Webkurs

QGIS kartlegging av friluftslivets ferdselsårer

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

QGIS webkurs, tilpasset for brukere som skal kartlegge friluftslivets ferdselsårer.
Kurset deles inn i to deler: Den første delen konsentrerer seg om bruk av QGIS-malen «Plan for friluftslivets ferdselsårer». Den andre delen tar for seg grunnleggende QGIS i et helt nytt QGIS-prosjekt.

Målgruppe:
Dette er et grunnleggende kurs, som passer for de som vil komme i gang med bruk av QGIS. Kurset er spesialtilpasset for brukere som skal kartlegge friluftslivets ferdselsårer.

Mål:
Brukerne lærer å ta i bruk grunnleggende funksjoner i QGIS, med særlig fokus på de funksjonene som er relevante for kartlegging av friluftslivets ferdselsårer. Brukerne får også opplæring i bruk av QGIS-malen, som er laget for kartlegging av friluftslivets ferdselsårer.

Forkunnskaper:
Generelle PC kunnskaper

Kursets innhold:

Del 1: Bruk av QGIS-malen «Plan for friluftslivets ferdselsårer»
Teoridel: Teori + utdeling av oppgaver. (Opptil 8 deltakere)
Praktisk del: Oppgaveløsning. Deltakerne styrer fokus. (2 grupper med opptil 4 deltakere pr. gruppe.)
Tema: Finne frem og organisere data i QGIS-malen. Legge inn datagrunnlag; N50, Open street map, FKB TraktorvegSti, Tur- og friluftsruter. Bli kjent med datagrunnlaget. Enkel styling: Symbolisering/ tegneregler og bruk av eksisterende symbolfiler. Nyregistrering for datagrunnlag: Tegne og redigere punkt og linjer i eksisterende datasett. Legge inn data fra GPS. Utskrift av manuskart. Registrering av traséer og målpunkt: Egenskapstabellen, utvalg og oppdatering. Tegne og redigere punkt, linjer og polygoner i eksisterende datasett: registrering av traséer og målpunkt. Mest fokus på punkt og linjer, som er aktuelt i PFF. Sette opp digitalisering med snapfunksjon og unngå overlapp. Sette opp kart for utskrift til pdf – Plankart.

Del 2: Grunnleggende QGIS i et helt nytt QGIS-prosjekt.
Teoridel: Teori + utdeling av oppgaver. (Samlet. Opptil 8 deltakere)
Praktisk del: Oppgaveløsning. Deltakerne styrer fokus. (2 grupper med 4 deltakere pr. gruppe.)
Tema: Introduksjon til QGIS: Finne frem i QGIS, hovedkomponenter og grunnleggende funksjonalitet. Legge inn data i QGIS-prosjektet: Vektor, WMS og WFS. Bruk egenskapstabellen, informasjon om dataene i Geonorge. Organisere dataene i det nye QGIS-prosjektet. Enkle beregninger og spørringer. Analyser: Klipp og bufferanalyse.

Installasjon av QGIS og oppsett gjøres av brukerne i forkant av kurset. Veiledning blir sendt ut i forkant.

Ta kontakt via kurs@norkart.no for pristilbud for din gruppe!

 

Kontaktpersoner:

Maléne Peterson

Tlf. 482 29 701
malene.peterson@norkart.no

Marielle Doms

Tlf. 952 64 104
marielle.doms@norkart.no

Foreleser

Maléne Peterson

Maléne er GIS konsulent i Norkart med spesialiteter innen OpenSource (spesielt QGIS), visualisering av geografiske data, analyser, og mer til. Hun er også aktiv i FOSS4G sammenheng. Maléne har utdanning fra Universitetet i Bergen (UiB), og har tidligere jobbet som GIS koordinator i Rogaland fylkeskommune og for Kartverket. Hun har blitt veldig norsk, tross sin opprinnelse fra Rävlanda, og jobber nå ved Norkart sitt Kristiansand kontor.

Referanse

Kurset var målrettet og bra. Kombinasjonen av teori, oppgaver og rom for spørsmål fungerte fint både med tanke på qgis som verktøy og spesifikt mot jobben med ferdselsåreplaner.

For oss som jobber med ferdselsåreplaner var kurset til uvurderlig hjelp og det ga mye både til de med lite og litt mer erfaring med qgis.

 

Jeg anbefaler sterkt å gjennomføre et slikt kurs i fylkene!

 

Med hilsen

 

Bjørn Godal
faglig leder
Salten friluftsråd