunen raskt dokumentere hvilke temadata som er berørt for gitt plan eller tiltak. Analysen gir en datostemplet rapport med kartutsnitt for de berørte tema.

Kommunen kan utvide tiltaksanalysen med egne datasett ut over de som inngår i det offentlige kartgrunnlaget.

Sarpsborg kommune er en av flere kommuner som har tatt i bruk tiltaksanalyse.  I løpet av noen sekunder kontrolleres tiltaket mot 42 ulike datasett, og det produseres en rapport med kartutsnitt og informasjon der det gjøres funn. Alt samles i en rapport som lagres på byggesaken i kommunens sakssystem.

«Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre saksbehandlere for verdifull tid», sier Espen Danevad på enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune. Han forteller at rapporten i seg selv er en trygghet for at de nødvendige undersøkelsene er gjort av saksbehandler, men også at prosessen ved å etablere rapporten var en nyttig øvelse.  «Det gjorde at vi på mange områder ble bevisste på hva som faktisk er viktig å kontrollere når vi får inn en byggesøknad. Og nå får vi dokumentert at kontrollen er gjennomført».

Tiltaksanalysen er en tjeneste som er bygget på Norkarts analyseplattform, som er en fleksibel plattform som kan benyttes til mange ulike formål, og egner seg for alle typer analyser og uthenting av data og informasjon som skal gjøres mer enn en gang. Løsningen i Sarpsborg gjør kontroll både mot datasett fra Norkart Datavarehus og mot kommunens egne data.  Analyser og rapporter kan skreddersys for hver enkelt kommune eller virksomhet.

Ta kontakt dersom vi skal hjelpe til med å automatisere prosesser i din virksomhet!

Enklere tilgang til offentlig informasjon

Norkart datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon fra mange kilder.

Norkart datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon fra mange kilder, samt verktøy for å utnytte denne informasjonen.

 • Datavarehuset gir data og informasjon som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene.
 • Våre servere har stor kapasitet og garantert oppetid – og leverer mer enn fire millioner kartutsnitt pr dag.
 • Norkart har egen oppdatert kopi av grunnbok og matrikkel – og kan levere helt ferske data inn i din løsning.
 • Vi gjør data om til informasjon – og tilrettelegger og sammenstiller data for ditt behov.

Det er etter hvert mange offentlige etater som tilbyr data til nedlastning.  Dette er data som har stor verdi for beslutningstakere både i offentlig og privat virksomhet, men som ikke er så lett å ta i bruk uten spesialkunnskap. Vi besitter denne spesialkunnskapen, og gjennom datavarehuset gjør vi denne informasjonen tilgjengelig for alle gjennom standardiserte grensesnitt og funksjonalitet for geografisk analyse.  Gjennom våre tjenester tilbyr vi oppdatert informasjon, og alle data på ett sted.
Vi tilbyr oppdaterte data fra blant annet alle norske kommuner, Kartverket, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysundregisteret, Folkeregisteret, NVE, NIBIO, DSB, NGU, KUD, Miljødirektoratet, Posten, Sjøkartverket, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Avinor, Riksantikvaren, OpenStreetMap og mange flere.  Vi utvider fortløpende med nye data.

Vi bearbeider datasettene ved innhenting. Denne bearbeidingen kan være i form av georeferering, omstrukturering og harmonisering, samt analyser på tvers av datasett.

Vi tilbyr også data i form av ortofoto, terrengmodeller, reliefkart og historiske kart og bilder.

Hør også podcast hvor John Gran gir deg mer informasjon om Norkarts Datavarehus:

Ny versjon KOMTEK Forvaltning

Nye versjon av KOMTEK Forvaltning inneholder ny funksjonalitet og generelle forbedringer.

Nye versjon av KOMTEK Forvaltning 2017.2 inneholder ny funksjonalitet og generelle forbedringer.

Her er noen av nyhetene:

 • KOMTEK er forberedt for kommune sammenslåing
 • Ny veiviser for overføring av fakturagrunnlag til økonomisystemet Xledger
 • Avtale lister
  –   Er tilgjengelig flere steder i programmet. Samt at det er mulig å kopiere inn avtalenr direkte i en liste
 • VA-Vannmåler har forbedringer innen søk og massiv oppdatering av sone
 • Renovasjon har fått ny fane for Arbeidslister som erstatter Bestillinger

Informasjon blir lagt ut på kundesenteret hvor nyheter og forbedringer i nye versjonen er beskrevet mer detaljert.  

Behov for bistand til oppgradering?
Vi bidrar gjerne med oppgradering – og trenger dere bistand er dere velkommen til å ta kontakt med Kari Strand Båtnes på mail kari.strand.batnes@norkart.no eller tlf. 48 14 45 32.

Har dere ytterligere spørsmål, ta kontakt med kundestøtte KOMTEK: komtek@norkart.no 

 

97% - Fremtidens grensesnitt?

Kanskje fremtidens kartapplikasjon er en kommando.

Hvor ofte er du litt usikker på om du forstod alt som ble sagt av noen andre i løpet av en måned? Om bare noen få år vil du snakke med maskiner når du ringer til et servicekontor, sjekker inn på hotell, bestiller mat eller går i butikken. Da vil faktisk maskinen forstå 97% av alt som blir sagt til den i løpet av et år. Det er imponerende! Av 100 ganger vil maskinen bare spørre ”Hva sa du?”, 3 ganger. 97 ganger vil den forstå hva du sier. Den vil gi deg svaret på sekunder. Den vil gjøre at vi kan gjøre det mennesker er gode på. Komplekse og intelligente oppgaver!

”Norkart. Hvordan ser naboens byggesøknad ut plassert i kameraet mitt?”

Kanskje fremtidens kartapplikasjon ikke er et kart? Kanskje fremtidens kartapplikasjon er en kommando. Stemmestyrte grensesnitt er ikke lenger en fremtidsvisjon i krystallkulen. Det er enkelt tilgjengelig og i kraftig vekst i helt vanlige hjem. Flere og flere har nå en ”Siri”, en ”Alexa”, eller en ”Google” hjemme. Flere og flere blir tilvendt at grensesnittet til tjenester og informasjon er stemmestyrt. Foreløpig er det mindre bruk i profesjonelle tjenester. Dette kommer til å være helt annerledes om noen få år. Da vil kanskje avanserte analyser kjøre i skyer og stemmestyres.

”Norkart. Send SMS til alle eiere av eiendommer som ligger i flomutsatte strøk, har septikktank og ligger innenfor 1 kilometer fra de store vannledningene.”

Teknologien for å få dette til finnes allerede. Datasettene finnes allerede. Er dette fremtiden – eller er dette morgendagen?

Fokus på kvalitet på avfallet

som leveres fra VESAR til gjenvinning

God avfallshåndtering og kildesortering gir god effekt, ikke bare miljømessig men også økonomisk. For å få til dette på best mulig måte er det viktig med godt samspill, både i kommunikasjon og oppfølging av kundene,  og i oppfølging fra renovatør som er ute i felten og ser avfallet som samles inn. Avfallsselskapet i Vestfold, VESAR, har satt i gang arbeidet med å involvere alle berørte parter som enten kaster, henter eller gjenvinner avfall med målsetting om økt materialgjenvinning.

VESAR har jobbet målrettet sammen med sin nye samarbeidspartner Ragn Sells og Norkart for å øke kvaliteten på avfallet som samles inn i sine kommuner. Og dette har de lykkes med. VESAR har sammen med partnerne forbedret både rutinene og systemene for henting av avfall, noe som igjen gir bedre kvalitet på det avfallet som leveres til gjenvinningsselskapet Syklus.

I moderne avfallsinnsamling er god avvikshåndtering et av de viktigste elementene, og renovatøren er nøkkelen for å lykkes med dette. I avvikshåndteringen benytter nå VESAR seg av et digitalt system fra Norkart hvor renovatøren kan registrere avvik direkte fra renovasjonsbilen når de er ute og henter avfall. Dette nye systemet er utviklet i et tett samarbeid mellom VESAR og Norkart. For Vesar har det vært avgjørende å få tilgang til et system som er enkelt i bruk både for feltarbeidere og avfallsselskapet.

Gjennom det nye systemet får sjåførene på renovasjonsbilene i Vestfold nå kjøreruten sin på skjermen i bilen. Renovatørene får rutene frem på nettbrett og/eller mobiltelefon, og kan enkelt sende meldinger og bilder direkte til VESARs kundesystem. Meldingene legger seg inn med en gang,  slik at kundeservice til enhver tid har de nødvendige opplysningene knyttet til de enkelte eiendommene. Dette gir også et bedre grunnlag til å gi direkte tilbakemeldinger til kundene.

Betydelig endring etter fokus på sortering

VESAR har sammen med sine renovatører satt skikkelig fokus på sortering ute hos innbyggerne sine. Dersom renovatøren oppdager at det er annet avfall enn det som skal sorteres i en beholder, så sendes det bilde og en melding via avviksappen til kundesystemet. Kundeservice kan da følge opp kunden, f.eks ved å sende en SMS eller ta direkte kontakt med den det gjelder.

I første omgang har dette vært testet ut på glass- og metallemballasje, som leveres til gjenvinning hos Syklus. For å få best mulig gjenvinning av det som samles inn, bør avfallet være så riktig sortert som mulig når det kommer inn til anlegget. Erfaringer viser at det forekommer feilsorteringer, ofte i beste mening eller av uvitenhet om hva som skal sorteres. Eksempler på dette kan være at glass- og metallemballasjen er lagt i bæreposer i beholderen, eller at beholderen inneholder glass, metall, keramikk o.l som ikke er glass- og metallemballasje. I denne oppfølgingsperioden har flere kunder opplevd å ikke få beholderen sin tømt fordi den har inneholdt annet avfall eller avfall sortert i poser.  Kundeservice har da fulgt opp med en SMS med informasjon om at beholder ikke er tømt, og hva som er årsaken. Kundene får også tilbud om at beholderen vil tømmes igjen, så snart det er ryddet og sortert riktig, uten ekstra kostnad. Her har det vært viktig å sørge for at meldingene som sendes ut oppleves som både nyttige og vennlige for kundene, med informasjon om hvordan de enkelt kan komme i kontakt med VESAR om de har spørsmål.

Innbyggerne i Vestfold er gode til å kildesortere, og har stort sett en positiv holdning til å sortere avfallet. Mange handler i god tro, og det er viktig at de blir informert og fulgt opp på en god måte, slik at de fortsetter med den gode sorteringsjobben.

Resultatet av denne oppfølgingen har ført til en økt kvalitet på glass- og metallemballasjen som samles inn. Ikke bare er det mer effektivt – og gir en bedre miljøgevinst. Det gir også en bedre økonomi.

Hvor trykker skoen?

