Oppføringer av Maia Håland

Fleksibel Fakturering - Klar for levering

Hva kan KOMTEK Fleksibel Fakturering gi deg som bruker?

KOMTEK Fleksibel Fakturering vil gi deg muligheten til å tilby individuell tilpasning av antall terminkjøringer i året. I tillegg støttes sømløs overføring av grunnlag til faktureringssystemet for Visma Enterprise – det er med andre ord slutt på filoverføring! Løsningen gir også muligheter for testfakturering, er mer robust ved feilsituasjoner og har god loggingsfunksjonalitet.

Hva vil Fleksibel Fakturering kunne gi deg?

Du vil først og fremst få en mer robust overføring av gebyrgrunnlag og det vil bli enklere å håndtere faktureringsrutinen for både deg som kommune og innbyggerne. Det vil bli færre feilsituasjoner, og dersom det oppstår et problem har du bedre kontroll og enkel oversikt over historikk.

Dersom du vil ha Fleksibel Fakturering, eller ønsker å vite mer – ta kontakt!

Presentasjon av KOMTEK Fleksibel Fakturering på KOMTEK-dagene 2018

Orkdal Kommune lykkes med automatisering av meglerinformasjon

I tillegg til at arbeidsmengden er gått ned, opplever Orkdal kommune at de i mye større grad har styring på utlevering av megleropplysninger . Tidligere måtte man forholde seg til 3 ulike […]

I tillegg til at arbeidsmengden er gått ned, opplever Orkdal kommune at de i mye større grad har styring på utlevering av megleropplysninger

. Tidligere måtte man forholde seg til 3 ulike klienter for å behandle ordrer. En felles ordrebehandler håndterer bestillinger fra alle formidlere i markedet, og gjør det enklere for kommunen å unngå forskjellsbehandling – som er forbudt i henhold til offentlighetsloven.

Orkdal kommune opplevde tidligere at det ble brukt mye tid og ressurser på leveranse av megleropplysninger, og så derfor stort potensiale i at automatiseringen kunne frigjøre deler av disse ressursene.  At kvaliteten på leveransene i tillegg har blitt bedre er viktig bonus.

«Vi ønsker selv å velge hvordan vi utleverer data og hvordan ordrene skal behandles. Samtidig ønsker vi at alle aktører skal få lik tilgang og samme pris for de produktene vi leverer ut», sier Christian Bonvik som er geodataansvarlig i Orkdal kommune.  «Som en mellomstor kommune har vi ikke ressurser til å utvikle denne typen løsninger selv. Vi har derfor valgt å ta i bruk felles ordrebehandler for å ta tilbake “styringen” på utlevering av offentlig informasjon til meglerne. Skal vi få utnyttet automatisering og effektivisering av offentlig informasjon fullt ut, er vi avhengig av å kunne sette premissene selv, noe vi tror vi kan få til gjennom felles ordrebehandler

Brannforebygging er i drift

Vi er i gang med drift, og fortsetter veien videre

Hva betyr dette for deg?

Den nye løsningen kan kjøres ute i felt eller på pc rett i nettleseren, og her er kartfunksjonalitet i fokus samt viktigheten av å ha et godt planleggingsverktøy. Feiing og tilsyn kan registreres ute i felt, og man trenger bare registrere data en gang. Mye av verdien for både bruker og innbygger ligger i at all varsling kan skje digitalt via SMS og MinEiendom. Hovedgevinsten med KOMTEK Brannforebygging er at kunden sparer tid og ressurser som kan brukes i annet viktig arbeid. Dette skjer på grunn av automatisering av en rekke byråkratiske prosesser og direkte tilgang til verdifull og relevant data.

Løsningen blir stadig utviklet med ny funksjonalitet, blant annet kommer støtte for varsling av beboere i borettslag, innsyn i gebyrer, bedre støtte for risikoanalyse og kartlag (WMS) – i tillegg til manuell varsling til dem som ikke har mulighet til digitale varslingsløsninger.

Hva kan vi bistå med?

For å gi deg som kunde best mulig datagrunnlag tilbyr vi matrikkelanalyse som sikrer god kvalitet på det som er infobasen for eiendomsdataen i KOMTEK Brannforebygging. Vi kan kjøre datavask av KOMTEK-data og bistår i overgangen fra eksisterende system til vår løsning. Vi kan også bidra med risikoanalyse, kurs og veiledning i hvordan løsningen brukes på best mulig måte.

Har du spørsmål, eller vil du være med på veien videre?

Sentral FKB – En suksess takket være unik bransjekultur

Godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Et felles nasjonalt system for lagring av grunnkart

Først og fremst, hva er Sentral FKB? SFKB er felles nasjonalt system for lagring av de mest detaljerte grunnkartene i Norge. Det gjelder for eksempel bygninger, veier, høydekurver, kystkontur, innsjøer, vassdrag, vann, myr, skog, og byggegodkjente tiltak. Det er GEOVEKST som finansierer innsamlingen, og den daglige forvaltningen tar kommunene i hovedsak seg av. Dataene brukes til kommunal forvaltning som byggesak, kommunale avgifter og arealplanlegging. Det brukes til risiko og sårbarhetsplanlegging. Det brukes av blålysetater, vegvesen, el-forsyning, og mange, mange flere samfunnskritiske oppgaver. Vi ser nå på de sentrale serverne at vi har om lag 37.000 nye og endra kartobjekter hver dag. Flest databaseoppdateringer er på bygninger, sist uke noterte Kartverket i snitt 21.000 endringer hver eneste dag. Det morsomme er at flere aktører enn bare kommunene holder kartene ajour med virkeligheten. SFKB er altså et flerbrukssystem, som holder på virksomhetskritiske data.

