Oppføringer av Petter Nyquist

Din nye digitale hverdag

Lytt til hvordan Norkart bidrar til din nye digitale hverdag

Maskinlæring
Etter en vellykket techfrokost – AI fra buzz til virkelighet – snakker Alexander og Mathilde litt mer rundt maskinlæring og spørsmål som har kommet i etterkant. Hva er forskjellen mellom AI og Maskinlæring, hva betyr overtrening og hvorfor er gode trenings-datasett så viktig.

Utnytt dine data med FME

Sigbjørn og Erik diskuterer hvordan data kan sammenstilles, kvalitetsheves og berikes for å gi god datadrevet beslutningsstøtte i alt fra privat næringsliv, til statsetater og kommuner. Hør også hvordan riktig dataflyt kan automatisere mange rutinepregede manuelle oppgaver

Nysgjerrig på hvilke mulighter kunstig intelligens gir?

Denne podcasten har vi viet til tema kunstig intelligens (AI). Hør Norkarts CTO Alexander Salveson Nossum i samtale med utviklerne Mathilde Ørstavik og Jan-Erik Vinje om hva Norkart gjør konkret innenfor kunstig intelligens – og hvordan vi løser konkrete kundeutfordringer.

 

Bodø kommune og Norkart samarbeider for å skape smartere samfunn- Episode 6

I denne utgaven av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Bodø Kommune og Norkart ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.

Hvordan skape og sikre verdier med eiendomsinformasjon? – Episode 5

Hør hvordan eiendomsmeglere, boligkjøpere og planleggere kan benytte eiendomsinformasjon fra Norkarts Datavarehus for beslutningsstøtte og økt oversikt.

Hvordan Norkart skal effektivisere VA-sektoren? – Episode 4

Hør hvordan en rekke kommuner og  Norkart med støtte fra Innovasjon Norge skal forbedre vann- og avløpssektoren

Hvordan Norkart skal effektivisere byggesaker? – Episode 3

Hør hvordan Norkart med støtte fra Innovasjon Norge skal bidra til en mer effektiv byggesaksbehandling for søker, byggesaksbehandler og alle involverte.

Hva er et datavarehus – og hvilke muligheter ligger det i data?- Episode 2

I Episode 2 forteller John Gran om hvordan alle som trenger data til å ta gode beslutninger kan ha glede av Norkarts Datavarehus. Alt fra forsikringsagenten og advokaten til byggesaksbehandleren og utbyggeren kan styrke sine beslutninger basert på oppdaterte geografiske data, tett integrert i sine egne arbeidsverktøy. Norkart løser denne integrasjonen gjennom tett partnerskap med de ulike programvareleverandørene.

Din nye digitale hverdag – Episode 1

I en sommersamtale med tidligere NRK-direktør og nyhetsanker Tom Berntzen gir administrerende direktør i Norkart Bent Brugård deg en innføring i hva den nye digitale hverdagen vil bety for både ansatte og innbyggere i Kommune-Norge.


Abonner fra Android

Abonner fra iTunes

Norkart-sommer 2017

Vårt sommerprogram for studenter har tidligere resultert i spennende løsninger som har blitt store kommersielle suksesser samt undersøkt spennende nye områder som IoT, systemer for trafikkpublisering, mediakart og ny UX-design for kartløsninger. […]

Vårt sommerprogram for studenter har tidligere resultert i spennende løsninger som har blitt store kommersielle suksesser samt undersøkt spennende nye områder som IoT, systemer for trafikkpublisering, mediakart og ny UX-design for kartløsninger. Bloggposter fra tidligere prosjekter ser du nederst på siden.

Vi ser etter kreative og flinke studenter med teknisk interesse. Du må like å jobbe i team med høye ambisjoner. Vi vil tilby deg en unik erfaring ved å jobbe sammen med Norges flinkeste teknologer, samt klingende mynt til neste semester.

Norkart Sommer vil bli gjennomført på Lillehammer, i Trondheim og i Sandvika. Send en søknad med dine faglige interesser og hvorfor du ønsker sommerjobb i Norkart. Legg også ved CV og karakterutskrift. Merk søknaden på hvilket kontorsted du ønsker sommerjobb. Søknaden sendes til Grete Rudi. Søknadsfrist fredag 17. mars

 

Enklere byplanlegging

I forbindelse med KMD’s (Kommunal- og moderniseringsdepartementets) kunngjøring om tilskuddsmidler til gjennomføring av tiltak som gir lokal kompetanse og universell utforming innen plan, kart og geodata, tok Norkart ballen og søkte om […]

I forbindelse med KMD’s (Kommunal- og moderniseringsdepartementets) kunngjøring om tilskuddsmidler til gjennomføring av tiltak som gir lokal kompetanse og universell utforming innen plan, kart og geodata, tok Norkart ballen og søkte om støtte.

Prosjektet det ble søkt tilskudd til gjennomføres i tett samarbeid med kommunene Stavanger og Sandnes. Formålet er å heve plan- og geodata kompetansen, bedre samhandling mellom kommunene og ta i bruk nye og innovative verktøy for presentasjon av planer. Prosjektets ambisjon er å forenkle saksbehandlingen og å tilby innbyggere og beslutningstakere en ny måte å ta del i planprosesser på.

Prosjektet har 3 fokusområder:

 • Bedre visualisering av planer for færre misforståelser og bedre beslutninger
 • Involvere innbyggerne i planprosessen på en ny og innovativ måte
 • Sørge for kompetanseheving i bruk av 3D, dataflyt og nye arbeidsprosesser

Kommunene Stavanger og Sandnes utgjør i dag Norges tredje største byregion. Bykommunene har vokst sammen og er en av landets hurtigvoksende regioner innen befolkning og utbyggingsprosjekter. Langsiktig planlegging og et tett samarbeid på tvers av kommunegrensene og mellom ulike avdelinger innad i organisasjonene har bidratt til at de står bedre rustet til å håndtere nye utfordringer innen plan og byggesaker. Et eksempel på dette er Smartkommunesamarbidet hvor fokus har vært felles retningslinjer innen plan og byggesak og at næringslivet møter de samme kravene i de involverte kommunene. I tillegg har også kommunene felles planer som de samarbeider om.

Bedre forståelse av planer

Felles for begge kommunene er at de har mange utbyggingsprosjekter hvor en stor utfordring er å ta riktige beslutninger og forstå mulige konsekvenser av utbyggingen. For å bedre beslutningsprosessen har kommunene et ønske om et 3D- verktøy som skal gi bedre forutsetninger for å forstå, samhandle og utvikle gode areal-, utbyggings-  og samferdselsplaner. Ved å gi en bedre visualisering, er siktemålet å få til raskere saksbehandling, likere forståelse, færre misforståelser og bedre beslutninger. Spesielt viktig er det at beslutningstakerne (politikere) og innbyggere får en god forståelse av planer og konsekvensene av å innføre dem.

Enkelt verktøy for innbyggere

Kommunene ønsker å kunne sammenstille informasjonen og gjøre den enkelt tilgengelig i brukervennlige verktøy for både saksbehandlere og innbyggere. En slik løsning vil gjøre det enklere å forstå planene og gjøre planarbeidet mer levende for innbyggerne, spesielt for dem som ikke er vant til å lese tradisjonelle 2D-kart. Det er også et sterkt ønske om å øke innbyggerdialogen i planprosessen. Signaler fra sentralt hold er tydelige på at forståelse, tilbakemeldinger og demokratisering av planprosesser har høy prioritet.

På denne måten vil kommunene kunne tilby større grad av selvbetjening, involvere flere i planprosessen, jobbe smartere og ta bedre beslutninger. 3D-verktøyet er tilgjengelig på nettbrett, mobil og PC. Dette gjør innbyggerdialogen lett tilgjengelig og brukervennlig.

CityPlanner

Norkart har enerett på distribusjon av verktøyet CityPlanner i Norge, et webbasert verktøy for presentasjon og visualisering av 3D-data, utviklet av det svenske firmaet Agency9. CityPlanner er tatt i bruk med stort hell i Sverige og er et verktøy kommunene aktivt bruker for å kommunisere bygg, tiltak og planer i 3D ut mot innbyggerne. CityPlanner tilbyr innbyggerdialogen integrert i løsningen hvor innbyggere, politikere og saksbehandlere kan involvere seg på en ny og innovativ måte gjennom interaktiv deltagelse fra publikum. Ved å presentere planer og utbyggingsprosjekter vil beslutningstakere og innbyggere få en bedre forståelse av det som er planlagt. Innbyggere og andre involverte vil også kunne uttale seg gjennom løsningen og delta mer aktivt gjennom en demokratisk planprosess.

Programvaren er fleksibel og vil også kunne benyttes til andre spennende formål, f.eks. i skoleprosjekter ved å la barn og ungdom ta del i byutformingen.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Stavanger og Sandnes (avdelingene byplan og geodata), og programvareleverandør Norkart AS. Norkart vil bistå kommunene i gjennomføringen av prosjektet og stille nødvendig kompetanse og verktøy til disposisjon i prosjektfasen.

Hovedmålsettingen for prosjektet er å få en bedre visualisering av planforslagene. 3D-visualisering vil etter vår mening styrke beslutningsprosessen og heve kvaliteten i planprosessen. Et annet hovedmål er at løsningen skal være enkel i bruk, både på PC og mobile enheter, slik at politikere og innbyggere får en bedre forståelse av prosjektet. Vi ønske også å skape et godt verktøy som gjør det enklere å gi uttalelser i plansaker. Til slutt vil det være viktig at kommunene får økt kompetanse og evner å administrere løsningen på egenhånd.

Vi gleder oss til å presentere prosjektet og erfaringen til neste år.

 

På rett sti i Ringebu

Ringebu har jobbet målbevisst med kartlegging og kvalitetsheving av sine turstier

Ringebu er kanskje mest kjent for OL-anlegget i Kvitfjell, der titusenvis av tilreisende nyter alpinbakkene vinterstid. Men kommunen i Gudbrandsdalen har også mye å by på når snøen ikke har lagt seg over terrenget. I flere år har kommunen jobbet målbevisst med kartlegging og kvalitetsheving av sine turstier, og det kan både innbyggere og turister i området nyte godt av.

Avdelingsingeniør Fridtjov Valde Janson i kommunen forteller at prosjektet begynte i 2014 da de hadde inne en sommerhjelp som jobbet mye med stiene. Arbeidet begynte innendørs med identifisering av stier som manglet og hvor det kanskje var grunnlag for å GPS-registrere dem, og samtidig kontrollere ut stier der de var i tvil. I planleggingsfasen var naturligvis kart og flybilder viktige hjelpemiddel, men det har også vært viktig å snakke med folk som sitter på lokalkunnskap. Janson forteller at en viktig del av arbeidet har vært å slette stier som var feiltolkninger av bekker, vegetasjonsstriper, dyretråkk osv.

I tillegg til ham selv, har flere andre i kommunen vært involvert i registreringsarbeidet. Selve registreringsjobben har i stor grad blitt gjort i forbindelse med annet arbeid, som f.eks. ved innmåling av stikkrenner. Med seg har de hatt en tradisjonell tur-GPS (med GLONASS-mottaker for å sikre satellittdekning i skog) og gått opp stiene som manglet. Tilbake på kontoret har de brukt GISLINE for å bearbeide dataene, både for å rydde opp i topologi og for å legge på egenskaper om turstiene. Med dataene på plass i GISLINE er veien til publisering i Kommunekart kort, slik at innbyggere og turister kan dra nytte av det gode arbeidet som er gjort. Resultatet kan sees her:

Arbeidet er ikke 100% ferdig ennå, og det gjøres stadig vedlikehold med rydding og supplering i databasen. –Jeg gleder meg veldig til innføring av sentral FKB-lagring for både denne og andre baser, sier Janson. –Det hender at objekter som vi har slettet fordi de ikke finnes i terrenget, kommer inn igjen etter den tradisjonelle vedlikeholdsrunden mot Kartverket. Da får vi arbeid med å rydde opp i gammel moro, men med sentral FKB-lagring kan vi arbeide mot den samme originalbasen, og dermed blir ikke dette en problemstilling, avslutter han optimistisk.

ringebu-3d

I tillegg til kart og flybilder, har fjellskygge fra laserdata blitt tatt i bruk for å finne stier i områder med bratt terreng og tett skog. Her er stiene presentert i Kommunekart 3D.

fridjov-valde-janson

Avdelingsingeniør Fridtjov Valde Janson i Ringebu kommune innrømmer at det har blitt en god del stiregistrering også på fritiden. Hans engasjement kommer kommunens innbyggere og turister til gode.