Norkart er sammen med ledelsen i flere kommuner i gang med digitalisering og effektiviseringsprosesser

Norkart er sammen med ledelsen i flere kommuner i gang med digitalisering og effektiviseringsprosesser – og i denne artikkelen gir vi deg en liten smakebit på hvordan vi jobber med effektivisering av arbeidsprosesser

«Den vet best hvor skoen trykker, som har den på» er kanskje et gammelt ordtak, men det er like aktuelt når man skal effektivisere en arbeidsprosess. Og nettopp arbeidsprosesser står sentralt i effektiviseringsarbeidet. Det handler om å finne ut hva den enkelte synes er tidkrevende og utmattende, slik at man kan finne ut hva som bør effektivisere. Likevel blir det fort stykkevis og delt hvis man kun hører på enkelthistorier – og for å få en helhetlig forståelse på tvers av forskjellige grupperinger handler, det om å samle de rette folkene. For å sette det hele i et system jobber vi i Norkart utfra metodikk rundt tjenestedesign, lean og gevinstrealisering.

Gjennom enkle øvelser løftes blikket fra hva man holder på med. Man arbeider med å skjønne andres utfordringer, og sammen finne flaskehalser og mulighetsrom. Finner man konkrete problem er det som oftest overraskende lett å finne løsningsforslag. Hvor lett det er å gjennomføre forslagene vil variere, men av og til er det veldig lite som skal til.

Det fine med workshop-øvelser er at det finnes i mange former, og at det ikke nødvendigvis trenger å være så avansert. Derfor skal dere få et eksempel på en metode som kan gjennomføre på en halvtime.

Workshopøvelse: Å identifisere utfordringer

Forberedelser

 1. Du har en utfordring du ønsker å løse/en prosess der det er behov for forbedring. Du omformulerer utfordringen din til et spørsmål.
  1. Eksempel:
   Utfordring: Vi har problemer med å kommunisere på tvers av avdelinger.
   Spørsmål: Hvorfor har vi problemer med å kommunisere på tvers av avdelinger?

   • Når man endrer fokuset fra problemet til å spørre spørsmål om hvorfor så løfter man blikket og ser etter årsaken.

Du kaller inn folk som kan svare på dette spørsmålet til et møte og skaffer post-it

Gjennomføring av møte

 • 2 min: Du presenterer spørsmålet du lagde i punkt 2 over.
 • 5 min: Alle skriver så mange post-it de greier med svar til spørsmålet. En post-it pr svar
 • 10-15 min: Post-it blir lest opp, hengt opp på veggen, sortert og kategorisert

Du sitter nå med en kategorisert liste med forslag til hvorfor dere har utfordringer med å kommunisere på tvers av avdelinger. Alle har fått lov å si sin mening, og har derfor et eierskap til kategoriseringen. Da har du et utmerket utgangspunkt for å sette i gang med å finne løsningsforslag. Ofte kjører vi da rett i gang med en ny øvelse, slik at du til slutt sitter igjen med konkrete forslag for løsninger, og aksjonspunkter for å gjennomføre dem.

Vil du lære mer?

Øvelsen over er bare et eksempel på hvordan man kan starte en workshop. For det finnes en rekke forskjellige metoder utfra hvilket resultat man ønsker å oppnå. Synes du dette høres spennende ut, og har lyst til å lære mer?  Dette er metoder vi bruker både internt og eksternt, og konsulentavdelingen vår jobber med å hjelpe folk i gang. De hjelper deg gjerne med en skreddersydd workshop som tar tak i dine utfordringer. Ta kontakt med Eva for å høre mer om hvilke muligheter som finnes!

Risikoanalyser for å forebygge brann

Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) med feiermester Jan Espeseth i front var først ute med å ta i bruk risikoanalyser fra Norkart for å effektivisere feiing og tilsyn.  Dette har ført til at […]

Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) med feiermester Jan Espeseth i front var først ute med å ta i bruk risikoanalyser fra Norkart for å effektivisere feiing og tilsyn.  Dette har ført til at VIB kan vise til en nedgang på hele 53 % feiinger årlig (nedgang på 9770 objekter) – og nedgang på 24 % tilsyn årlig (2448 objekter). Dette er et godt eksempel på hvilke resultater som kan skapes ved å ta i bruk digitale data og analyser i effektiviseringsarbeidet i kommunen.

Det er interessant å se at samtidig som nedgangen hos VIB er så høy – har samtidig hyppigheten for tilsyn for risikoobjekter økt. Innsatsen er rettet inn der hvor risikoen er høyest.

Gode risikoanalyser er dermed et godt verktøy for alle brannvesen som nå skal i gang med pålagt feiing og tilsyn på fritidseiendommer.

En viktig suksessfaktor for gode risikoanalyser – er å ha data om husholdningene. Med data menes informasjon om hva slags oppvarming de ulike husholdningene har, byggeår på hus og om boenheten er bygget i treverk eller mur, informasjon om pipe, fyringsmønster, brannsmitteområder mm. Disse dataene benyttes i analyser, slik at man ved enkle brukervennlige oversikter ser hvor ressursene kan brukes mest effektivt. Det er ikke nødvendig at feieren har tilsyn med en ny enebolig som kun har oppvarming med elektrisitet, mens det er viktig å ha jevnlig oppfølging i en eldre enebolig med vedfyring hvor det bor eldre mennesker. Gode data og analyser gir VIB akkurat den informasjonen de trenger for å jobbe målrettet med brannforebygging – som kan spare liv og kulturhistoriske verdier.

«To satsingsområder hos oss er eldre over 70 og brannsmitteområder. Disse har blitt automatisk integrert i analysene, noe vi ikke ville klart uten hjelp fra Norkart» Feiermester Jan Espeseth.

Kvaliteten på dataene er en utfordring for mange kommuner i arbeidet med brannforebygging. Mange har ikke startet opp arbeidet som en følge av dette.

Samarbeidet med VIB og Norkart er et godt eksempel på effektiv databehandling – Dette kan også utnyttes for fritidsboliger.

Det er stor usikkerhet knyttet til tilstanden til fyringsanleggene i fritidsboliger. Er disse tilstrekkelig rengjort? Hvordan er kvaliteten på skorsteinen? Her er det helt klart behov for å øke innsatsen for brannsikkerheten.

Turid Wiik fra Norkart og feiermester Jan Espeseth fra Vestfold Interkommunale brannvesen

Nytt digitaliseringsprosjekt

gir innsparinger i Stavanger kommune

Stavanger kommune har i løpet av det siste året spart inn 1 ½ årsverk etter at kommunen tok i bruk en digital løsning for enkeltpersoner og bedrifter som trenger å få utlevert kart i forbindelse med en byggesaksprosess.

Søkerne kan nå selv gå inn i kommunens kartarkiver og ta ut det situasjonskartet som er aktuelt for den enkelte søknaden. Disse kartene kan så brukes til å tegne det som søkeren ønsker å bygge og levere med byggesøknaden. Tidligere måtte saksbehandlerne i kommunen manuelt gå inn og hente ut de aktuelle kartene, for deretter å sende dem til søkeren.

Saksbehandler Håkon Yttri ved servicetorget i Stavanger kommune sier at mens saksgangen med manuelt uttak av kart tidligere hadde en ventetid på over en uke, får den enkelte søker nå selv kartene utlevert på et halvt minutt.

Håkon Yttri sier at den nye digitale «selvbetjeningsløsningen» når det gjelder uttak av kart er blitt meget godt mottatt av enkeltpersoner og bedrifter i Stavanger. Han sier videre de ressursene som kommunen sparer inn gjennom denne digitale løsningen nå i stedet brukes til å hjelpe søkere som har mer kompliserte og utfordrende byggesøknader.

– Dette gir også de ansatte i Stavanger kommune, som jobber med dette området, en mer interessant arbeidsdag, sier Yttri.

Det er digitaliseringsbedriften Norkart som har utviklet selvbetjeningsløsningen for uttak av kart for Stavanger kommune.

Stavanger kommune er også en av seks foregangskommuner i Norge som er med i et nytt digitaliseringsprosjekt som vil gjøre byggesaksbehandlingen enklere og mer effektiv. Prosjektet kalles «Den digitale kommune» og Norkart skal sammen med Invasjon Norge og de seks kommunene investere 100 millioner kroner i prosjektet som skal være ferdig i 2019.

Prosjektet går ut på å digitalisere byggesaksprosessen fra A til Å, samt å sørge for at Norge og den enkelte kommune får analysemuligheter og totaloversikt over offentlige og private vann- og avløpsledninger.

Tiltaksanalyse – automatisering som virker!

I Sarpsborg kommune har de nylig tatt i bruk tiltaksanalyse

I Sarpsborg kommune har de nylig tatt i bruk tiltaksanalyse.  I løpet av noen sekunder kontrolleres tiltaket mot 42 ulike datasett, og det produseres en rapport med kartutsnitt og informasjon der det gjøres funn. Alt samles i en rapport som lagres på byggesaken i kommunens sakssystem.

«Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre saksbehandlere for verdifull tid», sier Espen Danevad på enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune. Han forteller at rapporten i seg selv er en trygghet for at de nødvendige undersøkelsene er gjort av saksbehandler, men også at prosessen ved å etablere rapporten var en nyttig øvelse.  «Det gjorde at vi på mange områder ble bevisste på hva som faktisk er viktig å kontrollere når vi får inn en byggesøknad. Og nå får vi dokumentert at kontrollen er gjennomført».

Tiltaksanalysen er en tjeneste som er bygget på Norkarts analyseplattform. Dette er en fleksibel plattform som kan benyttes til mange ulike formål, og egner seg for alle typer analyser og uthenting av data og informasjon som skal gjøres mer enn en gang. Løsningen i Sarpsborg gjør kontroll både mot datasett fra Norkart Datavarehus og mot kommunens egne data.  Analyser og rapporter kan skreddersys for hver enkelt kommune eller virksomhet.

Ta kontakt dersom vi skal hjelpe til med å automatisere prosesser i din virksomhet!

Norkart deltar på Eiendomsutviklingsdagene

24-25 august i Farris Bad i Larvik

Under Eiendomsutviklingsdagene 2017 vil Norkart være til stede som utstiller.

Eiendomsutviklingsdagene arrangeres 24-25 august i Farris Bad i Larvik, og samler norske og internasjonale aktører innen byutvikling og arkitektur.

Hvordan skal vi planlegge og gjennomføre fremtidens byer og tettsteder til beste for menneskene som skal bo der? Digitalisering og globalisering stiller større krav til tverrfaglig samspill.  Hva innebærer dette for måten vi planlegger og designer på for å skape fremtidsrettet byutvikling?

Norkart har gode løsninger som kan bidra til en bedre og mer fremtidsrettet byutvikling:

CityPlanner tilbyr en unik mulighet for samspill mellom planleggere, utbygger og innbyggere. Prosjekter kan presenteres i 3D på en realistisk måte, og ved hjelp av dialogfunksjoner kan man åpne for innspill fra innbyggere og politikere.

Tiltaksanalyse automatiserer og gjør saksbehandlingen enklere, raskere og tryggere. Hundrevis av datasett sjekkes på noen sekunder. Tiden som frigjøres kan benyttes til utvikling og forbedring på andre områder.

Norkart Eiendomsinfo gir tilgang til all nødvendig informasjon på ett sted, og er alltid oppdatert. Vår database synkroniseres med Matrikkel og Grunnbok og gir enkel tilgang til korrekt informasjon.

Norkart Datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene. Datavarehuset er lokalkunnskap satt i system, og inneholder blant annet demografiske data, risikodata, terrengdata, og annen informasjon som er viktig for god planlegging.

