Webkurs

Etablering av reguleringsplaner i GISLINE Arealplan

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

Kurs i GISLINE arealplan er nå tilgjengelig som webkurs.
Kursinnhold kan tilpasses kundens behov.

Lag digitale reguleringsplaner, og forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart.
Kurset gjør deltakerne i stand til å utarbeide digitale reguleringsplaner med tegnforklaring. Det gir et godt grunnlag for å forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart og setter deltakerne i stand til å arbeide med arealplaner i GISLINE Arealplan.

Kravene til utforming av arealplan i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon:
– Digital plan – SOSI for plan
– Plankart med tegnforklaring
– Arealplanfunksjoner
– Datakontroll

Forkunnskaper:
GISLINE grunnkurs eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE. Det vil være en fordel med kompetanse innen planarbeid.

Kurset passer for:
Alle som skal arbeide med utarbeiding av arealplan, kontroll av planer og vedlikehold av datalag (forvaltningsbaser) i planregister har nytte av dette kurset. Kurset passer godt for nye plan- og geodatamedarbeidere, men også erfarne GISLINE-brukere får med seg nyttige tips om arbeidsrutiner og planforhold.

Kursoppsett:

  • Kurset deles opp i blokker med 2 timers videokonferanse
  • Hjemmelekser – utvalgte øvelser
  • Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd
  • Det anbefales med 1 til 4 deltakere

Ta kontakt: kurs@norkart.no

 

Kontaktpersoner:

Bjarne Boge

Tlf. 970 88 788
bjarne.boge@norkart.no

Marielle Doms

Tlf. 952 64 104
marielle.doms@norkart.no

Foreleser

Bjarne Boge

Bjarne er jordskiftekandidat/siv.ing i landmåling med allsidig erfaring fra kommunal, privat og regional virksomhet. Han har opparbeidet god kunnskap om arealplanstandard og juridiske forhold knyttet til planfag gjennom mange års praktisk arbeid med planer. Herunder kommunal saksbehandling av dele-, bygge- og plansaker, regional behandling av kommunale planer og utarbeiding av private reguleringsplaner. I Norkart er kunnskapen videreutviklet gjennom arbeid med kommuner fra hele landet, arkitektkontor, Kartverket og KMD. Opplæring og konsulenthjelp til kommuner i forvaltning av arealplan og planregister, samt bistand til arkitektkontor for utarbeiding av plankart etter standarden fordrer breddekunnskap om fagområdet og kontinuerlig oppdatering av kompetanse. Eksempel på utviklingsarbeid er pilotprosjekt for vedlikehold av planregister (Kartverket), «Bygglett» (Dibk) og «3D-arealplan og digitalisering av planprosesser» (KMD).