Over 300 kommuner på et år

Søgne var første pilotkommune på SFKB og kom i gang i september 2016. I skrivende stund har vi 315 norske kommuner i drift, 22 er planlagt, og 85 har ikke besluttet SFKB. Over 300 kommuner på to år, det hadde ingen trodd på forhånd. Et lite skår i gleden er det at tre av de største kommunene ikke har besluttet SFKB, men jeg tror disse også etterhvert blir med. Mange av de kommunene som skal slå seg sammen 2020, har prioritert SFK siden sammenslåingen blir enklere da.

Nasjonale standarder og grensesnitt er kjernen

Figuren viser bygningsdata fra FKB som er 1 dag gamle. Datasettet er hentet fra e-torg.no

SFKB baserer seg på en sentral forvaltningsløsning som Kartverket drifter. Kjernen i denne er QudriMapServer (QMS) som Norkart sammen med Kartverket har laget og vedlikeholdt siden 1996. QMS har et oppdateringsgrensesnitt (NGIS-API) som flere fagapplikasjoner har implementert, bla GISLINE fra Norkart. Det brukes til å legge inn nye, oppdatere eksisterende og slette gamle kartobjekter i databasen via internett. For å ha kontinuerlig oppdaterte lokale kopier av dataene, brukes det nasjonale grensesnittet for GeoSynkronisering. SFKB baserer seg altså på flere åpne nasjonale APIer. Disse nasjonale standardene og grensesnittene er kjernen i et åpent økosystem som stimulerer til innovasjon i bransjen.

Hva vi vil se i fremtiden

Norge hadde et opplegg hvor de aller fleste kommuner sendte sine oppdaterte kart til Kartverket slik at de kunne distribuere oppdaterte data videre. I praksis betydde det at dataene ofte var eldre enn et år. Det er åpenbart at tilgang til oppdaterte kart via maskinlesbare grensesnitt er en enorm forbedring. Med SFKB har det åpnet seg mange muligheter for ny og effektiv bruk av grunnkart. Det er enormt med gevinster hos profesjonelle aktører som for eksempel kraftbransjen, entreprenører, prosjekterende, arkitekter, meglere, forsikring og kommuner. I tillegg vil hele Norges befolkning ha glede gjennom tjenester som for eksempel byggesøknader, 1881 og finn.no. Den samme teknologien kan med letthet brukes på andre offentlige kartdata. Og i fremtiden vil vi se oppdatering av kartdata i helt nye brukerflater. Når detaljerte kartdata er så viktige for Norge, burde ikke da dette systemet være en nasjonal felleskomponent?

Uten private leverandører hadde aldri SFKB-gevinstene blitt oppnådd

Helt fra oppstarten av prosjektet har Kartverket med Geovekst-partene i det offentlige spilt med åpne kort og lagt til rette for et fruktbart offentlig-privat samarbeid. Både gjennom utformingen av APIer, felles rådslaging av strategi og fremdrift. Jeg vil si at geomatikk-bransjen har en unik delingskultur på tvers av konkurrerende firmaer, og offentlige etater. Jeg opplever en kultur tuftet på kunnskapsdeling i åpne felles arenaer, der man bygger tekniske grensesnitt sammen. Det er en kultur der offentlige etater har forståelse for kommersielle markedsprinsipper, og gir forutsigbare rammebetingelser for det private. Dersom ikke de private leverandørene hadde hatt en interessant rolle, hadde aldri SFKB-gevinstene blitt oppnådd, hvert fall ikke så fort. Kulturen er sterk, men en slik kultur er også skjør, og vi må være bevisst på å dyrke de gode sidene ved den så det ikke går galt.

Jeg har håp om at denne delingskulturen hvor det private får en rolle blomstrer i fremtidige digitaliseringsprosjekter.

-Sverre Wisløff

Ønsker du bistand til arbeid med eiendsomsskatt for 2019?

Ønsker du bistand til gjennomføring av årsoppgjøret for eiendomsskatt?

Kontakt oss i dag for å reservere tid med en av våre konsulenter!

Her er noen områder vi kan bistå med:

  • Generell veiledning i eiendomskatt for kommunen
  • Nødvendige forberedelser i KOMTEK Eiendomsskatt
  • Formuesgrunnlag ved nytt år
  • Import og fastsetting av formuesgrunnlag
  • Protokoller
  • Omtaksering
  • Gebyrgenerering
  • Rapporter som godkjenningsliste til nemnd, skatteseddel og offentlig skatteliste
  • Formidlingstjenesten SvarUt

Hvis det er andre områder dere trenger bistand til – så sjekk ut med oss om det er noe vi kan bidra med!

Priser for bistand: 1700 kr pr time, med minstepris 3400kr.