Velkommen til vår stand for en hyggelig prat og en demonstrasjon!

Planlegg smartere med CityPlanner

CityPlanner tilbyr 3D-visualisering i kombinasjon med et effektivt og intuitivt verktøy for innbyggerdialog.

Befolkningen øker og globalisering og digitalisering gjør at vi kan bo, jobbe og kommunisere hvor som helst. Utviklingen skal planlegges og gjennomføres til det beste for byen og menneskene, og innbyggerne skal kunne ta del i prosessene. Dette stiller nye krav til både visualisering og kommunikasjon mellom planleggere, beslutningstakere og innbyggere.

CityPlanner er et fremtidsrettet verktøy som innfrir disse nye kravene.

CityPlanner tilbyr 3D-visualisering i kombinasjon med et effektivt og intuitivt verktøy for innbyggerdialog.  Løsningen er tilgjengelig både på nettbrett, mobil og PC, og gjør at planer og dialogverktøy er tilgjengelige når som helst og hvor som helst.

Løsningen viser planer i 3D, som betyr at bygninger, sol og skygge visualiseres på en forståelig og realistisk måte.

Norkart gjennomfører nå et testprosjekt i samarbeid med Stavanger og Sandnes kommune, som er Norges tredje største byregion. Prosjektet har hovedfokus på følgende områder:

 • Bedre visualisering av planer for å minimere misforståelser og bedre beslutningsgrunnlaget
 • Involvere innbyggerne i prosessene på en mer effektiv måte
 • Kompetanseheving i bruk av 3D, bedre dataflyt og bedre arbeidsprosesser

Prosjektet er støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ta kontakt dersom du vil vite mer eller teste løsningen!

Vestfold Interkommunale brannvesen

Først ute med å ta i bruk risikoanalyser for å forebygge brann

Brann- og redningsvesenet rykket ut 8 851 ganger i 2016 – og hele 13 % (1 150 ganger) av disse utrykningene var forårsaket av brann i skorstein ifølge DSB.

Fra og med 2009 til 2015 omkom 17 personer i branner i fritidsboliger. De vanlige brannårsakene er feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av ildsted.

Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) – med feiermester Jan Espeseth i front har tatt i bruk teknologi og digitale løsninger for å forebygge brann. En viktig suksessfaktor er å ha gode data om husholdningene. Med data menes informasjon om hva slags oppvarming de ulike husholdningene har, byggeår på hus og om boenheten er bygget i treverk eller mur, informasjon om pipe, fyringsmønster, brannsmitteområder mm. Disse dataene benyttes i analyser, slik at man ved enkle brukervennlige oversikter ser hvor ressursene kan brukes mest effektivt. Det er ikke nødvendig at feieren har tilsyn med en ny enebolig som kun har oppvarming med elektrisitet, mens det er viktig å ha jevnlig oppfølging i en eldre enebolig med vedfyring hvor det bor eldre mennesker. Gode data og analyser gir VIB akkurat den informasjonen de trenger for å jobbe målrettet med brannforebygging – som kan spare liv og kulturhistoriske verdier.

«To satsingsområder hos oss er eldre over 70 og brannsmitteområder. Disse har blitt automatisk integrert i analysene, noe vi ikke ville klart uten hjelp fra Norkart» sier Jan Espeseth.

Kvaliteten på dataene er en utfordring for mange kommuner i arbeidet med brannforebygging. Mange har ikke startet opp arbeidet som en følge av dette.

Samarbeidet med VIB og Norkart er et godt eksempel på effektiv databehandling – Dette kan også utnyttes for fritidsboliger.

Det er stor usikkerhet knyttet til tilstanden til fyringsanleggene i fritidsboliger. Er disse tilstrekkelig rengjort? Hvordan er kvaliteten på skorsteinen? Her er det helt klart behov for å øke innsatsen for brannsikkerheten.

Hvor går grensen?

Tenk deg at du står i hagen og lurer på om naboen har plantet hekken sin på riktig side av eiendomsgrensen?

Tenk deg at du står i hagen og lurer på om naboen har plantet hekken sin på riktig side av eiendomsgrensen? Du tar opp telefonen din, og gjennom kameraet får se hvor eiendomsgrensene dine ligger.

Slike tanker er det mange av oss som har tenkt lenge. Men teknologien har ikke vært tilgjengelig. Men nå er tiden moden. Google har i noen år jobbet med prosjekt Tango som er en plattform for Augmented Reality (AR), eller «utvidet virkelighet» om du vil. Lenovo er først ute med en kommersiell telefon på denne plattformen.

Kartverket ønsker å forenkle alt arbeid med Matrikkelen og dens eiendomsgrenser, og ser et behov for nettopp å kunne se eiendomsgrensene i terrenget. De utlyste derfor en konkurranse for å etablere Border GO, en prototyp som kan fungere på telefon. Norkart vant denne konkurransen før Påske og signerte oppdragsavtalen sist fredag. Vi går nå i gang med å lage prototypen i tett dialog med Kartverket. Prosjektet skal resultere i en Tango-applikasjon utviklet som åpen kildekode på innen 31.oktober.

Her er Kartverkets video fra signeringsmøtet:

Den første Tango-telefonen kom i hus for et par uker siden. Teknologien ser veldig lovende ut. På baksiden sitter en dybdesensor og «fisheye»-kamera, i tillegg til det vanlige kameraet. Dette gir telefonen en romlig forståelse slik at du for eksempel kan måle lengder og arealer på objekter du ser på.

Det første vi skal teste ut nå innen 23.mai, er å presentere kartdata gjennom kameraet uten å korrigere sensorene eller benytte kalibreringer av noe slag. Deretter setter vi opp nye eksperimenter basert på resultatene vi får

Både Kartverket og Norkart håper å lære masse i prosjektet. Resultatet blir delt med resten av verden som Open Source, og skaper forhåpentligvis grobunn for mange innovative AR-løsninger innen Geomatikkbransjen.

De neste månedene skal vi vise hvor grensen går. Men vi vil samtidig flytte grensen for hva som er mulig. Vi gleder oss!

 

Robotisering i praksis

Digitalisering og robotisering er selve kjernen av Norkart.

Geomatikkdagene 2017 ble arrangert på Lillehammer før påske, og samlet 450 deltakere fra alle kanter av geomatikkbransjen. Tema for årets konferanse var “Digital Agenda” – inspirert av Stortingsmelding 27. Og det handler selvfølgelig om digitalisering. Digitalisering av det offentlige. Det siste året har aviser, blogger, startups, tidsskrifter florert av; “Digitalisering”, “Internet of Things”, “Robotisering”, “Kunstig Intelligens”. Hva er det egentlig det dreier seg om? Hva betyr dette egentlig for oss og våre kunder?

Paul Chaffey innledet konferansen med et strålende foredrag med tittelen; “Fornye, forenkle, forbedre – og digitalisere”. Chaffey løfter opp de store emnene om “ikke en ny olje – men mange nye oljer” og hvordan selvangivelsen (nå skattemeldingen) har opplevd en digitalisering fra hel-manuell innsamling og utfylling til i dag å være en helautomatisk innsamling og innlevering.

Dette er fine overskrifter. Fine powerpoints. Men hva betyr dette i praksis – for oss og våre kunder?

Digitalisering og robotisering er selve kjernen av Norkart. I den siste tiden har ordene blitt buzzwords og overskrifter i media. Vi i Norkart er fagfolk, som ikke bruker språket som preger nyhetsbildet. Vi har erfart at det er nettopp i disse buzzwords og overskrifter vi har skapt og levert de siste årene. Vi leverer løsninger som automatiserer, eller robotiserer om du vil, arbeidsprosesser som er manuelle i dag. Før måtte eksempelvis en geodatamedarbeider i kommunen gå igjennom datasett på datasett i GIS-programvaren sin for å sjekke om en eiendom ligger i sone for rasfare, er under en spesiell reguleringsplan, har kvikkleireutsatt grunn eller ligger i et reindriftsområde. Dette er viktig for byggesøknader, områdekartlegging, risiko og beredskap og planlegging. Men dette er også svært tidkrevende og sløser vekk verdifull tid til geodatamedarbeidere. Maskiner er mye bedre egnet til å tråle igjennom hundrevis av datasett og finne ut hva en eiendom berøres av. Maskiner er også mye bedre til å sikre oppdaterte data fra hundrevis av datakilder. Det blir riktig gang på gang og maskinen gjør dette på sekunder. Alt kjørende i et datavarehus som sikrer at data, analyser og tilgang alltid er oppdatert og enkelt i bruk for geodatamedarbeideren. Kanskje ikke like kult som selvkjørende biler eller festroboter. Men rett og slett en praktisk automatisering som frigjør tid i hverdagen. Tid som man kan bruke på å utvikle fremtidens kommune. Tid som man kan bruke på innbyggernes trivsel.

Norkart Analyseplattform er er robotisering i praksis. Og dette er noe vi leverer hver eneste dag.

Automatiske analyser fra vårt datavarehus er et helt konkret eksempel på digitalisering og robotisering fra nåtiden. I fremtiden kommer vi til å få større hjelp fra maskiner og algoritmer til å være de utførende på arbeidsprosesser som vi gjør i dag. Fra samarbeidet vårt med NTNU ser vi faktisk at vi kan ta i bruk maskinlæring om ikke altfor lenge. Til nettopp å gjøre manuelle arbeidsprosesser enklere ved at maskiner gjør den kjedelige og gjentakende jobben. For eksempel kan det være å sjekke om en byggesøknad er fylt ut riktig. Det kan være å se på trender og varslinger i forbruket fra tusenvis av vannmålere. Det kan være å se sammenhenger mellom søppeltømminger, sykefravær og radonområder. Vi er ikke så langt fra dette som vi kanskje tror. Og jeg er overbevist om at dette ikke fjerner arbeidsplasser – men heller frigjør tid og lar maskiner overta arbeidsprosesser og datakverning – så kan vi mennesker styre maskinene og ha tid til å ta intelligente valg og beslutninger.

Elektronisk tinglysing – en suksess

18. april skrudde Kartverket på elektronisk tinglysing – og allerede kl. 08.32 kom første elektroniske tinglyste fradelingen fra Åseral Kommune

18. april skrudde Kartverket på elektronisk tinglysing – og allerede kl. 08.32 kom første elektroniske tinglyste fradelingen fra Åseral Kommune. En god nummer to ble Nissedal Kommune som utførte en tinglysning kl. 08.36. I løpet av de to første dagene med elektronisk tinglysing ble det registrert rett i overkant av 80 meldinger fra matrikkelen, og alle tre brukstilfellene var blitt tinglyst! Det vitner om fremoverlente kommuner som tar i bruk ny teknologi, og hiver seg på digitaliseringsbølgen!

Store tidsbesparelser – Fra uke til minutter
Ved elektronisk tinglysing av melding til tinglysing fra matrikkelen, tar det minutter å få tinglyst forretningen, i motsetning til tidligere hvor man måtte regne en uke for å skrive ut meldingen og sende pr post.

