Oppføringer av Trond Hegna

Telenors digitaliseringsseminar

Streaming av foredragene og nedlastning av presentasjonene på PDF-format kan nå sees i ettertid.


Kommuneseminar med fokus på Smartby og teknisk sektor.

Alle presentasjoner er nå tilgjengelig på PDF-format og kan lastes ned på denne linken: https://fil.email/KBBZuFMY

Streaming av foredragene kan også sees nå i ettertid (rekkefølgen på presentasjonen ligger nederst i denne mailen). Link til streaming av seminaret finner dere her: https://t.expo.no/iqkMRm

Alle deltagere får også tilgang til disse linkene som gjerne må deles med kollegaer og andre som kan ha interesse av seminaret.

Vårt neste Smart Kommune seminar vil ha fokus på helse og omsorg og vil gå av stabelen 19. mars. Informasjon om arrangementet vil bli sendt ut i første halvdel av februar.

Dyktige tech-kvinner rekrutterer godt

I Norkart har vi de siste årene rekruttert dyktige nyutdannede kvinnelige utviklere.

Kun en fjerdedel av ansatte i IT-næringen er kvinner, noe som helt tydelig ikke gjenspeiler samfunnet vi lever i. Andelen kvinner i IT-bransjen er et tema som, gang på gang, skaper debatter og oppslag når 8.mars – kvinnedagen – nærmer seg. Samfunnets behov, både nå og i fremtiden, er avhengig av at både kvinner og menn er representert for å finne de beste løsningene innenfor blant annet samferdsel, helse og miljø. Norkart har de siste årene fått merke, ved tilfeldigheter kan man nesten si, hvordan rekruteringssnøballen har rullet og andelen tech-kvinner har økt.

Vi ble inspirert til å skrive denne artikkelen da vi leste kronikken i Teknisk Ukeblad om IT-bransjens viktige rolle i digitaliseringsboomen vi står i, skrevet av Jan Moberg. Verden vi lever i står ovenfor enorme endringer, og hver dag skapes fremtidens løsninger som former fremtidens samfunn – for alle innbyggere, både kvinner og menn.

Moberg hadde i en prat med Hallstein Mørk – og oppsummerte Mørks betraktninger rundt problemstillingen:

 • Kvinner og menn tenker forskjellig. Uten en tilstrekkelig andel kvinner i bedriften, vil du ikke forstå markedet ditt. Hva kundene vil ha. Eller hvordan du best løser oppgavene for samfunnet og mangfoldet. Med økt andel kvinner i bedriften øker du kvaliteten på leveransene. I tillegg øker du poolen du kan rekruttere fra – for å hente nye talenter. Det vi trenger er eksempler. Slik at flere kvinner kan bli inspirert til karrierer i viktige bransjer.

I Norkart har vi de siste årene rekruttert dyktige nyutdannede kvinnelige utviklere. Vi har ikke hatt et bevisst mål om å rekruttere kvinner, men et klart mål om å rekruttere de beste. For oss har det handlet om tilfeldigheter og å treffe riktige personer til riktig tid. Erfaringen vår videre viser at muligheten til å bli kjent med et større mangfold utviklere har økt i tråd med at Norkart har rekruttert flere tech-kvinner. Vi har opplevd effekten kvinner og mangfold i teknologi gir. Det gir økt kvalitet på leveransene. Det gir økt inspirasjon i arbeidsmiljøet. Det gir bedre innsikt i de arbeidsprosessene vi digitaliserer. Vi har også erfart tilsvarende effekter av kvinner i teknologiledelsen i firmaet. Vår CTO verdsetter mangfoldet i teknologi og bygger en kultur basert på samarbeid, åpenhet og kunnskapsdeling. Dyktige kvinner i teknologi er avgjørende for å skape dette – uttaler han seg.