Nytt fra Norkart VA

Norkart øker trykket på vann og avløp. Daglig jobber nå 12-15 personer med å utvikle nye løsninger

Norkart øker trykket på vann og avløp. Daglig jobber nå 12-15 personer med å utvikle nye løsninger og forbedre eksisterende løsninger i GISLINE og KOMTEK under fanen «Norkart VA». Dette for at våre kunder skal kunne møte morgendagens utfordringer innen vann og avløp. Les mer om hvilket fokus og hvilke oppgaver vi for tiden jobber med.

VA-Felt:

Effektiv dataflyt er en utfordring for mange kommuner. Dette griper vi tak i, og lanserer nye muligheter i VA-felt. Gjennom en ny måleapp som kan kobles til eksternt GPS-utstyr, vil det nå bli mulig å drive effektiv datafangst i felt. Dette vil gi kommunene stor nytteverdi gjennom effektiv datafangst og god dataflyt. Denne kan brukes av kommunens egne ansatte, men det er opptil kommunen om de også vil gi konsulenter og entreprenører som utfører oppdrag for kommunen tilgang i gitte perioder, slik at man basert på kommunens VA-norm kan legge data rett inn i kommunens VA-database.

FDV Systemer

 • Nytt og forbedret brukergrensesnitt.
  Vi har laget et nytt intuitivt og prosessorientert brukergrensesnitt som gjør at systemet selv tilpasser seg den enheten man jobber på. Det gjør det egnet til bruk på både PC, nettbrett og mobiltelefon.
 • Forbedret kartklient.
  Mange kunder har gitt tilbakemelding på et ønske om en bedre kartløsning i FDV Systemer. Dette gjør vi nå noe med og vi leverer en forbedret kartklient. Der blir det både enklere og raskere å plassere hendelser og aktiviteter på rett objekt, uansett om det er kum eller ledning. Forbedret kart gir økt bruksverdi på drift av ledningsnettet.
 • FDV kobles til VA felt.
  Alle driftshendelser vil lagres i FDV Systemer, men hendelser kan også ses i VA-felt og GISLINE VA.

Temakart:

Vi har laget flere nye maler for temakart i GISLINE VA, som nå er gjort tilgjengelig på vårt kundesenter. Dette er temakart som gjør at du henter merverdi ut av dine VA-data. Temakartene er skreddersydd for VA og fokuserer på presentasjon av VA-data. Dette er i mange sammenhenger svært viktig for VA etatene. Temakartene er laget for ulike formål og vil gi deg og dine medarbeidere bruksverdi både i daglig drift, beslutningsstøtte og i kvalitetssikring av dine data. Noen eksempler er:

 • Kvalitetskontroll av data
 • Kartlegging av Felleskummer
 • Antall driftshendelser kombinert med sårbare abonnenter
 • Renovering

Soner:

Å kunne etablere ulike soner som selvstendige kartobjekt har vært etterspurt av våre kunder. Dette er allerede lansert. I siste versjon av GISLINE er det støtte for egen objektkatalog «VA-soner» her kan man lage og forvalte ulike soner. Trykksoner, avløpssoner, forbrukssoner eller andre soner man måtte av behov for i daglig drift eller i ulike prosjekter.

Renovering:

Mange kommuner registrer dette i dag som «Ombygd». Vi lager nå økt støtte for renovering gjennom å legge til rette for å angi geografisk hvilke ledningsstrekk som er renovert, hvilken metode som er benyttet og vi vil også ivareta historikken på gammel ledning. Dette vil gi bedre data både til drift, temakart og til KOSTRA-rapportering.

VA-Dashboard:

Data lagret i fagsystemer er ofte vanskelig tilgjengelig for ledere som skal ha beslutningstøtte. Med VA-Dashboard tar vi data ut fra fagsystemene og sammenstiller og presenterer de i grafer, diagrammer og kart. Dette gir visualisering og presentasjon av data på en ny måte. Man ser trender og sammenhenger man før ikke har sett gjennom bruk av for eksempel regneark. Med VA-Dashboard henter man ytterligere gevinst og verdi ut av sine data. En annen styrke er at den koples rett på fagsystemene slik at man til enhver tid kan se og rapportere på ferske data. Løsningen er formatuavhengig, det er en ny løsning som hverken er en trussel eller erstatning for eksisterende fagsystemer dog vil den verdiøke gode data i eksisterende fagsystemer. VA-Dashboard kan settes opp på egne data, eksterne tjenester og kobles mot ulike sanntidssystemer hvis man har og ønsker det.

KOMTEK:

Som et ledd i økt satsing på VA sammenstiller vi nå VA i GISLINE og KOMTEK og jobber med å koble og sammenstille data på tvers av systemer. Stikkord er

 • WMS for data på tvers – eksempel Slamtanker og tømminger tilgjengelig som WMS-kartlag i VA-felt og FDV
 • Ny løsning for tilsyn av VA-objekter

Det skjer mye på VA-området, og hvis du lurer på noe knyttet til våre løsninger svarer vi gjerne på din henvendelse. Så ikke nøl med å ta kontakt!

 

Sommerjobb er både fag og festligheter

9 uker har gått [red. amn: da dette ble skrevet for en måned siden, skyld på trege sommerjobbveiledere!] siden vi møtte opp til vår første arbeidsdag, spente på hva vi skulle bruke […]

9 uker har gått [red. amn: da dette ble skrevet for en måned siden, skyld på trege sommerjobbveiledere!] siden vi møtte opp til vår første arbeidsdag, spente på hva vi skulle bruke de neste ukene på. Mathilde gikk inn i sin andre sommer som trainee for Norkart, mens Nina var helt ny i «gamet». Vi studerer begge Geomatikk IKT ved NTNU i Trondheim, hvor Nina er ferdig med sitt tredje år og Mathilde med sitt fjerde.

Allerede torsdag, første uken ut i arbeid, var det duket for sommerens store happening; «Sommerfesten». Mathilde kunne snakke av erfaring da hun medelte at denne festen virkelig var verdt å få med seg, og den skuffet ikke. Solen skinte, grillene ble fyrt opp, partyteltet stod klart, og koldtbord var dekket opp med store mengder av sommerens fristelser. Festen ble tradisjonen tro arrangert i hagen til en av Norkarts ansatte, på en flott tomt i Asker. Etter mingling, god mat og litt godt i glasset, ble det til Nina’s store begeistring satt i gang en fotballkamp. Nylonstrømpebukser og kjole måtte vike for konkurranseinstinkt, og da Norkarts daværende eldste ansatte også kunne meddele at nylonstrømpebuksene ville bli satt på Norkarts regning, ble alle bekymringer borte. Alt i alt, en veldig vellykket kveld!

sommerfest

Prosjektet:

Prosjektet vårt for sommeren var å lage en prototyp for en ny kommunekart-klient hvor vektortiles skulle overta for bruken av rastertiles. Dette innebar at biblioteket Leaflet måtte byttes ut med Mapbox GL, og vi skulle få teste hvordan vektortiles fungerte i praksis. Selv om Norkart allerede har en kommunekart-klient var vi fri til å tenke nytt, både i forhold til brukergrensesnitt og funksjonalitet. Brukergrensesnitt ble endret jevnlig i løpet av sommeren, og ved mye testing og utspørring kom vi endelig frem til et brukergrensesnitt vi føler fungerer godt. En del ny funksjonalitet fikk vi også lagt inn.

gfivisvalgt-omriss
Med vektortiles kan kartet roteres og tiltes. Vi har valgt å erstatte popupen på den nåværende Kommunekart-klienten med en sidemeny.

 

flyfotovshybrid
Kommunegrenser, tekst og annet kan skrus av og på. Det blir dermed ikke nødvendig med både hybrid og flyfoto.

Vi kan se store forbedringer i overgangen til vektortiles. Selve kartet ble bedre ved at det kan roteres, tiltes og har bedre kartografi. Ortofoto har også store forbedringer, ettersom man nå kan bruke en kombinasjon av Norkart og Mapbox sine flyfoto. Hybrid ble også overflødig ettersom man nå har mulighet til å skru av og på vektorlag i flyfoto, som for eksempel tekst og symboler. Sommerprosjektet finner du her. Denne prototypen har fungert som en teknologidemonstrator for hva som kan gjøres i fremtiden med Kommunekart, og skal brukes som inspirasjon og kunnskapskilde for det videre arbeidet med Kommunekart!

nyevsgamlekommunekart
Ortofoto i nåværende Kommunekart/vår klient

Gjennom sommeren har vi hatt god veiledning til prosjektet, og alltid fått hjelp når vi har hatt behov for det. Vi har fått mulighet til å forbedre kunnskap vi hadde fra før, men også fått lært utrolig mye nytt. Det er ingen tvil om at sommeren har vært en suksess fra vår side! Vi ble tatt veldig godt imot, og den første delen av sommeren fikk vi dele kontor med to hyggelige studenter fra NMBU, som overraskende nok syntes lydnivået på kontoret gikk litt opp da vi kom.
Det har vært mye jobbing og mange utfordringer, men innimellom alt arbeidet har vi også rukket å ha det litt gøy. Vi har blant annet fått ryddet opp i tomflaskekaos ved å både “pynte” kontoret til en av de ansatte, og ved å pante en haug med flasker for å kunne kjøpe inn til kaffe og kos til de få som var på jobb i fellesferien.

kaffemail

sommer2

Tusen takk for en fantastisk sommer! Det er ingen tvil om at Norkart er en super arbeidsplass hvor man får store muligheter til å utvikle seg, har godt arbeidsmiljø og ikke minst en upåklagelig lunsj.

Foredrag fra FME World Tour 2016

Har du noen spørsmål angående foredragene er det bare å ta kontakt. PDF fra foredrag FME World Tour 2016, Oslo: Agenda – 00_FME World Tour 2016_AGENDA Whats New in FME, Ken Bragg, Safe Software […]

Har du noen spørsmål angående foredragene er det bare å ta kontakt.

PDF fra foredrag FME World Tour 2016, Oslo:

All info om eiendomstjenester

Alle eiendomseiere i Norge kan i fremtiden få enkel digital tilgang til fullstendig informasjon om sin eiendom og alle kommunale tjenester tilknyttet eiendommen på et sted. Norkart, som har Norges mest komplette datavarehus […]

Alle eiendomseiere i Norge kan i fremtiden få enkel digital tilgang til fullstendig informasjon om sin eiendom og alle kommunale tjenester tilknyttet eiendommen på et sted. Norkart, som har Norges mest komplette datavarehus for geografisk data og informasjon, lanserer nå et nytt tilbud til Kommune-Norge der innbyggerne kan betjene seg selv via nettstedet MinEiendom.

Her finner du Norkarts Infopakke

Nettsiden MinEiendom kan legges som en lenke på den enkelte kommunes/IKS hjemmeside og inneholder alle data om blant annet vann og avløp, miljø, feiing, renovasjon, eiendomsskatt, kart og oppmåling mm.

MinEiendom er en interaktiv side hvor eieren av eiendommen selv kan kommunisere tilbake til kommunene og be om endringer/informasjon om for eksempel søppelbeholdere, ekstra tømming, flytting av feiedag, gebyr- og betalingsoversikt mm.

I fremtiden vil eiendomseiere gjennom MinEiendom også få presentert statlige data om sin eiendom.

MinEiendom vil spare kommunene og IKS´ene for store utgifter, og vil føre til at de ansatte i kommunen kan bruke mer tid på de færre, men vanskelige sakene i stedet for mange daglige henvendelser som eiendomseieren selv kan skaffe seg via selvbetjening.

Via MinEiendom vil eiendomseiere ha tilgang til informasjon hele døgnet og vil således ikke være avhengig av rådhusets eller kommunehusets åpningstider.

