Webkurs

GISLINE Eiendomslandmåling etter matrikkelloven

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

Kurs Eiendomslandmåling etter matrikkelloven er nå tilgjengelig som webkurs. GISLINE Oppmålingsforretning er en løsning som automatiserer landmålerens arbeidsprosesser i behandling av oppmålingssaker etter matrikkelloven. Kursinnhold kan tilpasses kundens behov.

Kurset gir deg en oversikt over hvilke krav matrikkelloven med forskrifter stiller til eiendomslandmåling.

Formål med kurset
Kartverkets tilsyn med føring av matrikkelen har avdekket at halvparten av kommunene ikke overholder kravet til dokumentasjon av målinger og beregninger i Matrikkelforskriften § 27 første ledd bokstav f og § 41 fjerde og femte ledd.

Kurset har som mål at deltakerne skal få en oversikt i hvilke krav matrikkelloven med forskrifter stiller til eiendomslandmåling. Videre skal deltakerne få ferdigheter i mulighetene GISLINE Landmåling har til å kvalitetssikre eiendomslandmåling samt produsere den nødvendige dokumentasjon i henhold til standarden.

Kurset passer for alle som skal bruke GISLINE Landmåling til kvalitetssikring og dokumentasjon av eiendomsmåling. Ny matrikkellov med forskrifter stiller strengere krav til at eiendomsmåling skal utføres og dokumenteres etter gjeldende standarder. Landmåleren skal ikke bare gi resultatet, men også si hvor godt dette resultatet er.

Ta kontakt: kurs@norkart.no

Kontaktpersoner:

Geir Heksem

Tlf. 419 06 297
geir.heksem@norkart.no

Foreleser

Geir Heksem

Geir er siv.ing i karttekniske fag fra NLH med fordypning innen landmåling og har erfaring fra kommunen og Statens kartverk. Han har vært i Norkart siden 2008 og jobbet med GISLINE innen oppmåling, kartforvaltning og QMS/Sentral FKB. Han har opparbeidet god kunnskap om kommunal virksomhet og juridiske forhold knyttet til kart og oppmåling gjennom mange års kontakt med kommunene, private landmålerfirma og Statens vegvesen, og blant annet bidratt i utvikling og vedlikehold av GISLINE Oppmålingsforretning med tilhørende landmålingsprogramvare. Han har holdt en rekke kurs innen oppmåling og kartforvaltning, både standardkurs og skreddersydde kurs ute hos kunder.
Han har i de senere år hatt en sentral rolle i utrulling av Sentral FKB i kommunene, er fagansvarlig for Norkart sin programvare innen oppmåling og er teamleder for konsulentene innen Plan og Geodata.