Siden 2010 har Norkart tilbudt studenter, fortrinnsvis fra NTNU, et summer internship. Dette programmet har vært utgangspunktet for suksessen for økt andel av dyktige tech kvinner. Bare de siste fire årene har Norkart fått inn hundrevis av søknader i forbindelse med programmet, hvor ti studenter har fått plass. Utvalget er basert på talent og personprofil for å finne de beste kandidatene for oss, og 5 av disse har vært kvinner. Ved at flere kvinner ikke bare velger teknologi, men også utmerker seg som de aller beste innenfor teknologi – gjør at vi ser en sterk økning i sterke kvinnelige søkere til summer internships og også til faste stillinger. Altså at flere unge, dyktige, kvinnelige utviklere velger Norkart.

Heldigvis rekrutterer vi ikke ved å bruke kunstig intelligens som mener mannen er programmerer og kvinnen står på kjøkkenet. Slik som undersøkelsen presentert av Rumman Chowdhury. Vi har flere gode eksempler på den rake motsetning. Mathilde Ørstavik og Mari Hugaas er to slike. Begge har mastergrader innenfor dype nevrale nettverk – altså avansert kunstig intelligens og maskinlæring. Begge drivende dyktige med flere jobbtilbud i hånden har de valgt Norkart som arbeidsplass. Mathilde ser vi blant annet som foredragsholder på ledende konferanser internasjonalt og nasjonalt, hvor tema er innovasjon ved bruk av kunstig intelligens.

For oss er dette eksempler på den virkelige effekten Jan Moberg, Hallstein Mørk og Rumman Chowdhury peker på. Bekymringen rundt valgene unge kvinner gjør kan være reell. Allikevel ser vi fra vår erfaring at det ikke er umulig å rekruttere dyktige unge tech-kvinner. Effekten opplever vi allerede.

Norkart tilbyr løsninger for både kommunal-, stat og bedriftsmarkedet – og har blant annet en offensiv satsning på å tilby digitale løsninger innenfor kommunalteknikk i kommune-Norge. Skal vi kunne tilby de beste løsningene for våre kunder – må vi ha en bredde, dynamikk som god kjønnsbalanse gir.

Vi har erfart at god kjønnsbalanse og dyktige tech kvinner – skaper mer åpenhet, bedre teamkultur og godt samarbeid. Rett og slett en bedre kultur, som er viktig når vi skal ut å sloss om de beste talentene – og for å fortsette suksessen til Norkart.

Faktatall

Tall fra Samordna opptak viser:
Antall søkere til Geomatikk ved NTNU i 2017:
Totalt 150 stykker. Kvinner: 30 (20 %). Menn: 120
Antall søkere til Geomatikk ved NTNU i 2016
Totalt 126 stykker. Kvinner 26 (20,63%). Menn 80

Antall søkere til dataingeniørstudiet ved NTNU i 2017:
Totalt 2419 stykker – Kvinner 291 (12,03 %). Menn 2128.
Antall søkere til dataingeniørstudiet ved NTNU i 2016
Totalt: 2019 stykker – Kvinner 220 (10,90 %). Menn: 1799.

Søkere til GIS (Geografiske informasjonssystemer) ved NTNU 2017:
Totalt: 144 stykker – Kvinner: 49 (34,03 %). Menn: 95
Søkere til GIS (Geografiske informasjonssystemer) ved NTNU 2016:
Totalt: 99 stykker – Kvinner: 33 (33,33 %). Menn: 66

 

For ytterligere informasjon – kontakt oss:

Gi innbyggerne info om egen eiendom

Innbyggere ønsker å være selvbetjent, og opplever gode selvbetjeningsløsninger som god service.

Vi som innbyggere ønsker å være selvbetjent, og opplever gode selvbetjeningsløsninger som god service, slik at vi slipper å ringe, sende sms eller mail for å få svar som jeg enkelt kan finne via en «min side» funksjon. Eiendomsinformasjon er et godt eksempel på informasjon som jeg burde funnet selv. Norkart har utviklet «MinEiendom» – nettopp for at innbyggerne enkelt skal finne oppdatert informasjon tilgjengelig på nettet.