Resultatet av tinglysingen kan du se i Aktivitetslista i GISLINE Matrikkel, og innen uke 17 kommer det en fiks til GISLINE (6.2.1), som gjør det kjappere å åpne aktivitetslista, og som retter opp et noen mangler.

En enklere tinglysningshverdag – resultatet av målrettet og hardt arbeid fra mange parter
E-tinglysning gjør hverdagen enklere for meglere og finansbransjen som nå kan tinglyse elektronisk gjennom en egen tinglysingsklient, mens kommune-Norge kan tinglyse tre typer brukstilfeller fra matrikkelen (Fradeling, Sammenslåing og Feste til grunneiendom) elektronisk.

Med GISLINE 6.2 kan GISLINE Matrikkel benyttes til elektronisk tinglysing – og vi i Norkart har i lang tid forberedt vår egen lokale grunnbok slik at den er klar for elektronisk tinglysing uten at våre kunder på eiendomsinformasjon merker endringen som er gjort hos Kartverket. Vi har også jobbet iherdig med å lage gode og forståelige grunnboksrapporter, og vi har via Norkart Eiendomsinfo sin grunnboksrapport sørget for at du fortsatt kan skille servitutter og heftelser, slik du er vant til.

Viktige endringer for din lokale matrikkel

Endring i tilgangen til informasjon om skjermingsverdige bygninger i lokal matrikkel – fra 1. juni 2017. 7. februar sendte Kartverket ut en e-post med informasjon om endringer i matrikkelen for bygninger som […]

Endring i tilgangen til informasjon om skjermingsverdige bygninger i lokal matrikkel – fra 1. juni 2017.
7. februar sendte Kartverket ut en e-post med informasjon om endringer i matrikkelen for bygninger som har skjermingsverdig bygningstype (for eksempel trafostasjoner, siloer etc.). Fra og med 1. juni 2017 vil Kartverket begrense tilgangen til informasjon om disse byggene i matrikkelen.

For kommunene betyr dette at dere må søke Kartverket om tilgang til skjermingsverdige bygningstyper for deres endringsloggbruker til lokal matrikkel. Dette må gjøres i godt tid før 1. juni 2017.

Les mer om endringen

Søknadsskjema for tilgang til fullstendige opplysninger om skjermingsverdige bygninger finner dere hos Kartverket

Endringsloggbrukeren må skifte passord en gang i året

Denne informasjonen gjelder alle kunder som har KOMTEK og GISLINE Matrikkel – og har installert en lokal matrikkel, som synkroniserer data fra matrikkelen på Hønefoss og ned til innsynsløsningene som finnes i programmene. Synkroniseringen foregår gjennom en endringsloggbruker som Kartverket nå er blitt pålagt av NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) å bytte en gang i året.

Dette passordbyttet vil foregå i løpet av mai og juni, og du vil få en e-post fra Kartverket med forslag til dato du vil få tilsendt nytt passord. Du vil deretter få tilsendt en e-post med et nytt passord og en aktiviseringslink som må klikkes på i løpet av 14 dager. I det du klikker på aktiviseringslinken er det viktig at du også bytter passordet i to systemfiler for KOMTEK og GISLINE Matrikkel, for at synkroniseringen ikke skal stoppe opp. På kundesenteret ligger det beskrivelse av hvordan du bytter passordet i systemfilene.

Hvis du ønsker hjelp til å bytte passordet i systemfilene, tar du kontakt med GISLINE kundestøtte . For denne hjelpen fakturerer vi kr. 1500. Det er viktig at meldingen inneholder kontaktinformasjon til de som kan slippe oss inn på serveren der lokal matrikkel er installert.

 

 

Velkommen til FME World Tour i Trondheim

Trondheim er derfor stedet å være den 2. og 3. mai 2017.

FME er en viktig satsning for Norkart da dette blir ansett for å være verdens beste verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av data. Dette gjelder både romlige data, men også vanlige tabelldata og rapporter.  I en verden hvor vi får mer og mer data tilgjengelig, blir det viktig å kunne nyttiggjøre seg den verdien det ligger i data og å kunne kombinere den med andre data.

Trondheim er derfor stedet å være den 2. og 3. mai for deg som driver med dataflyt og ser nytten av å skape merverdi av dine data. Mer info og påmelding her.

Samarbeid med Safe Software
FME World Tour arrangeres på 70 ulike destinasjoner rundt om i verden – og Trondheim/Nova konferansesenter blir en av disse destinasjonene. Norkart er gullpartner og har 4 ansatte med flere sertifiseringer av Safe Software. For fjerde år på rad arrangerer vi nå FME World Tour. Vi har gjennom vår satsing på FME internt i Norkart, og sammen med alle våre FME-kunder, tatt rollen som Norges ledende FME aktør de siste 10 årend. På konferansen møter du Ken Bragg fra Safe Software, flere kunder som presenterer sine løsninger og 4 av våre sertifiserte FME-ere.

FME og Open Source Webinarer
Vi har nå hatt 50 webinarer, hver fredag kl 0900 de siste 2 årene – og tilbakemeldingene er veldig gode. Du finner ikke et bedre tilbud om 30 minutter på norsk med gratis faglig relevant påfyll om FME, Open Source, QGIS, PostGIS, Geoserver, Leaflet og annen ny teknologi! Meld deg på ved å velge WEBINAR her.

Eiendomsskatteprosjektet i Lillehammer

– nye løsninger skaper mer effektivitet, forståelse og oversikt.

Lillehammer kommune er nå i sluttfasen for sitt prosjekt for omtaksering av eiendomsskatten – et prosjekt som har vært arbeidskrevende med korte tidsfrister. Noe som har resultert i hektisk aktivitet for kommunen.

Lillehammer kommune benytter KOMTEK eiendomsskatt og feltløsningen for eiendomstaksering – KOMTEK besiktiger. KOMTEK inneholder mye data som sammen med andre datakilder kan gi meget verdifull informasjon i slike prosjekter.

Spesialtilpassede rapporter
I prosjektet er det gjort maskinelle oppdateringer – slik at man sparer mye tid på tidligere manuell jobbing. Bruk av digitale data og analyse resulterte i skreddersydde rapporter med oppdaterte omsetningstall for aktuelle eiendommer sammenstillet med foreslått takst. Dette har dannet grunnlag for jobben med å definere soner, sonefaktor og priser i skattetakstnemda.

Verdien ligger i analysemuligheter
I tillegg til kompetanse omkring tradisjonell eiendomsskattetaksering, har Norkart bistått med verdifulle og nye analyser der kart og rapporter er brukt til å visualisere analysene. Prosjektet laget blant annet et sonekart der ruter og soner ble hentet fra KOMTEK og koblet opp mot eiendomsflater. Ulogiske sonegrenser blir da tydelig med betydelige sprang fra sone til sone. Slik kan datagrunnlaget kvalitetssikres på en enkel måte og riktige beslutninger omkring «feil» soneverdi, sonetilhørighet og grenser kan tas.

For å lage en bedre oversikt over eiendomsstrukturen i kommunen ble det laget en analyse for å vise hvilke eiendommer som er tilknyttet hverandre, ved bruk av eiendomsflater og hoved-/undereiendommer fra matrikkelen. Dette ble laget som et temakart som viser hovedeiendommen med bebygde og ubebygde undereiendommer. Disse ligger ofte som flere avtaler i KOMTEK, og dette ble blant annet brukt til å avdekke tilfeller der en kan lage protokoller på «hoved»-avtalen fremfor å sende flere skattesedler og fakturaer til samme innbygger for hver eiendom. Dette kartet kan også brukes som et utgangspunkt om man vil se på eiendommer som naturlig bør sammenføyes.
.

En annen analyse tok i bruk ruteforvaltningen i datagrunnlaget til Lillehammer og sammenlignet dette med type eiendom. Her bygget man opp ruter med type skatteeiendom som grunnlag i tillegg til geografisk beliggenhet som faktor. Målet var å etablere ett rutekart som viste boligruter, næringsruter osv. Disse ble tilegnet sonefaktor og er «fasiten» i forhold til riktig sonefaktor i kommunen. Det blir da tydelig hvilke eiendommer som har avvik av sonefaktorer på enkelteiendommer.

Det ble også laget et «avvikskart» som viser hvilke eiendommer det kan være fornuftig å undersøke nærmere. Temakartet avdekker eiendommer det kan være verd å se nærmere på, blant annet små eiendommer som veigrunn og fellesarealer som har fått opprettet avtaler i forbindelse med konvertering. Grunnlaget her er levert av oppdragsgiver på Excel-format, før Norkart har videreforedlet disse dataene med eiendomsflater og visualisering i WMS.

Felles for alle disse analysene er at de er satt opp som WMS’er (online kart) som kan tas i bruk både i KOMTEK forvaltning/eiendomsskatt og i feltløsningen KOMTEK Besiktiger. Å ha denne type visuell informasjon har vist seg verdifull for å sikre kvaliteten som leveres i slike prosjekter. Dette fordi den skaper en bedre oversikt og forståelse for kommunens datagrunnlag og gir et bedre grunnlag for riktige beslutninger om den enkelte avtale. WMS er en åpen standard og kan om ønskelig vises i andre systemer med kartfunksjonalitet/kartintegrasjon enn KOMTEK-produktene.

Andre eksempler på temakart for eiendomsskatt som kan publiseres som WMS’er er:

 • Ytre faktor (evt indre faktor)
 • Type eiendom (bolig-næring-fritid-landbruk)
 • Oversikt over prosess-status
 • Status fra besiktiger (hvilke eiendommer er besiktiget)
 • Fritak

Trenger du råd og veiledning rundt konsesjon eller e-tinglysing, så ta kontakt med meg

Unngå brann med Norkart brannforebygging

Risikovurdering brannforebygging er en tjeneste fra Norkart

Norkart brannforebygging er en tjeneste fra Norkart som hjelper kommunen å imøtekomme kravene til Forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar 2016.

Når skal røykløpet feies?
Tjenesten beregner automatisk risikotall og risikoklasse for enheter og røykløp, som igjen kan brukes som grunnlag for å sette hyppighet for tilsyn og feiing. Risikotallet er beregnet ut fra analyser av ulike datakilder som KOMTEK, Norkart Datavarehus, Matrikkelen og evt. andre kilder. Disse kildene og hvilke faktorer (f.eks. sotmengde, type skorstein, avstand til brannstasjon osv.) som skal vurderes blir satt opp i samarbeid med brannvesenet.

Beslutningsstøtte
Resultatene fra analysene blir presentert i rapporter og kart. Risikotallet kan importeres til KOMTEK Forvaltning for å beregne hyppighet for feiing og tilsyn. I KOMTEK Forvaltning kan man søke opp alle objekter med en bestemt risiko og jobbe videre med disse. Alle resultater kan visualiseres i kartløsninger som støtter WMS (KOMTEK, Kommunekart m.fl). Dette gir en god oversikt og grunnlag for å spisse arbeidet mot brannvesenets satsingsområder.
.

Datakvalitet
Analysene avdekker også områder der datakvaliteten ikke er tilfredsstillende. Gode resultater er avhengig av god kvalitet på dataene. Mangelfulle data gir dårligere resultater. Vi tilbyr derfor en tjeneste for å fangste data med mobiltelefon/nettbrett når man er ute i felt. Disse dataene kan igjen importeres til KOMTEK.