Østre Toten har vært en viktig pilotkommune og en innovativ bidragsyter for den nye digitale portalen, og har nylig integrert MinEiendom på kommunens hjemmeside. Innbyggerne i Østre Toten får nå tilgang til all kommunalteknisk informasjon samlet på ett sted – og tilbakemeldingene har vært meget positive.

Norkart leverer i dag digitale løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til teknisk sektor i 390 kommuner i Norge.

Norkart ønsker å samarbeide tett med kommunene om det nye tilbudet MinEiendom og har som mål at kommunenes tekniske sektor skal være full digitalisert i 2019, og at det «digitale rådhuset» skal være i full virksomhet samtidig med at første fase av den pågående kommunesammenslåingen trer i kraft.

Forenklet beredskapsjobb

Ny teknologi og riktig verktøy forenkler beredskapsjobben

Flom og overvann har preget nyhetsbildet de siste ukene, og har medført store ødeleggelser og miljøutfordringer. Forebyggende arbeid og opprydding i etterkant av flom krever gode verktøy og troverdige datakilder.

I Norkarts VA løsning, er man to klikk unna å få oversikt over hvor kommunens ledningsnett ligger, hvor slamtanker er plassert – og ikke minst pålitelige kart. Ofte skaper dårlig oversikt over private slamtanker en helserisiko når flommen er et faktum. Norkarts VA dashbord er utviklet med en rekke data og datakilder. For eksempel  5, 10, 20 og 50 års flom og online vannføringsdata fra NVE , samt kommunens egne VA-data slik at man til enhver tid kan få oversikt over hvilke områder som er i faresonen. Dashboard er et godt verktøy for å vite hvilke tanker som bør tømmes for å redusere ødeleggelser grunnet flom. Norkart har lagt vekt på å sette sammen viktig og nyttige data på en visuell lettfattelig måte – og på den måten gjøre hverdagen enklere for alle som jobber innenfor vann, avløp og beredskap i kommunen.

Et godt datagrunnlag og gode verktøy gjør kommunene i stand til å håndtere flomsituasjonen på en effektiv måte, og enklere kunne ta best mulig beslutninger for å hindre ødeleggelser av eiendom og kritisk infrastruktur.

Ta kontakt hvis det er interessant å få demonstrert VA dashbordet fra Norkart.

Nok en ansatt FME-sertifisert

Vi i Norkart søker å stadig øke kompetansen, ett av stegene er å få flere sertifisert fra Safe Software. Arne Brucksch er foreløbig siste ut i rekken. Sertifiseringen fra Safe Software gjør at […]

Vi i Norkart søker å stadig øke kompetansen, ett av stegene er å få flere sertifisert fra Safe Software. Arne Brucksch er foreløbig siste ut i rekken. Sertifiseringen fra Safe Software gjør at våre kunder kan være sikre på å jobbe med de som har høyest kompatanse på FME og bruker verktøyet daglig. En liste over alle i verden som er FME Certified Professionals finner du her 

 

Bestill eiendomsiformasjon

Norkart har de siste årene investert betydelige midler for å kunne tilby en konkurransedyktig løsning for bestilling og leveranse av eiendomsinformasjon. Sentralt i vår løsning er innføring av et automatiseringsløft for kommune-Norge. […]

Norkart har de siste årene investert betydelige midler for å kunne tilby en konkurransedyktig løsning for bestilling og leveranse av eiendomsinformasjon.

Sentralt i vår løsning er innføring av et automatiseringsløft for kommune-Norge. Vi sammenstiller og strukturerer data i skyløsninger, og kobler data sammen med løsninger som automatisk produserer ulike kart, planinformasjon, samt informasjon fra avgiftssystemene i kommunene. Dette er informasjon som inngår i «meglerpakken», som dermed kan leveres raskere enn før, samt med et mer standardisert innhold og utseende. Norkart har inngått en formidlingsavtale med Kartverket som gir Norkart mulighet til å bruke Kartverkets eiendomsopplysninger fra matrikkel og grunnbok i en egen Norkart Eiendomsdatabase, og kan tilby rapporter fra disse dataene med umiddelbar leveranse.

Norkart inngår avtaler med stadig flere kommuner og interkommunale samarbeid om formidling av deres data. Tilbakemeldingene fra kommunene er at innføring av automatisering gir høy gevinst. Tidligere brukte mange personer fra ulike avdelinger tid på å fremskaffe informasjon, mens de nå kan rette innsatsen inn mot digitalisering av de produktene som foreløpig ikke lar seg automatisere. En viktig brikke for å lykkes med automatisering er samarbeid med våre konkurrenter for å skape best mulig dataflyt mellom systemene som brukes til å forvalte informasjonen.

Med bruk av moderne teknologi har vi utviklet en tjenestebasert bestillingsløsning som kan integreres i fagløsningene meglere og takstmann benytter. Vi har allerede integrert løsningen mot noen fagsystemer, og er i oppstartfasen med flere andre. Vi kan også tilby vår egen kartløsning som bestillings- og leveringsportal for produktene.

Vår unike posisjon som største leverandør av fagsystemer i kommunene kombinert med Norges mest komplette geografiske datavarehus gjør oss til en spennende utfordrer på dette området.  Våre planer omfatter en rekke nye produkter og løsninger, hvor vi har fokus på fleksibilitet for bestiller og nye måter for å overlevere informasjon.

Geomatikk gir digitaliseringsgevinst

Nettskyen handler om automatisering Vi i systemleverandørindustrien har nå messet om nettskyen, eller det svært forslitte buzz-wordet cloud computing i noen år. Det handler mye om teknologi og at data og prosessering […]

Nettskyen handler om automatisering

Vi i systemleverandørindustrien har nå messet om nettskyen, eller det svært forslitte buzz-wordet cloud computing i noen år. Det handler mye om teknologi og at data og prosessering gjøres på noen andres servere. Det det likevel handler mest om er automatisering, og da tenker jeg på at tjenester skal leveres uten manuelle operasjoner. Det går selvfølgelig ut på teknisk levering av en tjeneste med automatisk bygging, testing, installasjon, konfigurering. Men det gjelder også automatisering av andre forretningsmessige leveranser som salg, support og fakturering.

Digitalisering betyr automatisering og tilgjengeliggjøring

Akkurat den samme automatiseringstankegangen er et viktig utgangspunkt for “Digitalisering av norsk offentlig forvaltning”. Mest mulig av offentlig tjenesteyting skal leveres 24/7, og helt automatisk. Det skal for eksempel ikke være nødvendig å henvende seg til en medarbeider i kommunen for å få nødvendig informasjon som situasjonskart og naboliste når du skal forberede en byggesøknad. Et annet eksempel er at relevant risikoinformasjon som for eksempel flom og skred blir tilgjengelig automatisk ved byggesaksbehandling. Eller avstander mellom skole og utdanning langs vei, som grunnlagsinformasjon for korrekt beslutning om borteboerstipend. Og kroneksemplet – ved ulykker er det viktig at informasjon er tilgjengelig, og ikke minst at det er de mest oppdaterte data som blir brukt.

Digitalisering og automatisering krever oppdaterte data

Det er mange forutsetningen for å få til slik automatisering. Dette krever autorative grunnlagsdata fra dataeier; -data må være til å stole på. Kvalitet og fullstendighet er parametere som må forventes å være på plass. Men vel så viktig er det at data må være oppdaterte. Gamle data vil i mange sammenhenger være unyttige. Mange kommunale prosesser skal i sving ved et nybygg. Ikke bare byggesøknad, men søppelbøtter skal ut, vann og avløp knyttes til, periodisk tilsyn og feiing av piper skal planlegges, og kanskje skal grunnlaget for eiendomsskatt beregnes. Alt dette gjøres bare dager etter at adressen er etablert i matrikkelen. Dette er et eksempel på at data må være oppdaterte.

Altså er det en forutsetning med kontinuerlig automatisert dataflyt. Dette gjelder mange ulike geodata. Og dette gjeldet for mange ulike datasett. For data kommer fra mange ulike kilder. Her tenker jeg blant annet på Riksarkivaren, NVE, NGU, Kartverket og kommuner. Standardisering kommer godt med for å få til praktisk dataflyt. Men det er klart at den viktigste forutsetningen er kombinasjonen av kjennskap til arbeidsprosessen som skal digitaliseres, og kunnskap om dataene.

Alt dette gjør det utrolig moro å jobbe i Norkart. For jeg kan boltre meg i 153 medarbeiders kunnskap. Der de sitter med detaljert erfaring om offentlige arbeidsprosesser og alle de ukjente detaljene i dataene. Sammen deler vi holdningen om at felles internasjonale og nasjonale standarder er en brobygger for gevinster. En himmel for  entusiastiske nerder som åpner helt nye muligheter med teknologi.

Ny 3D kartløsning

Den nye 3D kartløsningen vil gi nordmenn en mer nøyaktig og detaljert modell enn det Google kan tilby. Løsningen vil gi oss helt nye bruksmuligheter blant annet fordi alle landets bygninger er lagt […]

Den nye 3D kartløsningen vil gi nordmenn en mer nøyaktig og detaljert modell enn det Google kan tilby.

Løsningen vil gi oss helt nye bruksmuligheter blant annet fordi alle landets bygninger er lagt inn  sammen med gode høydemodeller og en sol/skygge funksjonalitet.

Norkart har 90 % av norske kommuner som kunder. Via Norkarts kartløsning kan kommunen legge inn nyttig og verdifull informasjon for publikum – og kan «skreddersy» kart tilpasset egne innbyggere. Sammenstilling av geografiske data og 3D kartløsninger – vil skape store verdier og gevinster.

Kart og kartdata oppleves ofte komplisert – men ved bruk av 3D blir alt fra reguleringsplaner til store vei og kollektivutbygginger enkelt visualisert

Med lanseringen av 3D i kommunekart vil vi i tiden fremover skape mye nyttig informasjon som for eksempel «sykkelrutene» som Stavanger Kommune har tilgjengeliggjort.

Norkart har siden i fjor høst samarbeidet med det svenske selskapet Agency9 om å utarbeidet den nye 3D kart løsningen som fremover vil være under kontinuerlig utvikling med nytt og lett forståelig innhold.

Norkart har siden 1961 utviklet innovative løsninger til norske kunder – og vi ser frem til å ta kart til nye høyder!

Norkart-sommer 2016

Her skal du sammen med andre studenter og erfarne utviklere løse programvare-nøtter rettet spesielt mot geografiske data, tjenester og kart. Vi garanterer at en Norkart-sommer vil gi deg en unik erfaring, innsikt […]

Her skal du sammen med andre studenter og erfarne utviklere løse programvare-nøtter rettet spesielt mot geografiske data, tjenester og kart. Vi garanterer at en Norkart-sommer vil gi deg en unik erfaring, innsikt og ballast, samt klingende mynt til neste semester.

Norkart-sommer vil bli gjennomført på Lillehammer, i Trondheim og i Sandvika. Send en søknad med dine faglige interesser og hvorfor du ønsker sommerjobb i Norkart. Legg også ved CV og karakterutskrift. Merk søknaden på hvilket kontorsted du ønsker sommerjobb. Søknaden sendes til Sverre Wisløff. Søknadsfrist 11. mars

 

Innovativ solcelleløsning

Innovativ solcelleløsning

Solcellespesialisten er nettopp det: Spesialist på solceller. De har nå lansert en landsdekkende kartløsning på www.solkart.no der du enkelt søker opp ditt eget bygg. Velger den takflaten som er anbefalt og får opp valgmuligheter for hva slags anlegg som passer på ditt tak.

Basert på takets himmelretning, areal, høyde og bredde kalkuleres det forslag til løsning med  prisforslag og hvor mye du kan få i støtte fra ENOVA. Effekten av anlegget baserer seg også på reelle erfaringstall fra eksisterende anlegg i hele Norge.

www.solkart.no lot seg realisere med data fra Norkarts Datavarehus og kartkomponent med tjenester fra Norkarts WEBATLAS API.

 

Norkart ønsker Solcellespesialisten lykke til med lanseringen og vil bidra videre for å optimalisere løsningen.