Har din kommune tilgjengeliggjort nyttig eiendomsinformasjon? Kan jeg som innbygger enkelt finne informasjon om min eiendom, som for eksempel, skatt, gebyrer, avfallsrutiner, feiervesen – eller må jeg finne informasjonen via mail, fremmøte på servicetorget eller å ringe? I så fall er det en god anledning til å gjøre noe med dette. Vi hjelper deg gjerne med å tilgjengeliggjøre informasjon. Den gode nyheten er at det er enkelt å få på plass «MinEiendom» – og den kan tilpasses slik at den blir en del av kommunens hjemmeside og utseende. Den kan også bygges ut med informasjon etter hvert som kommunene har mer informasjon som ønskes tilgjengeliggjort til innbyggerne.

Ved å ta i bruk MinEiendom kan kommunen ta det første skrittet for å etablere «Min Side» for sine innbyggere. For kommuner som allerede har etablert en versjon av «Min Side» kan MinEiendom fylle denne tjenesten med masse nytt og relevant innhold. Min Eiendom kommer med sikker innlogging via «ID-porten» og er en super måte å lansere en «Min Side-tjeneste» som senere kan bygges ut med mer informasjon og ulike selvbetjeningsløsninger. Dersom kommune allerede er KOMTEK-kunde ligger løsningen mer eller mindre ferdig og det er bare å ta kontakt med din kontaktperson i Norkart for å «skru på» tjenesten.

I tillegg til at MinEiendom er en nyttig kanal for innbyggerne – vil den også effektivisere tidkrevende oppgaven i kommunen. Informasjonen finnes – og enkel teknologi og brukergrensesnitt gjør det enkelt å gi denne til kommunens innbyggere.

En forutsetning for å sikre at tjenesten brukes, er at innbyggerne vet at den finnes. Vi har derfor laget en enkelt Facebook kampanje – slik at du kan nå dine innbyggere for å fortelle om tjenesten. Her kan du lese mer om hvordan: http://www.norkart-infopakke.no/ Vi tar gjerne en prat om hvordan dette kan løses.

MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer, og er et viktig skritt i å gjøre kommunen digital.

Her kan du lese mer om:

Interessert i mer informasjon? – ta kontakt med Andreas Hammarstedt.

Norkart støtter Redd Barna

Utdanning for framtiden i Kambodsja

Styret i Norkart har besluttet å gi Redd Barna 2000 kr pr ansatt – totalt 316 000 kr, til prosjektet «Utdanning for fremtiden i Kambodsja». Bidraget bidrar til at 700 barn får utdanning og muligheten til en bedre fremtid, i et av Sørøst-Asias fattigste land – hvor hele 40 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

Da bistandsprosjekt skulle velges – var det ønskelig å finne et skole/utdanningsprosjekt, da betydning av kompetanse og utdanning er – og har vært en viktig pilar i Norkarts suksess og reise. Redd Barnas prosjekt «Utdanning for framtiden i Kambodsja» er et «hjelp til selvhjelps» prosjekt – hvor totalt 93 580 barn ved 127 barneskoler får en bedre fremtid. Redd Barna gir opplæring til lærere, trygger skoleveier, fjerner fysisk avstraffelse fra skolene, bidrar med materiell og metodikk – og ikke minst involverer og lærer foreldre at utdanning er viktigere enn at de tvinger små barn til å jobbe.

Vi er stolte av å kunne dele og bidra til et godt formål – som sikrer unge barn i Kambodsja en fremtid!

Her kan lese mer om prosjektet 

Norkart Labs –

sammen skaper vi smartere samfunn

Digitalisering, automatisering, robotisering, hololens, kunstig intelligens, datasjøer, cloud, delingsøkonomi. Vi er på motorveien til den fjerde industrielle revolusjon. Ny teknologi springer opp annenhver dag. Mulighetene dette gir dobler seg annenhver dag.

Men hvilke muligheter finnes – og hvor finnes de? Hvordan skaper vi innovasjon? Hva gjør egentlig Norkart for å møte fremtidens smartere samfunn?

I Norkart er kompetanse vår aller viktigste verdi – og vi investerer i kompetanse gjennom ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Dagens teknologiske kompetanse kan fort være utdatert i morgen. Morgendagens brukere vil ha andre forventninger til IT-systemer, grensesnitt og teknologi enn dagens. I dette økosystemet er vi gjensidig avhengig av hverandre, og det samspillet og totalen som gir resultatet.