Vi forholder oss til Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging slik at krav og anbefalinger fra forskriften skal være ivaretatt.

Løsningen er utviklet i samarbeid med Stord brann og redning. I disse dager tar også Vestfold Interkommunale Brannvesen tjenesten i bruk.

Ta kontakt med Christian Andresen  eller besøk oss på denne siden for mer informasjon om tjenesten.

Elektronisk tinglysing - snart en realitet

Nå er forenklingen snart en realitet – etter 18. april kan tinglysning gjennomføres elektronisk! Men for at eiendomskjøpere skal få tinglyst et kjøp etter 18. april  kreves det at kommunen har registrert […]

Nå er forenklingen snart en realitet – etter 18. april kan tinglysning gjennomføres elektronisk!
Men for at eiendomskjøpere skal få tinglyst et kjøp etter 18. april  kreves det at kommunen har registrert konsesjonsopplysninger i matrikkelen. Mange kommuner Norkart har vært i kontakt med er ikke klar over dette.  Dersom kommunene ikke registrerer konsesjonsopplysningene, får ikke nye eiere av eiendom tinglyst skjøtene sine etter 18. april.

Har din kommune nødvendig tilgang for å starte arbeidet med registrering av konsesjonsforhold?
For å gjøre arbeidet enklere oppfordrer vi alle til starte arbeidet så snart dere har mottatt ny versjon av GISLINE Matrikkel 20 mars.

Norkart har den siste tiden jobbet med å forenkle jobben til kommunen når elektronisk tinglysning lanseres. Med ny versjon av GISLINE Matrikkel har vi ivaretatt de nye arbeidsoppgavene kommunene er pålagt rundt registrering av konsesjonsopplysninger. Vi tilbyr også webinarer og rådgivning for de som ønsker det.

Ta kontakt med meg dersom du trenger du råd og veiledning rundt konsesjon eller
e-tinglysning.

På god vei mot KOMTEK Brannforebygging

Skal man skape gode brukervennlige løsninger er ideer og innspill fra brukerne et godt utgangspunkt. Vi inviterte oss derfor til Lillehammer Region Brannvesen, og første uke i februar dro et knippe Norkartere […]

Skal man skape gode brukervennlige løsninger er ideer og innspill fra brukerne et godt utgangspunkt. Vi inviterte oss derfor til Lillehammer Region Brannvesen, og første uke i februar dro et knippe Norkartere på «skyggetilsyn» rundt omkring i Lillehammer-regionen for å teste vår kommende programvare KOMTEK Brannforebygging – en løsning som skal bli den «nye» versjonen av feiing/tilsyn som du også kan bruke på nettbrett og mobil.

I løpet av dagen trykte vi flittig på nettbrettene våre, mens feierne viste hvordan både medmenneskelige og branntekniske faktorer var viktig under et tilsyn. De briljerte med sine detaljerte fagkunnskaper, og vi lærte mye nytt om forskjellige ildsted, røykløp og diverse slukkeutstyr. «Jeg tror alle tilsyna vi har vært på i dag kunne vært avslutta ute i felt», sa Geir Wangen, feiersvenn i Lillehammer Region Brannvesen. Det var godt å se at KOMTEK Brannforebygging tålte møtet med virkeligheten, men vi fant også rom for forbedringer. Feierne hadde mange gode innspill, og vi fikk bl.a. diskutert varsling, hvilke egenskaper som burde registreres og mye mer. Nå er vil tilbake på kontoret vårt for å justere løsningen for å gi feierne en best mulig arbeidshverdag.

Bildetekst: Thomas Rønningen, feierinspektør, Lillehammer Region Brannvesen

Målet med KOMTEK Brannforebygging er å lage et godt og effektivt verktøy for morgendagens feiere. Viktig funksjonalitet blir planlegging og varsling, registrering av utført arbeid i felt, samt oppfølging av gjennomført arbeid.

Vi ønsker å ha en god dialog med både små og store brannvesen om utvikling av KOMTEK Brannforebygging. Derfor sender vi jevnlig ut filmer som viser hva vi jobber med, der man har mulighet til å komme med tilbakemeldinger. I tillegg blir vi å finne på feier-konferanser, samt at vi ønsker å samarbeide direkte med noen brannvesen for å kvalitetssikre det vi lager.

Er du interessert i å høre mer om løsningen, eller interessert i å komme med innspill – så ta kontakt med meg.

På vei mot den digitale kommune

Podcast med tema digital VA-forvaltning

Vi er nå klare med vår fjerde podcast – som denne gangen har tema digital VA-forvaltning. Fagansvarlig Arne Ronny Tøstibakken blir intervjuet av tidligere NRK profil Tom Berntzen, om hvordan grensene mellom offentlig og privat VA-nett «viskes ut», og  hvorfor det offentlige og private VA-nettet må sees i sammenheng.

Norkart har som mål å bidra til å full-digitalisere kommunalteknisk sektor i Kommune-Norge. Gjennom prosjektet «Den Digitale Kommune 2019», investeres det totalt 100 mill kroner – hvorav 13 millioner er støtte fra  Innovasjon Norge. Vi har laget fire podcaster så langt, som alle representerer viktige områder i «Den Digitale Kommune 2019»/Innovasjon Norge prosjektet. 6 samarbeidskommuner er med så langt, og bruk av robotisering, skyløsninger og selvbetjeningsløsninger står sentralt.

Har du ideer til podcast-temaer innenfor digitalisering – ta gjerne kontakt Kari Mette Toverud

Braksuksess med SMS

I høst var Norkarts løsning for avlesning av vannmålere via SMS, Leseav, klar for markedet.

I høst var Norkarts løsning for avlesning av vannmålere via SMS, Leseav, klar for markedet. Innbyggere i 31 norske kommuner fikk anledning til å bruke løsningen, og vi kan allerede konkludere: dette er noe folket ønsker!

Med Leseav er avlesningsblankett i postkassen erstattet med en melding på mobilen. Mottakeren svarer på SMS-en, og dermed er avlesningsjobben gjort. Jobben er akkurat som man er vant med når man leser av strømmen, og jobben er akkurat like enkel.

I forbindelse med avlesning for årsoppgjør rundt årsskiftet var Leseav i bruk for 31 kommuner, og vi kan allerede konkludere med at løsningen er godt mottatt hos folket. Av alle registrerte avlesninger er 76% gjort med sms, 18% via web (www.leseav.no) og kun 6% har kommet via kommunen. I den siste kategorien faller de eiere/regningsmottakere som ikke er registrert med mobiltelefon eller som av andre grunner har valgt å benytte det tradisjonelle avlesningskortet.

Gjorde jobben i Ringsaker
Som nevnt er det om lag seks prosent av avlesningene som kom inn på den tradisjonelle måten. I Ringsaker hadde de tidligere benyttet et eksternt selskap til å ta seg av hele avlesningsprosessen. I år hentet de inn de aller fleste avlesningene selv med Leseav. I tillegg brukte de et trykkeri til å produsere og sende ut avlesningskort, og Norkart bistod med å gjennomføre den manuelle registreringen av mottatte avlesninger. -Det er klart vi kan tilby en slik tjeneste. Leseav skal være enklere og bedre enn alle andre alternativer, og da sørger vi selvsagt for at de som ønsker det kan slippe å gjøre det manuelle arbeidet, forteller Kjartan Selnes i Norkart.

Raskere prosess
Med Leseav har kommunen løpende kontroll på hvem som har lest av sine målere. Dermed kan man også raskt sende ut purring, uten å måtte vente på eventuelle avlesningskort som er i posten. Påminnelser sendes naturligvis også ut via SMS, og det viser seg at responsen er god. I Porsgrunn kommune fikk de inn 15% av sine avlesninger etter påminnelse via SMS. Det er mye arbeid spart ved noen tastetrykk! Vi skal være forsiktige med å rangere innbyggerne her i landet, men det er fristende å trekke fram Lenvik kommune, som etter gjennomføring av to avlesningsperioder fikk respons på 98% av målerne sine. Bare 32 av kommunens 1339 målere sto igjen som uavlest. Når kommunen gjør det enkelt for innbyggerne, er det godt å se at innbyggerne også gjør det enkelt for kommunen.

Tror på enda mer SMS
Ved å gjøre oppslag i offisielle registre har vi med SMS klart å nå frem til 88 % av abonnentene.  De øvrige 12 % er i hovedsak firma, borettslag o.l.  Til disse sendes det ut avlesningskort, med mulighet for å registrere mobilnummer sammen med avlesning på nett. Gjennom denne løsningen kan kommunen samle inn riktige telefonnummer til f.eks. kontaktpersoner i firma og borettslag, og derfor tror Selnes på enda bedre SMS-respons i framtidige avlesningsperioder. -Det er jeg skråsikker på. Vi ønsker å være selvbetjente, og vi ønsker at det skal være så enkelt som mulig. Vi har mobilen med oss over alt, og med den er det fort gjort å gi tilbakemelding, sier Selnes. Han forteller også at løsningen stadig utvikles og forbedres. Det siste store er at det er laget funksjonalitet for Avvikshåndtering, slik at avlesninger kan følges opp fortløpende. Finner man registreringer man mener er en feilregistrering har man mulighet til å sende ut en ny SMS og be abonnenten om å sende inn avlesningen på nytt.

Leseav er et prakteksemplar på digitaliseringsgevinst. Den egner seg like bra om man har få eller mange vannmålere å lese av, og kostnaden ved å komme i gang er lav. Ta kontakt med Kjartan Selnes for å få vite hva som skal til for å ta i bruk Leseav.no. Du når ham på e-post: kjartan.selnes@norkart.no, eller på telefon 934 21 216. Send ham gjerne en SMS.

Norkart overtar braPlan fra Geomatikk IKT

Norkart og Geomatikk IKT har inngått et samarbeid om at Norkart overtar braPlan og dets kunder – gjeldende fra 1. januar 2017. Partene ønsker å videreutvikle dette samarbeidet innen flere områder fremover. […]

Norkart og Geomatikk IKT har inngått et samarbeid om at Norkart overtar braPlan og dets kunder – gjeldende fra 1. januar 2017. Partene ønsker å videreutvikle dette samarbeidet innen flere områder fremover.

I forbindelse med overdragelsen får alle eksisterende Geomatikk IKT kunder tilgang til et system for GIS-basert planforvaltning der innbyggerdialog er et sentralt element.

Geomatikk IKT rendyrker gjennom avtalen posisjonen som den ledende aktøren innen kommunale digitale arkiv – mens Norkart styrker sin strategiske satsing innen planforvaltning, og forsterker posisjonen som den ledende aktøren innen kommunalteknisk forvaltning av data.

Norkart tilbyr markedsledende løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor. Selskapet har Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon og omsatte i 2016 for 214 millioner kroner. 85% av Norges kommuner benytter Norkarts programvare daglig innen teknisk sektor og programvaren genererer årlig 14 milliarder kroner i kommunale gebyr. Siden 1961 har Norkart lyttet til sine kunder og utviklet produktive løsninger som har gjort kundenes hverdag enklere. Dette gjør at Norkart i dag er det største innovative fagmiljøet innen geografiske informasjonsteknologi og kommunalteknikk.

Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger og tjenester knyttet til innsamling av informasjon, samt arkivløsninger. Geomatikk IKT har en godkjent Noark 5 arkivkjerne, som i dag benyttes av et sekstitalls kommuner. Arkivkjernen kan enkelt knyttes til saks- og fagsystem gjennom standardiserte grensesnitt. Geomatikk IKT har digitalisert kommunale papirarkiv i over 15 år, og har landets største digitaliseringssenter med beliggenhet i Trondheim. Selskapet har egen utviklingsavdeling og datasenter, og høy kompetanse på digitalisering av norske kommuner for en mer effektiv hverdag. Selskapet, som i 2016 omsatte for 70 millioner kroner, er en del av det nordiske Geomatikk konsernet som har en samlet omsetning på mer enn 500 millioner kroner.

Innovasjon Norge støtter digitaliseringen

Innovasjon Norge har bevilget 13 millioner kroner til Norkarts digitaliseringsprosjekt

Digitalt løft innenfor byggesak og vann- og avløp
Innovasjon Norge har bevilget 13 millioner kroner til Norkarts digitaliseringsprosjekt «Den digitale kommune 2019», hvor vi sammen med 6 partnere i Kommune-Norge og Tieto investerer 100 mill. til å utvikle og tilby digitale løsninger innenfor både byggesak og vann- og avløp.

Støtten fra Innovasjon Norge er viktig for å kunne realisere digitaliseringsambisjonen. Seniorrådgiver Håkon Nyhus i Innovasjon Norge har uttrykt at det er et stort behov for digitalisering av offentlig sektor for å opprettholde et bærekraftig samfunn, og Innovasjon Norge ønsker å støtte prosjekter som bygger opp under digitalisering i kommunal sektor – og støtter derfor Norkarts digitaliseringsprosjekt «Den digitale kommune 2019».

Hva kan kommunene forvente innenfor VA?
Innenfor vann- og avløp innebærer prosjektet at det utvikles en ny digital løsning som gir en fullstendig oversikt over både private og offentlige vann- og avløpsnett i hele landet.

Komplette sammenkoblede løsninger skal hindre eller minimere unødvendig skader – og vil være et viktig verktøy i en verden hvor klimaendringer fører til mer ekstremvær med store nedbørsmengder og flom.  Flom har ført til et høyt antall tilfeller av infisert drikkevann, som igjen gir fare for liv og helse.

I tillegg til oversikt over private og offentlige vann- og avløpsledninger vil det bli utviklet nye tilsynsløsninger. Dette kan i stor grad hindre forurensningen av drikkevannet vårt, som vi i økende grad opplever i dag. De nye løsningene åpner også opp for selvbetjening og enkel tilgang til oversiktlig informasjon. Løsningene vil forenkle alt som har med byggesaksbehandling og vann- og avløp å gjøre.

Enklere byggesaksprosess – fra A – Å
Norske kommuner behandler årlig over 100 000 byggesaker, og der er derfor mye tid og penger å spare for alle parter i en forbedret digital byggesaksprosess!

I alle faser av en byggesak må data være tilgjengelig slik at beslutninger tas på riktig grunnlag.  Norkart vil samle inn alle nødvendige data og gjøre disse digitale ved hjelp av Norkart Datavarehus. Dataene vil tilbys via standardiserte grensesnitt slik at all informasjon som er nødvendig gjennom prosessene vil være tilgjengelig og digital.
Norkarts Datavarehus er Norges største samling av geografisk informasjon, og alt av plandata, eiendomsdata, kart, vann- og avløp, risikodata, gebyrer mm ligger alltid oppdatert i datavarehuset.
Norkarts mål er å tilgjengeliggjøre digitale data til alle aktører som er involvert i byggesaksprosessen.

Det nye digitale prosjektet tar sikte på å frigi arbeidstid og kapasitet hos kommunale saksbehandlere, samt redusere saksbehandlingstiden til byggesakene.

Bærum kommune er en av samarbeidskommunene i prosjektet, og geodatasjef Kjell Berge sier Bærum kommune er svært tilfreds med å være med i dette prosjektet. Berge mener kommunene til nå ikke har utnyttet alle mulighetene for å digitalisere sine tjenester. Dette prosjektet støtter oppunder regjeringens ambisjoner om å sette fart i digitaliseringen av kommunene, og dermed gi innbyggerne bedre service.

Berge understreker at arbeidet med byggesaker er et av de mest tidkrevende og utfordrende områdene for norske kommuner og deres saksbehandlere. Slik er det også i Bærum, hvor de hele tiden er på jakt etter bedre verktøy for sine medarbeidere, slik at de kan levere bedre tjenester både til bedrifter og innbyggere i kommunen.

Arbeidet med prosjektet skal være ferdig i 2019.

Ny GISLINE og KOMTEK

Nye versjoner av Norkarts forvaltningsløsninger

23. november ble det lagt ut ny versjon av GISLINE på Norkarts Kundesenter. I tillegg til en rekke generelle forbedringer i GISLINE, inneholder versjon 6.1 nyheter i fagmodulene for Matrikkel, Arealplan og Vann og Avløp. Vi trekker også frem støtte for Sentral FKB-lagring som leveres i denne versjonen. I forbindelse med Sentral lagring av FKB er det også levert ny versjon av QMS, versjon 11.

KOMTEK forvaltning versjon 2016.4 ble tilgjengelig for kunder den første uken i desember. I denne ligger generelle forbedringer, i tillegg til en rekke nyheter og forbedringer i fagmodulene. Blant mange forbedringer trekker vi fram følgende tre:

 • Mulighet for å registrere risikoverdi på enhet og røykløp for bruk under planlegging av feiing og tilsyn
 • Mulighet for å registrere ny aktivitet i kalenderforvaltning
 • Kobling mot WEBGIS for private avløpsanlegg

Med nye versjoner av GISLINE og KOMTEK kan man gå en innholds- og funksjonsrik vinter i møte. Vi oppfordrer alle våre kunder til å lese mer om alle nyheter og forbedringer på vårt Kundesenter.

Slutt på SOSI-kopi til Kartverket

Slutt på SOSI til Kartverket for Søgne – også for plan

På årets GISLINE Brukermøte – fikk ca 350 kunder høre om innføring av Sentral FKB-lagring fra Terje Nuland i Søgne kommune. I sitt foredrag fortalte han om utfordringer som ble løst i prosjektet, og hvilke muligheter som åpner seg med sentral FKB-lagring. Som pilot på innføring av Sentral FKB-lagring hadde Søgne kommune tydelige motivasjoner for å delta i prosjektet:

 • Kvalitetsheving av data
 • Økonomi
 • Nytten av å levere ferske FKB-data til andre parter
 • Oppfylle Plan- og bygningsloven §2-1Nuland fortalte at et godt samarbeid mellom kommunen, Kartverket og Norkart gjennom hele året, resulterte i at Søgne som verdens første kommune, gikk i drift med løsningen i slutten av oktober – og at de dermed er i gang med å realisere gevinstene dette gir dem.FKB-dataene som lagres sentralt synkroniseres umiddelbart til en lokal QMS-database i Søgne. Denne synkroniseringen utnytter de også for plandata. Her oppdateres plankartene i QMS-databasen, og synkroniseres automatisk til Kartverkets arkiver. Dermed slipper de unna SOSI-eksport, frysperioder og datakontroll også for plankartene. -Vi har naturligvis plankartene tilgjengelig også i Kommunekart, men i tillegg kan nå altså parter i Norge Digitalt få tilgang til dagsferske «hard core» plankart direkte fra Kartverkets database, forteller Nuland. I Søgne har de omtrent én ny plan i uken, og planbestemmelsene er tilgjengelige fra kommunens planregister. Håpet er at det kan etableres standarder som gjør at sentrale elementer i planbestemmelsene kan visualiseres i 3D. -Det vil være et stort skritt mot automatisering og raskere byggesaksbehandling, tror Nuland. I mellomtiden høster både kommunen, Kartverket og Norge Digitalt-partene gevinsten av at plankartene synkroniseres – urørt av menneskehender.

Dette kartet redder liv og bekjemper pirater

Norkart har nylig levert virtuell server med kart over hele verden.

Norkart har nylig levert et prosjekt for BarentsWatch, der oppgaven var som følger: «Lever en virtuell server med kart over hele verden». Serveren skal kunne kjøres offline, være en tilecache og settes opp i flere lokasjoner. Brukerne er primært hovedredningssentralene.

For å kunne redde liv i terrenget og til havs, trenger man detaljerte oppdaterte kart over både sjø og land presentert sammen.

Gjennom prosjektet har vi gjort flere tilpasninger av kartografien, altså hvordan kartene ser ut. Oppgaven med å presentere kartdata for sjø og land med en felles kartografi har vært både krevende og interessant, og vi er stolte av resultatet av dette arbeidet.

Prosjektet har gitt Norkart en unik kompetanse på datapreparering og visualisering av S57-data (sjø), OpenStreetMap for hele verden, åpne data i Sverige og Finland og selvfølgelig norske data som vi kjenner godt fra før. Oppdraget for BarentsWatch og kompetansen vi har opparbeidet gjennom dette prosjektet – gjør at vi nå er klare for nye muligheter innenfor sjø og land.

 

Man trenger ikke være professor

Fri programvare er enklere å ta i bruk enn du tror.

Fri programvare, eller open source software som det også kalles, forbindes av mange med gratis tilgjengelig kildekode som kan brukes for å programmere sine egne applikasjoner. Det er i og for seg riktig, men det kan være mye enklere enn som så. Fri programvare kan også være lett tilgjengelig for alle og enhver.

Et eksempel på dette er QGIS. QGIS er et program som lastes ned og installeres, og etter kun kort tid har du tilgang til et kraftig gis-verktøy med utallige muligheter. Her kan du manipulere raster- og vektordata, etablere og kjøre analyser, produsere temakart og mye mer, og dette er altså helt gratis og fritt tilgjengelig.

Mens QGIS er ypperlig for behandling av dine egne data, finnes det andre verktøy som håndterer publisering av de samme dataene til andre brukere. Et godt eksempel på dette er Carto. Dette er en kraftig plattform for å presentere kartdata og gjøre geografiske og statistiske analyser i nettleseren. I Carto kan du laste opp dine data manuelt for å lage kartet du ønsker, og dersom du har lagret dataene dine i en PostGIS-database (også dette fri programvare), så kan data hentes direkte fra denne.

Roy Knutsen og Alta kommune har aktivt tatt i bruk fri programvare, og har etablert temaklienter både for bruk internt i kommunen, og for publisering til kommunens innbyggere. På http://www.geodata.alta.no/ kan du selv se hvor enkelt det er å navigere seg i de ulike kart-temaene som kommunen har å vise frem.

Dataene lagrer de i ulike databaser, bl.a. PostGIS. Sammen med FME bruker de QGIS til analyser og visualisering. Kartklientene er i hovedsak basert på Leaflet, som er et open source Javascript-bibliotek for mobilvennlige interaktive kart. Norkart leverer bakgrunnskartet gjennom WEBATLAS-API, og vi har hjulpet Alta i gang gjennom opplæring. Utover det er det Knutsen og hans kolleger som lager kartklientene selv.