 

Digitalisering av teknisk sektor

Digitaliseringsdebatten i kommune Norge pågår for fullt, og 21.januar arrangerte Telenor og Norkart kommuneseminaret  «En åpen og moderne kommune gjennom en vellykket digitalisering av teknisk sektor» hvor vi ønsket å gi faglig […]

Digitaliseringsdebatten i kommune Norge pågår for fullt, og 21.januar arrangerte Telenor og Norkart kommuneseminaret  «En åpen og moderne kommune gjennom en vellykket digitalisering av teknisk sektor» hvor vi ønsket å gi faglig påfyll og inspirasjon til digitaliseringsmuligheter i kommunen.

Arrangementet ble streamet – og nedenfor finner du linken, hvis du har interesse av å se deler eller hele seminaret ved en passende anledning.

Vi hadde hentet inn en rekke spennende foredragsholdere – og hvor tidligere NRK profil Tom Berntzen holdt i den røde tråden. Agenda og foredragsholdere var:

 • Digitale trender og Telenor i kommunemarkedet
  Berit Svendsen, adm. direktør, Telenor Norge
 • Hva er digitaliseringsdiagnosen for norske kommuner?
  Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Os kommune – leder an digitaliseringsbølgen med innovative løsninger innenfor brann, sikkerhet og beredskap
  Terje Søviknes, ordfører Os kommune
 • Ny hverdag med digitale feltløsninger i Hamar kommune
  Stig Aage Melve, digitaliseringsevangelist, Hamar kommune
 • Smart kommune – et effektivt verktøy for digitalisering av kommunen
  Stein C. Tømmer, markedsansvarlig Smart kommune, Telenor Norge
 • Bedre beslutninger med smarte løsninger
  Kristin Barvik, kommunalråd for kultur og byutvikling, Sandnes kommune
 • Mobilitet – en forutsetning for en effektiv kommune
  Bjørn Amundsen, dekningsdirektør, Telenor Norge
 • Digitalisering – demokrati i praksis
  Bent Brugård, administrerende direktør, Norkart

Vi i Norkart har sammen med kundene jobbet med modernisering og digitalisering, og ikke minst fjerning av tidstyver innenfor teknisk etat i kommunene. Vi fokuserer og har økt satsningen på innbyggerløsninger, ved bla bruk av 3D teknologi som gjør kompleks informasjon enkel å formidle og forstå. I følge en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte i august 2015, har 57 prosent av innbyggerne tro på at ny teknologi kan bedre det kommunale tjenestetilbudet og dialogen med innbyggerne.

Tilbakemeldingene fra deltakerne på forrige ukes digitaliseringsseminar var veldig god – og vi har derfor ambisjoner om å gjenta suksessen sammen med Telenor.

Har du spørsmål eller noe vi kan bistå med – så ta kontakt.

Sammensatt-4-bilder-Digitaliserings-telenor

Forbrukermakt i digitale tjenester

Av Arne Joramo – Telecom Revy Det var hovedbudskapet til adm. direktør Bent Brugård i Norkart som hans selskap i samarbeid med Telenor arrangerte for kommunesektoren torsdag 21. januar. Temaet var smarte […]

Av Arne Joramo – Telecom Revy

Det var hovedbudskapet til adm. direktør Bent Brugård i Norkart som hans selskap i samarbeid med Telenor arrangerte for kommunesektoren torsdag 21. januar. Temaet var smarte kommuner.

– Det som skjer er demokrati i praksis. Makten flyttes over til forbrukerne. Uber er kanskje det mest kjente eksemplet på det der kunden faktisk kan kvalitetssikre sjåføren før hun bestiller bil. I fjor lanserte 1881 en tjeneste der du kunne se hva hver enkelt eiendom var omsatt for tidligere. Da grep myndighetene inn, men heldigvis hadde vi gode advokater som hjalp oss til godkjennelse. Det er dette som i praksis er forbrukermakt, sa Bent Brugård som noen av være lesere vil huske som lederen for Scandinavia Online (SOL) på 90-tallet.

Apper for smarte kommuner
Norkart har utviklet et tjenestespekter rund detaljerte kart som langt overgår Google Map i detaljgrad. En av tjenestene (Min renovasjon) som noen kommuner alt har tatt i bruk er en App som viser «medlemmene i kommunen» akkurat når det tømmes hos dem og hva som da tømmes. En annen App er basert på Kommunekart som også vil bli tilgjengelig for de som bor i kommunen der man i 3D kan se enhver reguleringsplan og utbygging. En tredje detaljerte eiendomskart.

– Før var dette applikasjoner forbeholdt ekspertbruk. Nå er dette sterkt forenklet og tilgjengelig for folk flest. I dette ligger det et stort bidrag til demokratiseringsprosessene.

Han understreket at ofte er det slik at kommunene kan begynne med de enkleste applikasjonene først og utvikle dem derfra, men det er et par grunnleggende betingelser.

Mobile First
Tjenesten må være tilgjengelig på mobil og nettbrett der brukerne er. For det andre må de være skybasert for å nyttiggjøre seg de enorme datamengdene som nå finnes tilgjengelig. For norske kommuner er det store penger å spare samtidig som det skaper begeistring blant innbyggerne, sa Bent Brugård og nevnte et nærliggende eksempel.

Selv er han den første til å nyttiggjøre seg ny teknologi – så sterkt at han har fått seg «ny bil» sju ganger siste året.

– Jeg kjøpte meg en Tesla i mars i for. Bilen er egentlig en stor smartmobil på fire hjul. Siden den gang har det det kommet sju oppdateringer av programvaren og hver gang har dashbordet endret seg og bilen har fått nye funksjoner. Nylig fikk jeg en førerløs funksjon som fungerer på Drammensveien – det vil si motorvei med midtdeler. Den fungerer, avsluttet Brugård.

Og bra er det at bilen lar seg fornye via programvare. Det gjør også mobiltelefonene til en viss grad. Men dekningsdirektør Bjørn Amundsen understreket at skal alle få dekning må de ha mobiler som støtter mange frekvenser. Har du for eksempel en mobil som ikke støtter 800 MHz kan det hende du ikke har dekning i mange utkanter til tross for at Telenor har nett der.  Det betyr hyppig utskifting av mobilene som fort blir foreldet. Og det er nok ingen liten økonomisk hodepine for mange kommuner.

 

Arctic Race of Norway i 3D

Her finner du 3D video av årest Arctic Race of Norway produsert av Norkart. I dag ble etappene for årets utgave Arctic Race of Norway (ARN) presentert for et fullsatt pressekorps i […]

Her finner du 3D video av årest Arctic Race of Norway produsert av Norkart.

I dag ble etappene for årets utgave Arctic Race of Norway (ARN) presentert for et fullsatt pressekorps i Oslo. Visualiseringen av etappene var en viktig del av dagens pressekonferanse, hvor blant annet Tor Hushovd presenterte løypa. Norkart har benyttet åpne data og åpen kildekode for å utvikle 3D animasjonen.

3D er en viktig satsning for Norkart, og samarbeidspartnere som Arctic Race of Norway og visualisering av rittet har vært et spennende og inspirerende prosjekt.

3D animasjon gir unike muligheter, og er du interessert i mulighetene dette gir – så ta kontakt

Her kan du finne mer informasjon om selve Arctic Race of Norway.

ARN 2016 arrangeres 11. – 14. august med følgende etapper:

 • Fauske – Rognan (via Bodø og Saltstraumen)
 • Mo i Rana – Sandnessjøen (via Mosjøen)
 • Nesna – Korgenfjellet (via Mo i Rana)
 • Polarsirkelen/Saltfjellet – Bodø

Årets etapper ble presentert via en 3D-animasjon produsert av Norkart AS, og vi er stolte av vårt bidrag så langt for ARN 2016.

Bildet nedenfor viser til venstre rittgeneral Knut-Eirik Dybdal og Arctic Race of Norway-ambassadør Thor Hushovd

FME Gullpartner 2016

FME har vært et uvurderlig produkt både internt hos oss i Norkart, hos både store og små kunder og som en viktig del av kunderelaterte prosjekter hvor dataflyt er i fokus. Norkart […]

FME har vært et uvurderlig produkt både internt hos oss i Norkart, hos både store og små kunder og som en viktig del av kunderelaterte prosjekter hvor dataflyt er i fokus. Norkart er fortsatt norgesledende på FME-kompetanse. I tillegg til FME-teamet til Norkart som frontes utad er også mer enn 10% av alle ansatte i Norkart brukere av FME på ukentlig og månedlig basis!

Norkart har flere sertifiseringer fra Safe Software i staben, og drifter blant annet portalen GEOkonvertering.no basert på FME Server. Norkarts analysesenter, www.geoanalyse.no, benytter FME til levering av tjenester, dataflytløsninger, verdiøkte dataprodukter, kurs og rådgiving.

Kundemassen kommer både fra kommunemarkedet, i statsetater og blant mange private aktører, både på FME Desktop og FME Server. Ved bruk av programtillegget GDMMapper får disse også tilgang til å behandle norske dataformater (SOSI, Quadri, NVDB, QMS og KOF) direkte i FME. Norkarts suverene kompetanse på utvikling og bruk av SOSI i forbindelse med dataforvaltning hos bl.a. kommuner og Kartverket kommer dermed også til nytte for FME-kunder.

Norkart har vært forhandler av FME siden 2008, og teknologipartner siden 2007. Satsingen på FME har alltid vært tilstede hos Norkart. Vårt klare engasjement, voksende kundemasse, dedikerte spesialister, kursvirksomhet og egne brukermøter har igjen blitt anerkjent av produsenten, Safe Software, som fortsetter å gi Norkart status som gullpartner.

FME-teamet er stolte av tilliten fra Safe Software og ser fram til ett nytt år med flere FME-nyheter!

GISLINE Forvaltning 6.0 er klar

De store nyhetene i versjonen er: ·         QMS-datakilder (Oracle eller SQL-Server) kan settes i redigeringsmodus, og du kan gjøre endringer uten manuell utsjekk/innsjekk. Dette er et etterspurt ønske fra flere kunder. ·         […]

De store nyhetene i versjonen er:

·         QMS-datakilder (Oracle eller SQL-Server) kan settes i redigeringsmodus, og du kan gjøre endringer uten manuell utsjekk/innsjekk. Dette er et etterspurt ønske fra flere kunder.

·         I tillegg har versjonen fått ny funksjonalitet, slik at våre VA-brukere kan kople på en ny mobil skyløsning for datafangst. I VA-Felt kan du via et nettbrett gjøre endringer på VA-basen, ta bilder mm direkte «i grøfta».

Videre har versjonen ny funksjonalitet i GISLINE Arealplan, Matrikkel, Oppmålingsforretning, Vann og Avløp.

Her er en link til kundesenteret med  full oversikt over hva oppgraderingen omfatter og hva den innebærer for deg.

De som ønsker bistand til oppgraderingen kan melde sin interesse til gisline.tjeneste@norkart.no, så vil du bli kontaktet.

Skattekartet ble en suksess

  vi har hatt veldig bra trafikk på den, den har vært toppsak hos oss i dag, og har hatt omtrent dobbelt så mye besøk som en gjennomsnittlig toppsak. Dette så ut […]

 

vi har hatt veldig bra trafikk på den, den har vært toppsak hos oss i dag, og har hatt omtrent dobbelt så mye besøk som en gjennomsnittlig toppsak.

Dette så ut til å slå bra an – ei flott løsning!

HEIDI K. JOHNSEN, NETTREDAKTØR AVISA SØR-TRØNDELAG

Det er spesielt to ting som er viktige for nettaviser. Det ene er at selve løsningen er brukervennlig og lekker for leseren, og da spesielt på mobile plattformer. Det andre er driftsstabilitet, hastighet og enkelhet i publiseringen. Avisene er også opptatt av å være først ute. For oss var det derfor viktig å få på plass en rask import av dataene fra Skattedirektoratet, slik at kundene våre kunne være raskt ute. Skattelistene slippes klokken 03:00, og vi hadde optimalisert importen slik at dette kun tok 4 minutter. Det gjorde at mange aviser kunne kjøre dette som toppsak fra morgenen av. Tilbakemeldingene fra avisene har vært mange og gode, og det gjør oss stolt at vi har bidratt til å gjøre kundene våre bedre.