Norkart Labs er vår sandkasse for innovasjon. I sandkassen har vi et ambisjonsrikt sommerprogram for studenter, vi har blogger, vi har hackathons med kunder, gründere og partnere, vi har podcaster for nerder og menigmann, vi har webinarer, vi har foredrag på konferanser, vi har frokostmøter – men mest av alt: vi har skaperkraft og innovasjon.

I sandkassen skal vi fortelle og involvere dere fremover for å være med å skape morgendagens smartere samfunn – drevet av teknologi og entusiasme!

 

Smartere samfunn

Bodø kommune og Norkart i samtale om hvordan skape smartere samfunn – og i denne utgaven av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Bodø Kommune og Norkart ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.

Bodø kommune er pilotkunde innenfor flere digitale løsninger hos Norkart – et samarbeid som man har planer om å utvide til å gjelde flere områder innenfor «den digitale kommune» for å skape et smartere samfunn.

Bodø kommune er en såkalt Smart City og står foran store endringer i årene fremover. Byen skal blant annet bygge en helt ny stor flyplass og er langt fremme i den digitale utviklingen.

Simon Flack er den som står i spissen for den digitale utviklingen i Bodø kommune og han ønsker blant annet å utfordre sine samarbeidspartnere til å samarbeide,  fordi ingen i fremtiden kan eie hele den digitale verdikjeden alene. Han og Bodø kommune ønsker å gjøre digitalisering tilgjengelig uten å begynne på bunnen hver gang.

Dette er helt i tråd med Norkarts filosofi, sier direktør for forretningsutvikling Magnus Solberg.

Simon Flack delte for et par uker sine tanker med ledelsen i Norkart og i en ny utgave av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Flack og Solberg ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.
  

Podcast
I denne utgaven av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Bodø Kommune og Norkart ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.
    


Norkart Datavarehus – til nytte for alle

Riktig informasjon bør være grunnlaget for alle beslutninger

Riktig informasjon bør være grunnlaget for alle beslutninger – både i privat og offentlig virksomhet. Enkel tilgang til riktig informasjon når du trenger det gir effektivitet og økt lønnsomhet. Strukturerte og oppdaterte data er nøkkelen til automatiserte tjenester.

Norkart Datavarehus er Norges største samling av geografiske data og tjenester. Vi samler inn og strukturerer data fra flere hundre virksomheter og etater, og gjør dataene tilgjengelig via standardiserte grensesnitt.  Brukere av data fra Norkart Datavarehus trenger ikke tenke på om dataene er oppdatert eller om formatet endres.  Det håndterer vi. 

Vi har oppdaterte data blant annet fra kommunene, Kartverket, Statens vegvesen, NVE, SSB, Folkehelseinstituttet, NIBIO, DSB, Brønnøysund, Meteorologisk institutt, Sjøkartverket, Havforskningsinstituttet, Riksantikvaren, Posten, Kystverket, Avinor, NGU,  Reindriftsforvaltningen, og mange fler

Vi leverer i dag blant annet demografi- og risikodata til forsikringsbransjen, eiendomsinformasjon til bank og eiendomsbransjen, informasjon om takstørrelse og takvinkel til leverandører av solcellepaneler, 3D-data til planleggere og arkitekter, samt informasjon om hvor tv-satellittene ikke er synlige til leverandører av tv-signaler.

Ta kontakt med oss for å se om Norkart Datavarehus har data og informasjon som kan bidra til bedre beslutninger og økt lønnsomhet i din virksomhet. 