Hvis du besøker Alta kommunes kartportal vil du finne en rekke tur- og løpekart, som f.eks. toppturer, scooterløyper, sykkelløyper med mer. Til NM på ski i 2015 lagde de et eget løypekart. Her vises alle de ulike traséene som ble brukt under mesterskapet, og hvis man klikker på en trasé får man opp løypeprofil og link til 3D-visning av traséen. 3D-visningen er produsert med en plugin til QGIS.

Løsningen for presentasjon av dispensasjoner fra arealplaner bør også nevnes. Her har de brukt FME til å trekke ut informasjon fra planregisteret, og «ut av boksen» gir Leaflet dem en elegant framstilling av dispensasjonene. En annen løsning som bør nevnes er «side-om-side-visning» av dronedata. Dronebilder fra to ulike opptak er lagt oppå hverandre, og de to vises side om side, splittet med en glidebryter som kan trekkes fram og tilbake. Slik kan man holde god oversikt over f.eks. framdrift i byggeprosesser. Også dette er funksjonalitet som ligger tilgjengelig i Leaflet.

Vi i Norkart har latt oss imponere, og kan anbefale alle kartinteresserte å ta en titt på hva de har fått til.

Satser 100 mill. på digitale kommuner

Det er ikke til å legge skjul på at mange av de ansatte har stor interesse for kart.

Last ned artikkelen fra Finansavisen

15 år etter Skatteetaten

Sammen med seks norske kommuner, inkludert Bærum, Stavanger og Sandnes, samt 13 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, skal det investeres 100 millioner kroner i digitale løsninger som skal forenkle og effektivisere byggesaksbehandlinger i norske kommuner.

– Hvert eneste år blir det behandlet cirka 100.000 byggesøknader i Norge. I rundt 40 prosent av sakene er det store eller mindre feil som er svært ressurskrevende for kommunene. På sikt kan mye av dette manuelle arbeidet reduseres kraftig, takket være digitalisering, sier Brugård og fortsetter:

– Skatteetaten var gjennom en liknende prosess for 15 år siden når det gjelder selvangivelsen. Ved hjelp av blant annet selvbetjening og kunstig intelligens kan kommunene spare enorme summer når kommunenes saksbehandlere etter hvert kun behøver å konsentrere seg om de mest kompliserte byggesøknadene.

Ferdig i 2019

Norkart sier de vil være ferdig med en komplett løsning i 2019. Prosjektet skal også utvikle en ny digital løsning som gir fullstendig oversikt over både private og offentlige vann- og avløpsnett.

– Klimaendringene fører til at det oftere enn før oppstår flom som skaper problemer med infisert drikkevann, siden det er liten kontroll på avløpsnettet, sier Brugård.

– Vi skal utvikle et beslutningsverktøy som kan gi bedre tilsyn med avløpsnettene.

Den største digitale satsningen i kommune-Norge er det Oslo som står for. Kommunen skal satse 750 millioner kroner på digitalisering de neste årene, men dette vil være en skreddersydd løsning.

– Vi har stor tro på at standardisering er veien å gå for kommunene, de som ikke gjør dette tror jeg vil få store kostnadsutfordringer på sikt, sier Brugård.

Norkart-sjefen sier selskapet vil begynne å selge enkeltløsninger av digitaliseringsprosjektet til interesserte kommuner etter hvert som de ferdigstilles.

– Da vi for kort tid tilbake presenterte prosjektet under et seminar var det en kø av kommuner som ønsket å være med, sier Brugård.

Norkarts arbeid med digitalisering er også blitt lagt merke til på øverste hold.

I løpet av kort tid har både kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vært på besøk hos Norkart for å høre hvordan norske kommuner kan digitaliseres og effektiviseres.

Offentlig sektor kjøper mest

Med bakgrunn i kartdataene, har Norkart også jobbet frem ulike tjenester som kartnavigasjon for 1881 og Finn.no, appen Kommunekart, som viser byggesaker og data knyttet opp mot enkelteiendommer samt løsninger for renovasjon.

Norkart selger i dag sine tjenester til 390 norske kommuner og har 1881, Finn.no, eiendomsmeglere og flere forsikringsselskap på kundelisten. I sum omsetter teknologiselskapet for cirka 220 millioner kroner i år og sitter igjen med et overskudd på 20 millioner kroner.

65 prosent av driftsinntektene er repeterbare og 85 prosent av totalomsetningen kommer fra offentlig sektor.

Avviksregistrering sparer miljøet

I Vesar er innbyggere gode til å sortere og er engasjerte i kildesortering/gjenvinning.

I Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) har de innbyggere som er gode til å sortere, og som er engasjerte i kildesortering og gjenvinning. Selskapet har i dag en materialgjenvinningsgrad på ca. 52 %, og har satt mål om 70 % materialgjenvinning innen 2020. I denne sammenheng har kundene en viktig rolle, og gode løsninger for kommunikasjon er en nødvendighet. For å få til ytterligere kildesortering er man avhengig av å få innbyggerne med seg, det er de som hver dag gjør den viktige kildesorteringsjobben hjemme. I tillegg er renovatørene er ute, hjemme hos kundene hver dag – og ser hvor det er mulig å gjøre tiltak for ytterligere sortering eller kvalitetstiltak knyttet til avfallet som allerede er kildesortert.

I kontakten med kundene har kundeservice hos Vesar og renovatørene sammen en viktig rolle. Kundene ringer til Vesars kundeservice når de lurer på noe, eller om avfallet ikke er hentet som det skal. Det er renovatøren som er ute i feltet hver dag, og ser forhold i tilknytning til avfallsinnsamlingen hos den enkelte. Som for eksempel at en beholder er ødelagt, eller at det er en kunde som ikke kildesorterer. For å kunne gi kunden en god tilbakemelding er vi avhengig av å få raske og konkrete tilbakemeldinger fra renovatøren, forteller Heidi Haugland Jensen. Vi har ikke hatt et godt nok system knyttet til dette tidligere, noe som har resultert i at renovatøren har måtte kjøre tilbake i enkelte tilfeller. Heidi jobber blant annet med å følge opp innsamlingskontrakten og tjenestene tilknyttet denne, og hun er opptatt av god og riktig kundebehandling.

På senhøsten 2015 tok Vesar i bruk KOMTEK Avviksregistrering, en mobil løsning der renovatøren registrerer avvikene elektronisk. Avviket dokumenteres gjerne med bilde, noe om har svært stor nytteverdi. Avvikene renovatøren registrerer kommer rett inn i KomTek, og er tilgjengelig for kundebehandleren umiddelbart. På denne måten kan kunden få gode tilbakemeldinger, og det blir mindre misforståelser. Vesar tester ut tilbakemelding til kundene på sms. Så dersom avfallet for eksempel ikke har blitt tømt fordi det sto biler parkert foran beholderne, så registrerer renovatøren avviket via appen – og kundeservice sender ut en sms til kunden med en forklaring på hva som har skjedd.  –Det oppleves som god service, og kundene er glade for å få konkrete tilbakemeldinger så raskt, Haugland Jensen.

Julius Pedersen i Veireno ser stor verdi i å kunne dokumentere arbeidet han gjør hver dag. -Det bidrar til en enklere hverdag for oss som renovatører, og vi kan være med på å bidra til at kundene får riktig informasjon om det som sorteres feil eller som hindrer oss i å gjøre jobben vår på en god måte. –For eksempel når kundebehandleren hos Vesar kan se bilde av hva som var feil blir det færre turer tilbake til adresser vi har vært. Det gjør at vi kan være enda mer effektive i arbeidet vårt.

Gevinst på flere områder

Thomas Pedersen i Veireno har ansvaret for å rapportere avvikene inn til Vesar. Uten digital avviksregistrering noterer renovatørene adresse og beskrivelse av avviket på lapper, og det er Pedersen som har jobben med å taste denne informasjonen inn i Vesar sin KOMTEK-base. –Det kan fort bli sen kveld eller dagen etter før jeg får utført dette. Innbyggeren er gjerne raskt ute med å ringe inn klage på manglende tømming, så i mange tilfeller får ikke Vesar sin kundebehandler tilgang til vår informasjon før det er for sent, sier han. Med digital avviksregistrering kan kundebehandleren finne all informasjon umiddelbart, og Vesar utnytter dette til å øke sitt servicenivå ut til kundene. Renovatøren legger igjen en lapp som forteller at det ikke er tømt, og litt senere sendes det ut SMS fra Vesar om årsaken. –Da kommer vi kunden i forkjøpet, og det gir oss færre klager og henvendelser, forteller Haugland Jensen. –Etter utsending av SMS har vi faktisk opplevd at kunder har kontaktet oss og takket for god informasjon, og at de lover bot og bedring i kildesorteringen. Da føler vi at vi har gjort en god jobb, smiler hun.

Mer informasjonsdeling

Informasjonsdeling er et nøkkelord for å yte god service og ikke minst for å nå målet om 70 % materialgjenvinning i Vesar. Framover håper Vesar å kunne dele enda mer informasjon, både med renovatøren gjennom KOMTEK Avviksregistrering, og til publikum gjennom apper og sine nettsider. Pål Vegard Nordnes i Norkart kan fortelle at Vesar sine tanker samsvarer godt med Norkarts egne planer. –Vi håper å kunne bidra til å utvikle løsningen i tråd med Vesar og ikke minst Veireno sine ønsker. De bruker løsningen daglig og har god kunnskap om hva som skal til for å gjøre den praktiske hverdagen enda enklere, sier Nordnes. For informasjon til innbyggeren leverer Norkart i dag Min Renovasjon, som bidrar til nettopp det å nå ut med informasjon til innbyggeren. Forhåpentligvis vil innbyggere i Vestfold finne sin tømmekalender i Min Renovasjon om ikke lenge, sier Nordnes.

Forvandler data til kunnskap

Det er ikke trylling det er snakk om, men en genial måte å sammenstille store mengder data.

Det er ikke trylling det er snakk om, men en unik og genial måte å sammenstille store mengder data som daglig samles inn og forvaltes der ute i landet vårt.

Ved å sette data og informasjon fra en rekke ulike systemer sammen, kan Norkart gi svar på spørsmål som det tidligere stort sett har blitt synset om. I følge Vannverksregisteret ved Folkehelseinstituttet forsvinner det 220 liter vann pr person pr døgn i lekkasjer.

På fjorårets KOMTEK-dager fikk Turid Wiik Melve og Jørgen Norling god respons da de viste fram eksempler på hvordan man sammenstiller ulike datasett, og på den måten finne svar på ubesvarte spørsmål. Hvor er det egentlig det lekker? Hvordan er tilstanden på VA-nettet ditt? Stipulerer dere riktig vannforbruk? Hvem bør knyttes til offentlig anlegg, og hva skal til for å gjøre det? Dette er eksempler på rapporter og analyser som kan gi deg kunnskap du ikke hadde.

