Oppføringer av Kari Mette Toverud

Kvinner i tech

Konferansens første dag var på selve kvinnedagen – noe som gikk igjen som et tema under hele konferansen. Flere foredragsholdere benyttet anledningen til å ønske spesielt kvinnene i FOSS4G miljøet velkommen og […]

Konferansens første dag var på selve kvinnedagen – noe som gikk igjen som et tema under hele konferansen. Flere foredragsholdere benyttet anledningen til å ønske spesielt kvinnene i FOSS4G miljøet velkommen og poengterte hvor viktig det er at vi tar ekstra vare på hverandre og heier hverandre frem. Vi hadde til og med en foredragsholder som selvdiagnostiserte seg med den mer politiske korrekte versjonen av “man flu”, nemlig “gender free flu”.

Flere foredrag ga oss en oppdatering over hva som rører seg i FOSS4G miljøet og vi ble definitivt påminnet hvor dyktige og aktive alle disse menneskene er. Foredraget “QGIS: A Sustainable Open Source Project” kom med et godt eksempel på dette ved å vise to grafer. Den første med antall commits i React sitt repo og den andre i QGIS sitt. QGIS hadde i gjennomsnitt dobbelt så mange commits det siste året sammenlignet med React. Vi ble i hvert fall imponert!

Senere på dagen fikk vi en introduksjon i QGIS sin økende aktivitet rundt mobile løsninger. Vi ble demonstrert en imponerende feltløsning for Android som var utviklet og betalt av et firma og deretter tilgjengeliggjort for alle –  GO Open Source! Feltløsninger er absolutt noe vi i Norkart ser blir enda viktigere fremover så det er spennende å se at QGIS miljøet har kastet seg på trenden.

I god kvinnedags-ånd kunne Norkart stille med keynote foredrag fra Mathilde om Norkarts bruk av maskinlæring. En av effektene av foredraget var forespørsel om mulighet for å kunne bidra inn i et pågående prosjekt for å kartlegge områder i Tanzania. Prosjektet heter CROWD2MAP Tanzania, og har siden 2015 jobbet med å kartlegge veier, bygninger, skoler og sykehus. Hovedmålet deres er å bruke kart til å forhindre omskjæring av jenter. Kartet hjelper jentene som er i fare til å finne veien til nærmeste hjelpesenter og samtidig vet hjelpearbeiderne hvor de kan finne landsbyer hvor det kan være jenter som er i fare.  I 2016 reddet de 2257 jenter fra å bli omskjært grunnet bedre kart. Dette beviser hvor viktig arbeidet deres er og hvor stor innflytelse gode kart kan ha. Forespørselen vi fikk gikk ut på å bruke algoritmen til Mathilde for å automatisk detektere potensiell bebyggelse fra satellittbilder over Tanzania. Dette kan bidra til å effektivisere kartleggingsprosessen betraktelig, og gi et utgangspunkt som videre kan forbedres gjennom små, enkle oppgaver fra frivillige rundt om i verden – i god crowdsourcing ånd! Les mer om prosjekter her http://www.missingmaps.org/blog/2017/02/20/fighting-fgm-in-tanzania/

Konferansen stilte med en god miks av ulike tema – alt fra droner til vector tiles. Vi fikk til og med høre noen nye sitater som “All maps lie cause all maps lie flat”, “All maps distort the truth to suit their purpose”, og flere geonerd-funfacts som at det ligger flere timer arbeid i OSGeo plattformen enn det tok å bygge empire state building. Den siste dagen av konferansen var en code-sprint som dessverre ble full før vi fikk meldt oss opp. En av målene for dagen var å få på plass en Leaflet vector tiles plugin, som Norkart definitivt kan nytte godt av når den er klar!

Det sosiale høydepunktet på konferansen var som alltid den faste foss-festen! Den ble holdt på den lokale puben med en buffet bestående av utelukkende fritert mat, i god engelsk stil. De hadde til og med klart å fritere brie! Gratis øl og vin var sponset, der sponset mengde øl forsvant på første runde, mens vi hadde flere vinflasker for oss selv da tydeligvis geonerds heller betaler for øl enn å drikke gratis vin. Gøy var det å høre at Norkart har plassert seg godt på FOSS4G kartet da vi ble fortalt at “Norkart deltar jo alltid på FOSS4G eventer!”.

Vi sitter igjen med økt kunnskap, nettverk og ikke minst et ønske om å kunne bidra mer i alt det spennende arbeidet som gjøres. Det å oppdage at vi til og med kan være med å redde livet til unge jenter i Afrika gjør at vi reiser hjem mer motivert og ikke minst imponert over hva konferanser som FOSS4G kan bidra til.

500 000 nordmenn blir berørt av sammenslåing

Mange kommuner omadresserer eller får nytt kommunenummer, da er det viktig å ha gode rutiner og kilder for oppdatering av ditt kunderegister. Norkart kan hjelpe deg med å oppdatere ditt kunderegister – […]

Mange kommuner omadresserer eller får nytt kommunenummer, da er det viktig å ha gode rutiner og kilder for oppdatering av ditt kunderegister.

Norkart kan hjelpe deg med å oppdatere ditt kunderegister – med basis i nasjonale eiendomsregistre som f.eks. Matrikkel, grunnbok og Brønnøysund registeret. Våre systemer for datavask tilpasses ditt behov og er bygget på moderne teknologi og benytter intelligente algoritmer for eksempel soundex-funksjonalitet som luker ut feil som i rettskrivning.