Befolkningsanalyse er viktig

Befolkningsanalyser er tatt til et nytt nivå i Kommunekart

Orkanen Irmas herjinger i Karibien og langs Floridakysten i USA har på nytt minnet oss på hvor viktig god beredskap og riktig krisehåndtering er. Heldigvis er vi ikke i nærheten av å bli rammet av de samme ekstreme orkanene her i landet, men likevel gjør ekstremvær også i Norge stadig oftere store skader. En av de helt avgjørende opplysningene når ekstremværet eller andre store uforutsette hendelser slår til her i landet, er at de som skal håndtere krisen raskt kan ha oversikt over hvor mange innbyggerne i de aktuelle områdene som er utsatte. For å få denne oversikten trengs oppdaterte befolkningsdata og i Norkarts nye tjeneste for befolkning i Kommunekart er disse analysene og dataene nå meget lett tilgjengelige.

Det er imidlertid ikke bare i kriser eller ved ekstremvær kommunene er avhengige av nøyaktige og oppdaterte befolkningsanalyser. Når vi i Norge fra 2020 går fra å være 426 kommuner til 354, vil det blant annet bli store endringer i antall innbyggere. Antall innbyggere totalt sett og aldersfordeling har meget stor betydning for omfanget av de tjenester kommunene skal yte. For kommuner i vekst er det viktig å kunne styre boligbyggingen og koordinere denne med utviklingen av kapasiteten innenfor andre kommunale tjenester. Målet må hele tiden være å utnytte den sosiale og tekniske infrastrukturen på en optimal måte.

Kommunekart har muligheter til å hente ut levende data og filtrere ut geografiske områder, aldersgrupper eller kjønn. Disse opplysningene gir et godt grunnlag for det videre planleggingsarbeidet i kommunene.

Her er noen eksempler på hva en befolkningsanalyse i Norkarts Kommunekart kan svare på:

 1. Hvor mange skolestartere har vi egentlig i denne skolekretsen?
 2. Hvilken effekt får det dersom vi endrer skolekretsen?
 3. Hvor mange innbyggere berøres faktisk av denne planen?
 4. Hvor mange innbyggere bor innenfor en radius av 1000 meter fra utslippet
 5. Hvor mange innbyggere mistet vannet ved ledningsbruddet i går?
 6. Hvor mange stemmeberettigede er det i de ulike valgkretsene

Kommunekart fra Norkart gir riktig beslutningsgrunnlag på en enkel måte – til beste for befolkningen.


Interessert i mer informasjon om befolkningsanalyser eller andre typer analyser?
Ta kontakt så hjelper vi deg.

Norkart-sommer 2018

Vårt sommerprogram for studenter har tidligere resultert i spennende løsninger som har blitt store kommersielle suksesser, samt undersøkt spennende nye områder som IoT, systemer for trafikkpublisering, mediakart og ny UX-design for kartløsninger. […]

Vårt sommerprogram for studenter har tidligere resultert i spennende løsninger som har blitt store kommersielle suksesser, samt undersøkt spennende nye områder som IoT, systemer for trafikkpublisering, mediakart og ny UX-design for kartløsninger. En sommerjobb hos Norkart er garantert å være faglig utviklende, spennende og tør vi si det, veldig morsomt! Et utvalg bloggposter fra tidligere prosjekter ser du nederst på denne siden. Se også https://www.norkart.no/?s=sommer for flere sommerjobb-poster.

Praktisk informasjon

Norkart Sommer 2018 vil bli gjennomført på Norkarts kontorer i Lillehammer, Trondheim og Sandvika, med en felles samling i Sandvika på starten av sommeren. Sommerjobben varer typisk i seks uker og oppfyller krav til faglig relevant arbeidserfaring i de studiene som krever det. Send en søknad med dine faglige interesser og hvorfor du ønsker sommerjobb i Norkart. Legg også ved CV og karakterutskrift. Merk søknaden med hvilket kontorsted du ønsker sommerjobb på.

Takk for mange gode søknader! 

Verktøy for effektivt bytte av vannmålere

Som energibransjen står vannbransjen og norske kommuner ovenfor en stor endring.

Som energibransjen står vannbransjen og norske kommuner ovenfor en stor endring. Flere og flere kommuner innfører nå automatiske og smarte vannmålere. Formålet er å få kontroll og oversikt over forbruk, utføre rett fakturering og ikke minst utnytte de muligheter nye smarte vannmålere gir i forhold til å kunne kontinuerlig overvåke forbruk, avdekke lekkasjer og forhindre skader som følge av stadige vannlekkasjer. Norge har et stort vanntap og for å nå bransjens mål om en bærekraftig forvaltning av vann og avløp må endringer til.