-Dataene kan hentes fra en rekke ulike kilder, forteller Melve. Det kan være lokale KOMTEK-data fra kunden, data fra Norkarts datavarehus, statistiske data funnet på nettet, eller data fra andre systemer som benyttes av kunden. Vi henter data der de er, og presenterer de slik kunden måtte ønske, sier hun.

For selve produktet som leveres tilbake til kunden kan variere. Det kan være alt fra en tilstandsrapport for et gitt tidspunkt til et levende dashbord der man kan legge inn ulike parametere og få tilbake resultater og konsekvenser i sann tid.

I Norkart tror vi at vi bare har sett starten på hvilken nytte denne måten å bruke dataene kan gi, og vi tar gjerne imot din utfordring på hvilken kunnskap vi kan lage for deg.

Hvordan nå dine innbyggere

Selvbetjente innbyggere er fornøyde innbyggere. Og ikke nok med det: selvbetjente innbyggere gir også færre henvendelser som saksbehandlerne må bruke tid på å besvare. Norkart leverer en rekke selvbetjeningsløsninger, som f.eks. MinEiendom, […]

Selvbetjente innbyggere er fornøyde innbyggere. Og ikke nok med det: selvbetjente innbyggere gir også færre henvendelser som saksbehandlerne må bruke tid på å besvare. Norkart leverer en rekke selvbetjeningsløsninger, som f.eks. MinEiendom, MinRenovasjon og Kommunekart. Dette er løsninger som bidrar til å effektivisere saksbehandling samt å gjøre innbyggerne mer fornøyde.

Her finner du Norkarts Infopakke

Hvordan skal vi nå vi innbyggerne med gode innbyggerløsninger? Her gjøres det litt ulikt rundt om i kommune-Norge, og i mange kommuner legges det ut lenker til disse tjenestene på kommunens eller IKS-ets hjemmeside, slik at innbyggere som er på jakt etter informasjon kan sendes til riktig sted. Norkart og kommunene har begge ambisjon om å få flest mulig innbyggerne til å ta i bruk løsninger som MinRenovasjon eller MinEiendom. Norkart ønsker å bidra i dette arbeidet, og vi har derfor jobbet for å finne gode og kostnadseffektive kanaler som når ut til flest mulig innbyggere. Det har resultert i at vi via en partner har kan tilby en «Facebook-kampanje» til kommunens innbyggere som sendes med kommunen som avsender. Ved å bli tipset om at kommunen kan tilby oversikt over søppeltømming via MinRenovasjon, eller at all informasjon om min eiendom er tilgjengelig via MinEiendom, vil jeg som innbygger enkelt kunne laste ned tjenesten til min mobil.

Er du nysgjerrig på hva dette er eller har behov for å nå ut til innbyggerne slik at flere tar i bruk MinEiendom eller MinRenovasjon – så ta kontakt.

Kvalitetssikring og tidsbesparelse

I forbindelse med byggesøknader er det mange spørsmål som skal besvares.

I forbindelse med byggesøknader er det mange spørsmål som skal besvares. Én av oppgavene til byggesaksbehandleren er å kontrollere en rekke forhold i kartet, og det kan være svært mange forhold som skal kontrolleres, og ikke minst dokumenteres. I Sarpsborg kommune har de nylig tatt i bruk det som kalles Tiltaksanalyse. Dette er en rapport som bygges opp gjennom en kontroll mot 32 ulike datasett. Dette er data som samles inn av Norkart – samt kommunenes egne data som lastes opp til Norkarts datavarehus.

I løpet av noen sekunder har det ønskede området blitt kontrollert mot alle disse datasettene. Der det gjøres funn, genereres det kartutsnitt med informasjon om datasettet som er funnet. Alt samles i en rapport som lagres på byggesaken i kommunens sakssystem. –Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre saksbehandlere for verdifull tid, sier Espen Danevad på enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune. Han forteller at rapporten i seg selv er en trygghet for at de nødvendige undersøkelsene er gjort av saksbehandler, men også at prosessen ved å etablere rapporten var en nyttig øvelse. –Det gjorde at vi på mange områder ble bevisste på hva som faktisk er viktig å kontrollere når vi får inn en byggesøknad. Og nå får vi dokumentert at kontrollen er gjennomført. -Genialt, gjentar han.

Arild Nomeland i Norkart er stolt av løsningen som er et godt eksempel på digitalisering i praksis. For Sarpsborg er det satt opp Tiltaksanalyse som er skreddersydd for byggesaksbehandling, men Norkarts analyse- og rapportplattform er fleksibel og kan benyttes til mange ulike formål. På Hedmarken er rapportene delt opp i kategorier som ROS, Kultur, Landbruk og Miljø. For Otovo brukes den til å generere en rapport basert på takvinkel og areal for et valgt bygg. Her kan det kjøres rapporter og analyser av alle slag. -Vi har for eksempel laget en ortofotorapport, som gir deg alle de ulike ortofotoene som finnes for en eiendom. Og en variant for å levere ortofoto på KMZ-format pr e-post, forteller Nomeland for å illustrere fleksibiliteten i løsningen.

Har du prosesser, analyser eller rapporter du ønsker å automatisere, kan Norkart hjelpe deg.

Ønskes mer informasjon ta kontakt med Arild Nomeland

Ny PlanDialog: Spørreundersøkelser og prototype

Spørreundersøkelser og prototype

GISLINE PlanInnsyn er et godt verktøy mot kommunens innbyggere og er i bruk hos mange kommuner. Flere kommuner benytter også muligheten for plandialog mot innbyggerne i dette produktet ved at innbyggeren kan sende inn kommentarer og kartpåtegninger for Planer under arbeid.

Norkart ser nå på å skrive om, fornye og forbedre PlanInnsyn/ PlanDialog på en nyere plattform, slik at den blant annet vil kunne fungere på mobile enheter og andre enheter. Dette etter ønske fra flere av dere brukere av Planinnsyn. Vi tenker at vi bygger ny Plandialog som en egen komponent og ser om den skal integreres inn i Kommunekart eller i Cityplanner fra Agency9. Samtidig tenker vi at vi skal lage en Byggesaksdialog, enten i samme komponent (Plan- og Byggesaksdialog) eller som en egen.

For å kunne lage en best mulig Plandialog trenger vi innspill fra flest mulig av dere. Vi håper du kan sette av litt tid til å svare på to spørreundersøkelser og titte på noen skisser vi har laget som prototype til ny Plandialog. Det er fint om dere svarer på undersøkelsene i den rekkefølgen som følger i denne mailen. Vi er takknemlig for alle bidrag, også om du kun krysser av valgene på de enkelte spørsmålene. Men skriv gjerne også kommentarer. Hvis du ikke vet hva du skal svar på et spørsmål kan du hoppe over det.

 1. Spørreundersøkelse til dagens Planinnsyn:

Prototypen nedenfor er slik innbyggeren vil oppleve klienten på en mobil enhet. På PC og Mac vil denne informasjonen og dialogene komme til høyre i kartet hvis den integreres i Kommunekart. Når du har klikket deg gjennom prototypen så håper vi du tar deg tid til å svare på spørreundersøkelsen under. Det er ikke bestemt at ny Plandialog skal se ut som vi her skisserer her, så vi tar gjerne imot andre kreative innspill. Byggesaksdialogen vil være mye lik denne, og da med mulighet for dialog med innbyggere om pågående byggesaker.

Prototypen består av en del skjermbilder i en fast sekvens. Hvert skjermbilde har et område markert med rødt, og det er her det er tenkt at du skal klikke for å komme til neste skjermbilde som vises i prototypen. Det fungerer ikke å bla tilbake i skjermbildene, da er det bedre å starte visning av prototypen på nytt. Skjermbildene har forskjellige høyder, så hvis du ikke ser alt så kan du skrolle ned med musa. Her vil det selvfølgelig bli en skrollbar når denne skal lages.

I prototypen har vi vist at løsningen kan startes direkte fra en melding/varsel sendt fra f.eks. kommunekart. Link til løsningen kan også legges på kommunens hjemmeside, nettavis osv. eller den kan bli distribuert til berørte parter via e-post.

 1. Prototype ny Plandialog:
 2. Spørreundersøkelse ny Plandialog:

 

GISLINE og KOMTEK Forvaltning som tjenester

Det skjer mye spennende utvikling i kommunene om dagen, og spesielt det siste året er det mange som nå er klare for nettsky-tjenester. Situasjoner som jeg hører om er “Øyvind kan ikke […]

Det skjer mye spennende utvikling i kommunene om dagen, og spesielt det siste året er det mange som nå er klare for nettsky-tjenester. Situasjoner som jeg hører om er “Øyvind kan ikke dra på ferie, for han må passe på GISLINE” og “Rolf skal slutte, og det er bare han som kan KOMTEK”. Samtidig outsorcer kommunene på Romerike datarommene sine. Jeg synes å merke en tydelig tendens til at kommuner vil bruke mer tid på fag, myndighetsutøvelse og arbeidsprosesser – og mindre tid på system og verktøy. Da dukker behovet opp for en samarbeidspartner som kan håndtere systemene, og spørsmål om Norkart kan ta ansvaret for drift av GISLINE, QMS og KOMTEK. Og da er svaret JA.

Jeg anslår at 80% av alle utviklingsaktivitetene i Norkart nå handler enten om å lage nye løsninger som designes for å kjøres i rett nettskyen, eller å tilpasse eksisterende løsninger slik at de kan leveres som tjenester. Dette gjelder både Windows-applikasjonene GISLINE Forvaltning og KOMTEK Forvaltning.

I vinter har vi gjort tester hos noen pilotkommuner på å levere KOMTEK Forvaltning som en tjeneste med Azure RemoteApp. Frem til sommeren bygger vi opp tjenester for tre kommuner på GISLINE og QMS. Det er viktig for Norkart at vi gjør dette sammen med kommuner slik at leveransen treffer behovet best mulig.

Dette betyr at Norkart nå tilbyr disse applikasjonene ikke bare som en lisens som vi leverer som en setup.exe, men også som et abonnement hvor vi leverer mye mer enn bare programvaren.

Det mest opplagte er at kommunen ikke trenger å gjøre programoppgraderinger. Det gjelder ikke bare Windows-programmene, men også alle komponentene på applikasjonsserveren, eller matrikkelserver’n, som mange kaller den. Vi snakker blant annet om tjenester og databaser for MIS, MES, MOS, Lokal matrikkel, Planregister og Oppmålingsforretning. Samtidig slipper du å tenke på disse maskinene, og da tenker jeg på for eksempel antivirus, oppgradere Windows, virtualisering, brannmur, switcher og routere.

Her vil Norkart tilby et trygt lager med backup, sørge for dataflyt til og fra Kartverket med driftsovervåking. I tillegg til applikasjons-supporten vi er så kjent for, vil vi også gi drifts-support.

Norkart bruker Microsoft Azure for å gjøre dette mulig på en enkel, robust, og sikker måte. For nettskyen stiller enda høyere krav til sikkerhet, og ettersom vi bruker standardiserte sikkerhetsløsninger øker dette sikkerheten.

Vi er klare for å levere GISLINE og KOMTEK som en tjeneste – og ser frem til å avlaste alle kommuner som ønsker å fokusere på kjerneområdene, og overlate driften til Norkart. Trygt, sikkert og enkelt.