Dette prosjektet var nok et ledd i vår satsning inn i mediebransjen, som nå har blitt en viktig del av Norkarts forretningsområde. Neste milepæl for oss er lansering av Norkart Mediakart versjon 3, som kommer i november. Ta kontakt dersom du er nysgjerrig og ønsker mer informasjon.

Det gikk fint! Saken lå på toppen av visnings-statistikken store deler av dagen, og ble raskt vår mest leste sak den siste uken.

BÅRD PEDERSEN, NYHETSREDAKTØR BRØNNØYSUND AVIS

Har kjørt denne tjenesten som hovedsak på nett i dag. Funker bra!

ØYVIND BRUNVOLL, REDAKTØR DIGITALE MEDIER ROMSDALS BUDSTIKKE

Situasjonskart fjerner en tidstyv

Bestilleren får de nødvendige dokumentene umiddelbart, og trenger ikke å betale for dokumentene der og da. Gebyret tar kommunene igjen ved innsending av søknad. Den enkelte kommune kan selv definere opp hvilke […]

Bestilleren får de nødvendige dokumentene umiddelbart, og trenger ikke å betale for dokumentene der og da. Gebyret tar kommunene igjen ved innsending av søknad.

Den enkelte kommune kan selv definere opp hvilke kartutsnitt som skal leveres ved bestilling, og kan selv definere innholdet i disse. I tillegg til kartutsnitt som produseres ved bestilling, kan man også automatisk levere med planbestemmelser som gjelder for den valgte eiendommen.

Det er mulig å knytte ett eller flere faste dokumenter til et produkt som bestilles. Dette kan være generell informasjon om søknadsprosessen, eller andre dokumenter som oversendes ved bestilling av situasjonskart.

Dersom det er ønskelig, kan løsningen konfigureres slik at en saksbehandler må kontrollere utsendelsen før den faktisk leveres til bestiller. Dette kan gjelde alle bestillinger, eller det kan begrenses til eiendommer som ikke lar seg skrive ut i angitte målestokker/arkstørrelser. Saksbehandler vil i slike tilfeller logge seg inn på løsningen, og vil ha tilgang til utvidet utskriftsfunksjonalitet.

Løsningen driftes i sin helhet hos Norkart, og nødvendige data overføres med GISLINE Server. Kommunen får også tilgang til administrasjonsverktøy, slik at innhold og kartutsnitt kan tilpasses av den enkelte kommune.

Løsningen er laget i samarbeid med 14 kommuner i Greater Stavanger.

Norkart leverer skattekart til 10 aviser

Vi leverer et kart som viser inntekt, skatt og formue for ligningsåret 2014. Du kan velge å se dette på fylkes-, kommune-, eller postnummernivå.  Klikker du i kartet kommer topplisten for området […]

Vi leverer et kart som viser inntekt, skatt og formue for ligningsåret 2014. Du kan velge å se dette på fylkes-, kommune-, eller postnummernivå.  Klikker du i kartet kommer topplisten for området opp.

Her er avisene som bruker skattekartet:

Agderposten
Framtid i Nord
Avisa Sør-Trøndelag
Lindesnes Avis
Trønderbladet
Brønnøysund avis
Hegnar Media
Romsdals Budstikke
Fosna-Folket
Trønder-Avisa

 

CartoDB-kurs hos NTNU

Med datasett for omsetningsdata i Norge den siste måneden, og verktøy fra CartoDB i hendene ble det raskt etablert vakre og informative kart. CartoDB leverer markedets enkleste måte å lage og å […]

Med datasett for omsetningsdata i Norge den siste måneden, og verktøy fra CartoDB i hendene ble det raskt etablert vakre og informative kart.

CartoDB leverer markedets enkleste måte å lage og å publisere kart, med masse muligheter til å analysere og vise data på et pen og lettfattelig måte.

Studentene var veldig nysgjerrig på mulighetene: «Hvor kan jeg skaffe mer data fra til å vise det på kartet?». Underveis prøvde jeg å forklare litt om CartoDB, dashboard, datasets og maps, de startet selv veldig fort med oppgavene og fikk veldig bra resultater med to datasett vi hadde på repository. Da startet de å spørre etter mere data! Alexander foreslo openstreetmap-prosjektet(overpas-turbo.eu) der du kan finne alle de data du kan tenke deg.

Studentene laget flere kart basert på to eksempler og konkurrerte sammen om å vinne en «prosecco» flaske i Norkarts grønne farger.

Her ser du det mest kreative kartet som vant:

Samferdselsministeren ble begeistret!

Kombinasjonen av tilgang til absolutt all oppdatert stedfestet informasjon i Norge, presentert på en lett forståelig måte til folk flest, er uslåelig. Dette var bakgrunnen for at Samferdselsminister Solvik-Olsen besøkte Norkart rett […]

Kombinasjonen av tilgang til absolutt all oppdatert stedfestet informasjon i Norge, presentert på en lett forståelig måte til folk flest, er uslåelig. Dette var bakgrunnen for at Samferdselsminister Solvik-Olsen besøkte Norkart rett før kommunevalget.

Sammenstilling og enkel visualisering av samferdselsdata sammen med annen stedsrelatert informasjon som kvikkleire, flomfare, etc gir lettforståelig og samfunnsnyttig oversikt. Dette skulle vi selvsagt ønsket at rette vedkommende hadde sjekket ut før arbeidene under Skjeggestadbrua ble igangsatt sist vinter. Trådløs tilgang til Norkarts Datavarehus fra smarttelefoner og nettbrett bør etterhvert bli en selvfølge. Den mobile brukervennligheten er uslåelig. Samfunnsgevinsten er betydelig ved å tilby lettforståelig informasjon til både folk flest og ulike beslutningstagere uten spesialkompetanse på geografisk informasjon. Motsatt er samfunnskostnadene store dersom spesialister ruger på data uten å gi omgivelsene tilgang til “sine” data.

Norkarts gjennomgang av lokasjonsbasert beslutningsunderlag for samferdselssektoren gjorde Solvik-Olsen begeistret! Ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig via Apper på mobile enheter, ser vi et hav av muligheter. Her er det enkelt å se store gevinster, og dette er helt i tråd med samferdselsministerens ønske om informasjon til og tilbakemelding fra folk flest. Dette er viktig for effektivisering og demokratisering av forvaltningen.

Smarttelefoner med Google maps har revolusjonert folks forståelse av og tilgang til geografisk informasjon de siste årene. Nå er det opp til forvaltningen og industrien å tilpasse seg denne virkeligheten. Vi må tenke samfunnsnytte og brukervennlighet i alle ledd. Gjenværende navlebeskuende spesialister må vekkes opp slik at kompetansen blir kanalisert dit nytteverdien er høyest. I Norkart er vi godt i gang. Data er den nye oljen – og det er et hav av muligheter. Hos oss skaper det energi og arbeidsglede at så mange nå kan få nytte av våre data og vår kompetanse! Det skaper begeistring!

Norkart i partnerskap med CartoDB

Vi har gleden av å informere om at Norkart inngår partnerskap med CartoDB, som tilby markedets beste kartverktøy til mediebransjen. Ikke hørt om CartoDB? CartoDB er et meget kraftig verktøy for kartvisualisering […]

Vi har gleden av å informere om at Norkart inngår partnerskap med CartoDB, som tilby markedets beste kartverktøy til mediebransjen.

Ikke hørt om CartoDB?
CartoDB er et meget kraftig verktøy for kartvisualisering av datajournalistikk, og brukes allerede av flere store mediehus i Norge og ellers i verden. Se CartoDBs hjemmeside.

Hvorfor være CartoDB-kunde gjennom Norkart?

 • Norkart er eneste norske aktør som tilbyr support, lokale kurs og workshops på CartoDB-plattformen
 • Tilgang til Norges største og beste kompetansemiljø på geografisk IT
 • Tilgang til Norges mest oppdaterte datavarehus tilpasset mediebransjen

Allerede kunde på WEBATLAS Mediakart?
Vi kan nå tilby en sømløs CartoDB-integrasjon direkte i WEBATLAS Mediakart. For våre kunder betyr det:

 • Direkte innlasting av data fra Norges mest omfattende datavarehus for geografiske data – Norkart WEBATLAS
 • Enkel bestilling av ferdige kart – leveres som embedkode for direkte bruk i ditt publiseringssystem
 • Tilgang til «live» visualisering av levende datasett i CartoDB

Fredag 16. oktober offentliggjøres skattelistene. Norkart ønsker å tilby alle våre kunder tilgang til en ferdig kartløsning for publisering på nett, på samme måte vi gjorde i forbindelse med årets valg. Ta kontakt for pris og praktiske opplysninger!

Eksempel på bruk av valgkartet i Adresseavisen.

Interessert i mer informasjon?
Ta kontakt med Arild Nomeland eller Audun Toften

Bilder CartoDB liggende

Ansatt er FME-sertifisert

Vi har mange i Norkart som jobber med, og kan, FME og GDMMapper. Sertifiseringen fra Safe Software gjør at våre kunder kan være sikre på å jobbe med de som kan mest […]

Vi har mange i Norkart som jobber med, og kan, FME og GDMMapper. Sertifiseringen fra Safe Software gjør at våre kunder kan være sikre på å jobbe med de som kan mest om FME. En liste over alle i verden som er FME Certified Professionals finner du her 

«Etter å ha jobbet med alle FME- produkter (Desktop / Server / Cloud) på fulltid i mer enn 3 år er det godt å få en formell bekreftelse fra Safe Software på kompetansen. Jeg ser frem til å bruke kunnskapen til å forbedre og effektivisere dataflyten hos alle våre kunder!» – Sigbjørn Tillerli Herstad

FME is a registered trademark of Safe Software Inc. All other product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

 

About Safe Software and FME
Safe Software is the maker of FME and the pioneering global leader in spatial data transformation technology. FME empowers users to confidently transform spatial data so it can be used and shared – where, when and how it’s needed. Available in seven languages, FME’s unmatched transformation capabilities and support for 335+ spatial and non-spatial formats enables you to quickly overcome data challenges so you can focus on your objectives. Discover why leading vendors and thousands of organizations worldwide rely on FME to quickly overcome barriers to using and sharing data. Visit www.safe.com.

Mitt første møte med Norkart

Når man forteller at man studerer geomatikk, får man som regel et tomt og litt spørrende blikk som respons, med et oppfølgende; “Geomatikk, hva er det?”. Jeg har derfor vendt meg til […]

Når man forteller at man studerer geomatikk, får man som regel et tomt og litt spørrende blikk som respons, med et oppfølgende; “Geomatikk, hva er det?”. Jeg har derfor vendt meg til tanken om at det bare er oss ca 10 studentene på NTNU som driver med disse “kart-greiene”. Det var derfor veldig gøy å komme til en bedrift med ansatte som alle satt og jobbet med kart, og som dro kart-vitser i kantina. Det var en bra start når vi første dag fikk se “yndlings-kartdataen” til en av veilederne mine, Robert. Jeg er absolutt interessert i kart, men dette kunne jeg ikke toppe.

I løpet av første uken skjedde det mye! Vi fikk innføring i prosjektet, hadde felles dag for alle studentene med masse informasjon om bedriften, middag på Aker brygge, fagdag og sommerfest. En bra start på en spennende sommer.

Den andre uken var vi med på workshop-uke for hele webutviklingsavdelingen. Temaet for uken var Mapbox, som var relevant for oss siden prosjektet vårt også omhandlet Mapbox-teknologi. Vi ble fordelt i grupper, og gruppen min fikk som oppgave å jobbe med tidsavhengige kart. Resultatet ble et kart som endret utseende utifra vær. Til tross for at det kun var én uke etter vi hadde begynt, og jeg var veldig giret på å fortsette å jobbe med mitt eget prosjekt som jeg endelig hadde kommet ordentlig i gang med, var det absolutt gøy å få være med. Det var fint å få samarbeide, lære og bli bedre kjent med de andre ansatte.

I løpet av sommeren fikk vi veiledning når vi trengte det, og vi kunne stille spørsmål når det dukket opp utfordringer. Ofte var det ikke noe enkel løsning på problemene, og da var svaret alltid; “Dokumenter det!”. Ellers fikk vi jobbe mye selvstendig, og løse problemer slik vi anså det best.

