Webinar

GRATIS webinar: arealplaner.no – rammebetingelser i endring

17. februar, Webinar

Informasjon

arealplaner.no – rammebetingelser i endring

KS, DiBK, Kartverket og KDD (departementet) jobber for tiden med modernisering av plan- og byggesaksområdet. Eksempler på dette er ny produktspesifikasjon ved anskaffelse av ePlansak og eByggesak, samt ombygging av Geointegrasjons-standarden til FIKS-plattformen.

arealplaner.no er et skybasert planregister som er løsning for forvaltning, innsyn, dialog, integrasjon og formidling av kommunens arealplaner.

arealplaner.no vil være en sentral byggekloss i vår portefølje som spiller godt sammen med det nye digitale økosystem for plan- og byggesaksområdet.

I webinaret gir vi dere en introduksjon i grunnleggende funksjonalitet, nyheter og hva som kommer framover:

  • Innsyn- og forvaltningsfunksjonalitet
  • Integrasjon mot arkiv
  • Plandialog – Innsyn i framdrift av planprosess og mulighet for innsending av merknader på planen, påtegninger etc
  • Hva skjer rundt FIKS Plan og hva gir det av gevinster?
  • Hvordan kan dispensasjoner og mindre endringer vises i andre løsninger som f.eks Kommunekart.

Kontaktpersoner:

Kjersti Hov

Tlf. 918 24 134
kjersti.hov@norkart.no

Aksel Olsen

Tlf. 922 80 863
aksel.olsen@norkart.no

Axel Oscar Damgaard

Tlf. 992 65 318
axel.damgaard@norkart.no