Bytte av vannmålere er en prosess kommunen organiserer – og selve byttet utføres av en ekstern rørlegger. I dag skjer dette ofte manuelt med telefon, papirlister og regneark. Dette er krevende både tidsmessig og økonomisk både for kommunen og for rørleggeren.

KOMTEK Vannmålerbytte automatiserer dette slik at både kommune og rørlegger får en enkel og smidig prosess. Begge parter sparer tid og penger og innbyggeren blir håndtert på en enda bedre måte enn før.

KOMTEK Vannmålerbytte er en løsning som sørger for kommunikasjon mellom kommune, rørlegger og innbygger gjennom hele prosessen. Kommunen organiserer og planlegger i sin vannmålerdatabase og sender arbeidslister til rørlegger. Rørlegger har da full oversikt over hvilke målere som skal byttes og kan på sin mobiltelefon planlegge og organisere sine arbeidsdag. Rørleggeren kan selvfølgelig kommunisere med innbyggeren via SMS for å avtale tid og sted for utførelsen. Alle bytter registreres løpende på mobiltelefon slik at han er klar for neste oppdrag umiddelbart. En prosess som før tok timer – og noen ganger kanskje dager, løses nå på en rask og smidig måte. – Med gevinst for alle parter. Kommunen på sin side kan til enhver tid se i KOMTEK alle data (tekniske data, bilder, avvik).

Dette gir en oversikt, kontroll som nok mange har ønsket seg lenge. Nå er den her!

Når du skal bytte vannmålere – kontakt oss, vi er klare til å hjelpe dere!

 

Bildetekst. Ole Johan Haugen Mikkelsen, rørlegger hos Asbjørn Nordsveen AS er en av rørleggerne som bytter vannmålere for Ringsaker kommune. Her tester han KOMTEK Vannmålerbytte i praksis .

Ny versjon KOMTEK Forvaltning

Nye versjon av KOMTEK Forvaltning inneholder ny funksjonalitet og generelle forbedringer.

Nye versjon av KOMTEK Forvaltning 2017.2 inneholder ny funksjonalitet og generelle forbedringer.

Her er noen av nyhetene:

 • KOMTEK er forberedt for kommune sammenslåing
 • Ny veiviser for overføring av fakturagrunnlag til økonomisystemet Xledger
 • Avtale lister
  –   Er tilgjengelig flere steder i programmet. Samt at det er mulig å kopiere inn avtalenr direkte i en liste
 • VA-Vannmåler har forbedringer innen søk og massiv oppdatering av sone
 • Renovasjon har fått ny fane for Arbeidslister som erstatter Bestillinger

Informasjon blir lagt ut på kundesenteret hvor nyheter og forbedringer i nye versjonen er beskrevet mer detaljert.  

Behov for bistand til oppgradering?
Vi bidrar gjerne med oppgradering – og trenger dere bistand er dere velkommen til å ta kontakt med Kari Strand Båtnes på mail kari.strand.batnes@norkart.no eller tlf. 48 14 45 32.

Har dere ytterligere spørsmål, ta kontakt med kundestøtte KOMTEK: komtek@norkart.no 

 

Hvor trykker skoen?

Norkart er sammen med ledelsen i flere kommuner i gang med digitalisering og effektiviseringsprosesser

Norkart er sammen med ledelsen i flere kommuner i gang med digitalisering og effektiviseringsprosesser – og i denne artikkelen gir vi deg en liten smakebit på hvordan vi jobber med effektivisering av arbeidsprosesser

«Den vet best hvor skoen trykker, som har den på» er kanskje et gammelt ordtak, men det er like aktuelt når man skal effektivisere en arbeidsprosess. Og nettopp arbeidsprosesser står sentralt i effektiviseringsarbeidet. Det handler om å finne ut hva den enkelte synes er tidkrevende og utmattende, slik at man kan finne ut hva som bør effektivisere. Likevel blir det fort stykkevis og delt hvis man kun hører på enkelthistorier – og for å få en helhetlig forståelse på tvers av forskjellige grupperinger handler, det om å samle de rette folkene. For å sette det hele i et system jobber vi i Norkart utfra metodikk rundt tjenestedesign, lean og gevinstrealisering.