Oppgaven for sommeren var et samarbeidsprosjekt mellom meg og en datastudent fra NTNU, Anders Oftebro Bjørnøy. Oppgaven omhandlet, som nevnt, mapbox teknologi og målet var å produsere nye vektorbaserte kart med Mapbox GL.

I løpet av sommeren klarte vi å skrive kode som konverterte kart fra SLD til Mapbox GL. Selv om det måtte noen manuelle endringer til etter konverteringen, ble bortimot alt av informasjonen oversatt riktig. Det var utrolig gøy å jobbe med noe man kunne se så tydelig resultat av, og i tillegg ha mulighet til sammenligne med det eksisterende rasterkartet for å se om resultatet ble riktig.

Noe av det som var utfordrende med oppgaven, var å finne riktig informasjon om hvordan tegnereglene skulle defineres i Mapbox GL, og å finne ut hvordan ting ble definert i de eksisterende SLD-filene. Det var store variasjoner, som gjorde det utfordrende å skrive en generell kode for konverteringen.

Etter at vi hadde produsert de nye kartene, lagde vi en demo for å vise resultatene av konverteringen. Denne inneholdt blant annet en stileditor for å endre utseende på kartet, slik at man enkelt kunne gjøre endringer på designet, eller lage et helt eget design om man ville det.

Jeg føler vi fikk en oppgave som var akkurat passe utfordrende. Vi fikk klare resultater i løpet av sommeren, men det var defintivt ikke uten utfordringer. I løpet av sommeren fikk jeg jobbet med både Python, node, JavaScript, jquery, html, github, SLD og ikke minst Mapbox. Vi jobbet med andre ord med mye forskjellig, og det var utrolig gøy å få muligheten til å lære mer om alt dette. Jeg fikk masse erfaring rundt samarbeid på større prosjekter, fikk testet ut forskjellige planlegginsmetoder, blant annet å tegne ned white-board veggene på kontoret med prototyper,  og jeg lærte viktigheten av å dokumentere-dokumentere-dokumentere!

Alt i alt vil jeg si at min sommer hos Norkart nådde opp til forventningene mine, og vel så det.  Dette gjeder både som arbeidsplass generelt, og med tanke på læringsutbytte. Jeg har hørt andre si at man i løpet av en sommerjobb kan lære mer enn man gjør i løpet av resten av semestert, og nå skjønner jeg hva de mener. Det har vært utrolig lærerikt å gjennomføre prosjektet, og det var en utrolig hyggelig arbeidsplass å jobbe på.

Publikumsvennlige 3D-kart

Norkart har inngått en eksklusiv samarbeidsavtale med Agency9, og vil gjennom denne avtalen tilby brukervennlige 3D-løsninger på det norske markedet.  Agency9 har levert gode 3D-løsninger gjennom mange år, og har utviklet en […]

Norkart har inngått en eksklusiv samarbeidsavtale med Agency9, og vil gjennom denne avtalen tilby brukervennlige 3D-løsninger på det norske markedet.  Agency9 har levert gode 3D-løsninger gjennom mange år, og har utviklet en unik teknologi som Norkart sine kunder nå får tilgang til.  Vi vil blant annet tilby løsningen CityPlanner, som er et innovativt verktøy for innbyggerdialog.

Løsningen vil også integreres i vår populære app «Kommunekart», som vil få 3D-visning i løpet av året.

I dagens samfunn er det et økende krav til kvaliteten på informasjon og formidling i dialogen med innbyggere og næringsliv i plan- og byggeprosesser og i byutvikling. 3D-løsninger og digitale modeller er et effektivt middel for å visualisere prosjekter og gjøre analyser av volum, sikt-akser og sol/skygge.

I dag benytter Gøteborg Stad og mange andre nordiske kommuner CityPlanner til å involvere innbyggerne gjennom 3D visning og dialog, slik at alle kan være med å påvirke hvordan fremtidens by skal se ut.

Kart og kartdata kan ofte oppleves komplisert – men ved bruk av 3D vil man kunne visualisere alt fra reguleringsplaner til store vei- og kollektivutbygginger på en enklere måte.  3D-visualisering vil gi likere forståelse, og er et verktøy som kan bidra til at man tar de riktige beslutningene.

Norkart lanserer første 3D-løsning i oktober – og kommune-Norge er hovedfokus i første omgang.

«Norkart har rundt 90 prosent av norske kommuner som kunder, og vi ønsker å prioritere de kommunene som har etterspurt mer innbyggervennlige løsninger nå i første omgang. Bruksmulighetene er enorme når 3D gjøres tilgjengelig i bl.a. Kommunekart. Våre kunder har høy kompetanse, og med 3D vil vi sammen skape innovative og publikumsvennlige løsninger. Dette vil være viktige bidrag i arbeidet med å digitalisering i kommunene» – uttaler ansvarlig for avtalen i Norkart, Jorunn Kragset.

«Vi är glada över att Norkart valde Agency9 som teknikpartner – och vi ser fram emot att Norkart ska sätta CityPlanner på kartan i Norge. Vi har stor expertis och kompetens i båda företagen inom 3D området, och det är bra vinst för båda företagen i detta samarbetet» – uttaler CEO Håkan Engman i Agency9.

Kombinasjonen av geografiske data og 3D-kart vil skape store gevinster, og Norkart vil være godt posisjonert til å skape nye gode løsninger både hos eksisterende kunder – og ikke minst hos nye kundegrupper.

3D-løsninger vil revolusjonere måten vi bruker kart på – og gi oss helt nye bruksmuligheter!  Norkart har siden 1961 gitt innovative løsninger til norske kunder – og vi ser frem til å ta kart til nye høyder!

 

 

Link til Agency9 og eksempel fra Gøteborg:

www.agency9.com

3D Byplanlegging Gøteborg

 

 

Verdien på en eiendom

Digitale Medier 1881 tilbyr en tjeneste hvor man ved hjelp av et interaktivt kart kan se hva eiendommer blir omsatt for i hele landet

Digitale Medier 1881 tilbyr en tjeneste hvor man ved hjelp av et interaktivt kart kan se hva eiendommer blir omsatt for i hele landet, og hvor man i tillegg kan se salgshistorikk mange år bakover. I løsningen er det også mulig å søke ved hjelp av adresse, samt avgrense søket til en gitt tidsperiode, og tjenesten baserer seg blant annet på data fra Norkart.

Se eiendomspriser i interaktivt kart her.
Hva er eiendommen verdt?

– Tanken bak tjenesten er at det skal bli lettere å orientere seg hva boliger er verdt og lettere for eksempel for de som skal selge å sette riktig eiendomspris. Det handler blant annet om mer makt til forbrukerne, sier administrerende direktør Asgeir Ohr i Digitale Medier 1881 til Nettavisen.

I Norkart tilbyr vi flere kartløsninger, blant annet Mediakart som gjør det enklere å publisere aktuell og nyttig informasjon. Informasjonen visualiseres i interaktive kart som er sømløst integrert i nettsidens eksisterende publiseringsløsning.

Andre tjenester som kan interessere deg:

eByggesøk – En komplett
byggesøknadstjeneste for deg som skal bygge.
Områdeanalyse – Alt du trenger
å vite om et område eller eiendom,
raskt og enkelt.

Tidstyver og søken etter gebyr-glipp

Matrikkelsynk og kart for å finne mulige huller i gebyrføring Dersom statusendringer ikke meldes inn som forventet kan det være lett å overse endringer i eiendoms- og bygningsmassen som skal resultere i […]

Matrikkelsynk og kart for å finne mulige huller i gebyrføring

Dersom statusendringer ikke meldes inn som forventet kan det være lett å overse endringer i eiendoms- og bygningsmassen som skal resultere i kommunale gebyr.

I eksempelet under har jeg brukt Matrikkelsynk for å se bygninger med midlertidig brukstillatelse. Kartet er satt til å vise gebyr.

Matrikkelsynk i KOMTEK

Her får jeg to interessante opplysninger:

 • Datoen for når det ble gitt midlertidig brukstillatelse går langt tilbake. Dette kan være interessant f eks for mine kolleger på byggesak. Hvis de ikke bruker KOMTEK kan jeg eksportere utvalget og sende dem en Excel-fil.
 • Kartet viser mange avtaler uten vann- og avløpsgebyr. Dette er en bonus i forhold til det jeg brukte Matrikkelsynk for å gjøre.
  • Gebyr-symbolene ser slik ut:  uten grå (avløp) og blå (vann) symboler. Dette kan være interessant å se videre på. Kanskje er dette et byggefelt utenfor områder for innlagt vann og avløp. Eller har jeg har glemt å opprette gebyr for vann og avløp?

Renovasjon – finne de som ikke betaler for utstyret sitt

De nye delene av KOMTEK gir oss fantastiske muligheter til å søke opp data vi har i databasen. Ved å kombinere søkekriterier på tvers av fag kan vi finne mye mer enn vi kunne før. Her har jeg søkt etter avtaler uten gebyr i Renovasjon-modulen. , og blar gjennom trefflista for å se på hvert tilfelle om de faktisk skal betale for renovasjon.

Allerede på andre avtale ser jeg at de har utlevert en 140 l restavfallsdunk. Søket tar noen få sekunder å utføre, og jeg finner mange tilfeller hvor vi har glippet i å opprette renovasjonsgebyr. Dette kan være vel anvendt tid.

KOMTEK Renovasjon

Eiendomsskatt – avtaleliste fra Matrikkelsynk

Mange synes eiendomsskatt er krevende og uoversiktlig å jobbe med – hvilke avtaler skal jeg beregne nytt eiendomsskatt-gebyr på? Hadde det ikke vært kult om jeg kunne gjøre små matrikkelsynk-analyser i Eiendomsskatt-modulen? Med avtalelister kan du det. Jeg gjør analysene i Matrikkelsynk, lagrer som avtaleliste og åpner i Eiendomsskatt. Der genererer jeg gebyr, skriver ut skattesedler osv

Avtalelister er genialt og lar meg bruke modulene sammen; I Matrikkelsynk finner jeg avtaler jeg tar med til Eiendomsskatt for å jobbe videre med.

KOMTEK Matrikkelsynk illustrasjon

Når skal jeg vedlikeholde KOMTEK med ny informasjon fra Matrikkelen?

Jeg vet godt at jeg kan bruke Matrikkelsynk-modulen i KOMTEK for å oppdatere avtalene mine med data fra Matrikkelen. Men hvor ofte skal jeg bruke Matrikkelsynk? Hver andre måned, eller kanskje 2-3 ganger i året?  Jeg vil ikke ha for mye jobb hver gang jeg går inn der, men samtidig føles det bortkastet om det bare èn hjemmelsovergang å behandle. Deler du mine tanker? Tenk deg at du møter dette oppstartsbildet i KOMTEK etter innlogging?

KOMTEK Forvaltning

Arbeidsprosessen jeg ser øverst kjenner mange fra før, men jeg ser også Matrikkelsynk-relatert informasjon nede til høyre. I meldingsoppsummeringen nede til venstre ser jeg at det er tre Matrikkelsynk-relaterte meldinger.

I det oppsettet for Matrikkelsynk har jeg definert at jeg skal få tilsendt en melding for hjemmelsoverganger, når det har skjedd 20 hjemmelsoverganger, eller det har gått 30 dager. Det hjelper meg å bruke Matrikkelsynk når det er passe mye å behandle. Det samme har jeg definert for endring av persondetaljer. Her har jeg også haket av for at jeg vil se matrikkelstatistikk på hjem-siden.

KOMTEK innstillinger for hendelser

Disse enkle grepene hjelper meg å bruke Matrikkelsynk når det er passe mye å behandle.

Lykke til med å finne dine glipp!

Digital løsning for advokater

Vi har samlet all eiendomsinformasjon advokater trenger for å bistå klienter – og lanserer et verktøy for advokater som ønsker rask tilgang til all eiendomsinformasjon på ett sted.  Løsningen er brukervennlig, har […]

Vi har samlet all eiendomsinformasjon advokater trenger for å bistå klienter – og lanserer et verktøy for advokater som ønsker rask tilgang til all eiendomsinformasjon på ett sted.  Løsningen er brukervennlig, har et moderne design og  gode søkemuligheter.

Løsningen er basert på data fra Norkart Eiendomsdatabase, som daglig synkroniseres mot Kartverkets sentrale matrikkel og grunnbok.

