Webkurs

QGIS Grunnkurs

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

QGIS grunnkurs er nå tilgjengelig som webkurs.
Dette er et grunnleggende kurs – for nybegynnere i QGIS.

Forkunnskaper:
Generelle PC kunnskaper

Kurset passer for:

Kurset passer for brukere som vil komme i gang med bruk av QGIS.

Kursets innhold:

Dag 1: Grunnleggende QGIS
Dag 2: Overvannsanalyse

Vi vil jobbe med oppgaver underveis i kurset, slik at alle får prøvd ut de ulike funksjonene etter hvert som vi går igjennom dem.
Kursholder vil tilpasse innholdet til deltakerne.

Kursoppsett:

  • Kurset deles opp i blokker med 2 timers videokonferanse
  • Hjemmelekser – utvalgte øvelser
  • Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd

Ta kontakt: kurs@norkart.no

Kontaktpersoner:

Maléne Peterson

Tlf. 482 29 701
malene.peterson@norkart.no

Marielle Doms

Tlf. 952 64 4104
marielle.doms@norkart.no

Innhold

Dag 1: Grunnleggende QGIS

-Installasjon av QGIS -Sette opp et prosjekt med innstillinger, koordinatsystem m.m -Finne frem i QGIS -Grunnleggende funksjoner: Zoome, velge, slette, målefunksjon, informasjon -Legge inn data: Vektor, raster WMS og WFS -Organisere datene i QGIS-prosjektet -Egenskapstabellen, utvalg og oppdatering -Opprette nye vektorlag med egenskaper -Tegne og redigere punkt, linjer og polygoner -Sette opp digitalisering med snapfunksjon og unngå overlapp -Enkel styling. Symbolisering/tegneregler -Enkle beregninger og spørringer -Klipp og bufferanalyse -Legge inn påskrift på et kart -Sette opp kart for utskrift for utskrift til pdf -Installere plugins

Dag 2: Overvannsanalyse

-Hente ut høydedata fra hoydedata.no -skaffe oversikt fra tilgjengelige kartdata relevante for flom -Legg inn aktuelle data: FKB bygning, vann og vei, DTM-modell, aktuelle bakgrunnskart -Forberede DTM-modell til analysen. Brenne inn bygninger -Analyse for å finne vannansamlinger -Analyse for å finne vannveier -Vurdere resultat mot NVE sitt flomsonekart og mot FKB vann -Visualisere resultatet med god symbolisering