Gjennom enkle øvelser løftes blikket fra hva man holder på med. Man arbeider med å skjønne andres utfordringer, og sammen finne flaskehalser og mulighetsrom. Finner man konkrete problem er det som oftest overraskende lett å finne løsningsforslag. Hvor lett det er å gjennomføre forslagene vil variere, men av og til er det veldig lite som skal til.

Det fine med workshop-øvelser er at det finnes i mange former, og at det ikke nødvendigvis trenger å være så avansert. Derfor skal dere få et eksempel på en metode som kan gjennomføre på en halvtime.

Workshopøvelse: Å identifisere utfordringer

Forberedelser

 1. Du har en utfordring du ønsker å løse/en prosess der det er behov for forbedring. Du omformulerer utfordringen din til et spørsmål.
  1. Eksempel:
   Utfordring: Vi har problemer med å kommunisere på tvers av avdelinger.
   Spørsmål: Hvorfor har vi problemer med å kommunisere på tvers av avdelinger?

   • Når man endrer fokuset fra problemet til å spørre spørsmål om hvorfor så løfter man blikket og ser etter årsaken.

Du kaller inn folk som kan svare på dette spørsmålet til et møte og skaffer post-it

Gjennomføring av møte

 • 2 min: Du presenterer spørsmålet du lagde i punkt 2 over.
 • 5 min: Alle skriver så mange post-it de greier med svar til spørsmålet. En post-it pr svar
 • 10-15 min: Post-it blir lest opp, hengt opp på veggen, sortert og kategorisert

Du sitter nå med en kategorisert liste med forslag til hvorfor dere har utfordringer med å kommunisere på tvers av avdelinger. Alle har fått lov å si sin mening, og har derfor et eierskap til kategoriseringen. Da har du et utmerket utgangspunkt for å sette i gang med å finne løsningsforslag. Ofte kjører vi da rett i gang med en ny øvelse, slik at du til slutt sitter igjen med konkrete forslag for løsninger, og aksjonspunkter for å gjennomføre dem.

Vil du lære mer?

Øvelsen over er bare et eksempel på hvordan man kan starte en workshop. For det finnes en rekke forskjellige metoder utfra hvilket resultat man ønsker å oppnå. Synes du dette høres spennende ut, og har lyst til å lære mer?  Dette er metoder vi bruker både internt og eksternt, og konsulentavdelingen vår jobber med å hjelpe folk i gang. De hjelper deg gjerne med en skreddersydd workshop som tar tak i dine utfordringer. Ta kontakt med Eva for å høre mer om hvilke muligheter som finnes!

På vei mot den digitale kommune

Podcast med tema digital VA-forvaltning

Vi er nå klare med vår fjerde podcast – som denne gangen har tema digital VA-forvaltning. Fagansvarlig Arne Ronny Tøstibakken blir intervjuet av tidligere NRK profil Tom Berntzen, om hvordan grensene mellom offentlig og privat VA-nett «viskes ut», og  hvorfor det offentlige og private VA-nettet må sees i sammenheng.

Norkart har som mål å bidra til å full-digitalisere kommunalteknisk sektor i Kommune-Norge. Gjennom prosjektet «Den Digitale Kommune 2019», investeres det totalt 100 mill kroner – hvorav 13 millioner er støtte fra  Innovasjon Norge. Vi har laget fire podcaster så langt, som alle representerer viktige områder i «Den Digitale Kommune 2019»/Innovasjon Norge prosjektet. 6 samarbeidskommuner er med så langt, og bruk av robotisering, skyløsninger og selvbetjeningsløsninger står sentralt.

Har du ideer til podcast-temaer innenfor digitalisering – ta gjerne kontakt Kari Mette Toverud