Ved søk får man en lettfattelig oversikt over alle matrikkelenheter en person eller en organisasjon eier i Norge. Løsningen tilbyr data i form av rapporter, samt visualisert i interaktive kart og tjenester. Eierlister og kart viser informasjon om navn, adresse, eierforhold og eierbrøk.

Løsningen tilbyr direkte tilgang til matrikkelrapporter med bygningsinformasjon, samt tilgang til bestilling av bekreftede og historiske dokumenter. Løsningen gir også tilgang til reguleringsplaner og informasjon om grunnforurensning.

Tilgang til korrekt informasjon om eierskap til fast eiendom er en viktig bærebjelke i moderne samfunn.

Norkart har inngått en formidlingsavtale med Kartverket som gir Norkart mulighet til å bruke Kartverkets eiendomsopplysninger fra matrikkel og grunnbok i en egen Norkart Eiendomsdatabase.  Data fra Norkars Eiendomsdatabase dekker alle eiendommer og borettlagsandeler i Norge, og synkroniseres fortløpende mot Kartverkets matrikkel og grunnbok. Norkart videreformidler egne tjenester basert på data fra Norkart Eiendomsdatabase.

Norkart vil fortsette arbeidet med å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon på en enkel og lettfattelig måte gjennom nye produkter og tjenester.

 

 

Enkel bruk i media

Norge har gode offentlige registre som er utviklet gjennom mange år. Utfordringen er tilgjengeligheten til denne informasjonen.  Dette gjør vi i Norkart noe med! Tilgang til korrekt informasjon om eierskap til fast […]

Norge har gode offentlige registre som er utviklet gjennom mange år. Utfordringen er tilgjengeligheten til denne informasjonen.  Dette gjør vi i Norkart noe med!

Tilgang til korrekt informasjon om eierskap til fast eiendom er en viktig bærebjelke i moderne samfunn.

På kort tid har et stort antall lokal- og regionalaviser valgt Mediakart som løsning for å publisere omsetningsdata for fast eiendom.  Dette er populær informasjon blant leserne, og mange lesere er også positivt for annonsører og annonseinntektene til avisen.

Mediakart forenkler og automatiserer artikkelskrivingen, og har vist seg å være en gave til aviser med begrensede ressurser, og har bidratt positivt til prosessen med å overføre inntekter fra fysisk til elektronisk avis.

Norkart vil fortsette arbeidet med å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon på en enkel og lettfattelig måte gjennom nye produkter og tjenester.

 

Det finnes ikke piller for møkkete vann

Vann og avløpsetatene i norske kommuner har ansvaret for vårt viktigste næringsmiddel, nemlig vann. Det setter store krav til disse etatene. Lover og regler styrer hvordan vi sørger for at vannet forbrukeren mottar er av […]

Vann og avløpsetatene i norske kommuner har ansvaret for vårt viktigste næringsmiddel, nemlig vann. Det setter store krav til disse etatene. Lover og regler styrer hvordan vi sørger for at vannet forbrukeren mottar er av den kvaliteten som lovverket krever. Samtidig skal avløpsvannet som slippes ut etter bruk, være forsvarlig håndtert slik at det ikke går ut over miljø og helse.

Vann1

De fleste kommunene i landet har et opplegg for å kartlegge og ha oversikt over ledningsnettet sitt. Men svært få kan med hånden på hjertet si at de har full oversikt. Ut fra viktigheten av vannet, er dette litt skremmende.  Årsaken til at svært mange ikke har full kontroll, skyldes hvordan kommunene prioriterer arbeidet.

Inntrykket er at organisasjonen er mer rigga for å håndtere hendelser når de oppstår enn å være i forkant av hendelsene. I svært mange sammenhenger ville imidlertid forebyggende arbeid vært bedre butikk enn brannslokking.

Norkart leverer en komplett løsning for vann og avløpsetatene. Verktøyet kan brukes til å kartlegge og følge opp med kontroller alle komponenter i nettet.

Ledningskart

GISLINE VANN og AVLØP er et fullblods GIS verktøy med funksjonalitet for innhenting av data om nettet. Her er verktøy for innmåling av geometri, enten en benytter GPS, totalstasjon eller innmåling basert på situasjon.

En utfordring er at kunnskap om landmåling ofte er begrenset i selve VA etaten. Her vil jeg oppfordre til tettere samarbeid med oppmålingsavdelingen i kommunen. De er fagfolk på landmåling og vil i mange sammenhenger jobbe mer effektivt og med større nøyaktighet på selve oppmålingsjobben.

Vann2

Innlegging av egenskapsdata kan enten gjøres i felt eller i etterkant. Ved en todeling kan VA fagmannen legge på egenskapene i etterkant.

I de tilfeller der VA-etaten har denne kompetansen, har vi en feltløsning som gjør at alt kan utføres i felt.

I et GIS-verktøy som GISLINE Vann og Avløp er det enkelt å lage ulike temakart ut fra egenskaper som er registrert i nettet. Eksempler er kart som viser ulik materiale, alder på ledninger eller visning av ulike dimensjoner. Alle egenskaper er det mulig å lage temakart på.

Tar man det et skritt videre, kan en kjøre analyser som også gir svar som ikke kan leses direkte ut av ledningskartet. Eksempel her er: Hvilke områder er dekket med tanke på slokkevann eller en analyse som viser hvilke areal som ledningsnettet beslaglegger i reguleringsformål bebyggelse.

Vann3

FDV-Systemer

Med hele ledningsnettet på plass i ledningskartbasen er grunnlaget lagt for å lage planer for internkontroll av komponenter i nettet.

I verktøyet FDV-Systemer kan en hente kontrollobjektene direkte fra kartbasen og ved hjelp av planleggingsdelen legge opp hele årsplanen for internkontroll av nettet.

Mannskapene som skal utføre kontrollene går en inn i ukeplanen og ser hvilke kontroller som skal gjennomføres denne uken. Ved gjennomført kontroll, signeres den av utførende. Ledelsen kan gå inn og kjøre ut rapporter som viser hva som er gjort og hva som gjenstår til enhver tid.

VA7

Dersom kontrollaktiviteten avslører uregelmessigheter registreres dette umiddelbart i systemet. Her kan smarttelefoner, nettbrett eller PC benyttes. Dersom det er behov for å utstede arbeidsordrer kan de lages på den enheten man har for hånden. Nettbrett og telefon kan ta bilder som legges ved hendelse/arbeidsordre og aktuelle personer kan varsles via sms eller e-post der og da.

Vann4

Systemet inneholder vaktrapporter som benyttes når det ene vaktlaget overleverer vakten til neste.

Ved årsslutt kan en kjøre rapporter for bruk i neste årsplanlegging eller for å rapportere til KOSTRA. Rapportene egner seg også godt for å dokumentere behov for ressurser.

I FDV-SYSTEMER har kartet en sentral rolle, både for å vise hvor de ulike kontrollene skal foregå, men også ved å legge inn ulike temakart, slik at en enkelt kan se ulike situasjoner.

Kartfunksjonaliteten vil bli sterkt utbygget fremover.

Utviklingsplaner for øvrig omfatter henting av driftsdata fra driftsovervåkingen.

Vann5

Melding

Å motta og sende meldinger er nyttig også innenfor VA-etaten. Ved hjelp av Norkart Melding kan en legge inn på hjemmesiden til kommunen en link til meldingssystemet som gjør at alle som har tilgang til nettet via mobiltelefon, nettbrett eller PC, kan sende meldinger til de ulike mottagerne utfra meldingskategori.

Meldinger som kommer inn styres til avdeling eller person og kan leses både i GISLINE Vann og Avløp, FDV-Systemer og i KOMTEK. Alt etter hvilken rolle en har i kommunen. Meldinger som kommer inn om hendelser i nettet kan være grunnlag for hendelsesregistrering og arbeidsordrer.

Vann6

KOMTEK

I det totale VA-konseptet til Norkart hører også KOMTEK VA med.

KOMTEK VA privat har komplett løsning for den kommunale tjenesteproduksjonen som omhandler slamtømming med funksjon fra planlegging på kontoret til utførelse ute i bilene. Videre innehar den funksjon for utslippskontroll.

I KOMTEK VA Privat kan en med støtte av arkivintegrasjon utføre all saksbehandling av utslippsproblematikken.

VA tilknytting sørger for å holde orden på dem som er knyttet til offentlige anlegg og gir grunnlag for fakturering av avgifter.

Vann8

 

"Det finnes ikke piller mot møkkete vann" synger Dum Dum Boys. Det er vel en sannhet med modifikasjoner. Å stikke hodet i sanden er i alle fall ikke en strategi for å levere godt vann til dine innbyggere. Derimot kan det å stikke hodet ned i en kum på systematisk vis med de rette verktøyene spare deg for mange uforutsette utgifter. Start planleggingen for en trygg forvaltning av ditt VA-anlegg med en telefon til meg så skal jeg hjelpe dere i gang.

VA5

"Game Changer" fra Planet Labs

Det var utrolig inspirerende å besøke Planet Labs for et par uker siden. Med kolleger fra Norkart møtte jeg Planet-teamet i deres lokaler i San Fransisco med Will Smith i spissen. Jeg fikk […]

Det var utrolig inspirerende å besøke Planet Labs for et par uker siden. Med kolleger fra Norkart møtte jeg Planet-teamet i deres lokaler i San Fransisco med Will Smith i spissen. Jeg fikk faktisk komme inn i ‘the clean room’ – utrolig kult å se hvordan de lager satellittene. Kontrollrommet for satellitt-operasjonen var ikke slik vi husker det fra ‘Apollo 13’-filmen, men var istedet et par TV’er koblet til en PC, plassert i et litt rotete hjørne som minnet mer om et ‘stand-up-area’. Og det er typisk – Planet Labs lager ikke satellitter etter NASA-metoden, men etter software-silicon-valley-metoden.

Vet du hvor stor en satellitt er? En gjennomsnittlig satellitt er like stor som en bil, men noen er mye større, faktisk over 100 meter lange. Blant disse gigantene som flyr der oppe brer noen små duer ut vingene.

Planet Labs lager microsatellitter. De kalles Doves, deres oppgave er å kartlegge hver tomme av planeten, og hver av dem er ikke større enn en skoeske. Hver satellitt er 30 centimeter lang, 10 centimeter høy og 10 centimeter bred. Duene er konstruert for å bli utplassert i “flokker” på godt over hundre stykker. De går i samme bane rundt jorden i en høyde på 400 kilometer, og kan gi bilder med en oppløsning på 3-5 meter. De virker nesten som en linjeskanner, der de flyr rett etter hverandre og fotograferer jorden kontinuerlig.

For både ortofoto tatt fra flybårne sensorer og satellitt har det alltid dreid seg om oppløsning og nøyaktighet. Med både droner og microsatellitter ser jeg at fokuset dreies til hvor fort du kan levere bilder og hvilken informasjon du klarer å trekke ut fra dem. Et betimelig spørsmål er hvordan vil enkel tilgang til dagsferske bildedata utfordre dagens innkjøpsordning på ortofoto i Geovekst i Norge?

Mapbox revolusjonerer GIS

Da Mapbox startet opp i 2010 så de ESRI som leverte avansert enterprise GIS som krever mastergrad for å bli mestret i den ene enden av skalaen, og i den andre enden […]

Da Mapbox startet opp i 2010 så de ESRI som leverte avansert enterprise GIS som krever mastergrad for å bli mestret i den ene enden av skalaen, og i den andre enden Google Maps som er svært enkelt, begrenset og nyttig. Midt i mellom disse to store systemene så de at det var et rom. Og dette rommet mellom ESRI og Google har Mapbox tatt. Stikkord er enkelt, gjenkjennbart, tilgjengelig, lett å dele og skalerbart. Man kan også se på Mapbox som et selskap som har oppstått i kjølvannet av OpenStreetMap.

