Norkart – Vårt samfunnsansvar

Norkart har kunnskap, erfaring og produktene som bidrar til at våre kunder kan effektivisere og bruke ressursene på en smartere og mer miljøvennlig måte. Sammen skaper vi smartere samfunn – og Norkart har et viktig samfunnsansvar i å kunne tilby kunnskap, tjenester og produkter innenfor bla kommunalteknikk som bidrar til en bærekraftig fremtid.

Kunnskap er en viktig grunnpilar i Norkart – og vi har etablert «Norkart Sommer», som hvert år tilbyr et tosifret antall studenter mulighet for arbeidserfaring ved siden av studiene. Kunnskap er også viktig for samfunn som ikke har samme muligheter som oss i Norge – og Norkart bidrar derfor med betydelige beløp i Redd Barnas satsning på utdanning i Kambodsja (https://www.reddbarna.no/utdanning-for-fremtiden-i-kambodsja)

Norkart er miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, samt offentlige virksomheter. Hensikten med Miljøfyrtårn-programmet er å heve miljøstandarden i private bedrifter og offentlige virksomheter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er også anerkjent av EU som første nasjonale miljøordning.

Norkart AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn på samtlige kontorsteder i 2011, en status vi har opprettholdt siden den gang med siste resertifisering i 2018, da etter hovedkontor-modellen. Miljøfyrtårn har vist seg å være et svært godt verktøy både for å bedre vår miljømessige profil og å dokumentere resultatene vi oppnår og effekten av disse.

Miljøteamet består i dag av Zsuzsa Fey som miljøansvarlig i Sandvika, Hilde L. Jacobsen som miljøansvarlig i Bergen, Daniel Eriksen som miljøansvarlig i Trondheim og Mia R. G. Johannessen som miljøansvarlig for Lillehammer og Kari Mette Toverud som hovedansvarlig for Norkart samlet sett.

Du kan lese mer om Miljøfyrtårn HER.

Miljøfyrtårn