Webkurs

Mottak og kontroll av plan i GISLINE Arealplan

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

Kurs i GISLINE arealplan er nå tilgjengelig som webkurs.
Kursinnhold kan tilpasses kundenes behov.

Lær rutiner og metoder for kontroll og forvaltning av digitale arealplaner
Kurset gjør deltakerne i stand til å kontrollere og å rette vanlige feilsituasjoner i arealplaner som de mottar på SOSI-fil. De lærer også å klippe inn nye planer i kommunedekkende planbaser. Ta med en plan og få den kontrollert i løpet av kurset!

I dette kurset ser vi på en hensiktsmessig arbeidsløype for mottak og kontroll av arealplaner. Vi oppfordrer deltakerne til å sende inn en plan de ønsker å kontrollere, slik at læring blir utført på relevante feilsituasjoner.

Stikkord fra kursinnholdet:

 • Kort om regelverket i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon
 • Aktuell funksjonalitet i GISLINE – Arealplan
 • Topologi- og flatesjekk
 • Datakontroll
 • Endre egenskaper
 • Baseoperasjoner
 • Klippe inn plan med «Slett område»

Øvinger:

 • Bruke arbeidsløype for mottak og kontroll på aktuelle planer som deltakerne har sendt inn
 • Bruke datakontroll i GISLINE og SOSI-kontroll
 • Rydde vanlige feilsituasjoner i planer med GISLINE Arealplan
 • Klippe inn plan i kommunedekkende planbase

Forkunnskaper:
«GISLINE grunnkurs», «Etablering av reguleringsplan i GISLINE Arealplan» eller tilsvarende kunnskap og forståelse for digitale planer og bruk av GISLINE.

Kurset passer for:
Alle som skal arbeide med utarbeiding av arealplan, kontroll av planer og vedlikehold av datalag (forvaltningsbaser) i planregister har nytte av dette kurset.

Vi ser at mange kommuner sender geodatamedarbeidere alene til våre kurs. Det er viktig at de som arbeider med plan i kommunen har felles forståelse for kravene til plankartet og vi oppfordrer derfor saksbehandlere / planleggere som ikke bruker GISLINE til å bli med på kurset sammen med geodatamedarbeideren.

Kursoppsett:

 • Kurset deles opp i blokker med 2 timers videokonferanse
 • Hjemmelekser – utvalgte øvelser
 • Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd
 • Det anbefales med 1 til 4 deltakere

Ta kontakt: kurs@norkart.no

 

Kontaktpersoner:

Bjarne Boge

Tlf. 970 88 788
bjarne.boge@norkart.no

Marielle Doms

Tlf. 952 64 104
marielle.doms@norkart.no

Foreleser

Bjarne Boge

Bjarne er jordskiftekandidat/siv.ing i landmåling med allsidig erfaring fra kommunal, privat og regional virksomhet. Han har opparbeidet god kunnskap om arealplanstandard og juridiske forhold knyttet til planfag gjennom mange års praktisk arbeid med planer. Herunder kommunal saksbehandling av dele-, bygge- og plansaker, regional behandling av kommunale planer og utarbeiding av private reguleringsplaner. I Norkart er kunnskapen videreutviklet gjennom arbeid med kommuner fra hele landet, arkitektkontor, Kartverket og KMD. Opplæring og konsulenthjelp til kommuner i forvaltning av arealplan og planregister, samt bistand til arkitektkontor for utarbeiding av plankart etter standarden fordrer breddekunnskap om fagområdet og kontinuerlig oppdatering av kompetanse. Eksempel på utviklingsarbeid er pilotprosjekt for vedlikehold av planregister (Kartverket), «Bygglett» (Dibk) og «3D-arealplan og digitalisering av planprosesser» (KMD).