Vi kan også levere deg data som gjør at dine oppslag alltid er oppdatert, eller tilføre informasjon til dine data som gir deg merverdi.

Eksempel på informasjon vi kan rydde, oppdatere eller tilføre:

 • Nye adresser
 • Nytt postnummer
 • Fjerne dubletter
 • Døde personer
 • Eiendomsinformasjon
 • Eierforhold
 • Omsetningsdata for eiendom
 • Bedriftsinformasjon fra BGGREG
 • Informasjon om borettslag og borettsandeler
 • Informasjon om bygninger
 • Organisasjonsnummer
 • med mer

Oppdatering og tilføring kan gjøres som en engangsoppdatering eller settes i system med løpende automatisk oppdatering. Har du spørsmål til adressevask av ditt register eller ønsker å gjøre en gratis test? Vi hjelper deg med å komme i gang.  Ta kontakt med oss i dag!

 

Den digitale kommune 2019

Mye av løsningen på utfordringene omkring arbeidet med byggesaker og vann- og avløpsledninger består i å øke digitaliseringstakten hos norske kommuner. Det nye digitale prosjektet tar sikte på å frigi arbeidstid og […]

Mye av løsningen på utfordringene omkring arbeidet med byggesaker og vann- og avløpsledninger består i å øke digitaliseringstakten hos norske kommuner. Det nye digitale prosjektet tar sikte på å frigi arbeidstid og kapasitet hos kommunale saksbehandlere slik at de kan ta seg bedre av de mest kompliserte og utfordrende byggesakene. Norske kommuner behandler årlig over 100 000 byggesaker.

Prosjektet «Den digitale kommune» skal også ansvarliggjøre den enkelte innbygger gjennom bedre mulighet til innsyn enn hva som er tilfelle i dag. Prosjektet blir beskrevet som demokratisering i praksis.

Nye digitale komplette sammenkoblede løsninger på vann- og avløpssiden vil hindre unødvendig skader eller minimalisere skader slik at de ikke blir unødvendig store. Dette vil blant annet ha meget stor betydning ved store nedbørsmengder og store og små flommer.

«Det er stort behov for digitalisering av offentlig sektor for å opprettholde et bærekraftig samfunn – og Innovasjon Norge ønsker å støtte prosjekter som bygger opp under digitalisering i kommunal sektor, og støtter derfor Norkarts digitaliseringsprosjekt Den digitale kommune», sier Håkon Nyhus – seniorrådgiver IKT fra Innovasjon Norge.

– Prosjektet vil løse viktige offentlig behov, og særlig innen håndtering av byggesaker er det mange uløste oppgaver.  Norkart er en av få aktører som er i stand til å løse denne utfordringen. Norkart har erfaring og kunnskap, og har gjennom mange år vist evne til innovasjon og nytekning. Selskapet har en solid posisjon i Kommune-Norge og gjennom dette mulighet til å få mange kommuner til å ta i bruk disse digitaliseringsløsningene. Jeg ser frem til samarbeidet med Norkart for å løse viktige samfunnsutfordringer innenfor offentlig og privat vann- og avløp samt byggesaksbehandlingen, sier Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge.

Geodatasjef Kjell Berge i Bærum kommune sier Bærum kommune er svært tilfreds med å få være en av samarbeidskommunene i dette prosjektet. Berge mener kommunene til nå ikke har utnyttet alle mulighetene for å digitalisere sine tjenester. Dette prosjektet støtter oppunder regjeringens ambisjoner om å sette fart i digitaliseringen av kommunene, og dermed gi innbyggerne bedre service.

Berge understreker at arbeidet med byggesaker er et av de mest tidkrevende og utfordrende områdene for norske kommuner og deres saksbehandlere. Slik er det også i Bærum. Vi har er hele tiden på leting etter bedre verktøy for våre medarbeidere slik at vi kan levere bedre tjenester, både til bedrifter og til den enkelte innbygger i kommunen sier Kjell Berge.

Adm. direktør Bent Brugård i Norkart sier at hans bedrift har kommet langt i digitalisering av byggesaksbehandlingen.  Norkart har både den kunnskapen og de verktøyene som trengs, samtidig som vi sitter med tilgang til alle data for både offentlige og private eiendommer i Norge, sier Brugård.

Han sier også at vi i Norge i dag vet alt for lite om vann- og avløpsnettet, særlig når det gjelder sammenhengene mellom kommunale og private anlegg. Klimaendringene vi er inne i har gitt oss betydelig større problemer med flom og overvann. Dette har ført til et høyt antall tilfeller av infisert drikkevann i Norge bare det siste året. Norkart skal utvikle nye løsninger som gir full oversikt over private og offentlige vann- og avløpsledninger. I tillegg vil det bli utviklet nye tilsynsløsninger. Dette kan i stor grad bidra til å hindre forurensningen av drikkevannet vårt, som vi økende grad opplever i dag. De nye løsningene åpner også opp for selvbetjening, enkel tilgang til oversiktlig informasjon, samt forenkler alt som har med byggesaksbehandling og vann- og avløp å gjøre.

Arbeidet med prosjektet skal være ferdig i 2019.