MapBox er en betydelig bidragsyter i FOSS4G (Åpne kildekodeprosjekter for geomatikk). Jeg har fulgt med på alt det nye som Mapbox har tilført verden de siste årene, og det er ikke lite:

 • TileMill  som er et integrert utviklingsmiljø for kartografi. Senere har Mapbox Studio fått tilsvarende funksjonalitet bortsett fra at det er vektortiles som rendres.
 • MBTiles er en mye brukt åpen spesifikasjon for å pakke sammen rastertiles-pyramider.
 • CartoCSS er et format for tegneregler. Det baserer seg på ideer fra CSS og er dermed mer web-vennlig, og ikke minst mer menneskevennlig, til stor kontrast med SLD. (Fydda – hvem fant egentlig på SLD?).
 • De har etter hvert knyttet Leaflet til seg – JavaScript biblioteket for å lage kartvinduer i nettlesere.
 • For at det skal bli enklere å bidra i dugnadsprosjektet OpenStreetMap har de laget iD – et kartredigeringsverktøy skreddersydd for OSM.
 • Turf som nylig ble lansert er et JS-bibliotek som håndterer vektor-objekter i nettleserminnet. Turf snakker GeoJSON flytende og integreres lett i Leaflet.

I 2005 revolusjonerte Google Maps web-kart med slippy-maps og rastertiles. Det vi ser nå er at Mapbox gjør det samme med vektortiles.

Vektortiles er ikke noe nytt, men det har tatt tid før det er kommet en spesifikasjon. Vektortiles har flere fordeler, blant annet at klienten selv kan bestemme kartografi, uavhengig av faste målestokker, bedre utskrift, og en dramatisk ytelsesforbedring. Målinger viser at det går 10-15 ganger raskere. Ytelsen er god fordi en eliminerer all unødvendig kartinformasjon og bruker bare de vektorer som faktisk vil ha en visuell effekt på kartet.

Potensialet i Turf sammen med vektortiles er spennende. Når en ser på eksemplene på Turf, og blog-artiklene på Mapbox virker det som Mapbox vil reskrive all GIS med JavaScript. Det betyr at avansert funksjonalitet og analyse som tidligere krevde desktop-applikasjoner, nå kan realiseres i nettleseren. Dette er noe vi har snakket om lenge, men nå ser vi konturene av at fremtiden er her.

Den fremtiden skal Norkart og våre kunder være en del av. I Norkart har vi derfor satt noen av våre klokeste hoder på å teste ut teknologien, og planlegger en studietur til Mapbox i løpet av våren. Jeg gleder meg alt til å se resultatet!

FME Gullpartner 2015

FME har vært et uvurderlig produkt både internt hos oss i Norkart, hos både store og små kunder og som en viktig del av kunderelaterte prosjekter hvor dataflyt er i fokus. Norkart […]

FME har vært et uvurderlig produkt både internt hos oss i Norkart, hos både store og små kunder og som en viktig del av kunderelaterte prosjekter hvor dataflyt er i fokus. Norkart er fortsatt norgesledende på FME-kompetanse. I tillegg til FME-teamet til Norkart som frontes utad er også mer enn 10% av alle ansatte i Norkart brukere av FME på ukentlig og månedlig basis!

Norkart har flere sertifiseringer fra Safe Software i staben, og drifter blant annet portalen GEOkonvertering.no basert på FME Server. Norkarts analysesenter, www.geoanalyse.no, benytter FME til levering av tjenester, dataflytløsninger, verdiøkte dataprodukter, kurs og rådgiving.

Kundemassen kommer både fra kommunemarkedet, i statsetater og blant mange private aktører, både på FME Desktop og FME Server. Ved bruk av programtillegget GDMMapper får disse også tilgang til å behandle norske dataformater (SOSI, Quadri, NVDB, QMS og KOF) direkte i FME. Norkarts suverene kompetanse på utvikling og bruk av SOSI i forbindelse med dataforvaltning hos bl.a. kommuner og Kartverket kommer dermed også til nytte for FME-kunder.

Norkart har vært forhandler av FME siden 2008, og teknologipartner siden 2007. Satsingen på FME har alltid vært tilstede hos Norkart. Vårt klare engasjement, voksende kundemasse, dedikerte spesialister, kursvirksomhet og egne brukermøter har igjen blitt anerkjent av produsenten, Safe Software, som fortsetter å gi Norkart status som gullpartner.

FME-teamet er stolte av tilliten fra Safe Software og ser fram til ett nytt år med flere FME-nyheter!

FME 2015 er lansert

GDMMapper 2015.0 (32 og 64-bit) vil lanseres etter testing i slutten av januar både for FME Desktop og FME Server. FME Server 2015 blir lansert 29.januar, men kan allerede nå testes på FME […]

GDMMapper 2015.0 (32 og 64-bit) vil lanseres etter testing i slutten av januar både for FME Desktop og FME Server.

FME Server 2015 blir lansert 29.januar, men kan allerede nå testes på FME Cloud-plattformen.

FME Desktop 2015 – nyheter

FME Cloud

Norkart deler kunnskap

Kunnskap er Norkarts viktigste verdi. Alle medarbeidere er spesialister innenfor sine fagfelt. Derfor henger evnen til å bruke denne kunnskapen nøye sammen med evnen til å dele og kombinere kunnskap. For ingenting […]

Kunnskap er Norkarts viktigste verdi. Alle medarbeidere er spesialister innenfor sine fagfelt. Derfor henger evnen til å bruke denne kunnskapen nøye sammen med evnen til å dele og kombinere kunnskap. For ingenting er virkelig vårt før vi deler det med noen.

Nordmenn leser blogger

Norkart har fått nye hjemmesider, og sentralt står bloggen. Vi leser blogger, faktisk leser 7 av 10 nordmenn blogger. Det gjør vi for å få inspirasjon, for å stille nysgjerrigheten, for å finne informasjon og  for å lære noe. (Kilde: Bloggundersøkelsen 2014, Trigger).

Blogg er dialog! I sosiale medier snakker vi sammen. Derfor er det helt naturlig at det er mulig å gi tilbakemelding og kommentarer til artikler, og at dette er helt åpent. Denne grunnleggende egenskapen skiller bloggen fra nettsiden. Jeg er veldig spent på hvor mange som kommer til å lese, og ikke minst kommentere bloggartiklene.

Konkurrenter som deler kunnskapen styrker en hel bransje

Ettersom denne dialogen er helt åpen betyr det at alle aktører i bransjen, også Norkarts konkurrenter har fullt innsyn, og mulighet til å ytre seg. Det er ikke noe problem! Den aller viktigste kompetansen sitter i hvert enkelt individ, så egentlig handler ikke dette om å «stjele andres ideer» men å bruke andres erfaring og kunnskap til å utvikle sine egne konsepter og styrker. Og det er en bærende verdi for Norkart.

Med denne bloggen ønsker vi å vise frem Norkart som en innovativ, fremtidsrettet og god arbeidsplass der de beste hodene får utfolde seg. Bloggen skal bidra til at flere får nytte av den kunnskapen som er i Norkart. Vi skal også fortelle hvorfor vi lager produkter og tjenester som vi gjør, slik av vi får brynt oss på smarte hoder utenfor Norkart. Alle tanker er ikke tenkt. De beste løsningene ligger foran oss!

Det er mye Norkart skal blogge om

Vi skal skrive om nyttige tips og råd. Jeg ser for meg titler som «10-punkt-sjekkpunktliste for fakturering», «Bli konge på eiendonmsseksjonering», «7-tips for å rydde i oppmålingsforretninger», «Eiendomsskatt – 5 gode steder å starte», og «Ny på VA: 5 teknikker som får deg i gang».

Vi vil be om innspill på problemstillinger vi jobber med. "Er vi på rett vei med KOMTEK Renovasjon?". Vi skal også fortelle de gode historiene, og dele foredrag og videoer fra både konferanser og små møter, hvor relevante problemstillinger, erfaringer, meninger etc belyses. Og apropos meninger, kanskje vil vi se artikler som «Endelig avskaffes nabolister på papir», og «Overraskende debatt om delt og heleid geometri». Det er heller ikke galt å blogge om aktuelle saker som for eksempel «Hipp hurra - Det er programmererens dag!», og «GIS-dagen feiret med ny versjon av GISLINE».

Håper du er klar for dette, at du vil bidra positivt i dialogen, og brenner du for et tema hører jeg gjerne fra deg.

 

Norkart lærer barna å programmere

Til sammen fant 17 barn i alderen 7–13 år veien til Norkarts første kodeklubb. Kodeklubben vil gi barna en introduksjon til hvordan man kan skape artige spill på datamaskinen gjennom programmering i […]

Til sammen fant 17 barn i alderen 7–13 år veien til Norkarts første kodeklubb. Kodeklubben vil gi barna en introduksjon til hvordan man kan skape artige spill på datamaskinen gjennom programmering i språket Scratch. Initiativtaker Jan-Erik Vinje inviterte norkartbarn til tre timer med koding og programmering hvor fokus var engasjement og mestring.

Norkart lærer barna å programmere

Lørdag 22. november klokka 11 arrangerte Norkart en kodeklubb i kantina til Norkart i Sandvika. Til sammen fant 17 barn i alderen 7–13 år veien til Norkarts første kodeklubb. Kodeklubben vil gi barna en introduksjon til hvordan man kan skape artige spill på datamaskinen gjennom programmering i språket Scratch.  Initiativtaker Jan-Erik Vinje inviterte norkartbarn til tre timer med koding og programmering hvor fokus var engasjement og mestring.

Scratch

Hovedfokus på kodeklubben var oppgaver som «Flappy-bird» og «Bilbane for to spillere» i programmeringsspråket Scratch.

Scratch er utviklet ved MIT spesielt for å være et introduksjonsspråk for barn og unge. I Scratch er det enkelt å lage spill, animasjoner og presentasjoner som fenger barna fra første stund. Man bygger sammen klosser til større programmer på en intuitiv måte der man ser resultatet umiddelbart. Samtidig som dette gjør det enkelt å komme i gang, lærer man alle de samme prinsippene og ferdighetene man bruker i mer avanserte språk.

Scratch er tilgjengelig direkte i nettleseren på http://scratch.mit.edu/ og er helt gratis å bruke. På siden finner man drøssevis av programmer laget av små og store over hele verden. Alle programmer kan man åpne opp og se inni slik at man ser hvordan de er laget. Ønsker man å modifisere koden trykker man bare på en remix-knapp. Det anbefales å ta en titt og leke seg litt!  Scratch er tilgjengelig på norsk og program skrevet i utlandet blir vist med norske klosser slik at det blir lettere å forstå.

Lærer å programmere

Selve programmeringen skjer ved at man visuelt pusler sammen forskjellige instruksjoner til et program, samtidig som man opplever og lærer viktige konsept som løkker, variabler, håndtering av bruker-input, logiske uttrykk og så videre. En annen fordel er at Scratch er oversatt til norsk, noe som gjør det enklere å bruke for de minste.

- Om erfaringene fra denne første kodeklubben er gode, ønsker vi gjerne at dette skal bli en kvartalsvis tilstelning på Norkart, ta derfor også kontakt om du vil være med å utvikle dette videre, sier Jan-Erik.

- Videre sier Jan-Erik at vi bør vel kanskje spørre barna hva de syntes, og om de har noen tips til hvordan de vil at kodeklubben skal være fremover. Men jeg tør uansett påstå at de fremmøtte barna virket meget ivrige og ikke minst dyktige. Mange var så fokusert på kodinga at vi nesten ikke fikk dem vekk fra skjermene noen minutter for litt pizza og brus. Straks de hadde fått i seg et stykke eller to og noen slurker med brus var det rett tilbake til kodinga. Det var omtrent 50/50 gutter og jenter og engasjementet var like høyt hos begge kjønn. Det var en jente fra Lillehammer som var først ferdig med begge øvelsene.

Startet våren 2013

 

"Lær Kidsa Koding" er en bevegelse som ble startet våren 2013 for å være med og tilrettelegge for at barn og unge skal være i stand til å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet, og at de skal oppleve det som like selvsagt å være kreative og skapende som brukere av teknologien.

Gjennom ”Lær Kidsa Koding” har det blitt startet kodeklubber over hele landet det siste året. Noen i bedrifter, mens andre klubber arrangeres i samarbeid med skoler, biblioteker og andre møteplasser.

Jan-Erik ønsker å rette en stor takk til alle Norkart-foreldrene som stilte opp frivillig på en lørdags formiddag og gjorde dette arrangementet mulig!