Webinar

«GISLINE og QGIS som hånd i hanske»

15. april, Webinar

Informasjon

«GISLINE og QGIS som hånd i hanske»

Norkarts strategi er å bygge et åpent økosystem hvor tjenester fra Norkart, partnere, andre systemleverandører og Open Source skal fungere best mulig sammen med et felles datagrunnlag.

Vi viser hvordan GISLINE og QGIS utfyller hverandre og spiller godt sammen. I tillegg vil vi vise en del nyttig funksjonalitet i QGIS med ulike analyser og datasett.

I webinaret gir vi dere en introduksjon i:

  • PostGIS som database i Quadri Map Server (QMS)
  • Opptegning og bruk av QMS- og Quadri-datakilder i QGIS
  • Oppsett av analyser og presentasjoner i QGIS. Vi viser enkle vektor-analyser og presentasjoner

Kontaktpersoner:

Axel Oscar Damgaard

Tlf. 992 65 318
axel.damgaard@norkart.no

Julia Olsson

Tlf. 916 39 197
julia.olsson@norkart.no

Thomas Johnsen

Tlf. 951 47 875
thomas.johnsen@norkart.no